karmický kříž

OK na obrázku znázorňuje osobní kartu tazatele. V případě tazatelky je to karta MILENKA, v případě tazatele je to karta MILENEC.

Podíváme se na její polohu, nemusí být vždy na místě stejném jako na obrázku.

Pokud se osobní karta objeví v prvním sloupci, vidíme již jen budoucnost, minulost má tazatel již zcela za sebou.

Pokud se osobní karta objeví v devátém sloupci, vidíme jen minulost, tazatel stojí na zlomovém bodu, ale stále ještě hledí do minulosti.

V obou případech pochopitelně vidíme i současnost.

Karty nad a pod osobní kartou značí současnost, karty nalevo od osobní karty minulost a karty napravo budoucnost.

Karty nad minulostí ukazují, co tazatel ovlivnit nemohl, pod minulostí - co tazatel ovlivnit mohl.

Karty nad budoucností jsou osudové, ovlivnit nejdou, jsou dané, karty pod budoucností ovlivnit lze.

Kartami nad a pod minulostí a budoucností se zabývat nebudeme, jelikož se budoucnost naučíme určovat z domů. Pokud ale chcete, kombinací karet můžete toto také vyložit, alespoň bude váš výklad zajímavější.

Opět platí, že význam karet - zde kombinací - je jen jeden z mnoha. Uvedu kombinaci s každou kartou - jen jeden význam - na zbytek jistě přijdete sami. Opět podotýkám, že ve výkladu to vyplyne z vaší intuice, tak se prosím neučte kombinace nazpaměť.

S těmito kombinacemi jsem se již při svých výkladech setkala.

Kombinace najdete za kapitolou KARTY V JEDNÉ LINII a POLOHA KARET.

Vždy se v kombinacích pohybujte ve dvojicích - od osobní karty. Podívejte se ještě jednou na obrázek. Minulost budete číst: osobní karta + 1, 1+2, 2+3 atd.

Stejně budete číst budoucnost i přítomnost.

Musí vám to dát ucelený příběh.