podnikání


Cesta podnikání

Jak se cítím jako podnikatel? Jak mě vidí klienti, zákazníci? Co bych chtěl nebo měl udělat? Mám se vydat jiným směrem? Mám podnikání zcela opustit? Jak se bude mé podnikání vyvíjet? Co zásadního mohu očekávat?

Daňové přiznání

Mám si udělat daňové přiznání sám? Pokud zvolím daňového poradce, mám zvolit ženu nebo muže? Bude mé daňové přiznání v pořádku? Na co si mám dávat obzvláště pozor? V kterém měsíci mám podat daňové přiznání? Mám všechny doklady potřebné k daňovému přiznání?

Daňové přiznání II.

Bude mé daňové přiznání v pořádku? Bude mé daňové přiznání důsledně zkoumáno? Na co bych si měl dát pozor? Jaký den je nejlepší pro podání daňového přiznání? Mám podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu I sociálku v jeden den, jako daňové přiznání? Mám podat daňové přiznání osobně, nebo elektronicky?

EET

Co mi přinese, pokud budu účtovat v EET? Budou mé příjmy takové, abych musel mít EET (pokladnu)? Je vhodné přidat i možnost plateb kartou? Co mi přinese, pokud budu účtovat přes papírové účtenky? Je tato forma pro mě vhodná? Schválí mi tento způsob EET finanční úřad? Je pro mě lepší, pokud budu účtovat pouze převodem na účet, a nemusím mít pokladnu a účtovat v EET? Jak mi letos půjde podnikání, když zvolím správný způsob?

Firemní bouře

Přečká má firma současnou situaci? Mám se připravit na ještě horší časy? Budu muset propouštět, nebo sám skončit s podnikáním? Pomůže mi někdo dostat se zase na vrchol? Budu mít finanční problémy? Hrozí mně firmě nějaká katastrofa? Vzchopí se má firma opět? Budu do budoucna pokračovat jako majitel (ředitel) firmy?

Kontrola na ŽÚ

Proč si mě pozvali na kontrolu? Co si s sebou mám vzít, na co nezapomenout? Jak bude probíhat tato kontrola? Budu mít vše v pořádku? Dostanu nějakou radu pro další podnikání? Dostanu finanční pokutu? Budu následně pozván na finanční úřad? Přehlédnou něco, co je pro mé podnikání důležité? Bude mi zakázáno podnikání? Co si z celé kontroly mám odnést do budoucna?

Nové začátky

Jaké předsevzetí si mám dát?Co mi tento nový počátek přinese? Co z mého života tímto novým začátkem zmizí? Co mohu pro to udělat já, aby byl nový začátek přínosný? Čeho se mám vyvarovat, abych to nepokazil? Potřebuji někoho pro zrealizování nového začátku? Budu muset něco investovat do tohoto nového začátku? Co mi tento začátek přinese pro mou lepší budoucnost?

Nový obchod

Mám si pořídit dům se zavedeným obchodem? Mám si pořídit dům pro účely obchodu? Mám si obchod pronajmout? Bude můj nový obchod výdělečný? Mohu si dovolit přijmout zaměstnance? Budu si moci v budoucnu dovolit přijmout zaměstnance? Jak moc je mám ohodnotit do začátku?Z jakých kritérií mám vybírat? Mám přijmout spíše muže nebo ženu? Budou tito zaměstnanci loajální? Budou tito zaměstnanci v mém obchodě spokojeni?

Nový projekt

Je můj projekt v pořádku? Jakou má sílu uspět? Jaké jsou jeho slabiny? Jaké jsou jeho silné stránky? Jak tento projekt dopadne?Na co si mám dát pozor při jeho realizaci?Rada do začátku

Osobnost a vlastní cesta

Jaké názory v sobě ukrývám, které mi brání v podnikání? Jaké názory v sobě ukrývám, které mi pomohou v podnikání? Mohu zdokonalovat svou pozici, mohu být úspěšný? Je dobré zvolit spolupráci někoho, kdo je v mém oboru skutečně dobrý? Mohu si dovolit zaměstnat lidi nebo člověka, bude mi to ku prospěchu?Přijdou ke mně nápady, které budu moci uplatnit ve svém podnikání? Mám zredukovat služby nebo zboží a nahradit je jiným? Jaká vlastnost mi chybí, abych byl skutečně úspěšný?

Paušální daň

Co mi přinese, pokud zvolím paušální daň? Co mi přinese, pokud tuto daň nezvolím? Vyplatí se mi přejít na paušální daň? Budu na to mít dostatek finančních prostředků? Je tato daň pro mě vhodná? Pokud ji nezvolím, mám se obávat pozvání na finanční úřad? Pokud ji zvolím, mám se obávat kontroly z jiného úřadu? Co by bylo pro mě nejlepším řešením?

podnikání

Jak se nastavit na úspěšné podnikání? Co mi nyní nejvíce prospěje? Vydal jsem se skutečně dobrou cestou? Co způsobuje bloky v mém podnikání? Co bych mohl udělat lépe, nebo jinak?Mám vlohy pro toto podnikatelské odvětví? Jak se mi bude dařit v následujících měsících? Co pro to mohu udělat? Jak dosáhnout dobré cesty v mém podnikání?

