magie kyvadla

Hovoříme-li o kyvadlu, jistě si zaslouží název magické. S kyvadlem se dají dělat doslova psí kusy. Většina lidí používá kyvadlo jen k odpovědím, ale to je jen zlomek toho, co kyvadlo skutečně dokáže. Nebudu zde zmiňovat, jak správně s kyvadlem pracovat, ale ukážeme si některé věci, které kyvadlo dokáže. 

Jídlo a pití - můžete si zjistit, jaká jakost je jídla nebo pití, které plánujete pozřít. Zda je nezávadné, nebo má veškeré vlastnosti, které výrobce uvádí. 

Nemovitost, auto nebo cokoliv jiného - pokud plánujete koupit cokoliv, můžete se zeptat kyvadla, zda je ta věc přímo pro vás, zda nemá nějakou závadu, zda budete s touto věcí spokojeni...

Čas - čas si sice určujeme sami, svým konáním a působením, ale jsou věci, které jsou dané, jako třeba kolik je zrovna nyní hodin, i na to vám kyvadlo dokáže odpovědět. 

Světové strany - i toto dokáže kyvadlo určit, pokud nemáte u sebe kompas, a chcete vědět, kde je sever, nebo pokud si chcete ověřit, na jakou stranu je situovaný dům nebo byt, který chcete koupit. 

Nacházet ztracené předměty, velké i malé, lidi - toto je složitější, musíte kyvadlu poskytnou více možností, případně se naučit pracovat s mapou, nebát se vyrazit s kyvadlem do terénu a tam ještě upřesňovat polohu.

Nalézt vodu - nemusíte mít vysloveně proutek, stačí vám i kyvadlo. To reaguje na spodní proudy a dokáže také určit, kde se voda v zemi nalézá. Stejně tak je to s hledačkou pokladů, můžete využít kyvadlo, a to zvláště ve chvíli, kdy hledačka nedosáhne hlouběji, ale něco zaznamená, nebo ve chvíli, kdy vám dá jasné znamení, že v zemi něco je, ale vy nevíte, zda to nebude jen kousek bezcenného plíšku. 

Zdraví je další věcí, co se dá zjišťovat pomocí kyvadla. A nejen zjišťovat, ale také léčit. Můžete také určit strachy nebo vše, co lidem působí potíže nebo problémy. A nejen lidem, ale i zvířatům. Také nám kyvadlo může prozradit, jak jsou na tom naše rostliny, co potřebují...

U čaker a jejich zhodnocení mnoho lidí kyvadlo používá, dá se vyčíst podle točivého pohybu, zda jsou čakry v disharmonii či nikoliv, nebo jen v nedostatečnosti. Nemusíte k harmonizaci používat jen kyvadlo, ale také krystaly, vůně, svíčky a další.

Dalším způsobem, jak využít kyvadlo, jsou ochrany. K tomu potřebujete člověka nebo jeho fotografii. Totéž se dá použít i pro bydlení, pracoviště a jiné. 

K telepatii se dá také využít kyvadla, zvláště pokud chcete nějakému člověku něco sdělit na dálku, aby mu tato myšlenka prolétla hlavou. Kyvadlo vlastně používáme hlavně k tomu, abychom měli jistotu, zda jsme kontakt navázali a zda tomu dotyčný rozuměl. 

O věštění s kyvadlem se zmiňovat nemusím, pokud mu položíte správnou otázku, dá vám na ní správnou odpověď. Pokud se však člověk teprve rozhoduje o něčem, je lépe nechat mu svobodnou vůli, a kyvadlo tímto netrápit. 

Minulé životy - na to již potřebujete sestavené kyvadlové tabulky, ale dají také přesnou informaci o tom, kdo jste byli, co jste prožívali, jak jste zemřeli a co jste si přinesli do současného života, jak jste se jmenovali...

Nekromancie aneb promlouvání s mrtvými se dá také skrze kyvadlo. Pokud duchy nevidíte nebo neslyšíte, můžete s nimi komunikovat pomocí otázek a kyvadla. Taktéž s anděly a dalšími bytostmi.

Určovat vhodnou barvu, kámen, vůni... to vše se také dá. 

Kyvadlo a rituál - velice jednoduchá technika toho, čeho chceme dosáhnout, nebo co chceme přivolat do života. Stačí vám k tomu kyvadlo, kadidlo a 2 svíce. Nejprve je třeba provést rituál zahájení, a poté samotný rituál. 

Jak vidíte, technika kyvadla má neomezené využití. Toto je jen výčet z toho, co s kyvadlem skutečně můžete dokázat.