Otázka: Jak vznikl název stránek?

Odpověď: Vždy jsem se spoléhala na mé andílky, a nejinak tomu bylo i při sestavování stránek. Nejprve obsahovaly jen příběhy, později jsem přidávala i výklady a služby, až dostaly stránky finální podobu. Název jsem vždy odvodila od andělů, ať již ptejsehvezd nebo angeldenca. Stránky jsou zasvěceny andělům, tedy i po rozhovoru s nimi jsem vždy volila název těchto stránek.