andělská poselství

pavouček štěstí

RANNÍ SETKÁNÍ S PAVOUČKEM

Pavouci jsou jedni z mála Božích stvoření, kterých se lidé tak moc bojí a štítí. Ale jsou to velice užitečná zvířátka. Podíváme se však na to, co nám přináší pavouček, pokud na nás vleze a nechce se mu z nás slézt, tedy z duchovního hlediska, z pohledu andělského poselství.

Vleze-li na nás pavouček, vždy to značí štěstí - malý pavouček malé štěstí, větší pavouček větší štěstí. Blíží se však k nám, nebo máme snad štěstí dát někomu jinému? Odchází od nás štěstí, nebo k nám přichází?

Vleze-li na vás, a nemůžete ho setřást, pak vězte, že štěstí je u vás hodně blízko, tak blízko, že si skoro na něj můžete sáhnout. Přišel pavouček z levé strany, lezl vám po levé ruce? Pak se nastavte na štěstí, protože k vám přichází. Nemusíte si dělat s ničím starosti, není třeba se jimi zabývat. Štěstí si vás prostě vybralo. Leze-li však z pravé strany, pak máte někoho učinit šťastným. Je třeba pomoci někomu ke štěstí, aby přišlo štěstí také k vám.

Také je dobré podívat se, kterým směrem vám pochoduje, kterými orgány prochází a na kterých se zastaví. Tam, kde se zastaví, je třeba orgánu věnovat zvýšenou pozornost. Pokud přes vás jen projde, pak jste zdrávi, nebo čekejte uzdravení.

Nebojte se pavoučků a berte je jako znamení z Nebe, však jsou tu pro vás, pro vaše štěstí.

 

čáp a jeho poselství

Hlavním posláním čápa je ochrana domova, v blízkosti kterého se uhnízdí, před duchy i temnými silami jste chráněni. Nikdy se neusadí v blízkosti zlých sil nebo lidí, které není možné vyhnat. Chrání dům před nezvanými hosty, ale i před přírodními katastrofami.

Spousta lidí spojuje si ho s početím a těhotenstvím, to proto, že je také poslem znovuzrození. Může se tedy ve vaší blízkosti usídlit i v případě, kdy opouštíte starý život a plánujete žít docela jinak.

Někdy člověk je postaven před životní rozhodnutí, a pokud je připraven na zcela nový život, pak se přijde ohlásit právě čáp.

Pokud se u vás objeví tačí pírko či čáp sám v době, kdy jste ve vysokém těhotenství, pak již brzy porodíte. V okolí čápa se rodí převážně chlapci - odtud také pochází pověra, že chlapce nosí čáp a dívky vrána. Vrána vám však narození dívky nezaručí.

datel a jeho poselství

Usadí-li se nám na zahradě datel, nemáme jen ve svém revíru nemocný strom, ale také  naše tělo či duše je nemocná.

Je poslem archanděla Rafaela, archanděla léčení. Je vhodné posadit se a přemýšlet o svém dosavadním životě, o tom, co vás dlouho trápí, neboť toto vše vám ukazuje nejen vaše tělo, ale tu zprávu přinášejí vám také andělé.

Možná vám někdo nesedí, cítíte k tomuto člověku negativní emoce, pak ozývá se váš žaludek, pokud je to někdo v práci, pak může se o slovo hlásit žlučník. Ledviny mohou pobolívat, pokud máte problémy v lásce. Příkladů je nespočet, hledejte tedy ten svůj.

Najděte nemocný orgán a hledejte příčinu. Na to přesně upozorňují andílci skrze datla ve vaší blízkosti. Možná se trápíte něčím, co je již dávno mrtvé, zbytečné. Může to být člověk, nebo jen nějaká situace.

Rafael může vám pomoci s léčením, ale pokud bude vaše mysl zaměstnána tím co vás trápí, nemůže vám pomoci, nebo pomůže jen krátkodobě. Pokud nebude zpracován problém, nemocný orgán ozve se znovu. Co skutečně trápí vaší duši?

