momentální stav tazatele

1 - osobní karta tazatele či jiné osoby

2 - minulost (vlevo od osobní karty)

3 - jeho myšlenky (nad osobní kartou)

4 - blízká budoucnost (vpravo od osobní karty)

5 - Co tuto budoucnost může překazit (pod osobní kartou)

Vždy začínáme minulostí, která zasahuje do budoucnosti. Všechny karty na sebe navazují.

Pokud se neobjeví celý kříž, karty nedoplňujeme. V tom případě nám není dovoleno nahlédnout.