Níže naleznete nabídku služeb, které můžete absolvovat při osobním setkání, nebo na dálku, kdy podrobnou zprávu obdržíte emailem.

ANDĚLSKÝ RITUÁL

objednací kód: 32-1

doba výkladu: cca 60 minut

Cena: 950 kč (nebo 41,30 €)

Andělský rituál je pro ty, jež věří andílkům. Předává se jim prosba, která může být z jakékoliv oblasti. Tedy přání může být jakékoliv. 

Provádí se za účasti 4 archandělů a jednoho andílka vašeho přání, který se vybere podle druhu vaší prosby. Je dobré napsat si přesné přáníčko na andílky. Toto přáníčko je následně přepsáno na pergamen andělskou tuží a brkem. Používá se 5 svíček, i s dary pro všech 5 andělů. Je zapotřebí jméno a datum narození všech, jež se rituál týká. Lépe je použít i fotografii, ale není nezbytně nutná pro tento druh rituálu. 

Po tomto rituálu obdržím vzkaz, který vám následně sdělím, v každém případě ho ještě i posílám emailem nebo whatsappem.

Po obdržení vzkazů má práce končí a je nyní na vás a na nebeských bytostech splnění vašeho přání.

DĚKOVNÝ RITUÁL

objednací kód: 32-2

doba výkladu: cca 60 minut

Cena: 950 kč (nebo 41,30 €)

Tento rituál zvolili jste si sami, nezávisle na sobě, jste ho často objednávali, nejen v době, kdy se vám přáníčko splnilo, ale i v době, kdy jste čekali a chtěli jste andílkům jen tak poděkovat, za to, že jsou s vámi a pomáhají vám, a někdy nejen andílkům, ale také dalším bytostem. I v tomto rituálu obdrželi jste vzkaz převážně ze zbylého vosku svíček, které se k rituálu použili. Proto jsem ho zařadila do nabídky, aby každý, kdo tuto potřebu má, mohl této možnosti využít. 

DRAČÍ DECH

objednací kód: 32-3

doba výkladu: cca 60 minut

Cena: 1800 kč (nebo 78,30 €)

Tento rituál započíná se očistou vašeho přání. Sestavuje se přání ve verších, píše se brkem a směsí bylin a inkoustu, tzv. dračí krví. Vaše přání by mělo být co nejpřesnější. K tomuto rituálu je předem vyrobeno 5 pantaklů, jeden, ten hlavní, obdržíte po skončení rituálu. K tomuto rituálu je vyrobeno 8 speciálních svící, sedm z nich je použito při rituálu, jednu použijete sami později. Vyvolává se dračí dech, na němž se posléze nese vaše přání. Příprava tohoto rituálu trvá 8 hodin, je třeba ho objednat s dostatečným předstihem.

Po tomto rituálu obdržený vzkaz posílám emailem nebo whatsappem.

Po obdržení vzkazů má práce končí a je nyní na vás a na nebeských silách splnění vašeho přání.

ZRUŠENÍ RITUÁLU

objednací kód: 32-4

doba výkladu: cca 120 minut

Cena: 1800 kč (nebo 78,26 €)

Zrušení rituálu probíhá vždy v rituálním dni, pokud jste zvolili rituál jinde, než u mě, pak je třeba zjistit, jaký druh rituálu byl vykonán a anulovat ho, přesměrovat a zcela vyrušit.

RITUÁL BOŽSKÝ

objednací kód: 32-5

doba výkladu: cca 120 minut

Cena: 3000 kč (nebo 130,43 €)

Tímto rituálem obracíme se na všechny nebeské bytosti, včetně té nejvyšší. Je zapotřebí vašeho naprostého klidu v době tohoto rituálu. Používá se 8 svící, 7 se pálí na sedmiramenném svícnu, jedna velká se pálí na paškálním svícnu. Je zapotřebí vašeho konkrétního přání, které můžete více rozepsat. Je zapotřebí jméno a datum narození všech, jež se rituál týká, včetně fotografie.

Po tomto rituálu obdržené vzkazy posílám emailem nebo whatsappem.

Rituály provádím pouze v rituální dny.

Po obdržení vzkazů má práce končí a je nyní na vás a na nebeských bytostech splnění vašeho přání.

SPECIÁLNÍ RITUÁL

objednací kód: 32-6

doba výkladu: cca 180 minut

Cena: 3500 kč (nebo 152,17 €)

Tento rituál provádím pouze na speciální přání, musíte vědět, proč to chcete, a být připraveni něco také na oplátku nabídnout - ne mně, ale těm, které voláte ku pomoci. Připravuje se mnoho artefaktů, a doba tohoto rituálu je různá, lze ji určit podle samotného přání, cena je však stejná. Obsahuje také zvláštní ochranu. Tento rituál není určen pro každého, předtím je nutné zhodnocení, zda vám může být proveden. Slouží pouze k dobrým účelům.

Je zapotřebí jméno a datum narození všech, jež se rituál týká, včetně fotografie.

Po tomto rituálu obdržený vzkaz posílám emailem nebo whatsappem.

Rituály provádím pouze v rituální dny. 

Po obdržení vzkazu má práce končí , je na vás a bytostech, které žádáte.

RITUÁL KRISTOVY KRVE

objednací kód: 32-7

doba výkladu: cca 180 minut

Cena: 6000 kč (nebo 260,87 €)

Pro velký zájem sem vracím tento rituál, který se zaměřuje právě na pomoc Ježíše Krista. Je důležité mít své přání pevně ukotveno ve svém srdci. 

K tomuto rituálu se připravuje 36 svíček, 2 pantagramy, nápoj lásky (prosperity atd. - dle povahy přání).  Připravuje se také mnoho artefaktů, a doba tohoto rituálu je až 6 hodin. Tento rituál není určen pro každého, předtím je nutné zhodnocení, zda vám může být proveden. Slouží pouze k dobrým účelům.

Tento rituál má dvě fáze, započetí a posílení, vše se provádí v rámci několika dnů. 

Je zapotřebí jméno a datum narození všech, jež se rituál týká, včetně fotografie.

Po tomto rituálu obdržený vzkaz posílám emailem nebo whatsappem.

Rituály provádím pouze v rituální dny. Po obdržení vzkazu má práce končí , je na vás a bytostech, které žádáte.