duchovno


Vůně ducha

Je možné, že mě kontaktuje někdo z druhé strany? Je možné, že mě kontaktuje zemřelý rodič nebo příbuzný? Co po mně chce? Mám si na něco dát pozor? Proč cítím nebo ucítím jeho vůni? Chtěl by mi dát nějakou rodu do života? Jak s ním mohu komunikovat? Přijde za mnou ještě v budoucnu?

měření duchovní energie

ஐ Jakou energií disponuji? ஐ Jaké je mé napojení na andílky? ஐ Co mám dělat pro zvýšení duchovní energie? ஐ Co mám dělat pro lepší naslouchání vedení andílků? ஐ Co s touto energií můžu dokázat? ஐ Kam se můžu posunout? ஐ V jaké duchovní úrovni se nyní nacházím?

potenciál k astrálnímu cestování

ஐ Jaký mám potenciál pro astrální cestování? ஐ Jaké jsou moje další schopnosti pro astrální cestování?ஐ Čeho se mám držet?ஐ Čeho se mám vyvarovat?ஐ Jaké budou mé výsledky?

cesta mým životem

Co na své cestě zažiji? Kudy se mám vydat, po jaké cestě? Co bych měl na své cestě dokázat? Mám dostatek sil to zvládnout? Kam na své cestě dojdu?

Co je mým úkolem?

Jaký vztah je mi předurčen? Jaké zaměstnání je mi předurčeno? Jaká finanční situace je mi předurčena? Jaké poslání je mi předurčeno? Jaký život je mi předurčen?

duchovní cesta

Co mi má být prozrazeno? Jak se zdokonalit na své duchovní cestě? Jak mít velkou sebedůvěru na této cestě? Kam se dostanu na této cestě? Jak probudit své schopnosti?

duchovní poslání

Co jsem za člověka po duchovní stránce? Jaký je můj úkol v tomto směru? Co vše jsem schopen dokázat? Na jakou úroveň se mohu dostat? Jaké překážky mě čekají? Co můžu získat tímto posláním?

duchovno člověka

Temperament: Co v sobě nosí? Jak moc je náruživý? Co ho dokáže vytočit? Nad čím dokáže mávnout rukou? Jak se staví k povinnostem? Charakter: Jaké má špatné vlastnosti? Jaké má dobré vlastnosti? Jak vychází s druhými lidmi? Jak vnímá sám sebe? Jak se staví k práci? Jak se dokáže včlenit do společnosti? Osobnost: Jak se dokáže postavit k problémům? Jak pracuje se svým svědomím, má nějaké? Trápí ho svědomí kvůli něčemu? Dokáže se rozdělit s ostatními, nebo je to sobec? Dokáže ustoupit? Dokázal by se obětovat, kdyby to bylo k dobru? Schopnosti: Na co má nadání? Jaký talent mu byl dán do vínku? Jak je na tom s inteligencí a jak jí dokáže použít? Vůle: Jak pevnou vůli má, pokud mu o něco skutečně jde? Umí se rychle rozhodovat, nebo mu to trvá déle? Jak moc dbá na detaily, jak moc je důsledný? Dokáže ustoupit ze svých požadavků?

intuice a trpělivost

Na jaké úrovni je má intuice? Dokážu správně poslouchat vedení andělů? Kolik andělů je v současné době u mě? Jak žádat je mohu o zvýšení své intuice? Jak pracovat s intuicí? Mám více přemýšlet o svých zamýšlených krocích? Jak se projevuje má intuice? Který anděl mě nyní nejvíce doprovází mým životem?

Jaké mám schopnosti?

