Níže naleznete nabídku výkladů z karet, které posílám emailem

SEBEVĚDOMÍ

objednací kód: 12-1

doba výkladu: cca 30 minut

Cena: 345 kč (nebo 15 €)

V čem se podceňuji? Proč mám nízké sebevědomí? Jak bych to mohl změnit? Co nastane, když nic neudělám? Jak se mám zachovat?

SEBEPOZNÁNÍ

objednací kód: 12-2

doba výkladu: cca 36 minut

Cena: 414 kč (nebo 18 €) 

Jak se mohu nejlépe poznat? Jak začít se sebepoznáním? Jakou cestou se mám vydat? Co přesně chci najít?  Čeho se mám vyvarovat? Zvládnu to?

JSEM OSOBNOST

objednací kód: 12-3

doba výkladu: cca 42 minut

Cena: 483 kč (nebo 21 €)

Kdo vlastně jsem? Jak mě vnímají ostatní? V čem se přetvařuji? Co nedokážu pochopit? Co mi schází? Jaké jsou mé negativní stránky? Jaké jsou mé pozitivní stránky?

POZNEJ SÁM SEBE

objednací kód: 12-4

doba výkladu: cca 48 minut

Cena: 552 kč (nebo 24 €)

Co o sobě vím, jaké mám vlastnosti? Co o sobě nevím, nebo co nechci vědět? V čem jsem si se sebou jistý? Jak se dokážu rozvíjet? Čeho bych chtěl dosáhnout? Čeho mám dosáhnout? Čeho se bojím? Co mi osud přichystal?

EGO

objednací kód: 12-5

doba výkladu: cca 60 minut

Cena: 690 kč (nebo 30 €)

Co si myslím o svém chování? Kdy používám lži nebo výmluvy?  Jak na sebe pohlížím? Z jakých důvodů si nestojím za svým názorem? Jak vnímám zodpovědnost a nezodpovědnost u sebe? Dokážu uznat chybu? Jsem na někom závislý? Přemýšlím o dopadu, než se rozhodnu nerozvážně? Myslím si, že vím všechno? Nad čím přemýšlím? 

OSOBNOST ČLOVĚKA

objednací kód: 12-6

doba výkladu: cca 96 minut

Cena: 1104 kč (nebo 48 €) 

Jak ho vidí ostatní? Na co myslí? Co miluje? Bez čeho by se neobešel? Co by opustil? Jak ho poznamenala minulost? Čeho by chtěl dosáhnout? Jaká skrytá tajemství? Na co nechce myslet, co by nejraději zapomněl? Jaké je jeho největší přání? Z čeho má obavy? Čemu se nevyhne do 6 měsíců? Čemu se nevyhne do 1 roku? Co dokáže uskutečnit v krátké době? Co dokáže uskutečnit později? Co to bude znamenat pro mě, proč mi vstoupil do života? 

PROFIL ČLOVĚKA

objednací kód: 12-7

doba výkladu: cca 120 minut

Cena: 1380 kč (nebo 60 €) 

Jaké má kladné vlastnosti?Jaké má záporné vlastnosti? Jak se chová sám k sobě, co si o sobě myslí? Jaký k tomu má důvod? Jak se staví k materiálním věcem? Jaký k tomu má důvod? Jaký má vztah k rodině? Jaký k tomu má důvod? Jak se staví k plnění svých povinností? Jaký k tomu má důvod? Jak se chová v partnerském životě a k partnerovi? Jaký k tomu má důvod?  Jak se staví k jídlu, pití, sexu...? Jaký k tomu má důvod? Jak se staví k práci? Jaký k tomu má důvod? Jaké je jeho tajné přání? Co ho dovedlo k tomuto přání?  Proč bych tomuto člověku měl věřit? Proč bych tomuto člověku neměl věřit?