Podnikání a penízky

Hloubkový scan provádím skrze kyvadlo a karty, které k tomuto účelu byly vytvořeny. Tento hloubkový scan provádí se skrze 20 kyvadlových tabulek navržených přímo pro tento scan, kde odhalí se chyby, kterých byste se mohli dopouštět, objeví se také, jak mate podnikání nastaveno, proč penízky k vám neproudí tak, jak by měly, kde je největší problém v těchto dvou oblastech života a mnoho dalšího. Karty jen dokreslí detaily, které nejsou v tabulkách obsaženy.

potenciál

Jaký je můj potenciál pro podnikání? Jaké mám v podnikání vyhlídky? Díky čemu by mé podnikání mohlo zkrachovat? Díky čemu by se mé podnikání mohlo rozvíjet? Rada pro mě.

provozovna

Potřebuji provozovnu k podnikání? Měl bych si ji zřídit?Mohu ji mít u sebe doma? Co k jejímu zřízení budu potřebovat?Pokud si ji nezřídím, co mě čeká? Pokud si ji zřídím, půjde mé podnikání lépe? Bude mě to něco stát, kromě peněz? Je rozumný nápad si ji zřizovat? Jak na tom budu finančně, než ji uvedu do chodu? Může mě průběh zřízení provozovny dostat do finančních nesnází?Pomůže mi s tím někdo, nebo vše zvládnu sám?

Rozbor podnikání

Je má práce potěšením? Těším se do práce? Chtěl bych dělat něco jiného?Co udělat, aby se mi práce stala koníčkem? Jaký mám ze svého podnikání pocit? Jsem dobrý v tom, co dělám? Chci se zdokonalovat? Proč jsem si zvolil tento obor? Mám dobré zázemí v podnikání? Jsem schopen uplatnit nové nápady? Postavím se i těžkým úkolům? Bude se mi dařit? Měl bych si dopřát odpočinek? Mám podnikání věnovat více času? Budu mistrem ve svém oboru? Budou mě lidé vyhledávat pro mé znalosti?Jak dlouho budu v tomto oboru podnikat?

Rozvoj podnikání

Co je v mém podnikání špatně?Co nebo kdo mé podnikání sráží? Mám i nadále podnikat ve stávajícím oboru?Co mohu u sebe zlepšit, aby se mi dařilo? Mám něco změnit na svém podnikání? Mohu něco ke svému podnikání přidat? Podařil by se mi rozjet nový projekt?Dostanu se do dluhů, nebo větších dluhů, než mám nyní?Co dělat pro zvýšení spokojenosti a přílivu zákazníků?

Řízení zaměstnanců

Jak je stimulovat? Jak je napomínat, kritizovat?Jak je chválit, odměňovat? Jak dělat personální změny? Jak vytvářet dobré pracovní podmínky? Jak zvyšovat kvalifikaci?

Stálí a noví zákazníci

Je mé podnikání v pořádku? Co se líbí mým zákazníkům, na čem mám co nejvíce zapracovat? Co se nelíbí mým zákazníkům? Mám dostatečně dobrou reklamu, případně webovou prezentaci? Mám vhodnou pracovní dobu, nebo jak ji mám upravit? Jak nejlépe komunikovat se zákazníky? Co přivede nové zákazníky? Mám stálým zákazníkům nabídnout nějaký bonus, případně jaký?

Upadající podnikání

Proč mi nejde v současné době podnikání? Co dělám špatně? Upadá už můj obor podnikání? Působí někdo na mé podnikání negativně? Zlepší se tato situace, nebo se mám věnovat něčemu jinému? Mám ke svému oboru podnikání přidat ještě další? Přijde mi nějaká nabídka, nad kterou bych měl uvažovat? Jak se mi bude v budoucnu v podnikání dařit?

Vedení a organizace

Jakou sílu v sobě uchovávám? Jaký jsem vedoucí pracovník nebo bych mohl být? Jak dobře dokážu využít logiku a myšlení? Jak velké je moje charisma a má sebedůvěra? Dokážu pracovat s disciplínou v sobě samém? Jak na sobě v tomto směru mohu ještě pracovat? Dosáhnu v životě velkých výsledků, pokud na sobě budu pracovat? Mohu stát v čele organizace nebo podniku?

Volba podnikání

Jaké mám předpoklady k podnikání? V jakém oboru se mi povede nejlépe? Co může

zapříčinit konec podnikání? Co mohu udělat pro úspěch v podnikání? Mohu se pustit do podnikání?

Webové stránky

Potřebuji k podnikání webové stránky? Jsou mé stránky vzhledově přívětivé pro zákazníky? Jsou mé stránky obsahově přívětivé pro zákazníky? Co na mých stránkách chybí, co by zákazníci uvítali? Co je tam naopak ke škodě? Bude se mi v podnikání dařit? Co mí zákazníci požadují? Čím bych mohl zákazníky odradit?

Zastaralá provozovna

Mohu zprovoznit tuto provozovnu? Vyhovuje provozovna hygienickým požadavkům? Mám zajít na hygienickou stanici pro potvrzení o nezávadnosti provozovny? Vyhovuje provozovna požárním předpisům? Mám zajít pro toto potvrzení? Potřebuji opět nahlásit provozovnu na stavební úřad? Budu potřebovat nový projekt pro zprovoznění provozovny? Co mi přinese znovuotevření této provozovny?