Položte si tuto otázku, a zkuste si na ní odpovědět.

Možná se jen obklopujete negativní energií, která vám neprospívá. Nebo máte z něčeho strach, a tento strach obklopuje vás a brání příchodu věcí příjemných.

Jistě ale nejste v naprosté pohodě, něco vás stahuje dolů, a na toto vás datel upozorňuje. Tak, jako datel vyzobává škůdce ze stromů, je třeba zbavit se škůdců vaší duše a mysli.

drozd a jeho poselství

Objevuje se vždy, když začínáme mít problémy s komunikací, nebo komunikace vázne. Možná se jen bojíme vyslovit svůj názor, nebo se straníme lidí, abychom nebyli ti špatní. Nedokážeme vyslovit, co opravdu cítíme, nedokážeme stát si za svými názory a přesvědčením. V tu chvíli k nám andělé posílají drozda, aby nám ukázal, že se není čeho bát.

Také k nám létá nebo u nás hnízdí, když je zapotřebí více hlídat nejen domov, ale také prostor kolem nás. Může se jednat o uřknutí nebo dokonce prokletí, které někdo na nás seslal, a drozd svým zpěvem negativní vibrace odstraňuje, a vytváří kolem nás ochranný kruh. Vibrace jeho hlasu dokážou nejen bránit před negacemi, ale také otevírat kvantové vlny, pokud je otevřít potřebujeme. Odnáší také naše přání k andělů, skrze svůj zpěv, a vlnami nám přináší odpovědi, nebo dokonce splnění našich přáníček. Je to tedy takový nebeský pošťák, kdy mi vyřkneme nebo napíšeme své přání a on ho donese k jeho vyřízení. Čím více drozdů se u vás uhnízdí, tím tedy lépe. Pokud zahnízdí ve vaší zahradě, andělé vzkazují, že se není čeho bát, že cestu, nad kterou přemýšlíme, můžeme podniknout, ať je to cesta fyzická nebo jen nová cesta naším životem.

hrdlička a její poselství

Usazení hrdličky v blízkosti domova je vždy dobrým znamením. Hrdličky přilétají v páru a rozprostírají nebeskou lásku kolem celého domu, tedy nejen okolo lidí v domě. I dům potřebuje lásku, aby v něm lidé byli šťastni, a pokud ji dostává, nejen, že se v blízkosti usadí pár hrdliček, ale také tam vyvedou své mladé.

Hrdlička nepřináší lásku jako takovou, ale posiluje lásku již zasazenou mezi dvěma srdci.

Hrdlička je také poslem andělů plodnosti, vyvede-li u vás své mladé, pak přináší plodnost také vám. I její jediné pírko, které upustí, vložené pod polštář, v posteli, kde snažíte se počít miminko, uvolňuje cestu k početí.

Pokud usadí se v místě v blízkosti hrdliček havran, pak přichází ženy od jiného stavu, ale jejich těhotenství jsou hluchá nebo brzy o miminko přichází. Říká se, že havran krade nenarozeným miminkům duši, a odvádí pravou lásku pryč. Havran patří temné straně, andělé vám ho nepošlou.

Hrdlička přináší také věštecké sny, posiluje duchovní sílu a otevírá bránu do nebeského světa, posiluje paranormální schopnosti.

kos a jeho poselství

Posílají-li nám andělé kosa, pak máme se zaměřit na svůj osud, na své pozemské poselství. Hledat ho a najít. Každý z nás má svou cestu na tomto světě, své poslání, a je třeba více naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Ten nás vede po naší cestě, někdy klikaté a trnité, někdy rovné oseté růžemi.

