seznam andělů

andělé začínající písmenem A

╰☆ AAHARON ☆╮

Dohlížím na lásku dvou lidí, kteří nemohou být spolu, a přesto to v minulosti bylo jinak. Velice se milovali, toužili být spolu, toužili se vidět i slyšet, a nyní již to není možné. Důvody mohou být různé, může se jednat o strach jednoho z lidí, nebo je tento člověk v jiném vztahu. 

╰☆ AALBIEL ☆╮

Dovedu vás k vyšším cílům, nade mnou stojí archanděl Michael, a dovolí mi vám pomoci ve vaší záležitosti. Pomůžu vám dojít spravedlnosti nejen u soudu, ale také v běžném životě. Pomáhám lidem, kteří jsou v právu a na které je činěno bezpráví.  

╰☆ ABADIEL ☆╮

Dává člověku bojovnost, která je zapotřebí. Pomáhá při nezávislosti.

╰☆ ABADION ☆╮

Chrání odpadlíky a ty, jež ztratili smysl své životní cesty. Navrací jim kuráž udělat něco se svým životem. Chrání lidi poslané do vyhnanství.  

╰☆ ABAGRION ☆╮

Ochraňuji lásku proti zlým lidem, by na vás žádná zlá moc nedosáhla a vy jste žili spokojeně bez cizích vlivů. Posílám své světlo na ochranu před zlobou a nepřejícností. Odstraňuji nežádoucí vlivy, by se láska projevila v plné síle. Neboť jen čistá láska dokáže překonat vše zlé, a já vám tuto lásku přináším.  

╰☆ ABAN ☆╮

Dohlížím na to, by láska proudila tím správným směrem. Dohlížím na námluvy i zásnuby. Nyní rozhodujete se, kterého partnera zvolit pro šťastný život, a já vám v tom budu nápomocen. Ukážu vám pravou tvář partnerů, mezi nimiž se rozhodujete, byste zvolili toho nejvhodnějšího. Ukážu vám správnou cestu šťastným partnerským vztahem.

╰☆ ABARIEL ☆╮

Dohlížím na početí a příchod připravené dušičky do vašich životů. Přináším plodnost a schopnost otěhotnět. Stejně jako miminko v děloze, chráním také plavce i neplavce, by neutonuli. Odstraňuji smutek a žárlivost, posiluji lásku a radost, byste byli ve vztahu šťastni a mohli přivést na svět zdravé miminko.

╰☆ ABASDARFON ☆╮

Dohlížím na vaše štěstí v pracovní oblasti. Vypravím vás do dalšího úspěšného dne a pomohu vám dostat se na místo, po kterém toužíte. Ať již nevykonáváte žádnou profesi, či jste na tomto místě nespokojeni,  povolejte mne a já vám pomůžu k pracovnímu štěstí. Ukážu vám správnou cestu k získání vysněného místa.

╰☆ ABASDARHON ☆╮

Ukážu vám budoucnost vašeho vztahu pomocí snů, ale také na co si máte dát pozor, zda vyčkávat, nebo je lépe jednat. Každý vztah je jedinečný, a já vám jsem ochoten pomoci na vašem vztahu pracovat, povýšit ho na Boží vztah plný lásky a porozumění. 

╰☆ ABATAR MUZANIA ☆╮

Jsem andělem milostné komunikace. Pečuji o komunikaci ve vztahu, přináším jí tam, kde schází. Soustředím se na toho, koho milujete, zesílím jeho myšlenky na vás tak, by nejen na vás tento člověk myslel, ale také aby pro to něco udělal. Popostrčím ho směrem k vám, a ukážu mu všechny krásy lásky, by nepochyboval o sobě ani o lásce k vám. Podporuji odvahu komunikovat, ale také spojit se s vámi, pokud ve spojení nejste. Dávám odvahu snít o vaší společné budoucnosti a také pro to něco udělat.  

╰☆ ABATHUR ☆╮

Společné bydlení utužuje lásku, proto pomáhám především nalézt vhodné bydlení, podporuji myšlenky na bydlení a ukazuji krásy společného bydlení tomu, kdo se bojí osamostatnit a odejít od svých rodičů. Se mnou to zvládnete bez problémů, není třeba se bát. Pokud má tedy i vaše láska myšlenky na společné bydlení, s mou pomocí je uskuteční.

╰☆ ABBADON ☆╮

Starám se o to, by zlo bylo potrestáno tak, jak si zaslouží. Mám na starosti tresty Boží, bojuji se Satanem i jeho temnými pomocníky. Použil proti vám někdo černou magii, nebo vám snad někdo ubližuje? Přáli byste si pro tohoto člověka to, co si skutečně zaslouží? Pak mne můžete požádat, nechť roztočím Boží mlýny plnou rychlostí. 

╰☆ ABBETIRA ☆╮

Jakou částku požadujete a na co ji chcete použít? Kolik lidí učiníte šťastnými? Otevřu vám dveře do prosperity, byste byli i vy šťastni a splnili si svá velká přání, však musíte učinit šťastného alespoň jednoho člověka, skutečně šťastného, splnit i jeho sen. Pak vaší prosbu s radostí přijmu.

╰☆ ABDIEL ☆╮

Možná máte nyní se svou vírou problémy, neboť neděje se nic pozitivního, co byste zaznamenali. Avšak vězte, že tam, kam nedohlédne váš zrak, děje se mnohé a připravuje se vše na projevení i ve vaší přítomnosti. Pomohu vám s vaší vírou, vírou v Boží plán i Boží pomoc. Nedám vám znamení, neposkytnu vám důkaz, byste uvěřili, ale pomohu vám zklidnit vaší duši, byste opět získali svou víru.

╰☆ ABDIZUEL ☆╮

Přináším touhu po sebezdokonalení, přináším touhu být opravdu sebevědomý ve všem, co chcete dělat. Potřebujete se zdokonalit v pracovní oblasti, nebo v oblasti lásky? Bojíte se neúspěchu, či posměchu? Se mnou na tyto pocity zapomeňte, neboť tak, jak vás vidím já, uvidí vás také ostatní lidé. Dokonalost můžete hledat také v přírodě, proto také pomáhám zemědělcům, by jejich plody prospívali.

╰☆ ABDUEL ☆╮

Pomáhá zvládat chování dětí i dospělých, by uspěli ve společnosti. Podporuje mírumilovné myšlenky i činy.  

╰☆ ABEL ☆╮

Očišťuji od hříchů duše pozemské, tedy ještě v živých pozemských tělech, také duše, které již své tělo opustili. Pokud máte pocit, že zhřešili jste, a toužíte svůj hřích smýt, pak mne povolejte. Udělejte to dříve, než předstoupíte před našeho pána, neboť i váš život se tím stane šťastnější, neboť nebude vás nic tížit.  

╰☆ ABIEL ☆╮

Pomáhám všem lidem s komunikací. Také pomáhám všem těm, kdož chtějí slyšet rady andělů a neslyší, by mohli naše vzkazy zachytávat pomocí automatického písma. Přibližte se nám, andělům, a vyslechněte naše vzkazy přímo pro vás.

╰☆ ABILAEL ☆╮

Pomůžu vás zcela rozvinout a zrealizovat váš plán, kterému nikdo nevěří, v jehož úspěch nikdo nevěří. Nebojte se požádat mne o pomoc při realizaci vašeho plánu, neboť věřím, že pomůže vám zapsat se do dějin či srdcí lidí. Tak jako věřím vám, tak věřím i vašemu plánu.  

╰☆ ABINAEL ☆╮

V mé přítomnosti je těžké lhát, neboť každá lež se ihned pozná i u těch největších lhářů. Stačí povolat mne a mít mou energii blízko sebe. Pokud si nejste jisti, zda byste vše dobře rozpoznali, zapalte k mé energii ještě svíčku, podle plamínku poznáte, zda osoba, která je s vámi v místnosti, lže.

╰☆ ABINIEL ☆╮

Podporuje farmáře i lidi milující přírodu. Zastavuje plýtvání silami i nadáním. Chrání čistá srdce, by došli své lásky.  

╰☆ ABRALIEL ☆╮

Pomáhá lidem překonat obtíže a překážky, které se jim staví do cesty, by zdolání těchto překážek je nevyčerpalo a zdárně je překonali. Ukazuje lidem jejich pravé poslání.  

╰☆ ABRANUDSHIAH ☆╮

Pomohu vám s čímkoliv, co je v souladu s Božím osudem, konáno v lásce a z lásky. Žádat mne můžete o cokoliv, však je třeba mít v srdci pro své přání lásku, jinak má pomoc není účinná. Jsem ve službách Ježíše a zajišťuji lásku na Zemi, lásku všech tvorů, kteří mne prosí o pomoc.

╰☆ ABRAXAS ☆╮

Starám se o lásku, vkládám jí do vztahů, vkládám také do vztahů harmonii, schopnost starat se jeden o druhého, být si navzájem oporou. Podporuji důvěru a porozumění ve vztahu. Vkládám do vztahů čistotu, bez hádek a rozepří, bez závisti a žárlivosti. S mou pomocí docílíte čisté lásky.

╰☆ ABRID ☆╮

Chráním vás před zlými lidmi, ale také před těmi, kdož by vám vaší životní energii chtěli vysávat. Ochraňuji před zlem. Dohlížím také na tok času, by se nic neuspíšilo k neprospěchu lidí, ale také by se zbytečně čas nevlekl. Jako anděla rovnováhy mne můžete požádat o rovnováhu ve vašem životě.

╰☆ ABRINAEL ☆╮

Hlídám velké lásky, pomáhám všem partnerským párům, by jejich láska sílila a vztah se vyhnul stereotypu. Pokud tedy váš vztah uvadá, či necítíte lásku vašeho partnera, neprojevuje vám své city a stává se chladným, pak mne můžete požádat o nápravu.  

╰☆ ABULIEL ☆╮

Jako anděl komunikace dohlížím na písemnou komunikaci mezi dvěma lidmi a na trpělivost. Pokud vám partner neodepisuje, nebo odepisuje jedním slovem a jen občas, můžete mne požádat o to, bych na vašeho partnera dohlédl. Podporuji trpělivost, byste se dočkali své lásky a mohli jí prožívat společně se svým partnerem. Neboť při netrpělivosti jste neklidní, a tudíž si můžete brzdit to, po čem tolik toužíte. Dohlédnu, by člověk, který vás má v srdci, nebál se, a napsal vám o své touze a lásce, by začal komunikovat.

╰☆ ABUSIS ☆╮

Ztratilo se vám zvířátko, postrádáte člena rodiny? Rádi byste se s ním ještě shledali, rádi byste ho uvítali opět doma? Dívám se na všechny bytosti, kteří ztratili cestu domů, či se zatoulali, či nemohou domů přijít, neboť jim někdo brání. Pomohu jim najít opět cestu domů, by se nebáli a vydali se na tuto cestu co nejdříve.  

╰☆ ABUZAHA ☆╮

Podporuji láskyplné změny, pomáhám milencům v jejich lásce, by zdolali všechny překážky a mohli být spolu a žít společně. Někdy se stává, že lidé žijí ve vztahu, ve kterém není již láska, a oba dva se jen trápí. Pak takový člověk začne hledat lásku, a když ji najde, bojí se opustit již nefunkční vztah. Pokud to máte také tak, pak vám rád pomohu.

╰☆ ABUZOHAR ☆╮

Dohlížím na zamilovanost, by nevyprchala ani na začátku vztahu, ani za mnoho desítek let. Dohlížím na zdárný průběh námluv, setkání, ale i vztahu. By vztah dostal se do nadpozemské úrovně a láska a zamilovanost stále čišela z páru zamilovaných. Jako anděla lásky mne můžete požádat o pohlaví miminka.  

╰☆ ACADIEL ☆╮

Podporuje lidi v jejich talentech, by je nezahazovali, a šli si touto cestou. Přináší však mnoho životních překážek, aby na talenu co nejvíc pracovali a neobávali se neúspěchu. 

╰☆ ACALEV ☆╮

Zklidním vaší duši, byste nepřebíhali od jedné záležitosti k druhé. Cítím, jak vám myšlenky těkají, nevíte, pro kterou záležitost se rozhodnout, nebo prostě nedokážete dotáhnout nic do konce. Rádi byste nastolili ve svém životě řád, a dokončili, co jste započali?  

╰☆ ACARIEL ☆╮

Opatruji duše zvané anam cara. Dvě poloviny duše hledám po celém světě, vedu jejich cesty k sobě, by došlo ke spojení a štěstí těchto dvou bytostí. Spolu s Thelielem jim ukazuji cestu opět ke společnému život, dohlížím, by se duše spojila a již nikdy nerozpojila.  

╰☆ ACERUEL ☆╮

Přináším krásné sny o budoucnosti, o všem, co vás čeká, nepěkného - tedy čemu je třeba se vyhnout, ale i toho krásného, co vás čeká. Čeká snad vaše láska a neví, zda se rozhodnout pro společný život s vámi? Přinesu mu mnoho krásných snů o vaší společné budoucnosti. Také pro vás a vaše blízké jsou mé sny důležité, proto pokud stojíte před důležitým rozhodnutím ve svém životě, ukážu vám správnou cestu.

╰☆ ACIEL ☆╮

Pomohu vám ve složitém rozhodnutí. Nevíte, který partner je pro vás ten nejlepší pro život? Rádi byste zvolili správně a šli za svým štěstím? Chtěli byste partnera, se kterým můžete strávit krásný život v lásce a porozumění? S tímto vším vám velmi rád pomohu.  

╰☆ ACOLOM ☆╮

Strážím planetu Venuši. Hlídám nenaplněnou lásku a dávám jí naplnění. Jste smutní a nešťastní při čekání na svou lásku? Chtěli byste ji mít vedle sebe, by váš smutek odešel a slzy se osušili? Stačí mě požádat a já probudím city v mysli vaší lásky, vašeho milovaného.  

╰☆ ADAD ☆╮

Podporuji zdraví skrze plody přírody, které si sami vypěstujete. Vkládám do ovocných stromů, keřů i zeleniny potřebné vitamíny k udržení a zajištění zdraví. Přináším vám minerály a vitamíny, které vašemu tělu chybí.  

╰☆ ADAE ☆╮

Hlídám lásku v kruhu rodiny, zvláště dětské lásky, mateřské a otcovské. Dohlížím na soulad mezi otcem, matkou a dětmi, také mezi páry nejen heterosexuálními, neboť láska je vždy od Boha. Nestyďte se za svou lásku, pokud pramení z vašeho srdce, dejte o ní vědět celému světu. Nenechte si ji vzít a bojujte za ní.  

╰☆ ADAMIEL ☆╮

Stojí při lidech, kteří rádi riskují, avšak ne své vlastní životy. Podporuje v odvaze, podporuje všechny, jež si jsou za svými sny a nebojí se riskovat.  

╰☆ ADANAEL ☆╮

Dohlížím na chování dětí, na jejich poslušnost, by se vždy chovali tak, jak mají, zachovali si svou svobodu, a přesto nepřidělávali starosti rodičům. Dohlížím na jejich správný duchovní vývoj, by si zachovali nevinnost dítěte, ale lásku andělskou.

╰☆ ADATIEL ☆╮

Jsem andělem milenců, chráním čisté lásky. Ukazuji cestu ke společnému životu, dávám odvahu opustit stávající, nefunkční vztah a být šťastní. Neboť jen v lásce naleznete to skutečné štěstí, jen někdy jeden z vás stále váhá a bojí se udělat ten správný krok. Nač je vám však váš strach, když můžete přijít o to nejcennější, co nyní u sebe máte, a tím je velká láska? Nebojte se ničeho, však ochráním vás, vaše láska za to stojí.  

╰☆ ADIEL ☆╮

Ukončuji všechny záležitosti, které již ve svém životě nepotřebujete. Je spousta věcí a situací, na které se upínáte, však nejsou již zapotřebí, proto nebojte se mi je odevzdat. Odevzdejte mi také bolestné zkušenosti a věřte, věřte v lásku, neboť láska vám neublížila. Ubližovat umí jen lidé, však v mnoha lidech ukrývá se dobro. Proto nebojte se opět věřit. 

╰☆ ADIMIL ☆╮

Hlídám lásku všech zamilovaných lidí, kteří nežijí ve společné domácnosti, avšak nechtějí na tom nic měnit, ze strachu, že selžou, ze strachu, že neuvidí nikdy více své milované děti.

╰☆ ADIMUS ☆╮

Jsem anděl dohlížející na vzplanutí lásky na pracovišti. Zamilovali jste se do svého nadřízeného nebo podřízeného a přejete si více, než jen profesionální vztah? Přejete si krásný vztah s tímto člověkem? Toužíte po vztahu milostném, nebo snad partnerském s tímto člověkem? Pomohu vám získat jeho náklonnost i lásku.  

╰☆ ADINAEL ☆╮

Jsem andělem lidských něžností. Dávám do vztahu něhu a touhu, vkládám ji jen mužům, by ženy tuto něhu mohli pocítit od svého milovaného partnera. Pokud se vám tato něha nedostává a chybí vám, nehledejte ji jinde, jen vyslovte své přání.

╰☆ ADNACHIEL ☆╮

Nemám rád velká rizika, ale přesto pomáhám všem, kdož se rozhodnou velice riskovat. Riskovat můžete vztah, peníze, nebo práci, však při riskování vašeho života vám nepomohu. Život je svatý a není na hraní.  

╰☆ ADNAI ☆╮

Milovali jste se v minulosti, či jste milovali někoho jen platonicky, a tento člověk vaší lásku neopětoval? Možná byl tenkrát příliš mladý na lásku a vztah s vámi, možná nyní nastal ten správný čas. Nemyslíte na tohoto člověka jen tak náhodou, možná myslí i on na vás a touží po vás. Máte ho ve svém srdci a chtěli byste ho mít také ve svém životě? 

╰☆ ADONAEL ☆╮

Probudím ve vás logické myšlení, ale také duchovní štěstí. Byste ho pocítili a mohli být šťastni. Potřebujete pomoci se strategií plánu či svého života? I v tom vám mohu být nápomocen. Stačí mne o to požádat.  

╰☆ ADONAI ☆╮

Máte potíže s láskou? Nerozumíte si se svým milým, se svou milou? Jsou hádky na denním pořádku? Chtěli byste tyto potíže odstranit?

╰☆ ADOYAHEL ☆╮

Potřebujete pomoci v lásce, v poznání jeden druhého? Přejete si společnou budoucnost s některým člověkem?

╰☆ ADOYAHIL ☆╮

Ukážu vám pravou tvář člověka, o kterého usilujete, nebo kterého máte po svém boku.  

╰☆ ADRIEL ☆╮

Dohlíží na stálou lásku, napomáhá lepšímu osudu. Pomáhá zamilovaným, aby byli spolu a dokázali si slova lásky říci.

╰☆ ADUACHIEL ☆╮

Dohlíží na spravedlnost ve vztazích, aby si byli partneři rovni, nepovyšovali se nad druhého a dokázali spolupracovat.

╰☆ AERIEL ☆╮

Podporuje smělost lidí, kteří vědí, čeho chtějí v životě dosáhnout. Poskytuje lidem svobodu, ale také patřičnou hrdost.

╰☆ AF ☆╮

Af je andělem sňatků a zázraků. Chcete dostat nabídku ke sňatku? Je to nyní nemožné? Milujete svého přítele a on vás a rádi byste svůj život svěřili do jeho rukou? Af nahlédne tomuto člověku do srdce a vyzdvihne ho nad rozum. Poté sám přijde s touto nabídkou. 

╰☆ AFBRI ☆╮

Jsem andělem lásky a zázraků spojených s láskou. Zázraků, na které tak netrpělivě čekáte. Zázraků stvoření lásky nebo návratu lásky. Uvolním pro vás tento zázrak v tu správnou chvíli, stačí mne jen o to požádat.  

╰☆ AFBRIEL ☆╮

Jsem nebeský kníže přinášející nebeskou lásku všem, kdož dlouho na svou lásku čekají, či čekají na návrat partnera, na jeho vyslovení lásky. Rozdmýchávám oheň lásky v srdcích lidí, kteří chovají se jinak, než by měli, kteří nemají na první pohled zájem, ale vnitřně je to trápí a rádi by byli se svou láskou. Jen odvaha jim chybí.  

╰☆ AFIMO ☆╮

Afimo je anděl vášnivé lásky. Dohlíží na sexuální přitažlivost mezi dvěma lidmi.   

╰☆ AFOLONO ☆╮

Postůjte chvíli a vnímejte jen svou duši. Hluboko uvnitř vás spí moudrost vašich minulých životů, které probudíte jen klidem. Skrývá se ve vás víc, než si myslíte. Vyzdvihněte to dobré ze své duše, a použijte pro své štěstí. 

╰☆ AFREI ☆╮

Je andělem lásky a zázraků, očekáváte-li zázrak v oblasti lásky, který stále nepřichází, povolejte ho ku pomoci k uvolnění tohoto zázraku. 

╰☆ AFRIEL ☆╮

Střeží děti a mláďata zvířat, stará se o jejich blaho. Trápí vás osud nějakého zvířátka, či dokonce toto zvířátko trpí? Podporuje také pozitivní myšlení. 

╰☆ AFRYCA ☆╮

Pomohu vám odhalit tajemství léčivých bylin, drahokamů a všeho, co souvisí s léčením pomocí přírody.  

╰☆ AFSIKHOF ☆╮

Dohlíží na vás v době dovolené, abyste si odpočinuli, a neprožili nic špatného. Na cestách vás chrání před nehodami, v době pobytu na dovolené vás ochraňuje před nudou

╰☆ AFTIEL ☆╮

Přináším lepší časy, odnáším časy zlé. Neprožíváte právě nejlepší období? Zdá se, že se vám nic nedaří? Děláte pro to vše, ale bez výsledku? Týká se vaše trápení lásky? Týká se snad financí? S tím vším vám mohu pomoci.  

╰☆ AGAD ☆╮

Dohlíží na zamilované muže, by dokázali odhodit své ego a skutečně prožívali lásku podle svých snů.  

╰☆ AGARES ☆╮

S ním se naučíte jakoukoliv řeč. Mnoho lidí ho považuje za démona, jelikož má rád lidské krásné ženy, ale stále patří do andělské říše.

╰☆ AGASOLY ☆╮

Chcete se dočkat překvapení od svého milého či milé? Toužíte po překvapení, kdy vám oznámí úžasnou zprávu, která vás potěší a na kterou čekáte již delší dobu?  

╰☆ AGIEL ☆╮

Zajišťuje inteligenci, díky němu uvidíte věci více do hloubky.

╰☆ AGIKUS ☆╮

Pomáhá udržet zamilovanost u dlouhotrvajících vztahů. 

╰☆ AGIRAEL ☆╮

Stojí a doprovází lidi, kteří do svého podnikání vložili své srdce, by byli úspěšní a ponechali si pokoru ve svých srdcích.

╰☆ AGLASIS ☆╮

Pomůže vám najít toho správného zvířecího učitele, kterého nyní potřebujete, aby vás vedl dál vaším životem. 

╰☆ AGROMAUMA ☆╮

Přestaňte si brzdit lásku, kterou můžete prožívat v krátké době. Vysílejte ke mně a k ostatním andělům jen krásné, barevné, pozitivní myšlenky, bychom vám mohli vaši lásku poslat zpět do života. Máte pocit, že to nedokážete? Pak mě můžete povolat a já vám s tím pomohu. 

╰☆ AGUM ☆╮

Pomůžu vám nalézt porozumění a klid ve vztahu, pokud čelíte velkým překážkám a problémům. Otevřu vaše oči, byste viděli jen to krásné na vašem vztahu, a zapomněli na malichernosti, které vás nyní sužují. Pomohu vám rozpomenout se a opět zažívat krásný vztah, jakým byl na začátku vašeho vztahu. Sám přinesu zapomnění všeho zlého a rozprostřu před vámi důvod, proč jste se do sebe kdysi zamilovali, neboť na tento důvod jste již zapomněli.  

╰☆ AGYXAEL ☆╮

Jako anděl finanční prosperity připravuje duši člověka na přísun velkých peněz. Člověk, který žije chudobně či si nemůže dovolit vše, co by si chtěl koupit, nemusí unést přísun větších částek, nemusí umět dobře nakládat s těmito částkami, a od toho tu je Agyxael, by vás na to připravil a pomohl vám tak k větším finančním prostředkům.

╰☆ AGYXIEL ☆╮

Agyxiel je andělem nesmírné lásky, touhy a vášně. Potřebujete pomoci právě v této oblasti? Chová se váš partner chladně, nebo naopak vůbec nekomunikuje? Je mu zatěžko podívat se vám do očí, natož by vám vyjádřil, co cítí?

╰☆ AHADAR ☆╮

Dává sílu bojovat za svou lásku, bojovat a vyhrát. 

╰☆ AHADIEL ☆╮

Dohlíží na dodržování zákonů, chrání spravedlivé a trestá lumpy

╰☆ AHAEL ☆╮

Spálí ve vás vše, co je dětské, jako je tvrdohlavost, vzpurnost, samolibost...  

