☕ modlitby

╰☆ RŮŽENEC SVĚTLA☆╮

ve čtvrtek Uchopte křížek na růženci Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého, amen. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i...
Záznamy: 11 - 11 ze 11
<< 1 | 2