Přináší velké napojení na anděly, rozvíjí naší duši, která k nám následně promlouvá. Objevují se různé schopnosti, které byly až do této chvíle potlačené.  Přicházejí věštecké sny, probouzí se lepší vnímání

labuť a její poselství

Labuť přináší celoživotní lásku. Pokud přijde až k vám, nebo ji spatříte na své zahradě, čekají vás krásné chvíle  i krásná vyznání lásky. Vnáší do vztahu mír a pohodu, rozdmýchává lásku v srdcích, vnáší do lásky čistotu a touhu. Přináší porozumění.

Objevila se u vás, byste lásce věnovali velkou péči, byste se snažili vcítit se do svého partnera.

Labuť nevyznává lásku slovy, ale činy. Také ve vašem životě nastává období pro činy ukazující na vaši lásku k partnerovi či partnerce. Pusťte láskyplné emoce ven, starejte se jeden o druhého, plňte si svá vzájemná přání. Zkuste si více naslouchat, naslouchejte svým srdcem. Pusťte lásku ze svého srdce ven.

Labuť přináší vám také poselství o vaší vnitřní kráse a velké síle. Nastává čas jednat pro lásku a ve jménu lásky.

Možná máte ve svém blízkém okolí někoho, koho byste měli rádi po svém boku. Pokud budete vysedávat doma v koutě, tato láska kolem vás propluje, vznese se a zmizí. Je tolik krásných možností dát o své lásce vědět.

Možná ten, koho milujete, nemiluje vás, ale je zde někdo jiný, kdo by vám lásku rád projevil. Otevřete dveře lásce, a ona vstoupí do vašeho života.

Labuť je tedy poslem lásky i setkání, vyjděte lásce vstříc. Odhoďte svou masku, zábrany, zbourejte všechny vnitřní zdi, které vás chrání před láskou, a nechte lásku prostoupit celým vaším bytím.

netopýr a jeho poselství

Netopýr vzbuzuje v mnoha lidech obavy. Chápou ho jako posla zla. Už od dávných časů to tak bylo. Jen málo národů pochopilo skutečné poselství tohoto krásného tvora. 

Ten, komu se na domě "uhnízdí" netopýr, měl by se spíše radovat. I tento tvoreček je poslem andělů, i když peří jako jejich perutě nemá.

Objevuje se u lidí, jež stanuli ve svém životě na rozcestí, a nevědí, kterou cestou mají se vydat. Těmto lidem přichází do života mnoho překážek, aby se zastavili a našli novou životní cestu.

Pokud se u vás netopýr neusadí, ale jen přilétá, pak přináší vzkazy od zemřelých lidí, kteří pro vás mají zprávy nebo rady. 

Netopýr, a zvláště ten, kdož u nás se usadí, přináší od andělů zprávu o zdraví, dlouhověkosti i bohatství.

Andělé nabádají nás, abychom zvolnili a mysleli také na sebe a svá přání. Nabádají nás, bychom se naučili říkat rázné NE. Upozorňují nás, že odpočinek je stejně důležitý jako práce. 

V poslední řadě přináší nám vzkaz, bychom opustili starou cestu a nebáli se vykročit na novou. Také je poslem andělů, jež střeží bránu prosperity a otevírají ji tomu, kdož si to zaslouží a kdož s těmito dary bude umět správně naložit. 

rehek a jeho poselství

Rehek přináší k nám rozvoj našeho podvědomí, uvědomujeme si spoustu věcí, uzavíráme staré záležitosti a pouštíme se novými cestami. Možná nevíme, jaké budou, ale máme mnoho energie, která nám v této cestě pomáhá. Uzavíráme svou minulost, a míříme do přítomnosti a budoucnosti.

Prolíná se svět pozemský a svět andělů, jsme schopni andělům více naslouchat, jsme schopni je vnímat na té nejjemnější úrovni. Rozvíjí se naše intuice a rozhodnost, zvyšuje se naše sebevědomí.