╰☆ AHAHBON ☆╮

Povedu vás po cestě rozpomnění na skutečný důvod vaší pozemské cesty. Součástí této cesty je nalézt pravou lásku, vydat se za ní a nedívat se na překážky. Neboť překážky jsou jen důkazem, že láska stojí za všechno trápení, že trápení jednoho dne bude konec a vy prožijete krásný společný život. Najděte svou lásku a zakončete svůj karmický dluh ohledně tohoto krásného citu. Pak dojdete svého štěstí. 

╰☆ AHARON ☆╮

Přináší úspěch ženám, které se chtějí finančně vyrovnat mužům, které chtějí se postavit na vlastní nohy a být úspěšné ve své profesi nebo ve svém podnikání. Přináší vyšší zisky těmto ženám.  

╰☆ AHUSIEL ☆╮

Stará se o lidi, by nebyli ovlivněni lidmí ani svou touhou, a zachovali si svůj vlastní rozum.  

╰☆ AHUVIEL ☆╮

Toužíte po důkazu lásky vašeho milého, vaší milé? Rádi byste viděli, že vás skutečně miluje? Ne slovy, ale činy? Aby udělal něco opravdu velkého, čím by vám dokázal svou lásku?

╰☆ ACHADIEL ☆╮

Hlídám první lásky, pokud objevím společnou cestu i v budoucnosti, pak jí ukážu vám dvěma, neboť jste se kdysi dávno velice milovali a nedokážete na sebe zapomenout. Avšak neodvážíte se udělat první krok sami, či tento krok neumí udělat vaše první láska. Posílám lásku do vaší cesty, bych napomohl této lásce.  

╰☆ ACHAIAH ☆╮

Jsem andělem trpělivosti, pokud trpělivost ztrácíte nebo vám chybí, rád vám pomohu. Pomáhám všem, kdož nevidí náznaky v lidském světě, a přesto chtějí věřit, že cesty zpět není, že vydati se musí směrem za splněním svého přání. 

╰☆ ACHAIM ☆╮

Dám vám na vybranou - přejete si lásku nebo zaměstnání? Honbu za penězi a bezstarostný život, nebo méně financí s velkou láskou? Vyberte si nyní, a pokud dobře vyberete, získáte nakonec obojí.  

╰☆ ACHAR ☆╮

Povolejte mne vždy, když komunikace vázne, či zcela chybí, neboť pro váš vztah je velice důležitá. Odstraňuji bloky, které brání svěřit se sobě navzájem se svým štěstím i trápením. Pod mými křídly roztávají ledy v srdcích lidí, by komunikovalo se jim snadno. Zahřívám všechna láskyplná srdce. Pokud je vaše komunikace skvostně ledová, je na čase požádat mne o pomoc. 

╰☆ ACHAVAHICHTA ☆╮

Dohlížím na velké lásky, které končí ze dne na den, ze zcela malicherných důvodů. Netrapte se již odchodem své lásky, byť milovali jste tohoto člověka a on miloval vás. Jeho rozhodnutí bylo jistě ukvapené, proto nesnažte se ho pochopit. Opět nastolím touhu a lásku ve vašich srdcích, však trápení nyní pusťte ze své hlavy a nemyslete na nic zlého.

╰☆ ACHAZRIEL ☆╮

Hledím do vašich srdcí a nabádám vás k rozhodnutí. K rozhodnutí pro lásku. Milujete člověka, který vám svou lásku nedává, necítíte jeho lásku nebo jí sami neumíte vyslovit? Proč tomu tak je? Odpověď najdete ve svém srdci. Víte, že právě tohoto člověka chcete mít po svém boku, i když důvod neznáte. Cítíte, že je to ten pravý člověk pro život, ale chtěli byste také jeho lásku dostávat a cítit. Je snadné popostrčit ho kupředu, pokud takovouto lásku sami máte ve svém srdci. 

╰☆ ACHCHTI ☆╮

Starám se o velké lásky. I velká láska může zažít odloučení. I člověk s velkou láskou v srdci může si zkusit být s tím, koho nemiluje, a opustit toho, koho miluje. Je to věčné lidské hledání. Avšak co stále hledáte? Co je víc, než láska? Nepřetvařujte se a nepředstírejte štěstí, neboť takto k vám nepřijde. Ukažte svou pravou tvář, poslechněte své srdce, a štěstí za vámi přijde společně s láskou. 

╰☆ ACHELIAH ☆╮

Rozprostírám svá velká křídla kolem vašich těl, by zářili jste vnitřní i vnější krásou. Stejně jako had dokáže svléci svou kůži a být ještě krásnější, dokážete okouzlit každého, na koho si pomyslíte. Dávám charisma lidem, jež si to zaslouží a jež to potřebují k nalezení skutečné lásky.

╰☆ ACHIEL ☆╮

Chrání před nebezpečím, zvláště takovým, jaké si lidé přivádí svou vlastní nepozorností nebo omyly. Ukazuje cesty, kudy se vydat, by se lidé tyto omyly pochopili a poučili se z nich.

╰☆ ACHILA ☆╮

Hlídám tajná setkání milenců, kteří se musí skrývat, neboť ještě nenadešel čas k prozrazení jejich vztahu. Poskytuji vám setkání, byste mohli být spolu a užívat si nerušeně svou lásku až do dna. Jednoho dne přijde čas, kdy budete svou lásku moci ukázat celému světu. Tento čas se již blíží. 

╰☆ ACHIVANUHI ☆╮

Ochraňuji vztah dvou lidí, které dělí od sebe velká vzdálenost. Dohlížím na jejich věrnost a lásku, by nezradili sebe ani jeden druhého. Podporuji myšlenky, dávám velkou touhu po setkání. Zkracuji tuto vzdálenost alespoň v srdcích, dopomůžu setkání v pravý čas.  

╰☆ ACHUSATON ☆╮

Pomohu vám nahlas vyslovit, co si myslíte, či říkáte jen v duchu. Nebojte se vyslovit se, nestyďte se za svou lásku, neskrývejte již své city. Neboť nepřinesou vám nic zlého, osvobodíte se ze spárů svého strachu. S láskou přijde k vám velké štěstí. Proto nebojte se ničeho a utíkejte za svou láskou.

╰☆ AIKLOAIOS ☆╮

Ve vztahu se více odvažte, dotkněte se hvězd. Můžete zažívat pocit štěstí, i výjimečnosti. I váš partner to tak nyní bude vnímat, a bude si vás více vážit.  

╰☆ AILSA ☆╮

Tento andílek je andělem hojnosti, otevírající bránu prosperity. Dává nové možnosti zisku. Tento andílek je oděn ve světle zelené záři, s očima modrýma jako čisté moře, s vlasy zlatými, až oči přecházejí. V levé ručičce drží zlatou trojici klíčů od brány prosperity. Vyvolejte si ho pro otevření této brány.

╰☆ AIONES ☆╮

Jsem andělem času, dohlížím na jeho dobrý tok, by se stalo vše, co má, přesně ve chvíli, kdy jsou všichni na to připraveni. Osvěcuji lidi a také je halím do soumraku, by byli co nejvíce připraveni na splnění svého přání a tímto darem poté nemrhali. 

╰☆ AIRJAMAN ☆╮

Slouží k léčení vztahů, pokud máte problémy, nebo pokud chcete zpět svou lásku. Stejný úkol má i v přátelství, kdy tyto vztahy léčí.

╰☆ AJOEL ☆╮

Se mnou se můžete radovat ze svých úspěchů. Také vašemu partnerovi otevřu oči, aby viděl, jak vzácnou bytost má vedle sebe.

╰☆ AKABUS ☆╮

Jsem  ochráncem zvířátek, především hlodavců, kteří se socializovali ve vašich domácnostech a chováte je jako mazlíčky. Pokud tedy máte doma osmáka, pískomila, myšku, veverku či jiného hlodavčího mazlíčka, pomohu vám s jeho péčí a dohlédnu na jeho spokojený život.  

╰☆ AKACIUS ☆╮

Jsem andělem horoucí lásky. Milujete někoho, o kom víte, že vás miluje také, ale nedává to příliš najevo? Chtěli byste, aby se v něm opět rozhořel oheň touhy tak, aby na vás nejen myslel, ale aby také přišel a dal vám svou lásku najevo? 

╰☆ AKAHIMO ☆╮

Provázím vás po cestě duchovního světa, světa andělů, pozemských andělů. Porozumíte mnohým pravdám, a v pravý čas pochopíte, kam vaše kroky nyní směřují a z jakého důvodu.

╰☆ AKAIAH ☆╮

Utrpení jste si prožili již dost, sám jsem vás jím provázel, abyste mnohé pochopili. Nyní již může být tohoto utrpení konec, jen mě požádejte za pomoci sedmi mých plamínků. Odevzdejte svou daň, do mých rukou, a zažijte štěstí.

╰☆ AKANEJONAHO ☆╮

Díky mě poznáte sami sebe, ve své Boží podstatě, neboť jste děti Boží, a tak na sebe nyní budete pohlížet. 

╰☆ AKARABEL ☆╮

Vyzařuji velké teplo, kterým obklopuji dva lidi tak, by i ten, kdo jest chladný a zůstává v pozadí se svými city, procitl a ucítil mé teplo. By toužil po náručí toho, koho miluje, nebál se vykročit za láskou. S mými mocnými paprsky ucítí skutečnou lásku, podívá se do svého srdce a nechá své srdce, aby jednalo.  

╰☆ AKATRIEL ☆╮

Anděl Akatriel je andělem výzev, zajišťuje dobrý vývoj události.

╰☆ AKATRIELAH ☆╮

Je třeba vaší lásku postavit na pevných základech, kterých se vám nyní nedostává, tak, aby vydržela po celý život, a nejen tento.

╰☆ AKER ☆╮

Chybí vám nebo vašemu partnerovi rozhodnost? Chcete to změnit? Pomohu vám s tím.  

╰☆ AKHIBEL ☆╮

Pomohu vám určit, jak se věci skutečně mají, dříve, než vynesete jakýkoliv soud. Někdy se pravda značně skrývá, a já vám ji pomohu odhalit. 

╰☆ AKIRGI ☆╮

Pomohu vám v obchodní záležitosti, ve které nemáte pevnou půdu pod nohama, aby dopadla přesně podle vašich představ.

╰☆ AKRABIEL ☆╮

Se mnou se již nemusíte bát stínů, váš strach o partnera odeženu. Vložím do jeho srdce mnoho láskyplného světla, abyste mu poskytli volnost a nebáli se, že se zamiluje do jiného člověka.

╰☆ AKRASIEL ☆╮

Má nad vámi váš partner moc? Chtěli byste mít také hlavní slovo? Nechcete se nechat už ovládat? Pak mě požádejte o pomoc.

╰☆ AKRIEL ☆╮

Pomáhá s plodností, početím, odstraňuje sterilitu. Vhodný také při depresích. Vrací paměť, tudíž vhodný zejména při studiích. 

╰☆ ALADIAH ☆╮

Anděl Aladiah zajišťuje vaše soustředění na práci, přiměje vás při práci přemýšlet a je zdrojem pracovních nápadů. 

╰☆ ALAGILL ☆╮

Provedu vás úspěšnou cestou k výšinám až na vytoužené pracovní místo. Stanete se úspěšní ve svém oboru, vyhledávaným odborníkem.  

╰☆ ALAM ☆╮

Podporuji lásky partnerské, a to ať spolu žijete či nikoliv, důležité je, zda jeden druhého milujete. Vše máte ve svých srdcích, stačí je jen otevřít. Někdy se stane, že jeden z vás lásku cítí, ale bojí se jí projevit, nebo převládá rozum nad srdcem, který vymýšlí vždy důvody, proč nebýt s milovanou bytostí. Nastolím opět vládu vašeho srdce tak, byste cítili lásku toho druhého, ale také by vám tuto lásku dokázal. 

╰☆ ALAURIA ☆╮

Přináší úspěch v umělecké oblasti, nejen pracovní, ale i milostné. Také pokud jste se zamilovali do nějakého umělce a chcete získat jeho srdce, obraťte se na tohoto anděla.

╰☆ ALBACEL ☆╮

Rodinný andílek, podporující láskyplné a harmonické rodiny, by láska byla prioritou a dařílo se v rodině .  

╰☆ ALBADI ☆╮

Žijete v milostném trojúhelníku, ale rádi byste se svého soka zbavili jednou pro vždy? Přejte svému sokovi velkou lásku a já mu ji do života přivedu, abyste mohli být se svou láskou, a nikdo do vašeho vztahu nezasahoval. 

╰☆ ALBIEL ☆╮

Dohlížím na věrnost milence, který setrvává v nefunkčním vztahu, aby s manželkou neprožíval intimní chvíle.  

╰☆ ALDAIH ☆╮

Ať již toužíte po čemkoliv, pomohu vám toto přání uskutečnit.

╰☆ ALEPH ☆╮

Přináším vám andělské vedení, pro lehčí komunikaci mezi námi, anděly, a vámi, dětmi Božími. 

╰☆ ALGEBOL ☆╮

Potřebujete se blýsknout ve společnosti, je to důležité pro vaše další povýšení, nebo nechcete udělat ostudu svému příteli?

╰☆ ALHENIEL ☆╮

Zbavuji napětí při soutěžích a v důležitých momentech života.

╰☆ ALIMON ☆╮

Ochraňuje před nebezpečím poranění střelné i bodné zbraně.

╰☆ ALON ☆╮

Odstraňuje ze vztahu tvrdost, přináší lehkost, lásku a porozumění.

╰☆ ALOSOM ☆╮

Ochráním vaše největší tajemství a všechny ústa zamknu na zámek, která by toto tajemství chtěla prozradit. 

╰☆ ALPASO ☆╮

Dohlížím na ty, kdož jsou týraní a utiskovaní. Pokud se chcete vymanit ze spárů tyrana, nebo chcete vymanit někoho jiného, ať již člověka nebo zvířátko, pak požádejte mě o pomoc.

╰☆ ALTARIB ☆╮

Hlídá váš spánek, posílá krásné sny, dohlíží na vaší fantazii.

╰☆ ALTIEL ☆╮

Stojí u lidí, kteří chtějí dosáhnout uznání a velkého úspěchu, avšak pomáhá až poté, co lidé vydají se na tuto cestu sami bez pomoci, aby je dovedl do úspěšného cíle.  

╰☆ ALTONO ☆╮

Pokud chcete popohnat Boží mlýny, a jste v právu, pak mě požádejte o pomoc. 

╰☆ ALUPH ☆╮

Hlídám vaší trpělivost při čekání na lásku, dodávám vám sílu k dalšímu čekání. Ukazuji vám správnou cestu, posílám znamení, která vás ubezpečí o správnosti vašeho čekání.

╰☆ AMABAEL ☆╮

Amabael je andělem lidské sexuality. Pokud váháte, zda je vaše sexuální zaměření správné, cítíte, že tomu tak není, tak můžete poprosit Amabaela, aby vám s tím pomohl.

╰☆ AMABIEL ☆╮

Amabiel je andílek lidské sexuality. Přináší chtíč do sexu v dlouhodobém partnerském vztahu, kde sexu je málo nebo zcela chybí.

╰☆ AMAEL ☆╮

Amael je andělem spirituality. Přináší duchovní schopnosti, ale také dokáže udržet v naději ty, kteří čekají, ať již na cokoliv.   

╰☆ AMAGESTOL ☆╮

Amagestol je andělem lásky. Chrání zamilované, kteří svou lásku potkali na sklonku svého života. 

╰☆ AMALIEL ☆╮

Amaliel je andělem spravedlnosti. Oslabuje nepřátele, trestá jejich chování vůči vám. Dohlíží na potrestání hříšníků

╰☆ AMALOMI ☆╮

Amalomi je andělem lásky. Dává vše do pořádku, co bylo ve vztahu pokaženo, by byla mezi vámi jen čistá láska, důvěra a porozumění. 

╰☆ AMAMI ☆╮

Amami je andělem učení. Nasměruje vás ke správné knize i ke správným informacím, byste se vše dozvěděli v pravou chvíli, a nezapomněli.   

╰☆ AMAMIAH ☆╮

Amamiah je andělem lásky. Chrání vás proti zaslepené lásce, byste prohlédli pravou podstatu člověka, do kterého jste se zamilovali. Vystaví ho zkoušce lásky, která jeho lásku prověří. Pokud se odvážíte podívat pravdě do očí, pak zvolte Amamiaha.   

╰☆ AMARZOM ☆╮

Amarzom je andělem lásky. Chcete, by vaše láska na vás byla pyšná? Myslí si o vás, že nestojíte za nic, že nic nedokážete? Přáli byste si, by ocenil vaše snahy?  

╰☆ AMASRAS ☆╮

Amasras je andělem magické moci. Zvyšuje magickou moc dobrých kouzel.

╰☆ AMATIEL ☆╮

Amatiel je andělem lásky. Požádat ho můžete o naději, o navrácení toho krásného, ale i nových začátků. Požádejte ho o lásku, o návrat milovaného člověka.  

╰☆ AMAZONE ☆╮

Amazone je andělem lásky. Stojí po boku archanděla Michaela, panny Marie i Ježíše. Hlídá čisté srdce vašeho milého, společně s ostatními mu dá odvahu projevit se, riskovat pro lásku a bojovat za svou lásku.  

╰☆ AMBRIEL ☆╮

Ambriel je andělem zaměstnání. Dopomáhá najít nové zaměstnání, podporuje komunikaci, byste měli větší šanci na vysněnou práci.

╰☆ AMERETAT ☆╮

Ameretat je andělem životní cesty. Dohlíží na kvalitu života. Hlídá vaší správnou cestu tímto životem. Pokud bloudíte na své cestě, povolejte ho.  

╰☆ AMESTYT ☆╮

Amestyt je andělem lásky. Provázet vás může v jakémkoliv období, od zamilovanosti až po plnohodnotný vztah. 

╰☆ AMFRI ☆╮

Amfri je andělem lásky. Rozdmýchává oheň v srdcích lidí, Dohlíží na počínající lásky, by žár v jejich srdcích nevyhasl. 

╰☆ AMIA ☆╮

Amia je andělem drahokamů. Podporuje jejich léčivou sílu.

╰☆ AMICOS ☆╮

Amicos je andělem přátelství. Hlídá velká přátelství, dohlíží na skutečná celoživotní přátelství. Je s vámi v dobách smutku, ale i nouze, má moc přivolat další anděly, kteří vám mohou pomoci. 

╰☆ AMIEL ☆╮

Amiel je anděl lásky. Vkládá do srdcí neutuchající touhu po vaší lásce.

╰☆ AMIPESODIAH ☆╮

Amipesodiah je andělem lásky, vkládá k lásce také stabilitu, by vydržel vztah co nejdéle. 

╰☆ AMITEL ☆╮

Pohybuje se okolo vaší lásky mnoho osob opačného pohlaví a vy, i když své lásce věříte, že vám bude věrná, přáli byste si, aby nepociťovala nic než pouhé přátelství nebo kolegialitu? 

╰☆ AMITIEL ☆╮

Pomáhám čestným a poctivým lidem odhalovat přetvářku a klam. Okolo vás je mnoho klamu, mnozí lidé se přetvařují, a vy nevíte, zda jim můžete důvěřovat, či nikoliv. Ukážu vám tedy celou pravdu, bez obalu, přesně tak, jak ji vidím já.

╰☆ AMIUS ☆╮

Ochraňuje rodinu, by vyhnula se nebezpečí, které jí může hrozit, stmeluje všechny členy rodiny a přináší klid. 

╰☆ AMIXIEL ☆╮

Jsem andělem modliteb, přináším vzkazy a prosby našemu pánu, předávám je i jiným andělům. Žádám vás jen o jediné, mějte víru a pokoru v srdci, pak mě můžete povolat. 

╰☆ AMMIXIEL ☆╮

Ammixiel je anděl usmiřování. Hněváte se na někoho, a přitom byste se nejraději omluvili? Omluva vám nejde jen tak lehko říct, obáváte se, že nebude pochopena nebo přijata, nebo že jí nebudete moci vyslovit?  

╰☆ AMNDEIEL ☆╮

Amndeiel je andělem rodiny. Postavte se do čela své rodiny, pomůže vám získat autoritu, po které toužíte. Budete nejen rozhodní, ale také vlídní a milující.  

╰☆ AMNEDIEL ☆╮

Přináším velkou lásku i přátelství, neboť toto jde ruku v ruce s krásnými pocity, které umí jen láska vytvořit. Chystáte se za svou láskou, přáli byste si lásku tak velkou, která překoná vše a zůstane s vámi do konce vašich dnů na Zemi?

╰☆ AMNICIEL ☆╮

Amniciel je anděl rodiny, dohlíží na přizpůsobivost všech členů rodiny, by vše bylo v souladu s láskou a harmonií. 

╰☆ AMNIXIEL ☆╮

Amnixiel je anděl lásky. Hlídá štěstí partnerských a manželských párů, dopomáhá společné práci.   

╰☆ AMON ☆╮

Amon je andělem přátelství. Urovnává spory mezi lidmi, nastoluje mír a klid v přátelství. 

╰☆ AMOR ☆╮

"Podívejte se do svého srdce a povězte mi upřímně, proč chcete právě toho či tu, o něž mě žádáte. Jaký je pravý důvod toho, že chcete tohoto člověka, co jste pro něj ochotni obětovat, a co jste mu ochotni nabídnout? Proč tohoto člověka milujete?" 

╰☆ AMORA ☆╮

Dohlížím na lásku skrze srdce, by rozum neměl moc nad srdečními záležitostmi. By se srdce dostalo do rozumu a jednali jste podle svého srdce. Našeptávám vám slova lásky, vedu vás po správné cestě, byste se nesoustředili na rozum, ale na srdce. Neboť jen srdce vás může učinit šťastnými.

╰☆ AMPHOLION ☆╮

Ampholion je andělem léčení. Díky jeho energii se naučíte vnímat své tělo a rozpoznat nemoc dříve, než se objeví. 

╰☆ AMSER ☆╮

Amser je andělem lásky. Dohlíží na magnetismus mezi dvěma lidmi, by se přitahovali stále více, než dojde k úplnému spojení.

╰☆ AMUTIEL ☆╮

Existují okamžiky, kdy si příliš nevěříte. Se mnou nebudete pochybovat o svých činech, se mnou je uvidíte v nejlepším světle. Žádný čin není špatný, jen některý vás oddaluje od vašich přání.   

╰☆ AMZHERE ☆╮

Poskytnu vám přízeň člověka, který ve vás vidí svého nepřítele, nebo který se k vám nechová zrovna nejlépe. Pochopíte jeho chování, a on pochopí to vaše. Budete spolu komunikovat, ale i vycházet.  

╰☆ ANABIEL ☆╮

Vložím do srdce upřímnost, pokud tedy cítíte, že někdo k vám upřímný není, povolejte mě ku pomoci.   

╰☆ ANADI ☆╮

O co můžete tohoto andílka žádat: Poskytuji léčení duchovních příčin, navracím harmonii do vztahu.    

╰☆ ANAEL ☆╮

Jsem andělem manželství, ochraňuji páry, které spolu žijí v jedné domácnosti. Dohlížím, by jejich láska byla harmonická, by si rozuměli a podporovali se. Milujte se, podporujte, myslete jeden na druhého s láskou, pak budu střežit vaši lásku a ochraňovat ji, neboť vznikla za Boží podpory.

╰☆ ANAELLE ☆╮

Odstraňuje problémy mezi duchovními partnery, by se duše opět spojila v jednu a dva lidé s jednou duší mohli být spolu šťastni.

╰☆ ANAFIEL ☆╮

Dopomáhá nalézt životní poslání, žít přítomností a nalézt svůj osud. Otevírá vaše srdce novým možnostem.  

╰☆ ANAHEL☆╮

Mám rád upřímnost, a nestrpím lež. Proto také vkládám upřímnost do srdce každého člověka, který touto andělskou vlastností neoplývá. Chcete se dozvědět pravdu bez nástinu lži, pak mě povolejte. 

╰☆ ANAHITA ☆╮

Je andělem těhotenství a plodnosti vůbec. 

╰☆ ANACHIEL ☆╮

Pomáhá v jednání s lidmi.  

╰☆ ANAMIL ☆╮

Dohlížím nad harmonií mezi mužem a ženou, aby každý zastával v partnerství úkol k tomu určený. Muži dávám možnost dobrého výdělku, ale i lásky ke své partnerce, a ženě lásku k muži, do kterého se kdysi zamilovala.    

╰☆ ANANCHEL ☆╮

Anděl otevírající všechna srdce. 

╰☆ ANANIEL ☆╮

Přináší teplo domova, spokojený rodinný život.    

╰☆ ANAS ☆╮

Matka Panny Marie, jménem Anna, byla vzata mezi anděly. Hlídá lásku dětí a rodičů. Pokud máte problémy s dětmi, či rodiči, povolejte anděla jménem Anas. Chrání veškerá tajemství, udržuje je v kruhu rodiny. Dohlíží, aby nepřekročily brány rodiny.      

╰☆ ANAUEL ☆╮

Anděl Anauel pečuje o vaše zdraví, díky němu budete mít fyzickou sílu a vytrvalost. Také pomáhá při vydělávání peněz a dobrém chodu obchodu. 

╰☆ ANAVIEL ☆╮

Přivádím do života toho, kdo vás opustil, láskyplné myšlenky na vás. Tak, aby se mu stýskalo a uvědomil si, o co přišel, a co by chtěl zpět.    

