děti a rodina


Čekám miminko

Bude mé těhotenství v pořádku? Na co si dát pozor, abych těhotenství zvládla? Čekají mě v těhotenství komplikace? Narodí se mi zdravé miminko? Proběhne porod bez komplikací? Budu zdravá po porodu i já, nebo mi něco hrozí? Těší se na mě mé miminko, jako já na něj? Narodí se mi holčička, nebo chlapeček?

dědictví

Na co mám v dědictví skutečně nárok? Jakou část dědictví nakonec dostanu? Bude se spor o dědictví táhnout, nebo dojde ke shodě? Co udělat, abych získal, co mi skutečně náleží? Budou mi kladeny klacky pod nohy? Dojde k usmíření v rodině, nebo nás dědictví rozdělí? Na co si mám dát největší pozor? Jak vše nakonec dopadne?

Dítě partnera

Jak mě dítě mého partnera vidí? Jak se mu mohu co nejvíce přiblížit? Jak získám jeho náklonnost? Co by si přálo ze všeho nejvíce? Chtělo by návrat svých rodičů, nebo chápe, že to již možné není? Jak co nejlépe zvládnout jeho nálady? Co mi těmito náladami vlastně říká? Mohlo by někdy mezi námi vzniknout pouto?

dospělák

Jak mě mé dospělé dítě vidí? Vyčítá mi něco, o čem nevím? Mrzí ho něco, o čem nevím? Jak vnímá mou výchovu, aneb jak si myslí, že jsem ho vychoval? Co by si v životě přálo nejvíce? Čeká ho v životě nějaká kalamita, případně jaká? Je spokojen se svým životem, jaký nyní žije? Změnil by na svém životě něco?

Chování dítěte

Proč se mé dítě chová jinak, než očekávám?Udělal jsem chybu při výchově? Trápí ho něco, s čím se nechce svěřit? Mám vyhledat odbornou pomoc? Spolupracovalo by mé dítě s odborníkem? V čem ho mám podpořit? Jak s ním mám jednat? Co mohu udělat pro zlepšení jeho chování?

Moje malá dušička

Mohu otěhotnět, čeká na mě nějaká dušička? Pokud ne, co pro to mohu udělat, aby si mě jako maminku některá vybrala? Čeká na mě jen jedna, nebo je jich více? Vadí jí můj přítel (manžel)? Co by mi chtěla vzkázat? Jakého pohlaví by si přála být?Co bych o ní měla vědět?Pokud na mě čeká, proč nemohu otěhotnět? Pokud na mě nečeká, je důvodem potíží s těhotenstvím právě tento důvod?Co pro ni můžu udělat já sama?

Moje matka

já a moje osobnost má matka a její osobnost Co mě naučila? Co jsem od ní dostal? Jak mě ovlivňuje, nebo ovlivnila?

Můj otec

a vklad do vztahu můj otec a vklad do vztahu Co mě naučil? Co jsem od něho dostal? Jak mě ovlivňuje, nebo ovlivnil?

Naše malé miminko

Co zdědí po otci? Co zdědí po matce? Jakou bude mít povahu? Co v životě dokáže? Bude ho provázet štěstí? Čím by mělo miminko být, v čem ho podporovat?

Nedorozumění s dítětem

Jakou má moje dítě osobnost? Jakou osobnost mám já? Proč vznikají problémy mezi námi? Jak tyto problémy napravit? Jak najít správnou cestu k porozumění? Co by si mé dítě přálo v našem vztahu nejvíce? Proč mi mé dítě nerozumí? Spraví se komunikace mezi námi?

Nedorozumění s matkou

Jakou má moje maminka osobnost? Jakou osobnost mám já? Proč vznikají problémy mezi námi? Jak tyto problémy napravit? Jak najít správnou cestu k porozumění? Co by si má maminka přála v našem vztahu nejvíce? Proč mi má maminka nerozumí? Spraví se komunikace mezi námi?

nedorozumění s otcem

Jakou má můj tatínek osobnost? Jakou osobnost mám já? Proč vznikají problémy mezi námi? Jak tyto problémy napravit? Jak najít správnou cestu k porozumění? Co by si můj tatínek přál v našem vztahu nejvíce? Proč mi můj tatínek nerozumí? Spraví se komunikace mezi námi?

nedorozumění se sourozencem

Jakou má můj sourozenec osobnost? Jakou osobnost mám já? Proč vznikají problémy mezi námi?Jak tyto problémy napravit?Jak najít správnou cestu k porozumění Co by si můj sourozenec přál v našem vztahu nejvíce? Proč mi můj sourozenec nerozumí? Spraví se komunikace mezi námi?