Uvědomujeme si mnohé, ve svém vědomí i podvědomí, a naše skryté síly začínají vyplouvat na povrch.

smrtihlav a jeho poselství

Tento krásný noční motýl vzbuzuje po staletí obavy. Není třeba se ho však bát, je poslem blížící se budoucnosti. Stačí jen porozumět jeho zjevení. Možná za to může právě lebka na jeho kresbě, ale lebka sloužila od pradávna jako ochrana před černou magií, vložená do pokladnice pak zvěstovala příchod peněz. Ale zpět k našemu smrtihlavovi:

Vždy záleží na tom, kdy se v našem obydlí objeví. Každý den má svůj vlastní význam, také další aspekty mohou předurčit to, co se stane.

Pokud se objeví v pondělí, pak můžeme očekávat těhotenství a přírůstek do rodiny. Pokud se objeví v tento den v pravé poledne, pak zvěstuje početí dvou miminek.

Pokud se objeví v úterý, pak máme přehodnotit svůj život a začít bojovat se svým osudem.

Ve středu přivádí návštěvy a obnovuje se komunikace ve vztazích.

Ve čtvrtek pak přináší zvěsti o penězích, okolo 8 hodiny ranní zvěstuje příchod peněz, okolo 20 hodiny pak to, že o své penízky přijdeme, čekají nás tedy velké výdaje.

Objeví-li se v pátek, pak přináší do našich životů lásku, pokud v tento den přiletí hned dva, pak zvěstují krásný, láskyplný vztah. Pokud v tento den v jeho přítomnosti 3x kýchnete bez nachlazení a zjevného důvodu, pak vás do roka čeká svatba.

Pokud se objeví v sobotu, přináší zvěst o smrti někoho blízkého, nebo poselství od již zemřelého člověka, zvláště pokud přiletí mezi 2 a 3 hodinou ranní.

V neděli přiletí v případě, že jste nemocní a brzy se uzdravíte.

Netřeba tohoto lišaje zabíjet, nebo si zajistíte neúspěch a neštěstí. Raději otevřete okno a vypusťte ho zpět do přírody.

sojka a její poselství

Sojku "bonzačku" známe všichni z Krkonošských pohádek. Není to však ptáček, který by na nás žaloval andělům, je k nám poslán jako varování.

Pokud se v našem prostoru objeví nepřátelé, pak sojka také zavítá k nám. Aby nás před nimi nebo jejich úmysly varovala. Pokud naši nepřátelé nepředstavují pro nás hrozbu, pak nepřiletí nebo naopak odlétá.

Také se objevuje ve chvílích, kdy nás čekají hádky v rodně nebo v zaměstnání. Při blížících se hádkách a rozepřích v rodině bývá sojka velice hlučná. Při hádkách v zaměstnání naopak velice tichá, ale neklidná. V každém případě je třeba pozorovat její chování, neboť dá nám jasně najevo, co se na nás chystá.

Sojčí pírko používá se na ochranu, chcete-li být tedy chráněni, pak zavěste si ho nad vstupní dveře zvenku, pokud se z těchto míst ztratí, pak ochrana pro vás již není potřebná.  

špaček a jeho poselství

Ptáci odjakživa byli poslové andělů, a špaček není výjimkou. Každý ptačí druh s sebou nese určité poselství od andělů, probereme si tedy nyní špačka, který může se nám usadit na zahradě nebo u našich domovů. 

Špačkové jsou velice užiteční ptáčkové, z pohledu výskytu na zahradě, v blízkosti vašeho obydlí, spíše byste z něj měli mít radost. Jistě ne tak velkou, pokud vám zobou třešně nebo jahody, ale vybírají si vždy ty zralé, takže pokud je seberete dříve než on, nehrozí žádné velké škody. Navíc jim velice chutnají plži, tedy čistí vaší zahrádku od těchto nepříjemných stvořeních, a také jim chutnají různí broučci, zvláště škůdci. 