╰☆ ANDIFIEL ☆╮

Jsem připraven splnit vám jakékoliv přání, které se týká vašeho vztahu. Přivedu toho, koho milujete, v nejkratším možném čase. Jakmile vám ho přivedu, již nikdy nebude chtít odejít. A oba dva budete šťastni. Nezáleží na tom, kolik překážek musí vaše láska překonat, zda je držena někým jiným či vlastním strachem.  

╰☆ ANDRACHOR ☆╮

Voda je mocný element, a já vás naučím splynout s touto velkou silou. 

╰☆ ANDREAS ☆╮

Provedu vás cestou vzdělání, pomohu vám pochopit složitou učební látku.

╰☆ ANDROMAHUS ☆╮

Přáli byste si svatbu, a váš milý či vaše milá nechce o tom ani slyšet? Nebo chcete, aby s touto nabídkou přišla vaše láska sama?  

╰☆ ANDROMALIUS ☆╮

Ukážu vám cestu k ukradeným předmětům. Osvítím tuto cestu, aby se tyto předměty vrátily zpět k vám.    

╰☆ ANDUACHIEL ☆╮

Naučím vás důvěřovat svým pocitům, projevovat více lásky a touhy.  

╰☆ ANEDIEL ☆╮

Ať již toužíte po čemkoliv, nastává nová doba. Otevřu vaší mysl i srdce tak, aby k vám proudilo to, po čem tolik toužíte. Nezáleží na tom, zda je to smysluplná práce, peníze, nebo láska, vše vám vyplním.  

╰☆ ANEFEXETON ☆╮

Přivedu vám do života člověka, se kterým nebudete strádat ani citově, ani finančně. 

╰☆ ANEMALON ☆╮

Vedu vás cestou lásky, osvětluji tuto cestu, abyste neviděli nic jiného než skutečnou lásku a šli za hlasem svého srdce. 

╰☆ ANEVAL ☆╮

Vedu vás cestou lásky, osvětluji tuto cestu, abyste neviděli nic jiného než skutečnou lásku a šli za hlasem svého srdce. 

╰☆ ANFIAL ☆╮

Tak jako v nebi dohlíží na Nebeskou síni, tak i ochraňuje naše domovy.  

╰☆ ANGELA ☆╮

Vyzařuji růžové světlo, láskyplné světlo, obklopuji jím srdce nejen vaše, ale také vašeho milého či vaší milé. Vaše srdce spojím v jedno velké tlukoucí srdce, tlukoucí pro velkou lásku.

╰☆ ANGELICA ☆╮

I já patřím k zástupům andělů dohlížejících na lásku. Dávám lidem něžnou lásku, objevující jeden druhého, podporující se a spatřující jen čistotu a důvěru.  

╰☆ ANGERECTON ☆╮

Pomáhá rozptylovat vaše obavy, ať se týkají čehokoliv. Vytváří mlžný opar, díky kterému poznáte, že něco děláte špatně.

╰☆ ANIEL ☆╮

Anděl Aniel zajišťuje vaše pracovní nasazení bez větší únavy. Cokoliv v práci započnete, to dokončíte. 

╰☆ ANINAUEL ☆╮

Hlídám lékaře, dávám do jejich rukou moc léčivou, uzdravující. Také vaše ruce zažijí zázrak léčení a vyléčení. 

╰☆ ANITOR ☆╮

Pomáhá těm, kdož mají sílu se svým životem něco udělat, pracují na sobě a nestěžují si na špatný osud, ale snaží se jít naproti lepšímu. 

╰☆ ANIXIEL ☆╮

Toužíte po partnerovi, který nebude řešit peníze, nebude se utápět v dluzích, bude umět hospodařit a peněz bude mít dost?  

╰☆ ANNAN ☆╮

Dopřeji vám krásné láskyplné chvíle s tím, koho milujete. Pomohu vám zapomenout na vše v jednom jediném okamžiku, kdy se vaše oči střetnou a již více nemyslet na nikoho jiného.

╰☆ ANNIEL ☆╮

Je ve vás umělec, ale stále si netroufáte vydat se cestou uměleckou. Požádejte mě a já vás povedu touto cestou. 

╰☆ ANNUZIAIEL ☆╮

Jsem andělem zpráv, proto pokud čekáte na zprávu, která stále nepřichází, jsem připraven vám pomoci tak, by tato zpráva přišla co nevidět. Nezáleží na tom, zda tato zpráva týká se lásky, práce, miminka či něčeho jiného, však já přináším jen samé dobré zprávy, proto můžete mě požádat o tuto maličkost.  

╰☆ ANOFIEL ☆╮

Stojím při seznámení s rodinou vaší lásky, aby vše proběhlo bez problémů.     

╰☆ ANOSH ☆╮

Chtěli byste partnera mladého, z dobré rodiny, s ucházejícími příjmy, pracovitého, který touží po lásce a bude ochoten pro vás cokoliv udělat?   

╰☆ ANPIEL ☆╮

Hlídám šťastný spánek vašich opeřených kamarádů, navracím jim zdraví. 

╰☆ ANST ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu kvasinkových infekcí. 

╰☆ ANTARRES ☆╮

Přináším do vašich srdcí mír a pohodu, lásku a porozumění. Nejen v partnerských vztazích, ale také ve vztazích ostatních. Nechci se dívat na vaše hádky a vy si to nepřejete také. Lásku máte ukrytou v srdci, nastoluji porozumění, pokud o to skutečně stojíte. 

╰☆ ANTHRIEL ☆╮

Toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí vás ke zdrženlivosti a pomáhající vám zůstat vždy klidnými.     

╰☆ ANUNNAKU ☆╮

Toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí nás ke zdrženlivosti a pomáhající nám zůstat vždy klidnými.     

╰☆ ANUON ☆╮

Anuon přináší finance skrze velkou píli, poskytne vám příležitosti k jejich získání.  

╰☆ ANYDIEL ☆╮

Dohlížím na ty, jež chtějí pracovat, dávám dobré pracovní příležitosti podle vašich přání. 

╰☆ AOGUM ☆╮

Přináším lásku toho, na koho myslíte, ale netroufnete si oslovit ho.  

╰☆ APOLLO ☆╮

Přináším moudrost, inteligenci. Pomůžu nahlédnout na pravou podstatu věci s rozumem. 

╰☆ APOLLYON ☆╮

Dohlíží, aby vás nepohltili vaše strachy a obavy.  

╰☆ APRAGSIN ☆╮

Ochraňuje vás před zlými démony, chrání vaše soukromí. 

╰☆ AQUARIEL ☆╮

Vede vás na vaší duchovní cestě, odkrývá staré pravdy o lidstvu i andělech.  

╰☆ ARABIM ☆╮

Léčím všechny choroby, které souvisí s psychikou. Léčím duchovní příčinu, a tím i nemoc, která v jejím důsledku se objevila.   

╰☆ ARAD ☆╮

Je Boží posel víry. Pokud není vaše víra dost pevná, požádejte ho, aby vám s tím pomohl.  

╰☆ ARAEL ☆╮

Jsem andělem andělských poslů - racků. Tito racci vám přinášejí naději na lepší časy a na návrat ztracených nadějí.  

╰☆ ARAGOR ☆╮

Je třeba oprostit se od přátel, kteří vám vaší lásku nepřejí. Mají pravdu, nebo jen závidí? Kdo to s vámi myslí skutečně dobře?

╰☆ ARAKIEL ☆╮

Chcete se dozvědět co nejvíce o nás, andělech? Máte k někomu z nás otázku, ale nevíte, komu ji položit? Já vaší otázku doručím do těch správných rukou a přinesu vám odpověď zpět.

╰☆ ARAKUSON ☆╮

Dohlížím na moudrost v lásce, na přemýšlení o lásce i na myšlenky vaší lásky směrem k vám.   

╰☆ ARAL ☆╮

Probudím chladné city člověka, který žije s vámi, nebo zatím spíše vedle vás.

╰☆ ARALIM ☆╮

Přináší do vašich domovů lásku a ochranu. Dává lidem sebeúctu a schopnost vzepřít se nepravostem. 

╰☆ ARARIEL ☆╮

Ochraňuje léčivé prameny, rybářům vhání ryby do jejich sítí.   

╰☆ ARATHIEL ☆╮

Ochraňuje noční tvory, zvířata i lidi, kteří v noci nemohou spát, jelikož musí plnit své úkoly.  

╰☆ ARATHRON ☆╮

Pomůžu vám naplnit vaší karmickou zátěž, abyste překonali vše, co vás nyní svazuje. 

╰☆ ARATOR ☆╮

Vzývejte mě při výrobě nápoje lásky, dám do tohoto nápoje velkou moc.

╰☆ ARATRON ☆╮

Pomáhá při získávání znalostí v alternativní medicíně, pomáhá ke změnám vašeho života k lepšímu. Dohlíží na přírodní krásy.

╰☆ ARAUCHIA ☆╮

Pomáhá vyrovnat se s pomluvami a lží, vidět pravdu skrze svou intuici. Pochopit zradu druhého člověka.   

╰☆ ARBATEL ☆╮

Odkrývá nepravosti na vás spáchané, které jsou vám ukryty. 

╰☆ ARCAN ☆╮

Přinesu k vám vhodnou dušičku, abyste se o ni mohli starat a vychovat z ní dobrého člověka. 

╰☆ ARCTURUS ☆╮

Posílá své fialové světlo tam, kde vidí soužení s láskou, nebo čekání na návrat lásky.    

╰☆ ARDAREL ☆╮

Udržuje žár v našich srdcích, aby neochladla láska. 

╰☆ ARDEFIEL ☆╮

Jako anděl nových začátků a zapomenutí na staré chyby, které vedly ke krachu vztahu, působí na člověka, který je nejvíce těmito chybami zasažen, odstraňuje je a posílá kuráž a lásku. 

╰☆ ARDESIEL ☆╮

Přináším vaše životní poslání, abyste věděli, jakou cestou se máte vydat na poli zaměstnání.    

╰☆ ARDIFIEL ☆╮

Láska je to nejdůležitější, čím se máte nyní zabývat. Skrze svou lásku budete komunikovat s ostatními členy rodiny. Vaše pravé já vyjde na povrch a lidé vás uvidí ve zcela jiném světle. Zmizí všechny problémy, které vás doposud tížili.

╰☆ ARDOUISUR ☆╮

Dohlíží na správné složení mateřského mléka.   

╰☆ ARDOUSIUS ☆╮

Připravuje tělo ženy na početí, posílá do jejího těla nový život a dušičku, která byla dvou lidem přislíbena jako jejich miminko.  

╰☆ ARDUSTUS ☆╮

Zrodil se zárodek, ale vy ještě na mateřství nejste připraveni? Nevíte, zda svého potomka budete milovat? Probudím vaše mateřské pudy.   

╰☆ AREHANAH ☆╮

Ukazuje cestu ke smysluplnému životu.  

╰☆ AREL ☆╮

Poskytuje logické myšlení, správnou dedukci i následné rozhodnutí. 

╰☆ ARELLA ☆╮

Anděl ochraňující lidi, kteří mají vysoké cíle, ale jejich sebedůvěra je nízká z důvodu zklamání.     

╰☆ ARESUT ☆╮

Zajistím štěstí v oblasti, které považujete za nejdůležitější. 

╰☆ ARFUGITONOS ☆╮

Přivedu vaší lásku zpět k vám. 

╰☆ ARGARO ☆╮

Dohlížím na magické operace, ale také na tajná přání. 

╰☆ ARGILO ☆╮

Jsem andělem vztahů, dohlížím na mezilidské vztahy, aby byly krásné a čisté.

╰☆ ARGUI ☆╮

Střeží posvátnou horu Emio, posílá lidem více odvahy na překonání všech překážek.  

╰☆ ARHUMHII ☆╮

Cítíte se ve vztahu omezováni, nemáte dostatek svobody? Chtěli byste, aby se váš partner v tomto směru změnil? 

╰☆ ARCHER ☆╮

Poskytuje klid, soustředění se na důležité věci, a vytrvalost.  

╰☆ ARIAL ☆╮

Pokud vám někdo zemřel, žádejte tohoto anděla o shovívavost s jeho duší.  

╰☆ ARIAS ☆╮

Pomáhá cítit vůně, pokud ho zavoláte, i on vydává specifickou vůni, která vás omámí a pozitivně naladí.  

╰☆ ARIEL ☆╮

Stará se o všechna zvířata i rostliny tak, aby co nejvíce prospívali. Také pomáhá léčit naše domácí mazlíčky.    

╰☆ ARIELLA ☆╮

Co dnes hledáte, co chybí ve vašem životě? Co ode mě dnes žádáte? To, co žádáte, jste schopni také dát? Pokud ano, pak vyslovte své přání. Dejte si záležet, byste uvedli všechny detaily, neboť čím více detailů, tím snáze se mi bude vaše přání plnit. Avšak přání musí být takové, aby bylo reálné. Avšak které přání je reálné a které nereálné? Čehokoliv chcete dosáhnout, je reálné, pokud na sobě budete pracovat tak, aby vaše přání splynulo s vámi. 

╰☆ ARIOT ☆╮

Ochraňuji všechny nastávající maminky, aby dostávaly tu správnou výživu pro své miminko.     

╰☆ ARISAKA ☆╮

Dohlížím na všechny začínající hudebníky, aby se jejich hudba líbila, aby hlas zaujal a měli mnoho fanoušků. 

╰☆ ARIUCH ☆╮

Pomohu vás s početím miminka z čisté lásky. Dám mu do vínku lásku, porozumění a odvahu. 

╰☆ ARMAIT ☆╮

Pomohu dostat do srdce dobrotu a laskavost.    

╰☆ ARMAROS ☆╮

Proklel vás někdo, cítíte se, jako kdyby se vám lepila smůla na paty ve všech oblastech života? 

╰☆ ARMEFIA ☆╮

Byli jste nespravedlivě souzeni, či vás tento soud čeká? Pomohu nastolit spravedlnost. 

╰☆ ARMILLEE ☆╮

Ochráním vás před nakažlivými chorobami.  

╰☆ ARMISAEL ☆╮

Anděl Armisael je Andělem zrození, dohlížející na zdárný průběh porodu.

╰☆ ARSTAT ☆╮

Udělali jste chybu a chcete ji napravit? Chcete vše urovnat a zapomenout? Opakuje se něco stále dokola a vy byste si již přáli tento koloběh zastavit a posunout se dál?  

╰☆ ARTIJAIL ☆╮

Chcete někomu poslat dárek, a chcete, aby byl přijat? Rádi byste někomu udělali radost, kdo vaše dary odmítá?  

╰☆ ARUMIEL ☆╮

Toto je anděl ochrany, žádáte-li ochranu v některé záležitosti, nebo ochranu sebe samých před zlem či závistivými lidmi, můžete ho požádat. Také pokud potřebujete rozlišit pravdu od lži, zlé lidi od hodných.  

╰☆ ARYEH ☆╮

Pomáhá všem, kdož se chtějí postavit na vlastní nohy, touží po lepších financích, a zároveň také po lásce. Pomáhá podnikatelům s jejich nápady, by byli úspěšní.  

╰☆ ARZAEL ☆╮

Dává velkou bojovnost, dává velkou sílu postavit se všem překážkám ve vztahu a zdolat je s grácií, dává možnost prosadit si svou lásku a nestydět se za ní.  

╰☆ ARZAL ☆╮

Je jedním z nejlaskavějších andělů, tuto laskavost může předat i vám. 

╰☆ ARZIEL ☆╮

Toužíte dostat novou šanci, ať již v lásce, nebo v zaměstnání? Bojíte se svého selhání?  


╰☆ ASALIAH ☆╮

Anděl Asaliah dává člověku smysl pro humor.  

╰☆ ASAPH ☆╮

Pokud chcete poprosit přímo Boha o splnění vašeho přání, poproste tohoto anděla. Vaše přání musí být ryzí a čisté. 

╰☆ ASARIEL ☆╮

Tento andílek je určen pouze nemocným koním. Uzdravuje tato krásná stvoření.   

╰☆ ASASIEL ☆╮

Zajišťuje lehkost bytí, odvrací špatný osud, léčí špatnou karmu. 

╰☆ ASBOGA ☆╮

Chystáte se na turnaj a chcete vyhrát?  

╰☆ ASER☆╮

Jste ve vztahu dlouhou dobu a přemýšlíte, jak vztah okořeníte? Chtěli byste, aby také váš partner něco pro to udělal? Chtěli byste, aby vyvinul také on nějakou aktivitu, aby vše nebylo jen na vás?  

╰☆ ASHALEV ☆╮

Ochraňuje na cestách do dalekých zemí, ochraňuje na cestě za láskou. Pokud jste si vybrali partnera a i on k vám něco cítí, a chcete ho popohnat, by přijel za vámi, by nejen přijel, ale také již u vás zůstal, požádejte o pomoc tohoto andílka. 

╰☆ ASHARIEL ☆╮

Ashariel odnáší od vás veškeré zlo a přináší dobro. Chrání před zlými lidmi, by vám neublížili slovem ani činem. 

╰☆ ASHER ☆╮

Přináší štěstí do té oblasti, ve které ho potřebujete nejvíce.

╰☆ ASHIMAEEL ☆╮

Pomáhá při myšlenkách na druhého člověka, dává jim větší sílu, by vaše myšlenky druhý člověk lépe zachytil a dokázal na ně reagovat.   

╰☆ ASHIRIEL ☆╮

Toužíte po bohatství, nejen finančním, ale ve všech oblastech života? Víte, jaké je právě pro vás největší bohatství? Je to zdraví? Nebo snad láska? Nebo peníze?  

╰☆ ASHRIEL ☆╮

Léčí hloupost, dává krásné myšlenky, uzdravuje nemocný mozek a léčí deprese.

╰☆ ASINEL ☆╮

Asinel přináší štěstí ve finanční oblasti, v oblasti práce, byste dostali práci, po které toužíte, a s tím také více peněz. 

╰☆ ASLAIOH ☆╮

Roztáčí Boží mlýny spravedlnosti. 

╰☆ ASLOTAMA ☆╮

O co můžete tohoto andílka žádat: Má na starosti kvalitu času, dopomáhá, byste využili čas čekání v klidu, byste čas tolik nevnímali.  

╰☆ ASMAN ☆╮

Jsem andělem lásky, vedle Amora a Amory dohlížím na lásku dvou lidí, kteří nejsou spolu. Milujete se, a přesto spolu nemůžete být? Brání vám v tom vaše ego, nebo snad partner vaší lásky? Cítíte, že milovaný člověk je partnerem duše, a chtěli byste s ním prožít svůj život?   

╰☆ ASMIEL ☆╮

Toto je anděl nových začátků, pokud tedy chcete začít znovu, ať již v jakékoliv oblasti, nebo třeba ve svém životě, je vám k dispozici.  

╰☆ ASMODEI ☆╮

Dopomůže vám k podání žádosti k rozvodu, pokud se tak sami rozhodnete, nebo váš milovaný, a nedokážete stále učinit tento krok. Povede vaše kroky, by to pro vás bylo snazší.  

╰☆ ASMODEL ☆╮

Podporuje lásku v rodině i na pracovišti. 

╰☆ ASMODIEL ☆╮

Andílek lásky a romantiky. Pokud se vám zdá, že se romantika vytratila z vašeho vztahu, zvolte tohoto andílka.  

╰☆ ASOFEL ☆╮

Pomáhá při zavalení práce, by ji člověk dobře zvládal, avšak vždy s poctivostí. Dává člověku velkou odolnost proti agresivitě ostatních.  

╰☆ ASOREG ☆╮

Podporuje malířské umění, byste se dívali očima andělů a byli schopni namalovat vše k dokonalosti obrazu.   

╰☆ ASPADIT ☆╮

S jeho pomocí budete velmi úspěšní v oblasti podnikání. 

╰☆ ASRADIEL ☆╮

Anděl zpětné vazby, který dohlíží na to, aby se vám vrátilo to, co vyšlete. 

╰☆ ASRON ☆╮

Dohlíží na dodržení slibů.    

╰☆ ASSIEL ☆╮

Léčí zanícené rány a popáleniny. 

╰☆ ASTAFAIOS ☆╮

Toužíte odejít z partnerství, které vám již nic nedává, ale nechcete nikomu ublížit, proto v tomto partnerství setrváváte a sami se trápíte? Cítíte, že k tomuto kroku nastal pravý čas?

╰☆ ASTANFEUS ☆╮

Nudíte se ve vztahu, ve kterém jste jinak spokojeni? Chcete tento vztah posunout dále?  

╰☆ ASTOLITU ☆╮

Pomáhá otevírat zavřená srdce. 

╰☆ ASTREA ☆╮

Posílá bílé světlo všem, kdož se trápí a vidí jen tmu, bez možnosti zlepšení. Dohlíží, byste si neblokovali svými myšlenkami svá přání

╰☆ ASTRIEL ☆╮

Jako anděl věrnosti dohlíží, aby ten, koho milujete, zůstal vám věrný nejen v srdci, ale i tělem. 

╰☆ ASTUREL ☆╮

Dává lásku a soucit, dopřává lidem potěšení, by byl život pestřejší. 

╰☆ ASTURIEL ☆╮

Pomáhá všem zamilovaným, by došli své lásky a byli šťastni v objetí toho, koho milují.  

╰☆ ASURJAL ☆╮

Zavolejte mě vždy, když budete mít pochybnosti o svém přání, které bylo již v Nebi přijato.    

╰☆ ATALIEL ☆╮

Pomáhá při rozhodnutí opustit vztah, rozvést se a jít za svým srdcem.

╰☆ ATAPHIEL ☆╮

Dohlíží na to, aby ve vašem životě vše drželo, aby se nerozpadlo a nemělo destruktivní účinek. 

╰☆ ATAR ☆╮

Ochraňuje váš dům před požárem.     

╰☆ ATEL ☆╮

Dohlíží na to, aby se vám lépe dýchalo. 

╰☆ ATHANATOS ☆╮

Ukazuje cestu ke skrytým pokladům země. 

╰☆ ATHENIEL ☆╮

Rád vám přinesu bohatství, po kterém toužíte. Rád bych vás viděl šťastnými, a pokud vás peníze dovedou ke štěstí, pak mě můžete požádat. Můžete žádat o výhru, lepší finance v práci, prémie, zvýšení platu. Také pomáhám nemocným v uzdravení.  

╰☆ ATHEROM ☆╮

Pomáhá dosáhnout vedoucího postavení v oblastech intelektuálních.  

╰☆ ATIEL ☆╮

Dohlíží na to, by vaše přání došlo naplnění v pravý čas. 

╰☆ ATTARIB ☆╮

Chladí v horkých dnech, pomáhá k chladné hlavě a myšlení bez emocí.

╰☆ ATTARIS ☆╮

Posílá sněhové vločky, umožňuje zimní radovánky. 

╰☆ ATUESUEL ☆╮

Dokážete s ním věci možné i nemožné, žádná překážka nebude tak velká, abyste ji nezdolali. Chrání vás před největším zlem.

╰☆ AUEL ☆╮

Zajišťuje sluneční paprsky, které hřejí vaše smutná srdce. 

╰☆ AUFHANIM ☆╮

Učí magii a okultním vědám, dává víru a schopnost dosáhnout v tomto směru velkých výsledků.    

╰☆ AUMAKUA ☆╮

Dohlíží na bezstarostný spánek, posílá krásné sny, posílá myšlenky, které vyšlete v noci, k té správné osobě.   

╰☆ AUPHANIM ☆╮

Půjde s vámi cestou magie a okultních věd, otevře vaší mysl, byste se naučili vše, co je k tomu zapotřebí.    

╰☆ AUPHONIM ☆╮

Chrání před úrazy ve sportu.   

╰☆ AURETIEL ☆╮

Léčí stesk a trápení.

╰☆ AURIEL ☆╮

Přináší vzkazy od milovaných lidí, předává se samotnému Bohu k posouzení. 

╰☆ AURORIEL ☆╮

Přináší pestrobarevnost do života, krásné myšlenky na minulost, by vás to přimělo k činům směrem ke svému štěstí.

╰☆ AURTORA ☆╮

Tento andílek se stará o lásku, odnáší jí od nás k tomu, koho milujeme. To, co vysíláme, to také přijímáme. Cítíme-li smutek, pak i naše láska cítí smutek a neodhodlá se vykročit směrem k nám. Cítíme-li však štěstí, i naše láska bude šťastná, a tím dříve bude v našem náručí. 

╰☆ AUSIEL ☆╮

Přináším naději na krásný život podle vašich tužeb a přání.

╰☆ AUSIUL ☆╮

Poskytuje přemýšlivost, ale také bláznivé nápady, které vede k uskutečnění. 

╰☆ AVALIEL ☆╮

Pomáhá všem, kteří chtějí svůj vztah začít od začátku, bez chyb, kterých se v tomto vztahu dopustili, bez výčitek. Pokud se vám zdá, že váš vztah nejde napravit, a přesto byste ho napravit chtěli, chtěli byste začít ze začátku, chtěli byste váš vztah prožívat takový, jaký byl na začátku vašeho vztahu, pak poproste tohoto andílka. 

╰☆ AVARTIEL ☆╮

Ochraňuje proti potratu. Chrání miminko v děloze a pečuje o něj až do jeho narození. 

