finance, penízky a hojnost


Brána prosperity

Proč se neotevírá brána prosperity, co dělám špatně? Co bych měl pro otevření této brány udělat? Jak naložit s prvními dary z této brány, aby se otevřela ještě více? Je někdo, kdo mi nepřeje otevření této brány, a tím toto blokuje? Blokuji si sám svým nastavením otevření této brány? Otevře se mi někdy tato brána, alespoň částečně? Otevře se mi někdy tato brána dokořán?

dědictví

Na co mám v dědictví skutečně nárok? Jakou část dědictví nakonec dostanu? Bude se spor o dědictví táhnout, nebo dojde ke shodě? Co udělat, abych získal, co mi skutečně náleží? Budou mi kladeny klacky pod nohy? Dojde k usmíření v rodině, nebo nás dědictví rozdělí? Na co si mám dát největší pozor? Jak vše nakonec dopadne?

dluhy

Jak jsem na tom finančně? Budu mít na splátky? Hrozí mi insolvence? Hrozí mi exekuce? Najdu někoho, kdo mě mých dluhů zbaví? Budu schopen splácet své dluhy? Bude někdy konec mých dluhů? Dostanu se do větších finančních problémů, než mám nyní?

Dlužná částka

Budu schopen dluhy splácet? Sníží se můj životní standard? Pomůže mi někdo? Pokud ano, co pro to musím udělat? Pokud ne, jak si mám pomoci sám? Zbavím se dluhů? Jsou tyto dluhy poslední?

EET

Co mi přinese, pokud budu účtovat v EET? Budou mé příjmy takové, abych musel mít EET (pokladnu)? Je vhodné přidat i možnost plateb kartou? Co mi přinese, pokud budu účtovat přes papírové účtenky? Je tato forma pro mě vhodná? Schválí mi tento způsob EET finanční úřad? Je pro mě lepší, pokud budu účtovat pouze převodem na účet, a nemusím mít pokladnu a účtovat v EET?

Jak mi letos půjde podnikání, když zvolím správný způsob?

Hra o štěstí

Mohu vyhrát nějaké peníze, bude mi štěstí přát? Jakou formou mohu vyhrát nějaký větší obnos? Jak se nastavit na výhru? Bude se štěstí opakovat, abych mohl být finančně spokojený? Kolik procent mohu investovat zpět do hry, abych neprodělal? Mám bránu prosperity otevřenou, nebo zavřenou? Je správná cesta hrát o štěstí a peníze, právě pro mě?

insolvence

Podaří se mi splácet pohledávky? Budu mít na splátky každý měsíc? Budu mít práci po celou dobu trvání insolvence? Je to má poslední, nebo mě v budoucnu čeká ještě jiná? Jak dlouho se po splacení budu zvedat? Kdy mé trápení skončí? Bude se mně někdy vůbec dařit, abych se tomuto do budoucna vyhnul?

Invalidní důchod

Mám nárok na invalidní důchod? Pokud ano, jaký stupeň mi náleží? Pokud ne, co pro to mohu udělat? Je mé zdraví skutečně dostačující pro invalidní důchod? Náleží mi také finance, při přiznání invalidního důchodu? Na jak dlouhou dobu mi bude invalidní důchod přiznán? Vyplatí se mi požádat o invalidní důchod ohledně mého zdravotního stavu?

investice

Je dobrá volba investovat určitou sumu? Jak vysokou částku mohu investovat, abych neprodělal? Vybral jsem si dobrou investici? Za jak dlouho mi přinese investice zisk? Co pro to mohu ještě udělat? Mohu investovat opakovaně?

Jak zbohatnu?

Proč toužím zbohatnout? Potřebuji peníze k životu? Co můžu udělat pro to, abych zbohatl? Jakým způsobem získám větší množství peněz? Jaké překážky se mi postaví do cesty? Jak se mám zachovat, abych peníze získal? Jaké budou mé sny a touhy ohledně peněz? Jaké mě čekají problémy? Kdo mi podá pomocnou ruku? Kdy bych mohl být bohatý?

krize

Jak zvládnu současnou krizi po finanční stránce? Jak hluboko mě tato krize zasáhne? Přijdu o práci (skončím s podnikáním)? Objeví se jiná nabídka, která by mě vytáhla z krize? Jak hluboko spadnu do dluhů? Pomůže mi někdo v měsících nouze?

