karty v jedné linii

Tímto způsobem zjistíme, co tazatel nebo osoba na kterou se ptáme, má či nemá.

Uvedu zde příklad, abyste se zorientovali.

Z tohoto výkladu je patrné, že tazatel v minulosti zdárně dokončil studia, má dítě, které mu není dovoleno vídat a je rozvedený.

V současné době má práci, která ho baví, pracovní smlouvu na dobu neurčitou a dostatek financí.

V budoucnu bude vlastnit nemovitost, počne potomka, ožení se s ženou, která ho miluje a může očekávat štěstí ve všech oblastech života.