╰☆ AVELIEL ☆╮

Jsem andělem milostné komunikace, která v této době není žádná, a byť píšete, jak se dá, své lásce, ona neodpovídá. Víte, že v srdci chová k vám své city, i když najevo je nedává a chová se spíše tak, že o vás již nestojí. Pak jste zvolili správně a já vám mohu v tomto pomoci, by člověk, na kterého myslíte a kterému posíláte krásné zprávy, odepsal a jeho odpověď byla potěšující.   

╰☆ AVICHAI ☆╮

Tento anděl pomáhá odvrátit špatný osud a špatný zdravotní stav mužů. 

╰☆ AVIEL ☆╮

Anděl přinášející mužům možnost zplodit potomka, pokud se jim to nedaří. 

╰☆ AVIJITEL ☆╮

Avijitel je anděl finanční prosperity, přinášející zázraky v této oblasti.

╰☆ AVIV ☆╮

Andílek Aviv dohlíží na právě narozené děti, by jim nic nechybělo, byly zdravé a vyvíjely se tak, jak mají.  

╰☆ AVIVIEL ☆╮

Vaše láska k člověku, který s vámi již být nemůže, je nesmrtelná, stejně jako jeho láska k vám. Nehleďte na současnou situaci, neboť neodráží pravou podstatu skutečnosti. Je to jen iluze a klam, který vás má zmást. Jakmile tuto situaci přijmete svým srdcem, v tu chvíli může se vaše fantazie a vaše sny stát skutečností. 

╰☆ AVNER ☆╮

Přináší světlo, které vás povede cestou za vaší láskou, byste ji neminuli a byla osvícena ta správná bytost, se kterou budete šťastni.

╰☆ AVRAHAM ☆╮

Ochraňuje věřící lidi, přináší jim štěstí a klid do duše.  

╰☆ AVRAM ☆╮

Vede všechny lidi, kteří se chtějí dostat na vyšší posty, by je zastávali s pokorou v srdci, byli přátelští, ale také měli respekt ostatních.

╰☆ AYAL ☆╮

Střeží všechny, kdož se snaží prorazit, a stále se jim to nedaří. 

╰☆ AYDIEL ☆╮

Chrání všechny, kdož mají odvahu jít za svým snem, odstraňuje těmto lidem překážky z jejich cesty, by došlo k naplnění největších snů co nejdříve.

╰☆ AYIB ☆╮

Další anděl lásky, bezpodmínečné a věrné lásky, plné pochopení a porozumění.   

╰☆ AYIL ☆╮

Přináší do vztahu svobodu, by se žádný člověk necítil uvězněný a spoutaný druhou osobou.   

╰☆ AYMELEK ☆╮

Ochraňuje před usnutím na vavřínech, dává novou inspiraci.  

╰☆ AYSCHER ☆╮

Slouží při magii a rituálech, aby energie nebyla přetaktována a došlo k naplnění přání. 

╰☆ AZACACHIA ☆╮

Mění nepřátele v přátele, odstraňuje jejich zlobu a mění ji na lásku. 

╰☆ AZAEL ☆╮

Chcete mít bezproblémový odchod ze zaměstnání? Chcete, aby vše proběhlo co nejlépe?  

╰☆ AZACHIEL ☆╮

Přináší očistu a dobré zvládnutí životních zkoušek.  

╰☆ AZARIEL ☆╮

Zajišťuje správné léčení pohybového ústrojí. 

╰☆ AZAZEL ☆╮

Otevírám bránu třetího oka tak, byste postoupili v tomto, pokud již vidíte mnoho světů, a mohli vidět i samotného našeho stvořitele, Boha. Chcete vidět, poznat a cítit jeho samotného, pak vám toto umožním.  

╰☆ AZBUGAH ☆╮

Toužíte po miminku a ono stále nepřichází? Vyzkoušeli jste s partnerem již vše, ale bez výsledku? Byly vaše snahy o početí jakoukoliv cestou neúspěšné? Otěhotněla jste, ale miminko se nechtělo udržet? Pak je na čase povolat tohoto andílka.  

╰☆ AZER ☆╮

Dává hřejivý pocit štěstí, při pokoře v srdci toto štěstí máte stále u sebe. 

╰☆ AZERUEL ☆╮

Toužíte jet na zkušenou do světa? Toužíte poznat nové kultury i památky, a vydělat si nějaké peníze? Chcete získat nové zkušenosti, které by se vám mohly hodit?  

╰☆ AZIEL ☆╮

Chrání milence, ochraňuje před milováním s oficiálním partnerem, pokud to tak partner cítí v srdci. 

╰☆ AZLIEL ☆╮

Toužíte potkat co nejdříve svého osudového partnera? Stále vám v tomto setkání něco brání?      

╰☆ AZRAEL ☆╮

Odnáším duše v době fyzické smrti k nebeským branám, doprovázím je na jejich nebeské cestě, by došly v pořádku tam, kam mají. Pozůstalým pomáhám vyrovnat se se smutkem ze ztráty svých nejbližších, by mohli vést plnohodnotný život bez smutku a trápení.  

╰☆ AZRACHIEL ☆╮

Tento anděl ochraňuje před nebezpečím, dává také vědět o možném nebezpečí, pokud je o to požádán. 

╰☆ AZZA ☆╮

Podporuji a přivádím přátelství a porozumění do vztahu. 

andělé začínající písmenem B

╰☆ BAALTO ☆╮

Hlídá tok času, by se neprodlužovalo nic zbytečně.   

╰☆ BAAMIEL ☆╮

Přivádí očišťující bouřku do vztahu, by se vše vysvětlilo a vyjasnilo.

╰☆ BABA ☆╮

Posílá lidem laskavost a dobrotu, by konali podle svého srdce.

╰☆ BABALEL ☆╮

Hlídám vás před zloději, před nepoctivostí jiných lidí, ale také před pomluvami, které by vám mohly znepříjemnit život. Odstraňuje ze vztahu nerozhodnost a posiluje lásku. 

╰☆ BABIEL ☆╮

Dává kuráž k tomu, k čemu byste se sami neodvážili. Motivuje k lepšímu životu.   

╰☆ BABLIBO ☆╮

Anděl finanční prosperity a příchodu větších peněžních prostředků přivádí k vám možnosti, nápady, ale také více zákazníků.

╰☆ BADET ☆╮

Podporuje fantazii, kterou posléze plní.   

╰☆ BADIAEL ☆╮

Nesu roh hojnosti, ze kterého dávám každému dle jeho zásluh. Proto mě také o hojnost můžete požádat. 

╰☆ BADPATIEL ☆╮

Ochraňuje před potratem i předčasným porodem.    

╰☆ BAEL ☆╮

Má v sobě andělskou i démonskou sílu. Hlídá myšlenky lidí, probouzí v nich hříšnou touhu, avšak podle Boží vůle.

╰☆ BAFA ☆╮

Dohlíží na psaní zamilovaných emailů.  

╰☆ BAGENOL ☆╮

Přivádí k vám do života lásku, která nemá finanční problémy, naopak, je to člověk, který se velice snaží ve svém povolání a nehledí na každou korunu. S ním můžete zažít skutečný život bez omezování, ve štěstí.  

╰☆ BAGIEL ☆╮

Přichází vždy, když lidé mají ěpatný úsudek, či někdo je plný zrady. Chrání před spekulacem, před zradou a nenávistí. 

╰☆ BAGLIS ☆╮

Odstraňuje závislosti, pomáhá je překonat. 

╰☆ BAGOLONI ☆╮

Posílá myšlenky toho, koho milujete, směrem k Vám.   

╰☆ BAHOLIJ ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na sexuální vzrušení žen, odstraňuje frigiditu. 

╰☆ BAHRAM ☆╮

Díky němu dosáhnete vítězství. 

╰☆ BAIRIM ☆╮

Podporuji v učení, otevírám mysl novým poznatkům. Držím v rukách moudrou knihu, knihu, ve které jsou zaznamenány všechny narozené duše. Má smaragdová záře obklopuje moudrostí. Mé smaragdové oči vidí do každé duše.

╰☆ BAISIM ☆╮

Stojí u lidí milujících přírodu, dává přírodě zvláštní moc, energii pomáhat lidem, vyjasňovat jim líc. Dává smysl života a úsměv na tvářích lidí.  

╰☆ BALACHIEL ☆╮

Vede kroky toho, koho milujete, směrem k vám.  

╰☆ BALACHMAN ☆╮

Podporuje znalosti v oblasti lásky, posílání myšlenek andělům.

╰☆ BALCAK ☆╮

Žene vás stále vpřed za splněním vašeho přání. 

╰☆ BALCEOR ☆╮

Anděl lásky a zázraků je připraven seslat vám malý důkaz toho, že jste se rozhodli správně. Žádá jen jediné za tuto službu, a tou je vaše víra. Pokud je skutečně silná, pak vám vyjde vstříc a ukáže vám skutečnou podstatu věci.  

╰☆ BALDAGO ☆╮

Anděl lásky vás vede po cestě dobrých skutků, kdy každý dobrý skutek je odměněn, za pomoci tohoto andílka je odměněn dvojnásobně.  

╰☆ BALEM ☆╮

Stojí u vás, když vám je nejhůře, posílá víru a lásku. 

╰☆ BALIDET ☆╮

Ovívá vás svými křídly, abyste snesli i nejtěžší období svého života.

╰☆ BALIET ☆╮

Dohlíží na světskou i Božskou spravedlnost. 

╰☆ BALIGON ☆╮

Starám se o pozemskou lásku bezpodmínečnou, horlivou, ale také věrnou a oddanou. Vnáším do této lásky emoce a city potlačované, zvláště u těch, kterým jejich ego brání, by lásku dokázali projevit, a přesto ji v srdci ukrývají.  

╰☆ BALLATONIEL ☆╮

Chrání pentagramy, dává jim magickou moc. 

╰☆ BALSAMOS ☆╮

Toužíte po štěstí ve všech oblastech života? Začněte láskou, a přijde i štěstí v práci, financích a zdraví. Tento anděl je vám ku pomoci. 

╰☆ BALTHIAL ☆╮

Pomáhá překonat žárlivost. 

╰☆ BALTIAL ☆╮

Pokud chcete někomu odpustit a sami to nedokážete, pak je tento anděl nejvhodnější. Pomáhá překonat vztek, zahořklost, žárlivost, závist.     

╰☆ BAMNODE ☆╮

Přináší zázrak i požehnání v oblasti lásky. 

╰☆ BANAA ☆╮

Lepí se na vás smůla, lidé vám závidí či vám nepřejí? Chtěli byste zažít také trochu štěstí?     

╰☆ BANAMOL ☆╮

Máte velké ambice, chcete si splnit svůj sen a ostatní vás od vašich plánů zrazují? Rádi byste, by stáli při vás a podpořili vás? Chcete si splnit svůj sen?    

╰☆ BAPNIDO ☆╮

Mou starostí a úkolem je starat se o komunikaci ve vztahu, by promlouvali jste spolu beze slov, byste byli správně napojeni jeden na druhého. Vkládám do vás obou půvab, byste se přitahovali a toužili spolu prožít každou volnou chvíli.

╰☆ BARADIEL ☆╮

Poskytuje zelenině vitamíny, které vašemu tělu schází.  

╰☆ BARACHEL ☆╮

Ukončuje vleklé a složité soudní jednání ku prospěchu toho, kdo je v právu.

╰☆ BARACHIEL ☆╮

Hlídá životní funkce malých dětí. Posílá duše do těl, když přijde jejich čas. 

╰☆ BARAKIEL ☆╮

Barakiel stojí při vás, byste měli štěstí v obchodě, by vám vaše podnikání vzkvétalo a byli jste ve svém oboru úspěšní. S úspěchem přináší také finance, které rostou velkou rychlostí.

╰☆ BARAQUIEL ☆╮

Pošle blesk a ten rozetne to, co je již nefunkční, nebo to, co vás nejvíce svazuje.  

╰☆ BARATIEL ☆╮

Podporuji vaše ambice v zaměstnání. Můžete cokoliv, jen je zapotřebí více si věřit. Můžete se dostat na vrchol, stačí jen chtít. Pomohu vám s tím.   

╰☆ BARBARA ☆╮

Dohlížím na velkou lásku, dohlížím na dvě půlky duše, aby se našly a dokázaly se spojit v jednu krásnou duši.    

╰☆ BARBELÓ ☆╮

Barbeló je anděl prosperity a štěstí, přináší do cesty nové možnosti výdělku. 

╰☆ BARBIEL ☆╮

Hvězdy dokážou prozradit mnohá tajemství, ukrývají mnoho moudra i osudů všech lidí, proto také nestřežím jen hvězdy na nebi, ale také všechny, kdož dokážou v nich číst. Také chráním zamilované, kteří dívají se na hvězdy, by jejich láska nevyhasla, stejně jako nevyhasnou hvězdy po mnoho milionů let.  

╰☆ BARDHA ☆╮

Odežene mlhu z mysli jakéhokoliv člověka. 

╰☆ BARDIEL ☆╮

Poskytuje úrodě vláhu, ničí parazity v těle.  

╰☆ BAREEL ☆╮

Chcete od své lásky dostat pěkný dárek, po kterém už dlouhou dobu toužíte? Chcete, aby vám vaše láska vyjádřila svou lásku i menším dárečkem? Pak se obraťte na tohoto andílka.

╰☆ BARESCHAS ☆╮

Stojí při narození holčiček, dohlíží, aby všechny životní funkce byly správné. 

╰☆ BARFARANGES ☆╮

Andílek všech dobrých čarodějek.  

╰☆ BARFORT ☆╮

Přejete si slyšet láskyplná slova od toho, koho milujete? Neříká vám je a vám to chybí? Rádi byste občas také slyšeli, jak moc vás miluje?  

╰☆ BARCHIEL ☆╮

Dává soucit s těmi, kdož nemají lehký život, dává velkou vnitřní sílu.  

╰☆ BARIEL ☆╮

Tento anděl dohlíží na správnou reinkarnaci v příštím životě, poskytuje dlouhý život v tomto životě.     

╰☆ BARIGES ☆╮

Anděl lásky do vás vloží velkou sílu, pokud vám síly ubývají, také vloží velkou sílu vaší lásce, byste mohli být co nejdříve spolu šťastni.  

╰☆ BARKIEL ☆╮

Poskytuje vize, díky němu můžete nahlédnout do světa, který není běžným zrakem vidět.   

╰☆ BARMON ☆╮

Dohlíží na všechna zvířata na Zemi.   

╰☆ BARNABEL ☆╮

Utěšuje lidi, které postihl smutek ze ztráty, ať se jedná o ztrátu zemřelé duše, nebo žijící, tedy ztrátu lásky a vztahu.

╰☆ BARNAFA ☆╮

Anděl lásky do vás vkládá poznání, kdy uvidíte věci v jiném úhlu, kdy dokážete podívat se na situaci z jiné, láskyplné, perspektivy a pochopíte, co v sobě máte změnit, byste došli svého štěstí.  

╰☆ BARNEL ☆╮

Probouzí v lidech sympatie k druhému člověku.  

╰☆ BAROA ☆╮

Pomáhá ke kráse a dokonalosti v očích toho, komu se chcete líbit.

╰☆ BARPHARANGES ☆╮

Pokud si myslíte, že si někdo zaslouží potrestat za své chování či činy, obraťte se na tohoto anděla. 

╰☆ BARTILEUS ☆╮

"Pohlédněte do svých srdcí, uvidíte tam lásku. Jakmile k vám pravá láska přijde, poznáte to, neboť v tu chvíli bude se vám dařit ve všech oblastech života, uzdravíte se, najdete práci snů a s ní také, pro vás lidi, tolik potřebné peníze. Jen s láskou obdržíte tyto dary, proto hledejte a nalezněte takového partnera, který přinese do vašeho života štěstí."

╰☆ BARTIRO ☆╮

Neslyšeli jste již dlouho slova: „Miluji tě“? Odtáhnul se váš partner a vy byste přesto chtěli vědět, zda v něm ještě zbylo kousek citu, zda se tento cit může probudit? Chtěli byste žít s člověkem, kterého milujete, ale on vám tvrdí pravý opak, tedy že vás nemiluje? Cítíte, že to tak není, že jen v sobě ukrývá strachy, kterých je třeba, by se zbavil? 

╰☆ BARTOLOMAEUS ☆╮

Anděl radosti ze shledání. Pokud plánujete setkání či milostnou schůzku, povolte právě tohoto andílka. 

╰☆ BARTZACHIAH ☆╮

Napravuje lidi, kteří se chovají jako neřízená střela. 

╰☆ BARUCH ☆╮

Pokud hledáte své kořeny a chcete nalézt své předky a něco o nich zjistit, poproste tohoto anděla, aby vám s tím pomohl.

╰☆ BARUCHIN ☆╮

Očišťuje od chyb, kterých se dopouštíte. S ním nebude vaše rozhodnutí špatné, povede jen k vaší spokojenosti.  

╰☆ BARZABEL ☆╮

Pomáhá překonat nástrahy druhých lidí, zvláště v milostném trojúhelníku.  

╰☆ BASANOLA ☆╮

Odnáší starosti od vašeho srdce. 

╰☆ BASJAUN ☆╮

Hlídá všechny stromy, by vám dodávaly sílu, kterou od nich žádáte.  

╰☆ BASLEDF ☆╮

Chráním lásku stvrzenou sňatkem, by vám vydržela po zbytek vašich dnů, by byla čistá jako lilie, by nad ní neměly moc nečisté síly. 

╰☆ BASMELO ☆╮

Anděl lásky je vám ochoten pomoci s tím, co opravdu nyní potřebujete. Může to být setkání, může to být kontakt. Musíte být na toto připraveni a musí to být vaše největší přání. 

╰☆ BASPALO ☆╮

Anděl lásky ukazuje vám přítomnost, ukazuje vám situace, které přehlížíte, a přesto po jejich přijmutí mohou vést k lásce.

╰☆ BASTET ☆╮

Podporuje radost z lásky, radost vedle milovaného člověka, přináší radost a potěšení z vaší přítomnosti také druhým lidem.

╰☆ BATAMBUB ☆╮

Dohlíží na to, byste zvolili to nejvhodnější oblečení pro určitou příležitost.

╰☆ BATHIN ☆╮

Povede vaše kroky tam, kde máte nyní být. Na místo, které povede k vaší spokojenosti v budoucnu.    

╰☆ BATHOR ☆╮

Hlídá stabilní stropy v životě lidí, aby neměli nereálná přání a tato přání mohla dojít naplnění. 

╰☆ BATIRUNOS ☆╮

Vzbudí touhu a rozkoš vašeho partnera, byste prožili spolu krásné chvíle. 

╰☆ BATKOL ☆╮

Anděl věštění. Vhodný pro každého, kdo se tomuto daru věnuje. 

╰☆ BAULU ☆╮

S jeho pomocí dokážete vše, v oblasti svých koníčků a zájmů.  

╰☆ BAZPAMA ☆╮

Anděl lásky, který vám posílá do života novou lásku, krásnou a dlouhodobou. V případě, že čekáte na někoho, koho milujete, ukazuje vám příležitost, jak docílit svého přání.

╰☆ BDOPA ☆╮

Dohlíží na plnění vašich přání, na překážky, ale také na dary. 


╰☆ BEBUROS ☆╮

Pokud chcete nějakou záležitost definitivně uzavřít, poproste tohoto anděla. 

╰☆ BEDALIEL ☆╮

Dává tělu velkou životní energii a vitalitu, dohlíží na zdravé tělo v oblasti kůže.   

╰☆ BEFAFES ☆╮

Ukazuje vám krásy kolem vás, byste své srdce nastavili na příchod lásky. 

╰☆ BEHACIEL ☆╮

Chrání lidi před hromaděním věcí, před mamonem. Dává lidem možnost volby, která je ku prospěchu. Stojí u lidí stojící před důležitým rozhodnutím.  

╰☆ BEHEMIEL ☆╮

Uchrání vás před napadením agresivních zvířat. 

╰☆ BEHIL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na střeva, by správně pracovala, léčí je a harmonizuje. 

╰☆ BEKARO ☆╮

Probouzí rozum a láskyplné cítění, převádí srdce do rozumu, by člověk viděl jen lásku a šel po své cestě. 

╰☆ BELAEL ☆╮

Chcete ukázat, co ve vás je? Chcete, aby vám ostatní lidé důvěřovali, aby vás měli rádi a rádi se k vám vraceli?  

╰☆ BELEGUEL ☆╮

Přináší nový začátek, zvláště u lidí, kteří se rozešli, a chtějí být spolu.  

╰☆ BELEMCHE ☆╮

Vyslali jste své přání a stále čekáte na jeho splnění? Jsem anděl času, mohu vaše přání zkontrolovat, zda jde vše tak, jak má, zda nastal čas na urychlené vyřízení tohoto přáníčka, či není zapotřebí.  Naplním vaše přání v co nejkratší možné době, pokud je to vůle Boží.  

╰☆ BELETH ☆╮

Oheň lásky musí hořet a já přikládám nebeská polínka, by tento oheň nevyhasl. Pokud již jen doutná, a vy potřebujete mou pomoc, rozfoukám tento oheň, by ten, koho milujete, projevil skutečné city k vám bez ostychu a bez zábran. 

╰☆ BELIFARES ☆╮

Byli jste postaveni před volbu, kdy můžete volit mezi slušně placenou prací a láskou? Nevíte, co si máte vybrat? Tento anděl vám s tím pomůže.

╰☆ BELIRAEL ☆╮

Toto je andílek skutečného přátelství. Pokud máte rozepře s nejlepším přítelem či přítelkyní, můžete požádat právě tohoto andílka o usmíření či vyjasnění tohoto vztahu. 

╰☆ BELMARA ☆╮

Anděl lásky poskytuje příležitost vyjádřit lásku, pokud ji v sobě držíte, ne přes slova, ale přes činy.  

╰☆ BENAMI ☆╮

Anděl lásky dává vám možnost udělat cokoliv, a nedopustit se chyby, jednat ve jménu lásky bez špatných následků.

╰☆ BENIELOHIM ☆╮

Anděl zrození a smrti. Bere si to, co již není schopno života a navrací zpět na Zem do jiného těla. Stojí vždy poslední rok u každého živého tvora. Můžete ho požádat o prodloužení pozemského času.  

╰☆ BENMALACH ☆╮

Máte práci, ale stále stojíte na stejném místě? Nemůžete se dostat na lepší pozici, po které toužíte? Nebo byste raději změnili zaměstnání, ale nabídky se nehrnou?     

╰☆ BENPAGI ☆╮

Anděl lásky přivede vám do cesty lidi, kteří vás naučí naslouchat potřebě lásky druhých, jen svou přítomností i vyprávěním.

╰☆ BERAEL ☆╮

Objevuje se u těch, kdož nemá čisté svědomí, aby pravda vyšla najevo. Pokud chcete zjistit, zda skutečně jakýkoliv člověk má s vámi čisté úmysly, požádejte tohoto anděla.

╰☆ BERITH ☆╮

Musíte bojovat o každé hezké slovo u svého partnera? Nedokáže vás ocenit? Oceňuje všechny okolo, jen vás ne? Rádi byste to změnili?

╰☆ BERKAEL ☆╮

Je velitelem andělů ročních období, pokud chcete požádat o záležitost v určitém čase, ročním období, pak požádejte tohoto anděla. 

╰☆ BERMALE ☆╮

Anděl lásky vás nastaví na správný odpočinek, neboť ne jen jednat, ale také odpočívat je velice důležité, odpočatí i myšlenkově, vás posune k lásce mnohem rychleji.  

╰☆ BERNOLE ☆╮

Láska k vám plyne skrze vaše dobré skutky. Proto vám tento andílek přivede do cesty možnost mnoho těchto skutků vykonat.

╰☆ BESGEME ☆╮

Besgeme dává do vztahu touhu po miminku, usnadňuje dušičce přijít do počatého miminka ve chvíli početí, a s tím také umožňuje milovat se bez zábran a strachu, přináší velkou Božskou lásku do vztahu.    

╰☆ BETHANIEL ☆╮

Chrání před lakotou a hromaděním peněz. Přináší sice do života lidí peníze, které potřebují k životu, ale jen tomu, kdo nepodlehne snadnému zisku.  

╰☆ BETHELDA ☆╮

Přináším zklidnění v časech neklidných. Přináším stav meditace do běžného života. 

╰☆ BETHEUEL ☆╮

Přivede do vašeho života osudového partnera. 

╰☆ BETHNAEL ☆╮

Přináším vám vnitřní sílu zvládnout všechny nástrahy života.

╰☆ BETHUEL ☆╮

Stýkáte se s někým, kdo vám nedokáže říct, jak moc vás miluje? Cítíte to, ale rádi byste, by se také dokázal vyslovit?

╰☆ BETOR ☆╮

Ukážu vám vaše chyby, abyste na nich mohli pracovat a odstranit je. 

╰☆ BIALODE ☆╮

Pomáhá s autoritou, dává lidem charisma a vážnost.  

╰☆ BIFRONS ☆╮

Pomůže vám s matematikou a geometrií, pomůže zdárně složit zkoušku z matematiky.   

