Ježíš Kristus

Jako syn Boží vás povedu po cestě za vaší láskou, s požehnáním mého otce. Sídlím ve vašem srdci, proto mě můžete požádat o cokoliv, pokud vám toto přání vychází ze srdce. Otevřete své srdce a najdete mne. Naslouchejte svému srdci, a uslyšíte má slova a ucítíte mou lásku. Nezáleží na tom, zda ve mně věříte, já věřím ve vás. Vydejte se po své cestě za láskou, rád vás budu doprovázet. Přejte si, podle vůle Boží, a já vaše prosby vyslyším. Až přijde čas, snesu vám milost od mého Otce a vy dojdete naplnění svého přání.

Ježíše snad netřeba představovat, všichni ho poznáte, jakmile se u vás objeví, pocítíte velké teplo u srdce. Jeho krásné, velké, hnědé oči dívají se do vašeho srdce, jeho vlasy mu vlají v závanu lásky.