KRÁL HOLÍ

Dnes nebudeš mít k pláči daleko. Ne, že bys byla nešťastná, spíše budeš velice přecitlivělá. Budeš prožívat osudy ostatních, bude ti jich líto. Musíš se oprostit od emocí. Také sledování filmu ti přivodí příval slz. Pomůžeš dnes mnoha lidem, ale někteří tvé dobroty jen využijí. Proto se soustřeď na rozdíl mezi pomocí a zneužitím. Také se setkáš s mužem, který si je vědom své autority. Je velmi zodpovědný, ale také vášnivý milenec. Pokud o něj nestojíš, neflirtuj s ním. Jsi pořádkumilovná, proto se dnes pustíš do velkého úklidu. Totéž budeš očekávat i od ostatních členů rodiny. Těm se do toho ale chtít nebude. Nenecháš se však zviklat, a budeš si stát za svým. Zorganizuješ jim práci, rozdělíš úkoly. Pak vše zvládnou snadněji. Dnes však všechny překážky zdárně překonáš, co bylo v minulosti nemožné, stává se nyní reálným. Pokud víš, co chceš, dokážeš to. Máš silné ego.V noci se ti bude zdát sen. Snaž se vzpomenout si i na sebemenší detaily, budou mít vliv na tvou budoucnost. Nahlédni do snáře, postupuj detail po detailu, jak šly za sebou ve snu, a prozkoumej, co se ti snaží osud naznačit.

Pokud jsi bez partnera, setkáš se se starší osobou, s vyšším postavením. Budeš tímto mužem doslova uchvácena. Tomuto muži nechybí sebejistota, je si vědom svých kvalit. Je podnikavý, nebojí se jít do rizika, má však také velké nároky, které bys musela splňovat. Tento muž má velké ego, málo se ohlíží na ostatní. Pokud již partnera máš, dnes na něj budeš právem hrdá. Uděláš, co mu na očích uvidíš, nesmí se to však příčit s tvým přesvědčením. Pokud studuješ, můžeš se zamilovat do svého učitele. Tato láska však nebude opětována. Bude mít však za následek tvou píli v učení. Žádný předmět ti dnes nezpůsobí problémy, vše zvládneš s přehledem. V zaměstnání si hleď své práce, a ne hezkých kolegů či nadřízených. Práci odvedeš precizně, budeš dbát na detaily. Pokud jsi nezaměstnaná, dnes máš možnost získat zaměstnání s vyšší funkcí, pokud si na něj troufneš, a pokud máš patřičné vzdělání. Pokud však ne, práce je v nedohlednu. Dnes patří šance odvážným a vzdělaným.V případě podnikání budeš tvrdá, půjdeš si za svým, a mnohého dosáhneš.Budeš mít tendenci jít si koupit něco pro radost svou či svých blízkých.