Níže naleznete nabídku rozborů, kterou posílám emailem nebo po whatsappu.

ROZBOR SNU MALÝ

objednací kód: 55-1

doba výkladu: cca 10 minut

Cena: 125 kč (nebo 5,43 €) 

Napište ze snu to, co si pamatujete. Tento rozbor je vhodný, pokud si nepamatujete téměř nic, jen to nejdůležitější, co si zapamatovat máte.

VZKAZ OSOBY ZE SNA

objednací kód: 55-2

doba výkladu: cca 10 minut

Cena: 125 kč (nebo 5,43 €) 

Někdy si nepamatujeme moc ze snu, ale zdá se nám o jedné a té samé osobě mnohokrát a často, pak tato osoba nám něco chce sdělit. Co vám tato osoba chce sdělit, ukazují útržky různých, i třeba opakujících se snů o této osobě. Tento rozbor tedy rozklíčuje vzkaz pro vás. 

ROZBOR SNU VĚTŠÍ

objednací kód: 55-3

doba výkladu: cca 30 minut

Cena: 375 kč (nebo 16,30 €) 

Napište sen tak, jak si ho pamatujete. Nezapomeňte na žádný detail. Každý detail je důležitý. Třeba i barvy, na které si vzpomínáte, jména, která jste slyšeli... Rozbor dostanete obsáhlejší.

ROZBOR SNU + RADA

objednací kód: 55-4

doba výkladu: cca 60 minut

Cena: 750 kč (nebo 32,61 €) 

V tomto výkladu snu napište sen se všemi detaily, které si pamatujete. Dostanete nejen obsáhlejší výklad tohoto snu, ale také radu, co máte nyní udělat, k čemu vás sen nabádá, jak se zachovat.