╰☆ BILEKA ☆╮

Je průvodcem v meditaci, pokud máte problémy s koncentrací v meditaci, pak povolejte tohoto andílka.   

╰☆ BILIFO ☆╮

Chrání všechny, kdož se věnují či chtějí věnovat ezoterickým vědám. Pomáhá otevřít mysl a vnímat více intuici a vedení andělů. 

╰☆ BINODAP ☆╮

Anděl lásky vkládá do úst slova lásky, neboť ve chvílích slov lásky přijde mnohem více lásky také k člověku, který ji vysloví.

╰☆ BINOFON ☆╮

Anděl lásky - Anam Cary, který pečuje o vztah dvou půlek duší, by všechny mráčky odpluly a zbyla jen čistá láska.  

╰☆ BLAEF ☆╮

Posílá vaše myšlenky k milované osobě, aby na vás myslela, případně vás kontaktovala. 

╰☆ BLAZHEJ ☆╮

Povedu kroky partnera, na jehož návrat čekáte, očekáváním a hrou. Bude si pohrávat s myšlenkou na návrat, tato myšlenka bude tak silná, že učiní vše, aby vás učinil šťastnými.  

╰☆ BLIIGAN ☆╮

Přivádí k vám vaší lásku, byste nějaký čas mohli strávit spolu a byli alespoň na chvíli šťastni, než budete moci spolu zůstat navždy. 

╰☆ BLINGEF ☆╮

Anděl lásky ukazuje vám sebe jako tu nejkrásnější bytost. Tak, jak se uvidíte vy sami, tak vás uvidí i ostatní.  

╰☆ BLINTOM ☆╮

Anděl lásky vyzývá vás, byste nespěchali a snažili zklidnit svou duši, byste návrat své lásky uspíšili.  

╰☆ BLISDON ☆╮

Anděl lásky vyzdvihne vaší lásku ze dna vašeho srdce a ponese ji tam, kam patří, tedy k vaší lásce, a s ní i vás samotného, byste byli se svou láskou a netrápili se každý sám. 

╰☆ BLUMAPO ☆╮

Přináším zdravou žárlivost do mysli vaší lásky, by o vás nechtěla přijít a dokázala se za vaši lásku postavit.  

╰☆ BLUMAZA ☆╮

Vyzdvihuje dobré vlastnosti, vyzdvihuje touhy srdce, odstraňuje překážky, které brání milovat naplno.  

╰☆ BLUMIEL ☆╮

Podporuje lidi ve zvědavosti, aby se dozvěděli přesně to, co potřebují. Přináší různá dobrodružství.  

╰☆ BMAMGAL ☆╮

Přináším lásku, která nemá hranic. Lásku bez omezování, lásku beze strachu, čistou lásku bez lží a přetvářek. Lásku, kterou vám budou ostatní závidět, neboť bude trvat po celý váš život.

╰☆ BMILGES ☆╮

Anděl lásky vyzdvihující lásku a uzdravující tělo pomocí lásky.

╰☆ BMINPOL ☆╮

Anděl lásky letící k člověku, který zapomněl milovat, který zapomněl, co jste spolu prožili krásného, a stal se v lásce pesimistou. 

╰☆ BMOEL ☆╮

Přináší vše, co si lidé skutečně zaslouží. Může to být lepší práce, více penízků, lásku nebo něco jiného. Dává rozhodnost při řešení složitých záležitostí. 

╰☆ BNAGOLE ☆╮

Anděl lásky poletí za vaší láskou a připomene jí, jak je krásné dary dávat, byste krásný dárek dostali a tím také projev lásky. 

╰☆ BNAPSEN ☆╮

Necítíte lásku od svého partnera? Chtěli byste vědět, jak to s vámi skutečně myslí? Cítíte jeho chlad, a přesto svým srdcem cítíte, že vás miluje? Chtěli byste jeho vyznání? 

╰☆ BNASPOL ☆╮

Nedokážete si vybrat svého partnera? Dáváte přednost práci před láskou? Chtěli byste to změnit, mít času na lásku, a přitom nepřijít o své příjmy?  

╰☆ BOADIEL ☆╮

Pokud jste slabí a nechcete riskovat pro lásku, můžete se obrátit na tohoto andílka, který vám rád pomůže a dodá potřebnou odvahu oslovit toho, po kom vaše srdce skutečně touží.

╰☆ BOAZ ☆╮

Podporuje všechny, kdož se chtějí naučit hrát na housle a vyniknout s tímto hudebním nástrojem.  

╰☆ BOBOGEL ☆╮

Vaší lásku připraví na to, by udělala cokoliv, by vám dala vědět, že o vás skutečně stojí. Bobogel podpoří vaší lásku v lásce, by opustila člověka, se kterým nyní je, pokud toto již nyní tak cítí a sama by to chtěla, ale nenachází k tomu odvahu. 

╰☆ BOEL ☆╮

Jako učitel života a slušného chování vás vede vaším životem ve slušnosti k ostatním lidem, tutéž slušnost pak díky němu lidé projevují i vám. 

╰☆ BOKUMIEL ☆╮

Zvyšuje vibrace, dává velkou touhu na sex.

╰☆ BONEFON ☆╮

Anděl lásky ukáže vám problém, který je ve vašem vztahu, byste s ním mohli lépe pracovat a vedl vztah pouze k čisté lásce. 

╰☆ BOREB ☆╮

Dohlíží, aby všechny sliby došly naplnění.   

╰☆ BORIA ☆╮

Dohlíží na dávné lásky, kříží jejich cesty, pokud ještě nemají vše vyřešené. Dohlíží na splnění partnerské karmy. 

╰☆ BORIEL ☆╮

Pomáhá překonat žárlivost, ale také napravit škody způsobené žárlivostí. Chrání před intrikami přátel, aby se člověk nezapletl do problémů ještě větších.  

╰☆ BORMILA ☆╮

Anděl lásky podporující vás, byste dali své skutečné lásce šanci a přestali ji schovávat před okolím. 

╰☆ BORNOGO ☆╮

Starám se o vztah, který již příliš nefunguje, ať již proto, že jeden z vás utíká od problémů, či proto, že jste nepracovali na vašem vztahu. Vkládám velkou naději na rozvoj vztahu, na to, byste poznali, že všechny překážky dají se překonat, pokud na tom oba dva pracujete.  

╰☆ BOTASIEL ☆╮

Urovnává vztahy u opačného pohlaví, pokud s těmito lidmi těžko vycházíte. Podporuje ve ctižádostivosti a podporuje sebedůvěru. 

╰☆ BOTOLIEL ☆╮

Dohlížím na vaši cestu životem tak, byste prožili život co možná nejsmysluplněji. Požádat mě o pomoc můžete kdykoliv, kdy se vám v některé oblasti nedaří dojít svého štěstí. 

╰☆ BRADORIEL ☆╮

Podporuje v získávání důstojnosti a postavení, přináší větší životní energii. 

╰☆ BRAGIOP ☆╮

Anděl lásky hodící se pro ty, kdož čekají na svého partnera, ukazuje vám cestu, jak jednat, byste byli co nejdříve spolu, byste se připravili na tento příchod a připravili vše tak, jako by již partner u vás byl.  

╰☆ BRAKIEL ☆╮

Andělský velekníže dohlížející na osudovou lásku, by došla naplnění. 

╰☆ BRALGES ☆╮

Přivádí do života romantickou lásku, plnou něhy a citů.  

╰☆ BRANGLO ☆╮

Ukazuje vám, jaká láska skutečně je - trpělivá a laskavá - za každých okolností. 

╰☆ BREFFEO ☆╮

Přivede vám do cesty možnost dobrého výdělku, či domu vašich snů.

╰☆ BRIGANIEL ☆╮

Podporuje v nadání, ctižádosti k vypracování se k tomu, po čem skutečně toužíte.  

╰☆ BRIGITA ☆╮

Vnáším rovnováhu mezi ženskost a sílu, se mnou se dokážete postavit všem překážkám, s lehkostí a grácií. 

╰☆ BRISFLI ☆╮

Dodává vnitřní sílu změnit svůj osud a být šťastni.  

╰☆ BRORGES ☆╮

Ukáže vašemu partnerovi lásku, díky jeho působení se přestane přetvařovat. Brorges povede ho cestou jeho pocitů. 

╰☆ BRUAHI ☆╮

Pošle k vám myšlenku vynálezu, který bude prospěšný pro mnoho lidí, díky němuž se proslavíte.  

╰☆ BUALU ☆╮

Ztrácíte svou víru, a chcete ji opět nalézt? Zdá se vám, že vám nic nevychází, nebo snad nedostatek víry vás posouvá zpět ve vašem přání?    

╰☆ BUAZIEL ☆╮

Ochraňuje proti velkým ranám osudu.  

╰☆ BUDIEL ☆╮

Žádat ho můžete, pokud chcete šlechtit zvířata či rostliny, by bylo stvořeno něco krásného, s Božím požehnáním.  

╰☆ BUER ☆╮

Spolu s Rafaelem pomáhá léčit každou nemoc. 

╰☆ BUNAM ☆╮

Dává inteligenci a schopnost učení tam, kde chybí. 

╰☆ BURCHAT ☆╮

Dohlíží na váš odpočinek, řídí vaše sny a přání, vede vaší fantazii, ale také vede vaše touhy do nejmenších detailů. Posiluje vnitřní zrak. Léčí štítnou žlázu.  

╰☆ BURIUH ☆╮

Z každého nápoje, který svému milému podáte při plamenu jeho svíčky, učiní nápoj lásky.    

╰☆ BUSCNAB☆╮

Přivádí do života situaci, která vám ukáže, kterou cestu zvolit a jak se správně rozhodnout.  

╰☆ BUSDUNA ☆╮

Povede vašeho partnera milující cestou, pravdomluvností a jednání ve jménu lásky. 

╰☆ BUTATOR ☆╮

Pomáhá správně se rozhodnout při vašem investování, také vás chrání po dobu hypotéky nebo půjčky tak, abyste neměli problémy s placením.    

╰☆ BUTHARUSCH ☆╮

Udělá z vás mistra kuchaře. Pokud plánujete slavnostní jídlo pro svou lásku, a nechcete ho pokazit, povolejte právě jeho.

╰☆ BUTMONO ☆╮

Povede vás po cestě lásky, pomůže vám obejít překážky, přiblíží vám vaše uvědomění co nejvíce, by vaše srdce setkalo se se srdcem milované osoby. 

╰☆ BUXALIEL ☆╮

Přináší úspěch, který vám může přinést člověk ženského pohlaví, důvěru v tohoto člověka. 

╰☆ BUXVIEL ☆╮

Jako anděl finanční prosperity vám dá příležitost postavit se na vlastní nohy a podnikat, mít stálý příjem dle svých přání. 

╰☆ BYNEPOR ☆╮

Ukáže vám krásnou budoucnost, a povede vás krásnou přítomností. Povede vás po cestě pochopení a porozumění, byste zažívali štěstí.  

╰☆ BZIZA ☆╮

Musíte poslouchat stále nějaké hádky, a máte toho již dost? Chtěli byste si doma odpočinout a neposlouchat výčitky žárlivého partnera?   

andělé začínající písmenem C

╰☆ CABONETON ☆╮

Ukáže Vám tajemství hvězd, poznáte nepoznané. 

╰☆ CABRIEL ☆╮

Dohlížím, by vám příležitost neutekla mezi prsty. Každý člověk si zaslouží krásnou životní cestu, do každého pozemského okamžiku přichází mnoho příležitostí. Je jen na vás, lidech, zda tuto příležitost uvidíte a využijete.  

╰☆ CADIEL ☆╮

Anděl starající se o chléb. Chléb je tělo Kristovo, proto také tento anděl dlí u samotného Krista a přináší mu vaše prosby. 

╰☆ CADIMIL ☆╮

Chrání před ženami, které by vás mohly stáhnout na samé dno, a díky nim byste se ocitli v situacích, které nejsou vám ku prospěchu. Je přítelem v době velké osamělosti, pomáhá však také být nezávislým a samostatným.  

╰☆ CADKIEL ☆╮

Pomůžu vám bojovat s vašimi vnitřními strachy.

╰☆ CADMIEL ☆╮

Dohlíží na zvolení správné cesty k naplnění osudu.   

╰☆ CAEDIEL ☆╮

Andílek lidské práce a zaměstnání, jeho můžete žádat o práci, která vás baví a která by vás naplňovala, nebo jen pokud chcete změnit zaměstnání a chtěli byste získat lepší místo.

╰☆ CAEL ☆╮

Podporuje lásku, emoce, schopnost jednat dle svého srdce.

╰☆ CAFIEL ☆╮

Stále hledáte svého karmického partnera, nebo svou druhou půlku duše a stále se vám vyhýbá? Chcete dojít k němu, poznat ho na první pohled a být s ním šťastni?   

╰☆ CAFKIEL ☆╮

Zdá se vám, že před vámi partner něco tají? Chtěli byste poznat jeho touhy, sny a přání? Pomohu vás s tím.   

╰☆ CAHARIEL ☆╮

Stojí při vás, pokud se chcete bránit, pokud procházíte fyzickým nebo psychickým týráním, a chtěli byste v sobě najít sílu odejít od takového člověka.  

╰☆ CAHETEL ☆╮

Anděl Cahetel podporuje lásku k matce přírodě, probouzí zájem o přírodní vědy.

╰☆ CAHIROUM ☆╮

Stále čekáte na to, co nepřichází? Chtěli byste tomu trochu pomoci, udělat něco také sami? Požádejte tohoto Božího posla a on vám napoví, co je třeba udělat.    

╰☆ CAKMAKIEL ☆╮

Cítíte se ve vztahu mnoho svazováni láskou? Dusí vás partner velkou láskou? Chtěli byste více volnosti, a přesto chcete, aby láska mezi vámi zůstala? Nebo naopak vám velkou lásku partner vyčítá? Dusí se on vaší láskou? Chcete, aby pocítil, že ho milujete, ale nesvazujete?  

╰☆ CALACHA ☆╮

Léčí skrze léčivé prameny, ukazuje léčivým pramenům cestu ze země, by sloužila všem lidem. Také dává možnost smýt nečistotu duše.  

╰☆ CALAMOS ☆╮

Přináším do lidských obydlí penízky na rekonstrukci, na nový dům i na dům velice starý. Toužíte po svém domově, rádi byste rekonstruovali svůj vlastní domeček, byt, nebo snad palác? S mou pomocí toto není nemožné, jsem připraven splnit vám váš sen o bydlení.  

╰☆ CALEV ☆╮

Lásku vám přináší přes vaši pozornost, kterou věnujete člověku, který to nyní nejvíce potřebuje.  

╰☆ CALIEL ☆╮

Anděl Caliel vám ukáže pravdu takovou, jaká je, v jakékoliv záležitosti. 

╰☆ CALLIEL ☆╮

Přináší pomoc ve chvílích chudoby, přivede vám do cesty příležitost, jak získat potřebné peníze.   

╰☆ CALUEL ☆╮

Přináší pomoc během hádek a neshod. 

╰☆ CALUK ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu hemeroidů.    

╰☆ CAMAEL ☆╮

Pomáhá při rodinných válkách dojít do konce a neutrpět žádnou úhonu.

╰☆ CAMALO ☆╮

Povede vás vaší životní cestou, ukáže důvod, proč jste zde na Zemi, a co máte nyní udělat, aby se váš život naplnil.   

╰☆ CAMALON ☆╮

Chcete zpět věc, kterou jste ztratili, či vám byla ukradena? 

╰☆ CAMBIEL ☆╮

Pomáhá vám jít za svým srdcem, udělat to, co cítíte jako správné. Podporuje intuici.  

╰☆ CAMBILL ☆╮

Dohlíží na děti, aby nechodili za školu a věnovali se více učení. 

╰☆ CAMBRIEL ☆╮

Poskytuje podporu pro ideály a vede touhu uskutečnit vše. Léčí kosti a cévy.   

╰☆ CAMINO ☆╮

Naučí vás řeči zvířat, byste jim porozuměli a mohli se o ně lépe starat.  

╰☆ CAMUEL ☆╮

Těšíte se na nový začátek, ať již se týká práce, vztahů či čehokoliv jiného? Chtěli byste již stát na začátku úspěšné cesty?

╰☆ CANALI ☆╮

Stále musíte bojovat o svého partnera? Již vás to nebaví, jste spíše smutní či naštvaní? Chtěli byste již žít s tímto partnerem v pokoji, bez léček ostatních, bez jiných osob? 

╰☆ CAPABILE ☆╮

Přináší rozjasnění v chmurných dobách, zahřívá vaši duši a dává naději na lepší zítřky.  

╰☆ CAPHRIEL ☆╮

Vede k vám návštěvy, ze kterých máte radost. Odklání cesty návštěv, které by vám zkazily mnoho dní.    

╰☆ CAPIPA ☆╮

Capipa vás dovede k blahobytu a bohatství, jak materiálnímu, tak duchovnímu.  

╰☆ CAPUXIEL ☆╮

Andílek chránící před zkázou vlastní vinou. Ne vždy jste možná jednali tak, jak si to situace vyžadovala, a chtěli byste předejít nebo alespoň zmírnit dopad takového jednání.

╰☆ CARACASA ☆╮

Rozkvétá zahradu vašeho srdce, omlazuje vaši duši i tělo, dává velkou fyzickou sílu. 

╰☆ CARAHAMI ☆╮

Dohlížím na tok času, a starám se o to, aby každé přání bylo splněno v pravý čas. Mohu splnění vašeho přání také urychlit, pokud jste na splnění v tomto okamžiku připraveni. Pokud by však splnění vašeho přání mělo za následek, že vaše přání nebude mít dlouhého trvání, pak ještě s jeho naplněním posečkám. Avšak poprosit mě můžete, vaši žádost si ponechám, a až to bude možné, splním vaše přání dříve, než je psáno.  

╰☆ CARASHI ☆╮

Přináší život podle vašich představ, v lásce a harmonii, v poznávání všeho krásného.  

╰☆ CARASCHI ☆╮

Pomáhá lékařům a léčitelům, kteří pomáhají ostatním lidem k uzdravení.

╰☆ CARBIEL ☆╮

Ochraňuje před vším, co by vám mohlo ublížit. Ukazuje správnou cestu.

╰☆ CARMEL ☆╮

Dohlíží na opojení láskou, by nebyla tak velká, by nebyla slepá, ale ani tak malá, by nechyběla vášeň.  

╰☆ CARMELIEL ☆╮

Anděl hojnosti a úspěchu v podnikání. Stojí při lidech, kteří svou vášeň vložili do podnikání a přesto se jim z nějakého důvodu nedaří.  

╰☆ CARMIEL ☆╮

Přivádí vám do života člověka, který vás rozptýlí od vašich smutků.  Odnáší překážky, které se v lásce a životě objevují. 

╰☆ CARONA ☆╮

Nese vás na křídlech lásky až k pravé lásce. 

╰☆ CARUBOT ☆╮

Ovládá vás vaše ego? Rádi byste také nechali promluvit své srdce?  

╰☆ CASMARON ☆╮

Pomohu vám uskutečnit vaše plány, i když na ně nemáte dostatek peněz. Ukážu vám cestu, jak je zrealizovat a zažívat spokojenost.

╰☆ CASSAL ☆╮

Nemazlí se vám partner rád? Rádi byste, aby se vás dotýkal, mazlil se s vámi, hladil vás? 

╰☆ CASSAN ☆╮

Zamilovali jste se a chcete, aby objekt vaší lásky také vás miloval? Chtěli byste pro něho být neodolatelní?    

╰☆ CASSIEL ☆╮

Pláčete a stýská se vám? Cítíte se osamělí? Rádi byste objali a políbili toho, koho milujete?    

╰☆ CASSIOPEIA ☆╮

Dává osvícení, ukazuje lásku takovou, jaká skutečně je. 

╰☆ CASSRIEL ☆╮

Přináší šťastné myšlenky, zahání smutek, dává do srdce Boží lásku.

╰☆ CASTIEL ☆╮

Ulehčuje trápení, dává novou víru do vašeho života, poukazuje na krásy, které přehlížíte. 

╰☆ CASOJOIAH ☆╮

Dohlíží na plnění osudu, by se stalo, co se stát má.  

╰☆ CATHETEL ☆╮

Dohlíží na zdravé ovoce, na jeho správný růst i čas zrání. 

╰☆ CEDEIKEL ☆╮

Chtěli byste jednou pro vždy uzavřít minulost, která zasahuje do vašeho současného vztahu? Nechcete, aby vám minulost tento vztah zničila?  

╰☆ CEDREIL ☆╮

Cedreil dohlíží na velké lásky, na dvě půlky duše, probouzí v jejich srdcích touhu být spolu a něco pro to udělat.  

╰☆ CEDRIEL ☆╮

Probouzí lásku ke všem tvorům na Zemi. 

╰☆ CEDRIELA ☆╮

Dávám odvahu dvořit se své lásce, by člověk, který v tom vidí překážky, tyto strachy své překonal a jednal podle svého srdce.  

╰☆ CEDUCIEL ☆╮

Jde povolat k člověku, který ubližuje sám sobě svou agresivitou a bojovností, případně násilím, aby v něm probudil také lásku a touhu, nejen symptomy ničení a moci. 

╰☆ CEETKA ☆╮

Rádi byste milovali a nemáte koho? Rádi byste vedle sebe měli člověka zodpovědného, který se žádné práce nebojí? 

╰☆ CEPACHA ☆╮

Dohlíží na krásné soužití v dlouhodobých vztazích. 

╰☆ CERES ☆╮

Zajišťuje bezpečí domova.   

╰☆ CERMIEL ☆╮

Dohlíží na reinkarnaci našich blízkých, kteří již nejsou mezi námi.  

╰☆ CERUVIEL ☆╮

Poskytuje štěstí, povzbuzuje srdce, rozšiřuje lásku a láskyplné energie.

╰☆ CERVIEL ☆╮

Máte pocit, že vám partner neříká pravdu? Máte pocit, že má mimo vás váš partner ještě někoho jiného? Chcete se dozvědět, zda skutečně vám partner říká pravdu? Odhalím pravou tvář vašeho partnera, odhalím jeho city k vám.   

╰☆ CESARIEL ☆╮

Zajišťuje ochranu, řídí spravedlnost, stojí po pravém boku archanděla Michaela. 

╰☆ CETARARI ☆╮

Jako vládce zimy mohu vám právě v tomto studeném období splnit vaše přání. Donesu vaše přání ke správným andělům, pokud jste je již požádali a stále ještě čekáte na splnění. Přimluvím se za vás, by vaše přání bylo splněno právě v období, kterému vládnu.  

╰☆ CETERARI ☆╮

Probouzím přitažlivost k vám u člověka, který se tváří lhostejně. Bude po vás toužit, a bude jen na vás, kam svou lásku dovedete. 

╰☆ CEVAOT ☆╮

Zamilovali jste se do člověka, který je bohatý, zatímco vy mnoho peněz nemáte? Myslíte občas na to, zda mu to časem nebude vadit? Zda vás skutečně miluje pro to, jací jste? Zda to není jen zamilovanost, která brzy přejde? 

╰☆ CIGILA ☆╮

Pošle vám do cesty člověka, který vám ukáže správný směr ke štěstí. 

╰☆ CLAIRE ☆╮

Přinese spokojenost do vašeho života. 

╰☆ COBEL ☆╮

Toto je anděl sympatií a antipatií. Pokud se chcete někomu zalíbit, zvolte právě jeho. Pokud chcete, aby vás někdo neobtěžoval, pak můžete tohoto andílka také povolat. 

╰☆ COCHALY ☆╮

Chrání sportovce před úrazy, zajišťuje jejich úspěchy. 

╰☆ COLISOLIS ☆╮

Tento Cherubín patří mezi 4 anděly Božského čtyřlístku. Jeho růžičky na hlavě jsou fialové, neboť je obklopen fialovou barvou. Jako jeden z nejvyšších Cherubínů dohlíží na plnění zkoušek, ale také přináší velkou náruč lásky.  

╰☆ COLOPATIRON ☆╮

Přinese do vašeho života lásku a svobodu, odevzdanost, ale i harmonický vztah.

╰☆ COMATOS ☆╮

Chrání lidi v době kómatu, zvyšuje jejich vnímavost, léčí sluch.

╰☆ COMMISSOROS ☆╮

Probouzí naše skryté touhy. 

╰☆ CONCARIO ☆╮

Pomůže vám v rodinném štěstí, Přejte si miminko, partnera, dobré vztahy. Cokoliv, co vám může rodinné štěstí poskytnout, a pochází z citů zvaných Láska. 

╰☆ CONIOLI ☆╮

Dává vědomosti a schopnosti rychlostí světla. 

╰☆ CORABAEL ☆╮

Vede vaše kroky při rozhodnutí žít v zahraničí, aby se vám tam dobře vedlo a nestýskalo se vám po domově.  

╰☆ CORABIEL ☆╮

Odstraní všechny překážky z vašeho života, které se v současnosti objevily.

╰☆ CORAT ☆╮

Přivane nové pracovní možnosti, spokojenost a skvělé spolupracovníky. 

╰☆ CORE ☆╮

Anděl plnící přání na jaře.  

╰☆ CORILON ☆╮

Chrání spisovatele píšící životopisy, by zachytili všechny důležité detaily, vede jejich ruku.  