Z duchovního hlediska přináší špaček do domu komunikaci a porozumění. Určitě není příjemné, když vás ráno vzbudí svým křikem, ale na to se dá rychle zvyknout. Obavy, že by vám přinesl hádky, jsou tedy zcela zbytečné, spíše je odnáší, pokud již hádky v domě jsou. Ano, i tento ptáček je poslem andělů, kteří vám chtějí říci, že byste se neměli bát komunikovat a říci si vše, co máte na srdci. 

Může se objevit také ve chvíli, kdy polemizujete nad svým životem, stojíte na rozcestí života a nevíte, kudy se vydat dál. Možná již máte v hlavě novou cestu, ale stále váháte vykročit a to staré nechat za sebou, ze strachu, co bude dál, nebo jak vše zvládnete. Špaček vás má nasměrovat správným směrem, stačí mu jen naslouchat. 

Pokud u vás také zahnízdí, je třeba začít se starat o svou rodinu, více se jí věnovat. Pokud podnikáte, pak máte zvolit nové cesty, usadit se a více si věřit.

sršeň a její poselství

Tohoto tvorečka se každý bojí, a většinou neoprávněně. I jí nám posílají andílci, když potřebujeme od nich pomoci. 

Přitom nám přináší andělskou ochranu, vůli něco ve svém životě změnit, postavit se svému strachu. Pokud zabloudí do našeho domova, není něco u  nás doma v pořádku, nebo se k nám na návštěvu chystají lupiči. Nelétá k nám tedy, aby nás zastrašila a postrašila, lítá k nám, aby nás varovala, bychom do našich domovů nikoho cizího nevpouštěli.

Pokud si na nás sedne, pak je nejlépe zachovat klid, neboť pokud cítí nebezpečí, dá vědět o svém žihadle. Ona zas odletí. A na jaké místo si sedne, tam je třeba hledat souvislost s duchovní příčinou. V oblasti hlavy máme směřovat myšlenky jiným směrem, pokud v oblasti nohou, pak máte vykročit jiným směrem v životě, než máte namířeno. Takto bychom mohli pokračovat dál.

Pokud vidíte ho pouze ve své blízkosti, pak zapřemýšlejte, zda ve vašem životě nechybí v některé oblasti spokojenost. 

Pokud vás již bodne, aniž byste ji rozhněvali, pak potřebujete vnitřní léčení, léčení svého vnitřního dítěte. 

straka a její poselství

Straka objevuje se v místech u hřbitovů nebo tam, kde zemřelo více lidí. Většina lidí spojí si jí se zloději, však se také říká "straka zlodějka", ale tak tomu není. Nepoukazuje na zloděje, je poslem zemřelých duší, je spojkou mezi světem živých a světem mrtvých.

Pokud usadí se ve vaší blízkosti, pak jste se ocitli mezi tenkou hranicí živých a mrtvých, kdy je také můžete vidět nebo slyšet. Tato hranice pro všechny lidi otevírá se pouze jeden den v roce, a to je svátek Samhain, tedy koncem října. Straka však tuto hranici může poodkrýt kdykoliv v roce.

Mrtví objevují se ve chvílích, kdy nám chtějí něco sdělit, před něčím varovat, nebo chtějí být jen v naší blízkosti. Mrtvých netřeba se bát, pokud jim neublížíte nebo je nevyrušíte, nic vám neudělají. Je dobré jim naslouchat, protože jen tak mohou odejít z vašeho prostoru i života.

Straka je také poslem, který se zjevuje, když je třeba přehodnotit svůj vlastní život. Nespokojenost patří k našim životům, ukazuje nám jiné možnosti. Kdyby lidé byli spokojeni ve všech oblastech života, nesnažili by se dále a jejich život začal by být nudný. Ale velká nespokojenost radí nám, bychom se zastavili a přemýšleli, co je v našem životě špatně, co můžeme udělat lépe, co máme zapomenout a nechat odejít. A proto nám andělé posílají straku, abychom více naslouchali svým přáním.