mince: čtyřka

Máš ráda pořádek a dbáš, aby ostatní tvá pravidla dodržovali. Pokud se tak nestane, je zle, pak s tebou není kloudná řeč. Vše musí být uspořádané, vše má své místo. Chráníš si své soukromí i věci, kterými jsi obklopena. Také na rodinu nedáš dopustit, i když tě občas šokuje. Máš ráda nejen pořádek, ale respektuješ také zákony. Snažíš se dodržovat dopravní předpisy, i ostatní nařízení. Svůj domov si pečlivě střežíš. Jen bys mohla dát ostatním více prostoru pro vlastní slovo, uznáváš svou pravdu, a to se ostatním občas nelíbí. Dbáš na tradice a nemíníš je porušovat. Dnes však budeš odmítat spolupráci s ostatními. Neměň zaběhnutý řád věcí, nech osud působit. Nebudeš riskovat, abys o vše, co jsi dodnes vybudovala, nepřišla. Budeš si trvat na svém, jelikož znáš své priority a neustoupíš. Lpíš na svém majetku. Budeš toužit zabezpečit se pomocí rituálu, dnes to však není nejlepší nápad. Účinky rituálu se zpomalí. Zdraví je na dobré cestě, čekej zmírnění zdravotních problémů či úplné zotavení. V partnerství se nesnaž o autoritu, máš velké nároky, které by partner nebyl schopen splnit. Násilím nic nezmůžeš. Tvůj partner se bude cítit jako v okovech, nedáš mu možnost volně dýchat. Spíše se ho zeptej na jeho pocity, a snaž se najít nějaké společné řešení problému, nad kterým zavíráš oči. Nezapomínej, že peníze nejsou vše, k životu je zapotřebí láska. Pokud jsi bez partnera, dnes ti tento stav bude vyhovovat. Budeš se sice cítit opuštěná, ale tvé soukromí převládne před spolužitím. Ve škole ses poslední dobou snažila, také výsledky tomu odpovídají. Nechceš se učit něco, co nebudeš pro život potřebovat. V tomto se ale mýlíš. Nyní nastal čas odpočinku.

V zaměstnání budeš sklízet úspěchy své práce. Také v podnikání čekej mnohem více práce, ale i spokojenosti. Máš možnost dostat se vysoko díky své autoritě, popularita také není vyloučena. Miluješ peníze, a také si je pečlivě střežíš. Dnes však nečekej velké výnosy ani jiné finance, dnes ti prostě souzeny nejsou.