╰☆ CORNELION ☆╮

Zajišťuje klid v duši a mír mezi lidmi. 

╰☆ COROCONA ☆╮

Pomáhá lidem léčícím ostatní přes drahé kameny, dává jim sílu léčit.

╰☆ CORONA ☆╮

Chrání lidi před blesky, povodněmi a další přírodní katastrofou.

╰☆ COSMOEL ☆╮

Dohlíží na blaho zamilovaných. 

╰☆ CRSTAL ☆╮

Anděl dohlížející na učení po celý rok, vkládá vědomosti a dokáže zajistit úspěch u zkoušek. 

╰☆ CRUCIEL ☆╮

Pečuje o drahé kameny, aby jejich účinek na lidský organismus byl co největší. 

╰☆ CUMAEL ☆╮

Andílek snů a přání, stojící po pravici Archanděla Uriela.    

╰☆ CUPRA ☆╮

Přináší velké štěstí v podobě harmonického celoživotního vztahu, chrání ty, jež k sobě patří, dohlíží na štěstí v manželství. 

╰☆ CYCLOPIA ☆╮

Posílá lidem smaragdově zelené uzdravující světlo. 

╰☆ CYRIAK ☆╮

Cyriak vám pomůže vzít život do svých rukou tak, abyste byli skutečně šťastni. Sešle vám mnoho znamení, byste věděli, jak se zachovat a měli vše, po čem toužíte.  

andělé začínající písmenem D

╰☆ DABEC ☆╮

Pomáhám zrealizovat neuskutečnitelná přání. Možná celý svět stojí proti vám, možná je to jen váš vlastní rozum, který říká, že přání je nesmyslné. Avšak je to právě váš mozek, který je třeba nastavit na vaše přání, by se vám mohlo splnit. Pomohu vám dojít na konec vašeho přání, pokud o toto přání skutečně stojíte, pokud jen se k němu neupínáte z vlastního požitku.  

╰☆ DABRIEL ☆╮

Zaznamenává do svaté knihy minulost, přítomnost i budoucnost každého člověka. Pokud se chcete dozvědět o budoucnosti v určité oblasti více, pak ho o to požádejte. 

╰☆ DAENA ☆╮

Hlídá svědomí a pomáhá chovat se čestně a mravně. 

╰☆ DAGIEL ☆╮

Anděl plnící přání, která vkládá do vodních živočichů. První chycená ryba předložená partnerovi spustí vaše přání. 

╰☆ DAGIO ☆╮

Dohlédne na správné vyjádření citů. 

╰☆ DAGYMIEL ☆╮

Prožili jste si s partnerem bolestné okamžiky, důvěra byla pošlapána, a vy byste přeci jen chtěli partnerovi opět věřit? Nedaří se vám to, i když se moc snažíte?  

╰☆ DAHAHEL ☆╮

Dává lidem trpělivost a upřímnou radost ze života, schopnost nadchnout se pro cokoliv. 

╰☆ DALQUIEL ☆╮

Pomáhá v plnění povinností, aby se vše zvládlo v čase.  

╰☆ DAMABAJAH ☆╮

Přináší moudrost a poznání ze světa andělů. 

╰☆ DAMABIJAH ☆╮

Pomáhá všem, kdož se trápí pro lásku, by tato bolest odešla a láska se opět vrátila do jejich životů. 

╰☆ DAMAEL ☆╮

Dává bojovnost, nebojácnost v prosazování svých názorů. 

╰☆ DAMEAL ☆╮

Splním vaše sny a přání, přejte si jen jednu věc, a já vám ji přivedu do vašeho života.  

╰☆ DAMIEL ☆╮

Ukazuje správnou cestu. 

╰☆ DANEL ☆╮

Rozsoudí váš spor a přinese pozitivní výsledek pro spravedlivého z vás.

╰☆ DANIEL ☆╮

Pomůže odstranit zábrany při seznamování, také vám vnukne správné rozhodnutí v jakékoliv záležitosti. 

╰☆ DANIJEL ☆╮

Jsem jedním z nejbližších a nejoblíbenějších samotného našeho pána a také prosím o smilování pro všechny, kdož mě o to požádají. Pokud čekáte na splnění svého přání dlouhý čas, pak mě požádejte a já vaší žádost přednesu našemu pánu. 

╰☆ DARA ☆╮

Odplavuje problémy, které se nakupily a lidé si s nimi nevědí rady.

╰☆ DARACHIN ☆╮

Dává intuici v případě, že se máte dozvědět pravdu o svém partnerovi, byste nebyli klamáni. 

╰☆ DAREL ☆╮

Poskytuje pomoc v srdečních záležitostech, čistí krev a zastavuje krvácení.

╰☆ DAROM ☆╮

Dohlíží na spravedlivé jednání mezi rodiči a dětmi. 

╰☆ DAVIDIEL ☆╮

Tento anděl je andělem lásky a smíru. Pohádali jste se se svou láskou, nestojí nyní o vás, nebo dokonce dělá, že vás nezná?

╰☆ DEBAM ☆╮

Potřebujete náznak lásky toho, koho milujete? Pak požádejte tohoto anděla, by vám pomohl. 

╰☆ DEBYTZET ☆╮

Proměňuji nenávist v lásku, nepřátelství v přátelství. 

╰☆ DEGALIEL ☆╮

Snižuje vysoký krevní tlak, odbourává bolesti hlavy. 

╰☆ DELIEL ☆╮

Prožíváte v rodině neshody a rádi byste vše vyřešili ke spokojenosti všech? Je zapotřebí vyřešit rodinnou záležitost?

╰☆ DENEJEL ☆╮

Působí na soudce, by byli spravedliví.  

╰☆ DERDEKEA ☆╮

Dohlíží na rozmnožovací orgány ženy, odstraňuje problémy v této oblasti a stimuluje úzkost. 

╰☆ DEUSEL ☆╮

Zajišťuje přátelství mezi partnery, dává pocit tepla domova, byste byli spokojeni.  

╰☆ DEVADUTA ☆╮

Dohlíží na narození štěňat. 

╰☆ DEVECIA ☆╮

Dává rovnováhu, klid a mír nejen do srdce, ale také do hlavy. Hlídá motoriku těla.  

╰☆ DGIBRIL ☆╮

Přináším velkou lásku na celý život. Denně se potápím do moře, a z kapek padajících z mých křídel rodí se noví andělé.

╰☆ DIANA ☆╮

Obklopuje fialový světlem, dává lásku a moudrost. 

╰☆ DIMURGA ☆╮

Chrání vás při cestách autobusem a vlakem. 

╰☆ DINA ☆╮

Dohlíží na vzdělání a moudrost, dává průchod vědomostem a logickému myšlení.  

 

╰☆ DINIEL ☆╮

Rozdává lásku, posílá jí do srdcí těch, kdož jí potlačují. Obklopí vaše srdce láskou tak, abyste tuto lásku vyslali k milované osobě a ona vaší lásku opětovala. 

╰☆ DINIRA ☆╮

Dinira je anděl komunikace, vyzdvihuje srdce natolik, že mluvíme srdcem, říkáme to, co cítíme v srdci. Do srdce nepatří ošklivá slova, která bolí, ale jen slova lásky. A toto také člověk, na kterého Dinira působí, započne dělat, jakmile je její moc opravdu silná.  

╰☆ DIONIAH ☆╮

Usmívejte se na svět, na lidi kolem sebe, na zvířata, ale i všechnu květenu. Máte spoustu důvodů se radovat, však se na vás usmívají všichni andělé a zahřívají vaše srdce. Nedokáže se usmívat, máte trápení? Pak požádejte tohoto anděla.

╰☆ DIRACHIEL ☆╮

Dohlížím na lásku dvou lidí, vnáším do ní romantiku a jemnost, byste si dokázali navzájem projevit své city, nestyděli se za ně a byli si oporou. Někdy se, vy lidé, bojíte projevit své city, by vám nikdo neublížil, mlčíte, nebo říkáte pravý opak. Není to však zapotřebí. Láska je krásná právě proto, že jste zamilovaní. Nemáte se čeho bát. Povedu vás cestou lásky, byste byli šťastni.  

╰☆ DIRILISIN ☆╮

Pomůže vám neřešit čas a prožít kus života smysluplně.  

╰☆ DIVISH ☆╮

Přivedu vás a vašeho partnera na stejnou duchovní úroveň tak, abyste mohli mít plnohodnotný vztah. 

╰☆ DJIBRIL ☆╮

Při zapálení svíčky tohoto anděla v místnosti s jiným člověkem, bude tento člověk mluvit jen pravdu a nic vám nezatají.

╰☆ DNOST ☆╮

Je andělem léčení, dohlíží na ženy procházející menopauzou, by s tímto stadiem prošly bez komplikací. 

╰☆ DOKIEL ☆╮

Dohlíží na rovnováhu mezi rodinným životem a prací. Pokud se tedy věnujete práci více a zanedbáváte svou rodinu, zvolte tohoto anděla, by vám s tím pomohl. 

╰☆ DOMALIEL ☆╮

Přináší klid po velkém rozčílení. 

╰☆ DOMINION ☆╮

Přináší štědré dary přesně podle našich zásluh. Vše, co si zasloužíme, přináší nám darem, vše, co jsme připraveni nyní přijmout.

╰☆ DONACHIEL ☆╮

Navozuje správné pocity tak, abyste je uměli pojmenovat. 

╰☆ DONEL ☆╮

Hlídá staré, opuštěné lidi bez domova. 

╰☆ DONKUEL ☆╮

Čeká vás rozloučení s partnerem na delší dobu, odjede daleko od vás, a vy byste rádi, kdyby na vás nezapomněl? Rádi byste, aby daleko od vás myslel jen na vás?  

╰☆ DONQUEL ☆╮

Chrání velkou lásku, stojí při zamilovanosti dvou lidí či zvířat, ochraňuje tuto lásku. 

╰☆ DORADOEL ☆╮

Přináší energii při vyčerpání. 

╰☆ DORAN ☆╮

Přináší k vám dary z nebes, je připraven splnit vám vaše přání, pokud jste i vy na toto splnění připraveni.  

╰☆ DOREL ☆╮

Řešíte generační rozdíly? Hádáte se často kvůli zbytečnostem? 

╰☆ DOSOEL ☆╮

Obnovuje vztahy vedoucí k znovuzrození a láskyplné budoucnosti.

╰☆ DOSOL ☆╮

Podporuje lásku, touhu, vstřícnost a tužby srdce. 

╰☆ DOTAN ☆╮

Stala se vám nespravedlnost na pracovišti? Chtěli byste omluvu, nápravu, či potrestání toho, kdo vám ublížil?  

╰☆ DOUMAH ☆╮

Díky němu budete přemýšlet nad životem i smrtí, a uděláte mnoho záslužných věcí. 

╰☆ DOV ☆╮

Je váš partner nebo ten, kterého milujete, neobratný, těžkopádný, ve svých vyjádřeních? Skrývá se před světem, utíká do svého vlastního světa? Rádi byste, by už vylezl ze své ulity a začal konečně jednat? Aby s vámi navázal vztah takový, jaký cítí ve svém srdci?   

╰☆ DRACEL ☆╮

Regeneruje tělo, zbavuje škodlivých látek. 

╰☆ DRACON ☆╮

Pomůže vám správně se rozhodnout, komu máte darovat své srdce, u koho bude vaše srdce v bezpečí a nikdy vás nezradí.

╰☆ DROP ☆╮

Zachráním vás od neštěstí, kterému se jinak nemůžete vyhnout. 

╰☆ DROR ☆╮

Toužíte po svobodě ve vztahu, zdá se vám, že vás partner dusí? Chtěli byste mít větší volnost a nebýt stále partnerem sledováni? Vadí vám jeho podezřívavost?  

╰☆ DUBBIEL ☆╮

Hledáte člověka, který by byl nejen partnerem, ale také přítelem, na kterého se můžete spolehnout? 

╰☆ DUBEZH ☆╮

Přivedu vám do života mladšího partnera, který vás bude milovat a ctít. 

╰☆ DUBIEL ☆╮

Zapisuje všechny hříchy člověka, umožňuje odčinit je ještě v tomto životě, dává do cesty situace, které vedou k očištění od hříchů. 

╰☆ DUCHIEL ☆╮

Dává krásu a pružnost těla. 

╰☆ DUKEB ☆╮

Pokud usoudí, že manželství je nešťastné, pak zajišťuje pravé lásce cestu ke společnému životu, přes rozvod nefungujícího manželství.  

╰☆ DUMA ☆╮

Pomáhá navodit ticho v přemíře hluku a informací. Zklidňuje váš tep, odstraňuje migrény a bolesti hlavy. 

╰☆ DUXATIEL ☆╮

Duxatiel pomáhá ve zlých finančních časech získat víru, že vše se v lepší obrátí. Pomůže vám překonat tyto časy a vykročit do světa prosperity.  

╰☆ DWIEL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu a odstranění bradavic. 

╰☆ DYNAMIS ☆╮

Nechcete se vázat, a přesto byste chtěli mít vztah? Upřednostňujete volný vztah? Pomohu vám najít partnera stejného založení.

andělé začínající písmenem E

╰☆ EBARON ☆╮

Přivedu do vašeho života velkou lásku, byste mohli být šťastni.

╰☆ ECANUS ☆╮

Dohlíží na dětskou literaturu, na spisovatele dětské literatury a pohádek.

╰☆ ECDULON ☆╮

Pomáhám při návratu lásky, podporuji rozhodnutí v lásce. Jestli není srdce pro vaši lásku již dávno mrtvé, mohu rozdmýchat touhu a rozhodnost člověka, který stojí o to se vrátit. Někdy chybí, vám lidem, odvaha jít za svou láskou a raději v koutku trpíte. Proč však nejít za hlasem svého srdce, které tak hlasitě volá?  

╰☆ EDRIEL ☆╮

Edriel je další anděl anam cary, probouzí v člověku uvědomění, že vaše srdce, tělo i duše patří partnerovi a partnerovo srdce, tělo i duše patří vám. Sjednocuje tyto tři elementy v jedno, přináší pochopení, proč cítíte pocity druhého a probouzí touhu jít za svým srdcem. Dává do rozumu oporu, by partner dokázal žít jen pro vás a projevil tyto své city. 

╰☆ EFRAIM ☆╮

Pomáhá všem zamilovaných přiblížit se ke své lásce a prožít s ní krásné chvíle.  

╰☆ EGALMIEL ☆╮

Poskytne vám příležitost, byste našli partnera a nebyli sami. 

╰☆ EGENTION ☆╮

Chrání vás při cestě letadlem, zajišťuje ochranu v zahraničí, byste dovolenou si užili a předešli jakýmkoliv nepříjemnostem. 

╰☆ EGIBIEL ☆╮

Vidíte svůj vztah jen negativně? Nevidíte světlo, které by vám osvítilo cestu, byste poznali, zda má cenu ve vztahu pokračovat, nebo raději odejít? Potřebujete trochu optimismu? 

╰☆ EGREDIEL ☆╮

Vyhledám a přivedu vám do života člověka, který vás bude milovat víc, než svůj vlastní život, s kým byste mohli být šťastni až do konce vašich dnů. Člověka, který se nebude přetvařovat.

╰☆ EGUEL ☆╮

Pomohu vám dojít spravedlnosti, přinesu vašemu soudci dostatek důkazů pro vaši nevinu.    

╰☆ EHERES ☆╮

Tento anděl plní každé přání proti nespravedlnosti páchané na vás. 

╰☆ ECHADI ☆╮

Pomáhá rozpoznat dobro od zla, pravdu od lži. 

╰☆ ECHAMI ☆╮

Dohlíží na plnění karmy, má moc jí přesunout daleko do budoucnosti, až budete na její plnění připraveni.    

╰☆ ECHOTASA ☆╮

Ochraňuje proti náměsíčnosti, dává klidné spaní. 

╰☆ EIAEL ☆╮

Nalezli jste partnera, máte pocit, že on je ten pravý, ale ve vztahu jsou stále nějaké nejasnosti?  

╰☆ EIBIEL ☆╮

Eibiel přináší peníze těm, kdož se snaží získat je prací, jsou zodpovědní a umějí správně naložit s penězi a nerozhazují za věci či zážitky, které nutně nepotřebují k životu, mají velkou píli a touhu splnit někomu jeho velký sen, který není marnotratný. 

╰☆ EIRNILUS ☆╮

Zajišťuje úrodu ovocných stromů.    

╰☆ EISTIBUS ☆╮

Pokud chcete dojít naplnění věštby, nenarušit chod osudu, poproste tohoto andílka, nechť vám ukáže správnou cestu. 

╰☆ EITAN ☆╮

Dává sílu bojovat za svou lásku, bojovat za své štěstí a zvítězit. 

╰☆ EIYEL ☆╮

Andílek stojící při podnikatelích, kteří chtějí vydělávat větší peníze, by mohli své nápady rozvíjet a financovat, a přitom byli spokojeni. 

╰☆ EKANUS ☆╮

Přichází na pomoc spisovatelům, básníkům, textařům a všem, kteří vládnou perem. 

╰☆ EKORE ☆╮

Pošle vám do života to, co si nejvíce zasloužíte. 

╰☆ EKORIM ☆╮

Pomáhá kameníkům a lidem starajícím se o hřbitovy. 

╰☆ ELADREL ☆╮

Ztratili jste hlas a potřebujete ho používat? Tento anděl vám pomůže tuto indispozici zvrátit a navrátí vám hlas.   

╰☆ ELAMIZ ☆╮

Máte noční můry a trvají po dlouhý čas? Chcete se jich zbavit a opět klidně snít? 

╰☆ ELAN ☆╮

Chcete být pevní a neoblomní jako skála, protože víte, že je to jediná cesta k tomu, aby vás partner bral takové, jací opravdu jste? 

╰☆ ELASON ☆╮

Pomůže vám uskutečnit vaše cíle, ať jsou jakkoli vysoké. 

Pomůže vám uskutečnit vaše cíle, ať jsou jakkoli vysoké. 

╰☆ ELAURIA ☆╮

Kouříte, a rádi byste s tímto zlozvykem přestali? Tento andílek vám s tím pomůže. 

╰☆ ELDAD ☆╮

Přináší uvědomění, které musíte pochopit, aby se osud otočil, a vy jste byli šťastni.

╰☆ ELEDREL ☆╮

Tento andílek zesiluje vaše přání a přináší vaší prosbu Ježíši k posouzení. 

╰☆ ELEDRIEL ☆╮

Splní vaše sny a touhy, které u sebe přechováváte dlouhý čas.

╰☆ ELEL ☆╮

Ochraňuje a léčí žlučník.   

╰☆ ELELETH ☆╮

Pomáhá s kreativním myšlením. 

╰☆ ELEMIAH ☆╮

Pomůže zachovat klid, pokud se ocitnete v krizi.    

╰☆ ELEPINON ☆╮

Pomáhá začátečníkům chápat intuici při věštění z křišťálové koule, posílá obrazy do těchto vidění.  

╰☆ ELIAEL ☆╮

Pomůže vám překonat vás samé, s ním dokážete cokoliv, pokud to skutečně chcete.     

╰☆ ELIAHU ☆╮

Potřebujete poradit v určité záležitosti? Potřebujete znát náhled do budoucna, abyste neudělali chybu? Tento andílek vám pošle znamení, jak se věci mají a co můžete očekávat.

╰☆ ELIAV ☆╮

Chtěli byste se mít tak dobře, jako když jste byli malí? Dařilo se vám, a nyní se vám nedaří? 

╰☆ ELIEL ☆╮

Jsem andělem hlídajícím koně a ty, jež jsou s nimi v kontaktu. Dohlížím na správný a zdárný porod malých hříbat, by mohla stát se z nich majestátná zvířata. V jejich očích zračí se moudrost všech andělů, proto také pomáhám jokejům, by porozuměli právě těmto zvířatům a mohli vítězit.

╰☆ ELIEZER ☆╮

Pomůže vám v tom, v čem momentálně chcete pomoci, pokud je to jen trochu možné.  

╰☆ ELIMIEL ☆╮

Dává vysokou inteligenci, schopnost učit se vědám, jako je fyzika či chemie.  

╰☆ ELION ☆╮

Elion dopomáhá k bohatství, k zisku velké finanční částky, postupnému navyšování financí. 

╰☆ ELISHA ☆╮

Máte starosti v lásce? Nevšímá si vás partner? Přehlíží vás? Dělá, jako byste neexistovali? Je na vás hrubý? Svádí veškerou vinu na vás? 

╰☆ ELLORIUS ☆╮

Hlídám všechny děti a plním jejich dětská přáníčka. Nebojte se požádat o cokoliv, co vám udělá radost, neboť váš úsměv je tím nejkrásnějším, co mi můžete poslat.  

╰☆ ELOA ☆╮

Tento anděl se zrodil, když Ježíš trpěl na kříži a proléval za nás své slzy. Z těchto slz je tento anděl stvořen, proto přináší lásku a odnáší utrpení. Navrací radost do života.  

╰☆ ELOMEEL ☆╮

Chrání a léčí močový měchýř, pomáhá při nechutenství. 

╰☆ ELOMNIA ☆╮

Elomnia je andělem přinášejícím velké jmění. Pomáhá lidem k úspěchu v podnikání, pomáhá jim také získat lépe placené místo. Bude při vás stát, by se vám toto splnilo, pokud se marně snažíte tohoto dosáhnout. 

╰☆ EMANASUT ☆╮

Toužíte po milenci, v současném vztahu zažíváte jen nudu? Nechcete se vázat, a přesto si chcete užít krásné intimní chvíle plné vášně?    

╰☆ EMAYISA ☆╮

Podpoří váš pud sebezáchovy při nebezpečí. 

╰☆ EMCEL ☆╮

Bojíte se o sebe či o své blízké? Ať je již strach opodstatněný či nikoliv, zbavím vás nejen tohoto strachu, ale také zajistím vaše bezpečí. 

╰☆ EMEDEC ☆╮

 

Chystáte se k soudnímu líčení, nebo jen na úřad, a chcete, aby vše proběhlo rychle a k vašemu prospěchu? Žádáte více peněz na výživném, nebo jen toužíte po rychlém jednání? 

╰☆ EMFALION ☆╮

Oživuji buňky v každém kousíčku těla tak, byste se cítili mladí, byste vypadali mladší, by se za vámi každý otočil a díval se na tu krásu, která z vás vyzařuje. Dávám mladistvý vzhled, s mou pomocí si budete více věřit a i váš partner bude pozorovat tuto změnu, kterou započnete procházet. 

╰☆ EMCHEBA ☆╮

Toužíte po svém nadřízeném, a jeho pohledy vám prozrazují, že i on po vás touží? Chcete, aby udělal první krok? 

╰☆ EMILIEL ☆╮

Máte skvělý nápad a chtěli byste ho zrealizovat?     

╰☆ EMKEBPE ☆╮

Ochraňuje velkou lásku, zajišťuje manželské štěstí. 

╰☆ EMKIEL ☆╮

Pomáhá při stavbě či opravách domu, by šlo vše tak, jak si přejete. 

╰☆ EMMANUEL ☆╮

Našli jste skutečnou lásku, a chcete být jen s ní? Nechcete, aby někdo mezi vás zasahoval? Chcete, aby se rozhodl pro vás a dokázal to říct nejen vám, ale také ostatním? Chcete, aby se ke všemu postavil a mohli jste jít společně za svým štěstím?  

╰☆ EMNEPE ☆╮

Ochraňuji vaši mysl, pokud je zasažena nešťastnou láskou, nebo čekáním na lásku, by byla v pořádku a netrpěli jste depresemi.  

╰☆ EMNYMAR ☆╮

Chrání nenarozené děti, zajišťuje jejich správný vývoj. 

╰☆ EMPEBYN ☆╮

Empebyn dohlíží, by k vám přišly finance a vy jste se zbavili dluhů či exekuce. Nastoluje řád ve vašich financích, přivádí do vaší cesty možnost dluhy uzavřít, zaplatit je, předejít exekuci, či splatit vše, pokud jste se v exekuci již ocitli.  

╰☆ EMRUDUE ☆╮

Přináší štěstí a úspěch.  

╰☆ EMTAB ☆╮

Toužíte po přestěhování do zahraničí, rádi byste tam našli uplatnění a stálou práci? 

╰☆ EMTIRCHEYUD ☆╮

Srovnává narušený měsíční cyklus žen a dívek. 

╰☆ EMTUB ☆╮

Nejvyšší bytost dohlížející na plnění osudu, dává možnost pozměnit osud člověka, pokud to vede ke štěstí a lásce. 

╰☆ EMUYIR ☆╮

Dohlíží na harmonii ve vztazích, na lásku i štěstí v partnerství.

╰☆ EMVATIBE ☆╮

Ochrání vás před záludnostmi člověka, který dlí ve vztahu u toho, koho milujete, a kdo miluje vás. Ochrání vás před pomstou tohoto člověka.    

╰☆ EMVETAS ☆╮

Rádi byste udělali něco bláznivého, vydali se na dobrodružnou cestu? Nevíte, zda ji máte podniknout, by vaše touha byla naplněna?  

╰☆ EMZHABE ☆╮

Povedu vaše kroky na poutní místa, by vaše duše našla potřebný klid.