Oživení snů o hojnosti

Jak přivést mohu své sny do reality? Co žádat v oblasti financí mi je nyní dovoleno? Jakým způsobem otevřít mohu bránu hojnosti? Mohu do této brány vstoupit? Co ještě mohu udělat k otevření této brány? Čím bráním hojnosti vstoupit do

mého života? Jak se mám nastavit na hojnost? Splním si někdy své sny o hojnosti?

paušální daň

Co mi přinese, pokud zvolím paušální daň? Co mi přinese, pokud tuto daň nezvolím? Vyplatí se mi přejít na paušální daň? Budu na to mít dostatek finančních prostředků? Je tato daň pro mě vhodná? Pokud ji nezvolím, mám se obávat pozvání na finanční úřad? Pokud ji zvolím, mám se obávat kontroly z jiného úřadu? Co by bylo pro mě nejlepším řešením?

peníze a bohatství

ஐ Jaké mám cíle? ஐ Je pro mě skutečně bohatství důležité? ஐ Jaké mám nebo budu mít možnosti? ஐ Jak zbohatnu? ஐ Co mi v tom bude bránit? ஐ Udělám dobrá rozhodnutí ke zbohatnutí? ஐ Jaké překážky budu muset překonat? ஐ Pomůže mi někdo? ஐ Zbohatnu někdy? 

Peníze půjčené

Vrátí mi dlužnou částku člověk, který si ji ode mě vypůjčil? Proč mi peníze nevrací? Potřebuje ještě tuto částku? Dostanu tuto částku najednou, nebo po částech? Budu muset dlužníka upomínat? Co dělat, pokud by dluh vrátit nechtěl?

Plutí prosperitou

Jak se mi v současné době povede v oblasti financí? Co pro to mohu udělat, jak tomu napomoci? Čeho se mám obávat? Jak vše zvládnu? Jak nyní naložit s financemi, které mám? Otevře se mi v blízké době brána prosperity? Pomůže mi někdo? Jak na tom budu s financemi v následujícím roce?

Příchod penízků

Jak se mám nastavit na příchod penízků? Mohou ke mně nějaké penízky přijít v rámci několika měsíců? Co proto mohu udělat? Mohou ke mně plout penízky dlouhodobě? Jak to podpořit? Čekají mě nějaké nečekané výdaje? Budu mít dostatek penízků na to, co potřebuji? Budu mít dostatek penízků na to, co chci?

Půjčka

Jak bude probíhat mé splácení? Budu mít na splácení? Na co si mám dát pozor? Budu muset řešit refinancování? Pomůže mi někdo se splácením? Budu mít dostatek financí? Mám si dělat starosti? Zaplatím celou půjčku?

Půjčka od přítele

Mohu požádat přítele nebo rodinu o půjčení peněz? Budu mít vždy na splácení, splatím půjčku v termínu? Půjčí mi částku, kterou skutečně potřebuji? Nepřeruší se naše přátelské, rodinné vztahy? Proběhne vše bez problémů, od půjčení, po úplné splacení? Na co si mám dát nejvíce pozor?

prosperita

Podíváme se, jak jste nastaveni na prosperitu, co vám bylo dáno v této oblasti do vínku, jak co nejlépe zhodnotit své penízky případně kde je vydělat, můžeme se podívat na vaší práci nebo podnikání, co zlepšit nebo kde hledat, abyste byli i po finanční stránce spokojeni, co třeba děláte špatně...

Výhra a obchod

Někteří lidé mají štěstí ve výhrách, jiní si jen utrácejí své těžce vydělané penízky a stále doufají, že se na ně štěstí usměje. Jak je to s vámi? Přáli byste si to vědět? Zda máte štěstí na své straně v oblasti výher? Máte štěstí na své straně v oblasti obchodu?

Zaplacení dluhů

Jaká je má situace nyní? Jaká bude má situace v blízké budoucnosti? Na co si mám dát pozor? Co dělat v době, kdy to bude hodně špatné? Budu mít vždy na splácení? Dostanu se někdy z dluhů? Pomůže mi někdo? Kdy bude mým dluhům konec?

Ztráta peněz

Proč jsem měl na tyto stránky kliknout? Proč jsem byl neopatrný? Co mi tato chyba měla ukázat? Jak bude má reklamace vyřízena? Přijdu ještě o nějaké peníze? Mám si zažádat o novou platební kartu? Vrátí se mi tyto peníze?

Ztráta penízků

Z jakého důvodu jsem přišel o peníze, které mi nyní chybí? Potřebuje je někdo více, než já? Vrátí se mi tyto peníze zpět? Má tato ztráta hlubší duchovní význam? Co dělat, aby se to již neopakovalo? Přijdou mi peníze jinou cestou, než navrácením zpět?