Otázka: Mýlíte se někdy ve výkladech?

Odpověď: I já jsem jen člověk, a mýliti se je lidské. Nikdy netvrdím, že jsem 100%, to není žádný člověk. Ve výkladu hledám cestu i budoucnost, snažím se každý výklad dělat podle svého nejlepšího vědomí i svědomí. Říkám i špatné věci, nejen ty dobré, ale vždy s respektem a opatrně. I v kartách se objevuje cesta, po které právě kráčíme, a tu z karet pomocí andělů čtu.