MST - osobní karta

Tazatel má vždy kartu MILENEC, tazatelka MILENKA.

další karty si můžete určit samy.

Já osobně používám toto, tedy skoro vždy:

Karta DOBRÉ ZPRÁVY - milenec

Karta TRVÁNÍ - lékař

Karta KOMPLIKACE - matka popřípadě milenka

Karta SETKÁNÍ - dcera či dobrá přítelkyně

Karta MALÉ PROBLÉMY - babička s dědou

Karta NOVINA - dítě do 18 let

Karta DŮVĚRA - otec či milenec

Karta VĚRNOST - dobrý přítel

Karta IZOLACE - tchýně

Karta PŘEKÁŽKY - tchán

Další kombinace vás jistě napadnou.

V případě, že má tazatelka třeba 5 potomků, těžko by byli všichni stejní.

Proto je dobré, před výkladem a vyložením karet si upřesnit, kolika lidí se výklad bude týkat a přiřadit jim vhodné karty.