Dostal jsem do vínku nějaké nadpřirozené schopnosti? Co přesně se ve mně skrývá? Jsou některé schopnosti, které se mohu naučit? Mohu tyto schopnosti využít pro své štěstí? Mohu svými schopnostmi pomáhat ostatním? Jak bych mohl své schopnosti posilovat?

křižovatka života

Občas se stane, že ocitneme se na křižovatce ve svém životě, a nevíme, kudy se vydat dál. Přešlapujeme na místě, místo abychom zvolili jednu z cest. Možná se nám dokonce všechny cesty neodkrývají. Pak můžeme trpět bezmocí, depresemi, nízkým sebevědomím, nemáme do ničeho chuť. Rozklíčujeme možné cesty na vaší křižovatce života, abyste se dokázali pohnout z místa tím správným směrem. Můžete položit otázky, které povedou k problému, který řešíte a nemůžete se z něj vymanit, já naopak Vám nastíním všechny cesty, které se ukážou, jejich klady i zápory, i možnou budoucnost všech cest a důsledků pro Vás.

mé napojení na anděly

Kolik andělů mám v současné době u sebe? Jak je mám požádat o pomoc? Jaké znamení si s nimi mám sjednat, abych rozuměl jejich odpovědím? Jakým způsobem jsem schopný komunikovat s anděly? Jaké je v současné době mé duchovní napojení? Co mám udělat pro zvýšení tohoto napojení? V čem mi mohou andělé pomoci? Co za to ode mě budou žádat?

nastavení

Co skutečně očekávám od života, třeba i to, co vnitřně cítím, ale nevím to zatím? Co skutečně mohu dostat v oblasti lásky? Co mohu získat v oblasti práce? Jakým způsobem mi jsou nastaveny finance? Co bych mohl pro změnu v životě udělat? Jaké změny bych mohl ve svém životě dovolit? Potřebuje můj život restart? Povede se mi pak lépe, než doposud?

nebezpečí a překážky

Jaké překážky mě na mé cestě čekají? Jakým způsobem se s nimi vypořádat? Jak je lze obejít? Jaké nebezpečí mé překážky způsobí? Jaké nebezpečí je na mě připraveno? Jaký druh nebezpečí jsem si zavinil sám, a jak se mu vyhnout? Jak docílit toho, abych si nepřidával překážky do svého života? V jakém období mám hledat moment, který způsobuje překážky nyní v mém životě? Jakým způsobem se dá pracovat na tomto období nyní, abych předešel překážkám, které se mi postavili do cesty?

období duše

Duše jarního období Jak vzkvétá nyní moje duše? Čím ji mohu pomoci vzkvétat? Co mohu udělat pro svůj úspěch v životě? Duše letního období Jaké dary mi přináší duše? Jaké štěstí mi vstupuje (nebo brzy vstoupí) do života? Co bych mohl pro své štěstí udělat? Duše podzimního období Jaké překážky mi vstoupí do života? Jak se s nimi poprat, co udělat? Zůstanou u mě dlouhý čas, nebo je překonám v krátké době? Duše zimního období Co dělat, když nemám náladu ani sílu něco dělat? Proč mi toto období vstupuje do života? Jak na sobě nejlépe pracovat?

pochopení současného života

Jak starou duši mám? Co jsem vykonával za profesi? Jaký člověk jsem byl? Měl jsem někdy nějaké významné postavení? Měl jsem děti? V jakých dobách jsem žil? Byla seslána nějaká osobní, rodinná kletba? Působí na můj život rodinná karma? Musím si odpykat nějaký trest v tomto životě? Potkal jsem svého osudového partnera v některém z mých minulých životů?

pozemská cesta životem

Kdo jsem, co jsem za člověka? Jaký mám úkol na tomto světě? Kam směřuji a kam bych měl dojít? Jaký je můj hlavní úkol, jaké je mé poslání? (zvolte oblast, jinak obdržíte úkol, který se ukáže) Co dělám v životě špatně? Po jaké cestě bych se měl vydat? Na co si mám dát pozor?

poznej sám sebe

Co o sobě vím, jaké mám vlastnosti? Co o sobě nevím, nebo co nechci vědět? V čem jsem si se sebou jistý? Jak se dokážu rozvíjet? Čeho bych chtěl dosáhnout? Čeho mám dosáhnout? Čeho se bojím? Co mi osud přichystal?

rekonstrukce života

Co dělám ve svém životě špatně? Jakého se držím životního programu nebo nastavení? Mohu tento program změnit? Mohu začít v oblasti práce znovu? Jaké směry se přede mnou otevřou? Mohu začít v oblasti lásky znovu? Jaké cesty se přede mnou otevřou? Jak se můj život změní, pokud projdu proměnou?