očekávané těhotenství

Z jakého důvodu se mi nedaří otěhotnět? Dělám něco špatně?Co mohu udělat pro to, abych otěhotněla? Je mi vůbec souzeno otěhotnět?Mohu otěhotnět? Je s mým zdravotním stavem něco v nepořádku? Byl výběr partnera správný? Je vhodným otcem mého budoucího dítěte?

opuštěnost

Proč mě maminka (tatínek) opustil/a? Byl jsem chtěné dítě? Pokud by se dal vrátit čas, udělal/a by to znovu? Proč jsem nevyrůstal s oběma rodiči? Jak na mě nyní nahlíží maminka / tatínek (ten, kdo mě opustil)? Je možné si najít cestu k sobě? Najdeme si cestu k sobě?

pohled mé dcery, syna

Jak mě má dcera (syn) vnímá jako rodiče? Jak mě má dcera (syn) vnímá jako člověka? Proč dochází k nedorozumění mezi námi? Chce mě mít jako součást svého života? Udělal jsem při výchově nějakou závažnou chybu, případně jakou? Jak tuto chybu vnímá můj potomek? Udělal nějaké chybné rozhodnutí v našem vztahu můj potomek? Jak postupovat, abychom byli v kontaktu? Zvládneme najít společnou řeč, případně jak docílit harmonie mezi námi?

rodičovská role

Jakou mám osobnost a jak na sobě pracovat? Jakou má osobnost mé dítě a jak ho podpořit? Jaký máme mezi sebou momentálně vztah? V čem mu mohu důvěřovat? V čem mu věřit nemám? Jak spolu budeme vycházet při rozdílných názorech? Jak spolu budeme vycházet v budoucnu?

rodinné bydlení

Mám dítěti (dětem) nabídnout společné bydlení? Co mi toto společné bydlení přinese, jaké bude mít výhody? Co dítěti (dětem) toto společné bydlení přinese, jaké bude mít pro ně výhody? Co mi to naopak vezme? Co to vezme mému dítěti (dětem)? Jak tuto nabídku mé dítě (děti) přijme?

skon milované osoby

Proč člověk mně blízký musel zemřít? Našla jeho duše odpočinek nebo někde bloudí? Co chce, abych nyní udělal? Co naopak dělat nemám? Vyřešil si zde na Zemi vše, nebo je třeba něco za něj dokončit? Proč se nemohu se ztrátou tohoto člověka vyrovnat? Co mám dělat, abych jeho smrt přijal?

těhotenství

Jaký je důvod toho, že se mi nedaří otěhotnět? Přeje si můj partner miminko, stejně jako já? Nemá můj partner zdravotní problémy v této oblasti, nebo není dokonce neplodný? Co pro těhotenství mohu udělat já sama? Jaké překážky musím překonat? Podaří se mi otěhotnět? Pokud ano, tak v jakém období? Bude průběh těhotenství v pořádku do samého konce?Nepotratím? Mám šanci na narození miminka?Budu rodit přirozenou cestou nebo císařským řezem? Jakou energii bude mít narozené miminko?

výchova dítěte - 0 - 6 let

Jak bude navazovat vztahy s ostatními dětmi a kantory? Jak mu to půjde ve škole? Jaký styl výchovy zvolit? Jaký režim je dobré zavést? Jak se postavit k výchově (s ohledem na příbuzné)? Jak mě nyní mé dítě vnímá?

výchova dítěte 7 - 11 let

Na co se u svého dítěte nejvíce soustředit? Má dobrou paměť? Jak docílit dobrých výsledků u učení? Pro jaké nadání má předpoklady, na jaké koníčky bych ho mohl dát? Jakým způsobem ho začlenit do povinností? Na jaké budoucí studium ho již nyní mám připravovat, podporovat? Jak mě vnímá jako rodiče? Jaký vztah budeme mít do budoucna, aneb na čem pracovat již nyní?

výchova dítěte - 12 - 15 let

Jak mě mé dítě nyní vnímá? Co by si přálo v našem vztahu zlepšit? Jak se popasovat mám s rozdílnými názory jeho? Jsou mé rady a názory vždy správné? Jsou situace, kdy má mé dítě pravdu a já nikoliv? Jak mohu pracovat na našem vztahu, abychom oba byli šťastni?

vyléčení smutku

Proč člověk mně blízký musel zemřít? Našla jeho duše odpočinek, nebo někde bloudí? Co chce, abych nyní udělal? Co naopak dělat nemám? Vyřešil si zde na Zemi vše, nebo je třeba něco za něj dokončit? Proč se nemohu se ztrátou tohoto člověka vyrovnat? Co mám dělat, abych jeho smrt přijal?