Níže naleznete nabídku služeb, které můžete absolvovat při osobním setkání, on-line (po telefonu, whatsappu, skypu nebo facebooku), nebo na dálku, kdy podrobnou zprávu obdržíte emailem.

ANDĚLSKÉ NAPOJENÍ

objednací kód: 33-1

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Chcete být v bližším kontaktu s andílky, dokázat rozpoznat jejich rady? Přáli byste se andělům naslouchat? Přáli byste se naučit s nimi komunikovat, byste jim rozuměli, co vám říkají? Přejete si mít co nejlepší napojení na andílky? 

BEZPEČÍ A JISTOTA

objednací kód: 33-2

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

S pomocí andílků odstraníme vaše nejhlubší strachy, byste se ničeho nebáli. Vložíme do vašeho života pocit bezpečí a jistoty. Strach z existence, strach, že rodinu neuživíte, strach, že nejste v bezpečí. Strach milovat a jít za láskou. Jakýkoliv strach. Důležité je, zda tento strach skutečně odstranit chcete. 

BOŽSKÁ MOUDROST

objednací kód: 33-3

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Mít Božskou moudrost je vždy ku prospěchu. Pochopíte, co děláte špatně, a co byste mohli udělat lépe. Pochopíte, že to, co se vám špatného děje, je k dobru v současné době. Uvidíte smysl špatných věcí. 

BOŽSKÁ SÍLA

objednací kód: 33-4

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Posílíme vaši sílu k překonání překážek a nastolení dobrých situací. Vše vám půjde dobře od ruky, tak, jak si přejete. Uvidíte, jak je lehké překonávat překážky, a poznáte, že jdou se správným nastavením překročit a lze je zcela odstranit. 

ČINORODOST A ÚSPĚCH

objednací kód: 33-5

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Naučíte se věřit ve svůj úspěch, a také ho dosáhnete. Necháte ho vstoupit do svého života. Vneseme úspěch do vašeho života, zbavíte se nedůvěry, že jej nedosáhnete. Přestanete pochybovat o svých kvalitách. 

ČISTOTA A PRŮZRAČNOST

objednací kód: 33-6

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Naučíte se opustit iluzi a zastaralé názory, zbavíte se nepotřebného. Opustíte minulost, vyrovnáte své karmické dluhy skrze lásku a odpuštění. Uvidíte světlo a naději. 

DŮSTOJNOST A POŘÁDEK

objednací kód: 33-7

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Přivedeme do vašeho života pořádek tak, by se vám dařilo. Osvobodíte se od podmínečnosti. Vnese do vašeho života pořádek a dodáme vašemu životu důstojnost. 

HOUŽEVNATOST A NAPLNĚNÍ

objednací kód: 33-8

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Ukáže se vám cesta při dosažení vašich cílů, které jste si vytyčili. Uvědomíte si skutečné cíle. Zvítězíte nad nepříjemnými zážitky a překonáte je. 

KLID A LEHKOST

objednací kód: 33-9

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Naučíte se přijímat věci, jak přichází, naleznete klid. Získáte odvahu vykročit i přes těžkosti, kterým musíte čelit. 

KREATIVITA A SEBEVYJÁDŘENÍ

objednací kód: 33-10

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Naučíte se vyjádřit své vlastní pocity, dokážete mluvit o problémech, myšlenkách i o své lásce. Poznáte svou vlastní hodnotu, začnete obhajovat názory před ostatními. 

LÁSKA A BEZPODMÍNEČNOST

objednací kód: 33-11

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Probudíme ve vás odvahu pro navazování vztahů, pocítění lásky bez podmínek a očekávání. Získáte svobodu ve vztahu, naučíte se pracovat na vztahu, by mohl růst a sílit.

LÁSKA A SEBELÁSKA

objednací kód: 33-12

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Odstraníme chyby z vašeho počínání, nastavíme život plný harmonie a lásky. Přivoláme bezpodmínečnou lásku, kdy přijímáte, co vysíláte. Naučíte se řešit mezilidské problémy, přijmete druhého, jaký je. 

LÁSKA A VZTAHY

objednací kód: 33-13

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Naplníme vás současný vztah láskou, ale také ostatní vztahy, kde je problém. Budete mít větší touhu a odvahu jít za svou láskou, stejně tak i lidé, kteří s vámi přijdou do kontaktu. 

MATERIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

objednací kód: 33-14

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Naučíte se pracovat s penězi na bází přivolání peněz do vašeho života, dovolíte vylepšení vaší finanční situace. Naučíte se, že vše v životě má svou cenu. Poznáte svou vlastní cenu a také cenu financí. 

MILOSRDENSTVÍ

objednací kód: 33-15

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Otevřeme a necháme vstoupit do vás milosrdenství, byste nezažívali zlé situace. 

NOVOST A VÝVOJ

objednací kód: 33-16

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Nastavíme samoléčení celého vašeho těla. Přijmete novoty a zanecháte za sebou shon i spěch. Nastoupí dušení naplnění. Odložíte vše staré a vpustíte do života nové. 

ODVAHA A VYTRVALOST

objednací kód: 33-17

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Obstojíte ve všech situacích vyžadujících odvahu a vytrvalost. Budete mít větší odvahu udělat, co chcete již delší čas a naučíte se vytrvat a nevzdat to. Budete schopni postavit se za partnera, nebudete se ostýchat postavit se proti všem, pro svou lásku.

OPĚTOVNÉ MYŠLENKY A ŘEŠENÍ

objednací kód: 33-18

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Opustíte své myšlení a začnete nalézat řešení, byste se ve svém životě pohnuli dále. Změníte perspektivu a způsob pohledu.