schopnosti a prostředky

Jaké schopnosti jsem dostal do vínku? Jakým způsobem je mám využít ve svém životě? Co vše je třeba investovat do mých schopností? Jak pracovat na sobě nyní mám? Jakých výsledků mohu dosáhnout? Jakým způsobem získám prostředky na svůj vlastní rozvoj? Mohu využít schopnosti někoho jiného pro sebe? Mohu svými schopnostmi někomu pomoci?

správná cesta

přání - jak je reálné, nereálné, co přání chybí a co mu přebývá síla myšlenky, která byla s přáním vyslovena vyslyšení a v jaké míře jak ladí vaše přání s vámi a vaší budoucností co je třeba pro přání udělat co je třeba nedělat možné cesty k naplnění přání, včetně časových

strašidelný dům

Co u nás doma přebývá? Kudy to přišlo? Kde se nachází vstupní brána? Kdo to vypustil? Jak se toho zbavit? Co dělat, aby se to nevrátilo?

tajemství domu

Co je v domě, ve kterém žiji, špatně? Z jakého důvodu cítím energii tohoto domu? Co po mně dům žádá? Jakým stylem mohu plánovat rekonstrukci tohoto domu? Co by mi v rekonstrukci mohlo bránit ze strany tohoto domu? Jak mě dům vnímá? Mám tu nějaké nechtěné (neživé) obyvatele? Je zapotřebí prozkoumat historii tohoto domu, a pokud ano, tak proč? Sladím se s tímto domem, nebo budu nucen ho prodat?

vedení a organizovanost

Jakou sílu v sobě uchovávám? Jaký jsem vedoucí pracovník nebo bych mohl být? Jak dobře dokážu využít logiku a myšlení? Jak velké je moje charisma a má sebedůvěra? Dokážu pracovat s disciplínou v sobě samém? Jak na sobě v tomto směru mohu ještě pracovat? Dosáhnu v životě velkých výsledků, pokud na sobě budu pracovat? Mohu stát v čele organizace nebo podniku?

víra a příležitost

Jak velká je moje víra? Jak zvýšit svou víru mám? Jaké příležitosti vplují mi do života? V jaké oblasti jen sním? Jakým způsobem naplním své sny a touhy? Na co mám se nyní soustředit? Jak velký krok v mém životě mě čeká? Co mám nechat za sebou, co odstranit ze svého života mám?

výklad životní cesty

Tento výklad je zaměřený na vaší budoucnost, životní cesty, můžeme se podívat na překážky, které vstoupily do vašeho života, proč tomu tak je a co se s tím dá dělat.

výklad životního úkolu

Každý člověk má na Zemi určitý úkol, ke kterému směřuje. Každý úkol nám dává určitou životní energii, pro něco jsme se narodili a dostali zvolenou životní energii. Jaký je Váš životní úkol? Jak s ním naložit? Přinese Vám jeho naplnění překážky do života, nebo naopak snadnou cestu životem? Jak docílit lepšího nastavení v životě? Toto a mnoho dalšího se dozvíte právě z tohoto výkladu.

vztek a zklidnění

Co se děje s mou duší, že prožívám vzteklé momenty? Jakým způsobem se zklidnit před výbuchem? Jaký má moje vzteklost dopad na moje blízké? Je něco, co mě vždy podnítí ke vzteklosti? Je něco ve mně, co se mi nelíbí, a pak se takto chovám? Mám vyhledat odbornou pomoc? Na čem mám pracovat, aby se toto nestávalo? Proč jsem jako aprílové počasí? Jakou metodou si mohu pomoci sám?

životní poslání

Jaké je mé životní poslání, čemu se mám věnovat? Co mohu udělat pro jeho naplnění? Budu k jeho naplnění potřebovat finanční prostředky? Jak moc se mi změní život, pokud se po této cestě vydám? Jak to změní život mých blízkých? Podpoří mě v tom rodina, nebo mi to budou ztěžovat? Proč jsem nenalezl ještě smysl svého poslání? Kdo mi v jeho plnění pomůže?