╰☆ EMZHEBYP ☆╮

Ochrání vás před vlivy měsíce, pokud trpíte bolestmi hlavy či náměsíčností, nedostatkem spánku či bolestí na hrudi v období úplňku, pak žádejte tohoto anděla.   

╰☆ EMZHER ☆╮

Ochrání vás nebo vaše blízké před horečkou, či odejme tuto horečku pryč z vašeho těla. 

╰☆ EMZHIT ☆╮

Pomůže vám, pokud neumíte látku a nechcete být vyzkoušeni, by si vás kantoři nevybrali ke zkoušení. 

╰☆ EMZHOM ☆╮

Pokud cítíte útok nepřátel, či že vás někdo pronásleduje delší čas, pak povolejte tohoto anděla, by vám pomohl. 

╰☆ ENADIEL ☆╮

Přivedu do vašeho života člověka, který splní všechna vaše přání spojená s podnikáním. 

╰☆ ENEDIEL ☆╮

Jsem připraven pomoci každému, kdo žádá spravedlnost, vidí týrání či zná zlé lidi, kterým všechno prochází. Trestám ty, jež páchají zlo, ale nemohu bez vyslovení přání zasahovat, byť ani nám, andělům, se nelíbí zlo.  

╰☆ ENEJIE ☆╮

Chrání všechny pečetě i tajemství ukryté za nimi.

╰☆ ENEKI ☆╮

Dává možnost vidět budoucnost, přivádí do vašich myšlenek vize, byste viděli to, co se teprve stane a mohli se pokusit tomu zabránit.    

╰☆ ENEYE ☆╮

Stojí při vás při prosazování spravedlnosti, dohlíží, byste nebyli nespravedlivě souzeni, by vyšla pravda najevo. Požádat ho můžete také, pokud vás přítel nespravedlivě obvinil z něčeho, co jste neudělali, by vyšla pravda najevo.

╰☆ ENCHEDE ☆╮

Nekomunikuje s vámi vaše láska a vy byste chtěli od ní slyšet pár milých slov, které vás ujistí o tom, že také na vás myslí, stejně jako vy na ní? Pak požádejte tohoto anděla. 

╰☆ EOLUTH ☆╮

Chrání váš majetek před zloději. 

╰☆ EQUEL ☆╮

Pomůže vám pracovat s vaší energií. Někdy máte pocit, že přijímáte energii od druhých lidí, ale s negativní energií neumíte pracovat. Pokud to tak skutečně je, pak požádejte tohoto anděla, by vás s touto energií naučil pracovat, byste nebyli unaveni.  

╰☆ ERAB ☆╮

Ztratilo se vám zvířátko, bojíte se o něj a chcete, aby našlo opět cestu domů?   

╰☆ ERAHER ☆╮

Dává nahlédnout do složitosti každého vztahu, byste byli opravdu šťastni. 

╰☆ ERAKICARISON ☆╮

Potřebujete pomoci s překladem složitých textů u maturity či státnic, a nejste si jisti, zda to zvládnete? Pak požádejte tohoto anděla, by vám s tím pomohl.  

╰☆ ERATHAOTH ☆╮

Chcete důkaz lásky? Pak povolejte tohoto anděla a dívejte se, poslouchejte. 

╰☆ ERAZIEL ☆╮

Pohádali jste se s partnerem a chtěli byste se co nejdříve usmířit? Rádi byste, aby usmíření přišlo, aniž byste se museli stále omlouvat? K tomu vám dopomohu.  

╰☆ ERAZIM ☆╮

Dohlédnu na vášeň ve vašem vztahu.   

╰☆ ERETHE ☆╮

Obraťte se na tohoto andílka, když se chcete dozvědět pravdu, pokud chcete, aby s vámi někdo jednal na rovinu. 

╰☆ ERGEDIEL ☆╮

Upevňuje pouta mezi partnery a manžely. Ochraňuje při plavbě na moři.

╰☆ ERGOMION ☆╮

Pomáhá léčit pomocí barev. Ukáže vám tu nejlepší barvu pro vaší současnou situaci či nemoc.   

╰☆ ERIMIHALA ☆╮

Pomohu vám zvítězit nad konkurencí. 

╰☆ ERIMITES ☆╮

Budu bojovat na vaší straně za pravdu a lásku. 

╰☆ EROS ☆╮

Hlídá zamilované, kteří se musí skrývat. 

╰☆ EROSOTI ☆╮

Zajišťuje dobrou funkci slinivky, zahání zlobu. 

╰☆ ERYTAR ☆╮

Ochraňuje elektrikáře, by byli při své práci v bezpečí. 

╰☆ ERZLA ☆╮

Ve světě andělů je vše v pohybu, ale někdy se vám, lidem, zdá, že se nic neděje, že se nic nehýbe kupředu. Možná vám připadá, že stojíte stále na místě, a nemůžete se pohnout kupředu, nebo dokonce, že vše jde jiným směrem, než je vaše přání. Trochu vám poodkryji roušku pravdy, ukážu vám, že cesta, po které kráčíte, je správná, dám vám znamení, že vše je na pochodu a vše jde směrem ke splnění vašeho přání.  


╰☆ ESHKOL ☆╮

Máte trpký život? Rádi byste si ho něčím okořenili? Rádi byste, aby vám někdo projevil svou náklonnost? Potřebujete objetí nebo jen člověka, který by se o vás zajímal? 

╰☆ ESCHIEL ☆╮

Anděl chránící před sebevraždou i myšlenkami na ni. 

╰☆ ESME ☆╮

Chrání všechny laskavé lidi, aby jejich důvěra nebyla zneužita.

╰☆ ESPIACENT ☆╮

Anděl pomáhající pracovnímu úspěchu. 

╰☆ ETAMREZH ☆╮

Je na čase popustit uzdu své fantazii a splnit si svůj největší sen. Sen o svobodě, o lásce, a harmonickém vztahu. Máte takový sen a nevíte, jak ho naplnit? Pak požádejte tohoto aanděla, nechť vám s tím pomůže.   

╰☆ ETH ☆╮

Má na starosti pozemský čas, dopomáhá k trpělivosti, urychluje přání pro netrpělivé. 

╰☆ ETHNARCHS ☆╮

Pomůže vám naučit se latinskému jazyku. 

╰☆ EUCHEY ☆╮

Odvádí zlé duchy z obydlí.    

╰☆ EURABATRES ☆╮

Anděl dohlížející na zodpovědnost v lásce.  

╰☆ EUSTACIUS ☆╮

Vše nasvědčuje tomu, že láska od vás odchází? Je váš partner chladný, bez zájmu? Pak mě povolejte dřív, než dojde k rozchodu. 

╰☆ EVEN ☆╮

Má váš partner místo srdce kámen? Plánuje vše dopředu, ale vy se do jeho plánů nevejdete?  

╰☆ EYAEL ☆╮

Anděl Eyael dává lidem možnost dožít se velmi vysokého věku v dobrém zdraví, jak fyzickém, tak i psychickém.  

╰☆ EYTPA ☆╮

Láska je mocná, jen když je pravá. Dovedu vás k pravé lásce, po které touží vaše srdce. 

╰☆ EZECHIEL ☆╮

Mění život k lepšímu, dává pozitivní pohled na svět. 

╰☆ EZEKIEL ☆╮

Zmírňuje následky po mozkové příhodě. 

╰☆ EZGADI ☆╮

Chrání při cestování, aby byla cesta bezpečná.   

╰☆ EZRA ☆╮

Pomáhá člověku v nouzi, vede ho na správnou cestu tak, by člověk nesešel a vydal se z nouze nejkratší cestou ven. 

╰☆ EZRIELI ☆╮

Chrání při plavbě lodí, dohlíží na zmírnění obtíží při chorobách spojených s imunitou, jako je HIV a další.

andělé začínající písmenem F

╰☆ FADIEL ☆╮

Fadiel je anděl lásky, který podporuje vaší víru v lásku a pomáhá dojít ke štěstí v lásce. Jeho hlavním úkolem je štěstí a spokojenost, kterou docílíte právě díky lásce a zamilovanosti. Pokud se ten, koho milujete, chová navenek tak, že jste jen kamarádi, a přitom by vám nejraději vyznal lásku, pak právě na něj Fadiel bude působit, by začal se chovat tak, jak by skutečně chtěl a jak o tom sní. 

╰☆ FAITH ☆╮

Patří k archandělu Michaelu, stojí mu věrně po jeho boku, je to též anděl spravedlnosti, lidskosti a laskavosti.    

╰☆ FALEG ☆╮

Jste ve vztahu, ale stále vám do něj zasahují minulí partneři? Rádi byste se od nich jednou provždy odpoutali a šli sami po cestě lásky bez nich?  

╰☆ FALUNA ☆╮

Faluna vám pomůže, pokud jste se rozhodli začít podnikat a obáváte se, zda vyděláte dostatek financí na provoz živnosti i na svou vlastní potřebu. Potřebujete nápad či více peněz? Ani toto není u Faluny nemožné. Nápad vám pošle skrze vaši intuici, k penězům dopomůže skrze vás nový nápad.

╰☆ FAMIEL ☆╮

Léčí astma a bronchitidu, navrací do plic vzduch.      

╰☆ FARLAS ☆╮

Uvolňuje sílu, která ve vás dřímá. Možná se vám zdá, že se v určité záležitosti nic neděje. Ale je to klam, čekání je nutné k lepšímu výsledku. Abyste toto překonali, povolejte ho.

╰☆ FAUSTUS ☆╮

Bojíte se reakce své manželky (svého manžela), až mu/jí povíte o lásce k někomu jinému? Rádi byste, aby to tento člověk přijal a nedělal problémy? 

╰☆ FAVARDIN ☆╮

Odstraňuje závislost na alkoholu, chrání a uzdravuje játra. 

╰☆ FEELI ☆╮

Je třeba také myslet sám na sebe, na své koníčky, přátele. Nemáte náladu na toto vše, jste utahaní? Pak vám ulevím a vrátím dobrou náladu.  

╰☆ FELICITAELA ☆╮

Nebojte se jít za svou láskou, přes všechny překážky, a i když vás láska bolí a nejraději byste vše vzdali, bojujte za svou lásku, bojujte za toho, koho milujete, bojujte a nebojte se odmítnutí. Vydejte se se mnou na cestu za láskou, učiňte pro ni vše, možné i nemožné, a nakonec budete za své snažení odměněni čistou láskou, která přináší radost, a zklamání již zažívat nebudete. Vytrvejte na této cestě a neodkloňte se. Jen tak si svou lásku skutečně zasloužíte, stejně jako štěstí.  

╰☆ FENEL ☆╮

Anděl slitování. Potřebujete-li podporu a pomoc, chcete požádat Boha o slitování nad vaší vlekoucí se situací? 

╰☆ FERMETU ☆╮

Odstraním vaše černé myšlenky, vyléčím vaší špatnou náladu. Odeženu všechny chmury, byste opět mohli volně dýchat. 

╰☆ FIACIEL ☆╮

Fiaciel přináší trpělivost a vytrvalost v získávání financí, byste došli bohatství, po kterém toužíte.  

╰☆ FIDENTIUS ☆╮

Přináším lidem rozhodnost a vzepření se ve vztahu, ve kterém zůstávají lidé ze strachu. Takový člověk ubližuje jen sám sobě, přináším mu rozhodnost opustit, co je již dávno mrtvé, pomůžu mu odejít a zavřít dveře do minulosti a vkročit do láskyplné budoucnosti. Zůstává váš partner ve vztahu ze strachu, nedokáže se postavit vám, který ho svíráte a nenecháte ho volně dýchat, nenecháte ho odejít? Pak mě požádejte o pomoc.  

╰☆ FIGEUSIUS ☆╮

Připravuje lidi na splnění přání, odstraňuje obavy, dává kuráž, čistí auru a dopomáhá k poslednímu kroku za láskou a prosperitou. Otevírá bránu lásky a prosperity dokořán. 

╰☆ FILAKON ☆╮

Filakon pomáhá tomu, kdo potřebuje peníze na běžný život, či potřebuje najít zaměstnání při své dlouhodobé nezaměstnanosti.

╰☆ FILEMON ☆╮

Potřebovali byste nápad, jak rozšířit vaše podnikání, aby bylo úspěšné? Potřebujete udělat vaše podnikání atraktivnějším, by mohlo dojít ke zlepšení příjmů?    

╰☆ FILOMIN ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na krk a všechna onemocnění s ním spojená, uklidňuje zvětšené mandle. 

╰☆ FIMKEL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na organismus, svaly i slabost celého těla.

╰☆ FIRL ☆╮

Dodávám odvahu tomu, kdo je již jinde vázán, a přesto vás miluje a chce být s vámi. Dodávám odvahu k prvnímu kroku tohoto člověka, by přišel za vámi a zůstal s vámi. Dodávám do jeho nohou neposednost, by nezůstaly chvíli stát až do doby, kdy se ocitnete ve společném objetí.  

╰☆ FIRUL ☆╮

Stále žijete v nejistotě, a chtěli byste již mít jednou jistotu, že vše jde správným směrem, jak jít má? Pak zvolte tohoto anděla, nechť vám jistotu sešle.   

╰☆ FJIL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu plísní povrchových i uvnitř těla.

╰☆ FLABISON ☆╮

Přináší blahobyt, ale také čas na zábavu a umění. Pokud vám toto vše chybí, není nic jednoduššího, než Flabisona požádat. 

╰☆ FOCA ☆╮

Je čas na změnu, víte to, ale netroufnete si? Nevíte, co bude dál? Pokud je váš pocit silný, s tímto andělem získáte jistotu, zda to tak skutečně je, či nikoliv.     

╰☆ FOLA ☆╮

Přemýšlíte, čím své lásce udělat největší radost? Přemýšlíte, zde je vaší lásce s vámi dobře, co byste mohli změnit? 

╰☆ FORFASAN ☆╮

Pomáhá při potížích v komunikaci, kdy je třeba vyjasnit si spoustu věcí.

╰☆ FORLACH ☆╮

Jsem ochráncem rostlin i zvěře chodící po zemi. Dohlížím na správný růst rostlin, na jejich správné zavlažování i na jejich úrodu. Dohlížím na zvířata chodící po zemi, by byla zachována rovnováha a hierarchie.  

╰☆ FORSTETON ☆╮

Dává mužům více sexuální síly ke zplození potomků.  

╰☆ FRACIE ☆╮

Chtěli byste miminko, toužíte po něm, ale stále nemáte vedle sebe partnera, který by také stál o to, mít miminko s vámi? Chtěli byste partnera, který by se dokázal postarat o rodinu? Pak o něj požádejte.  

╰☆ FRASIS ☆╮

Strážný anděl brusičů, pomáhá při svářečských a brusných pracích k bezpečnosti. 

╰☆ FRIAGNE ☆╮

Hlídá vycházející hvězdy pěvecké, ale i tvůrčí. 

╰☆ FROMZON ☆╮

Chrání ledviny, zajišťuje jejich správnou funkci, odstraňuje z těla nečistoty. 

╰☆ FUL ☆╮

Neklape vám to ve vztahu, a přesto byste rádi se svým partnerem zůstali? Potřebujete druhou šanci? Pak zvolte mou pomoc.

╰☆ FURLAC ☆╮

Odplaví vaše slzy smutku, ukáže vám také hezké prožitky, přivede vám do života toho, po kom tolik toužíte.  

╰☆ FUTINIEL ☆╮

Navrací ranní svěžest, ráno pak vstáváte s úsměvem na tváři, který vám nic a nikdo nevezme.   

andělé začínající písmenem F

╰☆ FADIEL ☆╮

Fadiel je anděl lásky, který podporuje vaší víru v lásku a pomáhá dojít ke štěstí v lásce. Jeho hlavním úkolem je štěstí a spokojenost, kterou docílíte právě díky lásce a zamilovanosti. Pokud se ten, koho milujete, chová navenek tak, že jste jen kamarádi, a přitom by vám nejraději vyznal lásku, pak právě na něj Fadiel bude působit, by začal se chovat tak, jak by skutečně chtěl a jak o tom sní. 

╰☆ FAITH ☆╮

Patří k archandělu Michaelu, stojí mu věrně po jeho boku, je to též anděl spravedlnosti, lidskosti a laskavosti.    

╰☆ FALEG ☆╮

Jste ve vztahu, ale stále vám do něj zasahují minulí partneři? Rádi byste se od nich jednou provždy odpoutali a šli sami po cestě lásky bez nich?  

╰☆ FALUNA ☆╮

Faluna vám pomůže, pokud jste se rozhodli začít podnikat a obáváte se, zda vyděláte dostatek financí na provoz živnosti i na svou vlastní potřebu. Potřebujete nápad či více peněz? Ani toto není u Faluny nemožné. Nápad vám pošle skrze vaši intuici, k penězům dopomůže skrze vás nový nápad.

╰☆ FAMIEL ☆╮

Léčí astma a bronchitidu, navrací do plic vzduch.      

╰☆ FARLAS ☆╮

Uvolňuje sílu, která ve vás dřímá. Možná se vám zdá, že se v určité záležitosti nic neděje. Ale je to klam, čekání je nutné k lepšímu výsledku. Abyste toto překonali, povolejte ho.

╰☆ FAUSTUS ☆╮

Bojíte se reakce své manželky (svého manžela), až mu/jí povíte o lásce k někomu jinému? Rádi byste, aby to tento člověk přijal a nedělal problémy? 

╰☆ FAVARDIN ☆╮

Odstraňuje závislost na alkoholu, chrání a uzdravuje játra. 

╰☆ FEELI ☆╮

Je třeba také myslet sám na sebe, na své koníčky, přátele. Nemáte náladu na toto vše, jste utahaní? Pak vám ulevím a vrátím dobrou náladu.  

╰☆ FELICITAELA ☆╮

Nebojte se jít za svou láskou, přes všechny překážky, a i když vás láska bolí a nejraději byste vše vzdali, bojujte za svou lásku, bojujte za toho, koho milujete, bojujte a nebojte se odmítnutí. Vydejte se se mnou na cestu za láskou, učiňte pro ni vše, možné i nemožné, a nakonec budete za své snažení odměněni čistou láskou, která přináší radost, a zklamání již zažívat nebudete. Vytrvejte na této cestě a neodkloňte se. Jen tak si svou lásku skutečně zasloužíte, stejně jako štěstí.  

╰☆ FENEL ☆╮

Anděl slitování. Potřebujete-li podporu a pomoc, chcete požádat Boha o slitování nad vaší vlekoucí se situací? 

╰☆ FERMETU ☆╮

Odstraním vaše černé myšlenky, vyléčím vaší špatnou náladu. Odeženu všechny chmury, byste opět mohli volně dýchat. 

╰☆ FIACIEL ☆╮

Fiaciel přináší trpělivost a vytrvalost v získávání financí, byste došli bohatství, po kterém toužíte.  

╰☆ FIDENTIUS ☆╮

Přináším lidem rozhodnost a vzepření se ve vztahu, ve kterém zůstávají lidé ze strachu. Takový člověk ubližuje jen sám sobě, přináším mu rozhodnost opustit, co je již dávno mrtvé, pomůžu mu odejít a zavřít dveře do minulosti a vkročit do láskyplné budoucnosti. Zůstává váš partner ve vztahu ze strachu, nedokáže se postavit vám, který ho svíráte a nenecháte ho volně dýchat, nenecháte ho odejít? Pak mě požádejte o pomoc.  

╰☆ FIGEUSIUS ☆╮

Připravuje lidi na splnění přání, odstraňuje obavy, dává kuráž, čistí auru a dopomáhá k poslednímu kroku za láskou a prosperitou. Otevírá bránu lásky a prosperity dokořán. 

╰☆ FILAKON ☆╮

Filakon pomáhá tomu, kdo potřebuje peníze na běžný život, či potřebuje najít zaměstnání při své dlouhodobé nezaměstnanosti.

╰☆ FILEMON ☆╮

Potřebovali byste nápad, jak rozšířit vaše podnikání, aby bylo úspěšné? Potřebujete udělat vaše podnikání atraktivnějším, by mohlo dojít ke zlepšení příjmů?    

╰☆ FILOMIN ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na krk a všechna onemocnění s ním spojená, uklidňuje zvětšené mandle. 

╰☆ FIMKEL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na organismus, svaly i slabost celého těla.

╰☆ FIRL ☆╮

Dodávám odvahu tomu, kdo je již jinde vázán, a přesto vás miluje a chce být s vámi. Dodávám odvahu k prvnímu kroku tohoto člověka, by přišel za vámi a zůstal s vámi. Dodávám do jeho nohou neposednost, by nezůstaly chvíli stát až do doby, kdy se ocitnete ve společném objetí.  

╰☆ FIRUL ☆╮

Stále žijete v nejistotě, a chtěli byste již mít jednou jistotu, že vše jde správným směrem, jak jít má? Pak zvolte tohoto anděla, nechť vám jistotu sešle.   

╰☆ FJIL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu plísní povrchových i uvnitř těla.

╰☆ FLABISON ☆╮

Přináší blahobyt, ale také čas na zábavu a umění. Pokud vám toto vše chybí, není nic jednoduššího, než Flabisona požádat. 

╰☆ FOCA ☆╮

Je čas na změnu, víte to, ale netroufnete si? Nevíte, co bude dál? Pokud je váš pocit silný, s tímto andělem získáte jistotu, zda to tak skutečně je, či nikoliv.     

╰☆ FOLA ☆╮

Přemýšlíte, čím své lásce udělat největší radost? Přemýšlíte, zde je vaší lásce s vámi dobře, co byste mohli změnit? 

╰☆ FORFASAN ☆╮

Pomáhá při potížích v komunikaci, kdy je třeba vyjasnit si spoustu věcí.

╰☆ FORLACH ☆╮

Jsem ochráncem rostlin i zvěře chodící po zemi. Dohlížím na správný růst rostlin, na jejich správné zavlažování i na jejich úrodu. Dohlížím na zvířata chodící po zemi, by byla zachována rovnováha a hierarchie.  

╰☆ FORSTETON ☆╮

Dává mužům více sexuální síly ke zplození potomků.  

╰☆ FRACIE ☆╮

Chtěli byste miminko, toužíte po něm, ale stále nemáte vedle sebe partnera, který by také stál o to, mít miminko s vámi? Chtěli byste partnera, který by se dokázal postarat o rodinu? Pak o něj požádejte.  

╰☆ FRASIS ☆╮

Strážný anděl brusičů, pomáhá při svářečských a brusných pracích k bezpečnosti. 

╰☆ FRIAGNE ☆╮

Hlídá vycházející hvězdy pěvecké, ale i tvůrčí. 

╰☆ FROMZON ☆╮

Chrání ledviny, zajišťuje jejich správnou funkci, odstraňuje z těla nečistoty. 

╰☆ FUL ☆╮

Neklape vám to ve vztahu, a přesto byste rádi se svým partnerem zůstali? Potřebujete druhou šanci? Pak zvolte mou pomoc.

╰☆ FURLAC ☆╮

Odplaví vaše slzy smutku, ukáže vám také hezké prožitky, přivede vám do života toho, po kom tolik toužíte.  

╰☆ FUTINIEL ☆╮

Navrací ranní svěžest, ráno pak vstáváte s úsměvem na tváři, který vám nic a nikdo nevezme.   

andělé začínající písmenem G

╰☆ GABRIEL ☆╮

Stojím připraven ku pomoci všem, kdož pomáhají ostatním lidem, zvířatům, i přírodě. Také pomáhám rodičům vést jejich potomky tou správnou cestou, neboť i ty pomáhají těmto človíčkům získat své místo na Zemi a najít cíl své pozemské pouti.  

╰☆ GABRIELLA ☆╮

Dohlíží na nenarozené děti a vyučuje je o andělech. Říká se, že než se miminko narodí, tyto vědomosti uzamkne v jejich mysli, uzamkne jejich pusinku, a nechá vše jen v srdci. Proto mají děti dar andílky vidět.   

╰☆ GABUTHELON ☆╮

Pomáhá při otázkách o konci nějaké záležitosti. Možná se nemůžete smířit s něčím, co odešlo z vašeho života. Nevíte, zda je dobré chtít to zpět, nebo nechat odejít.  

╰☆ GAD ☆╮

Tento anděl skrze Boží vedení působí na vaše myšlenky, kde ukazuje vám správnou cestu ve vaší záležitosti.  

╰☆ GADEL ☆╮

Trápíte se láskou k člověku, který vás miluje, ale není schopen vám svou lásku dát najevo? Rozumíte si, ale přeci jen byste chtěli slyšet slova lásky?  

╰☆ GAFUJICIEL ☆╮

Přivedu vám do cesty dobře placené zaměstnání, pomohu vám v rozvoji podnikání. Jsem andělem zasloužených finančních prostředků, dávám je těm, kdož se snaží a nechtějí zůstávat na jednom místě, ale touží po profesním růstu. 

╰☆ GAGISON ☆╮

Našel si váš partner jinou a vy byste ho přesto chtěli zpět? Nebo je již vázán v manželství? Věříte, že mu dokážete nabídnout vše, aby byl s vámi šťastný? Tento anděl vám ho nepřivede zpět, ale dohlédne na vašeho bývalého partnera, v jehož očích budete přitažlivá, bude pochybovat o svém rozchodu s vámi. Každá pochybnost je dobrá v přemýšlení o návratu. 