OPTIMISMUS A KRÁSA

objednací kód: 33-19

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Nastolíme do vašeho života optimismus. Začnete růst do krásy, získáte obdiv a úctu ostatních lidí. Odstraníme váš smutek, přivoláme radost do vašeho života. Vaše sny a představy obklopíme velkým světlem, které vás vyvede z temnoty. Budete lépe vycházet s lidmi. 

OPUŠTĚNÍ

objednací kód: 33-20

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Opustíte vše, co vás tíží. Naučíte se pustit své přání tak, by se vám mohlo splnit. Naučíte se nelpět na materiálních hodnotách. 

OSVOBOZENÍ ZE ZÁVISLOSTI

objednací kód: 33-21

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Odhodíte strach a emoce, naučíte se vzdorovat závislostem, především na jiných osobách. Osvobodíte se. 

POZNÁNÍ A PŘIJETÍ

objednací kód: 33-22

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Najdete pochopení pro činy ostatních, a tím dosáhnete pozitivního směru ve vašem životě. Změníte situace, posílíte je vyššími hodnotami. Zbavíte se strachu, který vám nedovolí jít dál. 

ROZHODNOST A NOVÁ ORIENTACE

objednací kód: 33-23

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Naučíte se poslouchat hlas své duše i svého srdce. Poznáte, co je pro vás nejlepší a vydáte se po této cestě. 

SEBEHODNOCENÍ A SEBEDŮVĚRA

objednací kód: 33-24

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Naučíte se věřit si co nejvíce, přestanete se podceňovat. Získáte větší jistotu. Naučíte se přijmout lidi i situace takové, jaké jsou, bez pocitu viny. Naučíte se přeměnit negativní vlivy v pozitivní. 

SÍLA A ODDANOST

objednací kód: 33-25

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Naučíte se pomáhat druhým, aniž byste strádali. Nabudete ztracené síly a získáte novou energii. Dostanete velkou sílu pro pomoc při plnění vašeho přání. Rozlišíte soucit a utrpení. Budete chráněni před energetickými upíry. 

SMĚR A CÍL

objednací kód: 33-26

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Naučíte se definovat vaše cíle a touhy, naučíte se jich dosáhnout. Budete lépe hospodařit s časem, nebudete s ním mrhat, zbytečně dlouho čekat. Půjdete směle až do samotného cíle. 

SMRT A ZNOVUZROZENÍ

objednací kód: 33-27

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Vše staré a nepotřebné ve vás odumře a zrodí se to, co potřebujete nyní nejvíce. Budete připraveni na nový začátek, v kterékoliv oblasti života. Opustíte temnotu a vydáte se za světlem. 

SPIRITUÁLNÍ RŮST

objednací kód: 33-28

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Ucítíte pohyb mezi Nebem a Zemí a váš růst se zněkolikanásobí, tudíž se dostanete na vyšší úroveň na své duchovní cestě. 

SPIRITUÁLNÍ SÍLA A REALIZACE

objednací kód: 33-29

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Nastoupíte na spirituální cestu, začnete se duchovně rozvíjet, snáze překonáte překážky a uvedete své sny do reálného světa. 

STARÉ VĚDĚNÍ

objednací kód: 33-30

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Vyzdvihneme společně vaše vnitřní vědění a moudrost, naučíte se vnímat více svou intuici a řídit se jí. 

TRPĚLIVOST A NEZÁVISLOST

objednací kód: 33-31

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Naučíte se trpělivosti tak, abyste nejednali ukvapeně, ale nechali vše plynout. Zkvalitní se čas vašeho čekání. Přijmete tento čas bez zásahů a prodlužování. 

TVŮRČÍ MOUDROST

objednací kód: 33-32

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Přineseme do vašeho života kreativitu, tvůrčí myšlení, získáte podporu pro vaše nadání. Budete následovat hlas duše i srdce, naučíte se poslouchat své pocity. 

TVŮRČÍ SLOVO

objednací kód: 33-33

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Naučíte se vyjádřit to, co máte na srdci. Místo mlčení, abyste něco nepokazili, dokážete stát si za svým názorem. Také otevřeme brány k tvůrčímu psaní. 

VĚDOMÍ ODPOVĚDNOSTI

objednací kód: 33-34

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Získáte přirozenou autoritu a stabilitu. Získáte velkou sílu v rozhodování. 

VÍRA A DŮVĚRA

objednací kód: 33-35

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Nastavíte se na důvěru v Boží cestu. Odstraníme váš vnitřní boj. Pochopíte smysl svého života. Naučíte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu.

VZTAHY K BLIŽNÍM

objednací kód: 33-36

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Sladíme vztahy ve vaší rodině, naučíte se pomáhat ostatním. Ucítíte, zda vás někdo jen využívá nebo skutečně potřebuje pomoc. Získáte ochranu proti vysávání energie jiných lidí. 

ZDÁNÍ A SKUTEČNOST

objednací kód: 33-37

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Poznáte faleš i pravdu ostatních lidí. Prožijete život bez tlaku. 

ZMĚNA A PROMĚNA

objednací kód: 33-38

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Odstraníme vaše bolesti, smutek a traumata prožitá v minulosti. Naučíte se podstoupit a prožít transformaci k vašemu štěstí. Změníte se k lepšímu, budete dávat i přijímat více lásky. 

ZRALOST A MOUDROST

objednací kód: 33-39

doba výkladu: cca 1 hodina

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

Vyléčíme bolestné zkušenosti, následně je odstraníme. Získáte podporu na vaší pozemské cestě. Získáte více moudrosti, přestanete mít manýry malých dětí. Přijmete odpovědnost za vše ve vašem životě. Tím vše negativní pošleme pryč.