╰☆ GAGOLCHON ☆╮

Ukazuje cestu k nálezům všem přírodovědcům, díky němu můžete poznat mnohé přírodní krásy, které byste jinak neviděli. 

╰☆ GALAGO ☆╮

Poskytuje lidem charisma a vnitřní krásu, která bude na venek nepřehlédnutelná. 

╰☆ GALEL ☆╮

Trpíte pocitem viny? Zdá se vám, že jste mohli udělat něco jinak, a nestalo by se to, co se stalo? Chcete tuto vinu sejmout, abyste se již netrápili?  

╰☆ GALGLIEL ☆╮

Pomáhá překonat špatné myšlenky, které se vám vkrádají do snů.  

╰☆ GALLISUR ☆╮

Hlídá paměti měst, prozradí vše, co zůstalo v historii skryto. 

╰☆ GALMIEL ☆╮

Toto je anděl vzestupu, dává každému podle jeho zásluh, stačí ho jen požádat o to, co si skutečně zasloužíte.

╰☆ GALMON ☆╮

Léčí a odstraňuje bruxismus, nejen jako nemoc, ale také jako zlozvyk. Pokud tedy se chcete zbavit skřípání a cvakání zubů, zvolte tohoto anděla. 

╰☆ GAMIEL ☆╮

Pomáhá zvolit ten nejvhodnější domov právě pro vás. 

╰☆ GAMON ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu anorexie. 

╰☆ GARGATEL ☆╮

S jeho pomocí prožijete bezstarostné léto.  

╰☆ GARIEH ☆╮

Čtvrtý nejvyšší anděl, hlídající osudovou lásku. Spojuje dvě půlky duše v jednu, společně se svými 7 bratry. Může být žádán samotný, nebo společně se svými bratry.  

╰☆ GARINIRANUS ☆╮

Probouzí chemii a přitažlivost mezi dvěma lidmi.  

╰☆ GARSES ☆╮

Zamilovali jste se do kolegy, on opětuje vaše pohledy, ale neumí se vyjádřit?

╰☆ GASPARD ☆╮

Pomáhá při magii, ale i v běžném životě - uchovat si důstojnost. 

╰☆ GAVIEL ☆╮

Zasahuje vám do vztahu ego partnera? Rádi byste, aby byl zodpovědný, a rozhodoval se sám za sebe, používal pouze své srdce? 

╰☆ GAVREEL ☆╮

Přináší vnitřní klid a rovnováhu v těžkých a stresujících situacích.

╰☆ GAVRIEL ☆╮

Jeden z nejstarších andělů, který čerpá Boží sílu pro dobro všech lidí, kteří o to požádají a jsou ochotni na sobě pracovat. 

╰☆ GAZARDIEL ☆╮

Pomáhá při nových projektech, početí.     

╰☆ GAZRIEL ☆╮

Přináší úspěch v podnikání. 

╰☆ GEDARIAH ☆╮

Pomáhá při operacích, aby průběh byl co nejjednodušší a neohrozil vás na životě.  

╰☆ GEDIEL ☆╮

Máte kamaráda, který vás přitahuje? Cítíte, že je na tom stejně? Nechcete přijít o přátelství s ním, ale přesto by stál za hřích?

╰☆ GEDOBONAJ ☆╮

Chtěli byste pracovat s partnerem, ale obáváte se starostí s tím spojených, které by váš vztah mohly narušit? Chtěli byste s ním spolupracovat bez problémů? Pak zvolte mou pomoc. 

╰☆ GEGA ☆╮

První nejvyšší anděl, hlídající osudovou lásku. Spojuje dvě půlky duše v jednu, společně se svými 7 bratry. Může být žádán samotný, nebo společně se svými bratry.  

╰☆ GEGEGA ☆╮

Třetí nejvyšší anděl, hlídající osudovou lásku. Spojuje dvě půlky duše v jednu, společně se svými 7 bratry. Může být žádán samotný, nebo společně se svými bratry.

╰☆ GEHELA ☆╮

Šestý z andělů lásky, kteří vás povedou na cestě za láskou. Čekáte dlouho na splnění svého přání týkající se návratu toho, jehož milujete, a stále se nemůžete pohnout z místa? Musíte dojít na samý konec, kde na vás čeká 7 andělů. Každý z nich si vás oba pozve k sobě a musíte dokázat skutečnou lásku jeden k druhému.  

╰☆ GELIEL ☆╮

Pomáhá léčit lehčí nemoci, které mají tendenci se vracet.   

╰☆ GEMA ☆╮

Druhý nejvyšší anděl, hlídající osudovou lásku. Spojuje dvě půlky duše v jednu, společně se svými 7 bratry. Může být žádán samotný, nebo společně se svými bratry. 

╰☆ GENA ☆╮

Čekáte zprávu od milované osoby, ona na vaše zprávy neodpovídá, ale zároveň nenapíše, že o komunikaci s vámi nestojí? Rádi byste, kdyby vám napsala?  

╰☆ GENIDIEL ☆╮

Dohlížím na životní plnění duše, tedy by ten, kdo se stará o vaší druhou půlku duše, dokázal sebrat odvahu a dal vám najevo, co skutečně cítí - náznaky - ale i jednáním - tedy zamilovanými pohledy, pohlazením, letmými doteky, posléze slovy lásky. 

╰☆ GENIEL ☆╮

Mám na starosti všechny bylinky, by působily na lidské zdraví a pomáhaly léčit neduhy. Dohlížím na výrobu léčiv a bylinných směsí, by obsahovaly jen léčivé složky a neubližovaly lidem.

╰☆ GENO ☆╮

Dává velkou vnitřní sílu vypořádat se se vším, co vás trápí. 

╰☆ GERACHEL ☆╮

Stojí u nevěřících lidí a pomáhá jim na cestě víry.   

╰☆ GERACHER ☆╮

Očišťuje od všech jedovatých energií, které vám brání ve štěstí.

╰☆ GERCHA ☆╮

Sedmý, a zároveň poslední, z andělů lásky, kteří vás povedou na cestě za láskou. Čekáte dlouho na splnění svého přání týkající se návratu toho, jehož milujete, a stále se nemůžete pohnout z místa? Musíte dojít na samý konec, kde na vás čeká 7 andělů. Každý z nich si vás oba pozve k sobě a musíte dokázat skutečnou lásku jeden k druhému. 

╰☆ GERMAEL ☆╮

Stál při stvoření Adama, stejně tak stojí při početí chlapců. 

╰☆ GERSHEM ☆╮

Prolili jste mnoho slz pro svou lásku a nyní byste rádi viděli sluneční svit ve své duši a byli odměněni za své trápení velkou láskou? 

╰☆ GESA ☆╮

Pátý nejvyšší anděl, hlídající osudovou lásku. Spojuje dvě půlky duše v jednu, společně se svými 7 bratry. Může být žádán samotný, nebo společně se svými bratry.  

╰☆ GESDRI ☆╮

Třetí z andělů lásky, kteří vás povedou na cestě za láskou. Čekáte dlouho na splnění svého přání týkající se návratu toho, jehož milujete, a stále se nemůžete pohnout z místa? Musíte dojít na samý konec, kde na vás čeká 7 andělů. Každý z nich si vás oba pozve k sobě a musíte dokázat skutečnou lásku jeden k druhému.  

╰☆ GESCHEH ☆╮

Pátý z andělů lásky, kteří vás povedou na cestě za láskou. Čekáte dlouho na splnění svého přání týkající se návratu toho, jehož milujete, a stále se nemůžete pohnout z místa? Musíte dojít na samý konec, kde na vás čeká 7 andělů. Každý z nich si vás oba pozve k sobě a musíte dokázat skutečnou lásku jeden k druhému.  

╰☆ GESOAH ☆╮

Čtvrtý z andělů lásky, kteří vás povedou na cestě za láskou. Čekáte dlouho na splnění svého přání týkající se návratu toho, jehož milujete, a stále se nemůžete pohnout z místa? Musíte dojít na samý konec, kde na vás čeká 7 andělů. Každý z nich si vás oba pozve k sobě a musíte dokázat skutečnou lásku jeden k druhému.  

╰☆ GESWI ☆╮

Šestý nejvyšší anděl, hlídající osudovou lásku. Spojuje dvě půlky duše v jednu, společně se svými 7 bratry. Může být žádán samotný, nebo společně se svými bratry.  

╰☆ GETHEL ☆╮

Pomůže, pokud se chcete dozvědět tajemství, které před vámi partner ukrývá.

╰☆ GEUCHURVAN ☆╮

Pečuje o zvířata, aby se jim vedlo dobře a přečkali každé zlé období. 

╰☆ GHEDORIAH ☆╮

Odstraňuje špatné vlastnosti a nahrazuje je dobrými.   

╰☆ GIDON ☆╮

Bojíte se války? Chtěli byste žít v poklidu, byste se nemuseli strachovat o sebe a své blízké? 

╰☆ GIEL ☆╮

Dohlíží nad rozumem i pošetilostí, nad dobrem i zlem, nad moudrostí i hloupostí. Vyrovnává rovnováhu mezi těmito protiklady. 

╰☆ GILAD ☆╮

Přinese do vašeho života velkou radost. 

╰☆ GILEL ☆╮

Přináší radost do života, přináší úspěch ve studiu a při skládání zkoušek. Otevírá mozkové buňky tak, by byly schopny pojmout učivo, které se nemůžete naučit sami.  

╰☆ GIRIA ☆╮

Giria dohlíží na finanční záležitosti lidí, kteří ho o to požádají, by netrpěli nouzí a dluhy.   

╰☆ GISARIEL ☆╮

Gisariel vám poskytne finanční příležitost mnohem dříve, než bez jeho pomoci.

╰☆ GLAURA ☆╮

Glaura vrací do vašeho života peníze, které nutně potřebujete pro své potřeby. Přišel vám snad nečekaný výdaj? Pak Glauru můžete požádat také. 

╰☆ GLAURON ☆╮

Tento anděl přinese zprávu od vaší lásky, byste věděli, že na vás také myslí.

╰☆ GLMARIJ ☆╮

Pomáhá dětem pochopit školní učivo a vypořádat se s domácími úkoly.  

╰☆ GMIAL ☆╮

Dohlíží, aby vše mělo pořádek a řád.    

╰☆ GODEAH ☆╮

Sedmý nejvyšší anděl, hlídající osudovou lásku. Spojuje dvě půlky duše v jednu, společně se svými 7 bratry. Může být žádán samotný, nebo společně se svými bratry.   

╰☆ GODIEL ☆╮

Poslouchá váš partner různé našeptávače? Rádi byste, aby měl také svůj názor? Rádi byste, aby se také o vás staral, a dokázal si promluvit o všem, v čem má pochybnosti? 

╰☆ GOLDRO ☆╮

Druhý z andělů lásky, kteří vás povedou na cestě za láskou. Čekáte dlouho na splnění svého přání týkající se návratu toho, jehož milujete, a stále se nemůžete pohnout z místa? Musíte dojít na samý konec, kde na vás čeká 7 andělů. Každý z nich si vás oba pozve k sobě a musíte dokázat skutečnou lásku jeden k druhému. 

╰☆ GOMAH ☆╮

První z andělů lásky, kteří vás povedou na cestě za láskou. Čekáte dlouho na splnění svého přání týkající se návratu toho, jehož milujete, a stále se nemůžete pohnout z místa? Musíte dojít na samý konec, kde na vás čeká 7 andělů. Každý z nich si vás oba pozve k sobě a musíte dokázat skutečnou lásku jeden k druhému.  

╰☆ GONAEL ☆╮

Odstraňuje krutost lidí, zmírňuje jejich psychické problémy. 

╰☆ GOTZONE ☆╮

Nosí jen samé dobré zprávy.

╰☆ GRADIEL ☆╮

Dává znamení zlepšení situace, i když není ještě patrná.   

╰☆ GRAFIEL ☆╮

Nedokážete partnerovi říct, jak moc ho milujete? Nebo to nedokáže váš partner? Chtěli byste pocítit příval lásky a projevit ji? Pak mě povolejte a já vám s tím pomohu.   

╰☆ GRASGARBEN ☆╮

Dohlíží, aby vše bylo vyváženo v oblasti soudů, dohlíží na soudní spory o děti a pomáhá rodičům se získáním do své péče. Je nutné pochopit, že děti nejsou majetek, a tak dohlíží také, aby byl zachován poměr mezi otcem a matkou při jejich výchově. 

╰☆ GUABAREL ☆╮

Máte pocit méněcennosti, máte pocit, že vás nikdo nemůže milovat? Každý si lásku zaslouží, bez rozdílu. Pokud chcete najít partnera a nebát se opuštění, povolejte tohoto anděla. 

╰☆ GUINEVRA ☆╮

Přináším velkou lásku, ladím vaše srdce do romantiky, abyste mohli vyslovit to, co máte v srdci, ale rozum se brání. 

╰☆ GURID ☆╮

Gurid je vzýván při letním slunovratu, v přáních hojnosti a prosperity, by přinesl peníze i finanční spokojenost.    

╰☆ GURU ☆╮

Osmý nejvyšší anděl, hlídající osudovou lásku. Spojuje dvě půlky duše v jednu, společně se svými 7 bratry. Může být žádán samotný, nebo společně se svými bratry.  

╰☆ GUTRIX ☆╮

Vkládá slova pod pero spisovatelů dětských knížek. 

andělé začínající písmenem H

╰☆ HAAIAH ☆╮

Anděl Haaiah pomáhá zachovat klid v soudních sporech, dává šanci na vyhrání sporu.   

╰☆ HAAMIAH ☆╮

Dohlížím na duchovní poznání těch, kdož o to usilují. Odkrývám vše, co je lidskému oku skryto, by uvidělo spoustu krás, které toto duchovní poznání obnáší. S mou pomocí procitnete a ocitnete se ve zcela jiném světě. Světě, kde panuje jen láska a spravedlnost.  

╰☆ HAATAN ☆╮

Skrývá vaše největší tajemství, aby se nedostalo k uším ostatních. 

╰☆ HABBIEL ☆╮

Anděl Habbiel je Andělem lásky, dohlížející na oddanost v partnerství.

╰☆ HABUHIAH ☆╮

Anděl Habuhiah dává lidem schopnost léčení, a to nejen lidí, ale i zvířat. Pomocí něho můžete léčit duševní i fyzické nemoci.

╰☆ HABUIAH ☆╮

Pomáhá rostlinkám hezky růst, obaluje stromy mnoha plody pro dobrou úrodu. 

╰☆ HADAKIEL ☆╮

Dopomáhá ke správnému úsudku, odstraňuje přehnanou kritičnost. Odstraňuje přílišnou přísnost.   

╰☆ HADAR ☆╮

S jeho pomocí se stane vaše podnikání zábavou, neboť přináší nepřeberné množství možností i financí. S jeho pomocí budete si moci splnit každý svůj sen.  

╰☆ HADIYA ☆╮

Pomáhá domoci se spravedlnosti, pokud je na vaší straně. 

╰☆ HADRANIEL ☆╮

Zintenzivňuje lásku, pomáhá při komunikaci ve vztahu.    

╰☆ HADRIEL ☆╮

Přivede do vašeho života stejnou lásku, jakou cítí všichni andělé, byste mohli být s tím, po kom toužíte. 

╰☆ HAEL ☆╮

Pokud chcete někomu poděkovat, a netroufáte si, udělejte to skrze tohoto anděla. Tento člověk si to uvědomí, dojde to k němu, a vy nemusíte nic říkat. 

╰☆ HAGIEL ☆╮

Tento anděl hlídá planetu Venuši, planetu lásky, proto také dohlíží na lásku a romantiku. 

╰☆ HAGITH ☆╮

Pomáhá všem, kdož vytváří amulety, andílky, víly i jiné astrální bytosti z kovů - ze zlata, stříbra, železa, cínu, olova i mědi.

╰☆ HAHAHEL ☆╮

Zajišťuje vitalitu, životní energii a dobré zdraví.  

╰☆ HAHAIAH ☆╮

Anděl Hahaiah dává schopnost vyložit jakýkoliv sen, také zapříčiňuje živé sny. 

╰☆ HAHAMIAH ☆╮

Poskytuje motivaci k činům. 

╰☆ HAHASIAH ☆╮

Anděl Hahasiah vám nadělí přirozenou zvědavost a trpělivost při hledání tajemství. 

╰☆ HAHEUIAH ☆╮

Anděl Haheuiah pomáhá dojít světské spravedlnosti u soudu.   

╰☆ HAHLII ☆╮

Jako anděl barev vám pomůže nalézt tu, která vám přinese štěstí a spokojenost. 

╰☆ HACHMAL ☆╮

Dohlíží na vyslovení vašeho partnera, dohlíží na vaše zasnoubení. 

╰☆ HAIAEL ☆╮

Pomáhá pochopit složité myšlenkové pochody a teorie.  

╰☆ HAIAIEL ☆╮

Anděl Haiaiel dává jasnovidecké sny. 

╰☆ HAKAMIAH ☆╮

Vkládám do vztahů zapomenutou vášeň, která stále někde nachází se, ale nedostává se na povrch. Chtěli byste zažívat stejné okamžiky, jako při seznámení? Rádi byste vrátili vášeň do vašeho vztahu? Pak vám rád pomohu nastolit opět tuto vášeň, byste zažívali lásku takovou, jakou si zasloužíte.

╰☆ HAKEM ☆╮

Hlídá klidný spánek, přináší sny o létání, ale také o andělech a jejich sděleních.   

╰☆ HALACHO ☆╮

Dopomůže vám získat náklonnost člověka, na kterém vám záleží. 

╰☆ HALLIZA ☆╮

Odstraňuje přílišnou kazivost zubů, dává do vašich potravin vápník. Odstraňuje bakterie způsobující kazivost zubů. 

╰☆ HALUDIEL ☆╮

Dohlíží na maminky, které se sami starají o své potomky, a jejichž otcové o své děti nestojí.    

╰☆ HAMAEL ☆╮

Podporuje vytrvalost, rozhodnost a praktičnost.   

╰☆ HAMAL ☆╮

Chrání dětskou výživu a dohlíží, aby dítěti neublížila. 

╰☆ HAMALIEL ☆╮

Zajišťuje soustředěnost na detail, poskytuje logiku.  

╰☆ HAMATIEL ☆╮

Chrání nevinnost chlapců i dívek.   

╰☆ HAMIED ☆╮

Je zodpovědný za zázraky všeho druhu. Žádná žádost pro něj není nereálná.  

╰☆ HAMMEYUCHAD ☆╮

Dohlíží na placení výživného u nezodpovědných rodičů.   

╰☆ HAMTIEL ☆╮

S tímto andílkem můžete žádat o jakoukoliv pomoc, pokud i vy sami pomáháte přírodě, zvířátkům, neboť i toto jsou tvorové Boží a skrze tuto pomoc můžete také žádat o pomoc pro vás samotné.  

╰☆ HANANIEL ☆╮

Dopomáhá k milosti Boží. Máte velké přání a chcete jeho naplnění? 

╰☆ HANIEL ☆╮

Stojím při všech bytostech, které touží po vědění nebeského a esoterického poznání. Zvláště ženy k tomuto mají blíže, neboť jejich energie je čistá a nezasažená mužským egem, které tomuto poznání brání. Chráním všechny ženy v době jejich nemocí vzniklých z duchovních příčin, by prozřely a pochopily, co se od nich žádá.  

╰☆ HANNUEL ☆╮

Dává vytrvalost, trpělivost v hledání správného partnera nebo zaměstnání.

╰☆ HANTIEL ☆╮

Dohlíží nad dobrou  dojivostí, léčí řezné rány. 

╰☆ HAQADESH ☆╮

Zastavuje duševní útoky mířené proti vám.   

╰☆ HARABAEL ☆╮

Chrání před otravami z hub, vede vaší ruku jen na jedlé houby. Na jedovaté houby podané někým jiným nebudete mít chuť. 

╰☆ HARAHEL ☆╮

Anděl Harahel chrání nastávající maminku i miminko od početí až po porod. Hlídá miminko, aby dobře v bříšku rostlo a prospívalo tak, jak má.    

╰☆ HARAHIL ☆╮

Chybí ve vztahu láska, a vy cítíte, že na tom máte svůj podíl? Možná se jen neumíte milovat, vidět sebe jako krásné milující bytosti. Tuto vlastnost ve vás probudím.  

╰☆ HARBONACH ☆╮

Zdá se vám, že nic neděláte pro to, abyste byli šťastni? Zdá se vám, že necháte konat práci jen anděly, a přitom byste se chtěli co nejvíce přičinit o své štěstí a nesedět jen s rukama založenýma v klíně? Pomohu vám udělat správný krok. 

╰☆ HAREN ☆╮

Střeží všechna velká tajemství, ochrání vás před nepříjemnostmi, které by mohly nastat ve chvíli, kdy by se o vás někdo dozvěděl něco, co by vám zkazilo celý život.  

╰☆ HARIEL ☆╮

Anděl Hariel vám pomůže opět uvěřit v dobro, i když se vám stává jen to špatné. 

╰☆ HARQUAEEL ☆╮

Pomáhá v trpělivosti v lásce, i když je do pláče, poskytuje schopnost vše ustát a vydržet. 

╰☆ HARSHIEL ☆╮

Pomáhá kouzelníkům, aby se zdokonalovali.    

╰☆ HARUDHA ☆╮

Spoříte, a máte strach, abyste o své úspory nepřišli? Nechrání jen v bance, ale také před nenechavými lidmi, také před vašimi partnery, by vaše peníze nerozházeli za zbytečnosti.  

╰☆ HARVIEL ☆╮

Střeží všechny zamilované. 

╰☆ HASIELA ☆╮

Hasiela je anděl lásky, který dává důvěru věřit hlasu svého srdce, pomáhá propojit dvě poloviny duše v jeden celek, s tímto andělem se člověk, kterého milujeme, dívá do svého srdce a jedná podle srdce. Odstraňuje všechny obavy mysli a vyzdvihuje touhy srdce.  

╰☆ HASMAL ☆╮

Přináší radost a smích, po časech smutku a slz. Suší naše slzy a dává důvod opět se smát. 

╰☆ HASMED ☆╮

Trestá vzpurnost, lakotu a chrání před vrahy.    

╰☆ HASMODIA ☆╮

Chrání vás v nočních hodinách, pokud se pohybujete venku.

╰☆ HATAN ☆╮

Opatruje vás na cestách, ale i doma, chrání vás, by se vám nepřihodilo nic nepříjemného.  

╰☆ HATIPHAS ☆╮

Dává krásu vašim uměleckým dílům. 

╰☆ HAVANIEL ☆╮

Pošlu do vašeho života novou lásku, abyste také byli šťastni.

╰☆ HAVEN ☆╮

Dopomůže vám k důstojnosti, o kterou jste již přišli.  

╰☆ HAYYEL ☆╮

Ochraňuje divoká zvířata, zabezpečuje správnou hierarchii ve smečkách, chrání také vás před jejich útokem.  

╰☆ HAZIEL ☆╮

Anděl Haziel zajistí, aby ostatní dodrželi to, co vám slíbí.   

╰☆ HEEL ☆╮

Dohlíží, aby vše plynulo tak, jak má. Dohlíží, aby se vše dělo v tu správnou chvíli.  

╰☆ HEIGLOT ☆╮

Dohlíží, abyste byli v době sněhových bouří v bezpečí.   

╰☆ HEKAMIAH ☆╮

Chrání před nepoctivostí a před zloději. Právě dnes, když mnozí z vás vydají se na cestu, ochranu tohoto andílka skutečně potřebujete a bude vám k užitku. 

╰☆ HELEMMELEK ☆╮

Dohlíží na bezpečnost při zimních radovánkách.    

╰☆ HELISON ☆╮

Archanděl dohlížející na bezpečnost na horách, opatruje horolezce. 

╰☆ HEMAN ☆╮

Chtěli byste být přitažliví právě pro toho svého vyvoleného? Chcete, aby si vás všiml a pozval vás na schůzku? 

╰☆ HERMES TRISMEGISTUS ☆╮

Pomáhá při hledání duchovního světa, otevře vám dveře mezi anděly. 

╰☆ HEVEL ☆╮

Zakryje vás mlžným oparem tak, aby se o vaše soukromí nikdo nestaral, a vy jste mohli v poklidu žít. 

╰☆ HIAPOL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na nohy a pomáhá je léčit. 

╰☆ HILLEL ☆╮

Přináší k vám zpěv andělů, skrze který vám prozrazuje události, kterým se vyhnout nemůžete, ale můžete je změnit. 

╰☆ HIOT ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu aftů.  

╰☆ HISMAEL ☆╮

Dává lehkost v komunikaci, dopomáhá k vyjádření všeho, co vás trápí. 

╰☆ HIZARBIN ☆╮

Vhání do sítí mořské živočichy pro obživu lidí.  

╰☆ HIZKIEL ☆╮

Hlídá vaši firmu, dohlíží také na placení daní.  

╰☆ HNGEL ☆╮

Chrání před ústním napadením.   

╰☆ HOD ☆╮

Pomůže vám objevit, kdo je skutečný přítel, a kdo si na něj jen hraje.

╰☆ HODNIEL ☆╮

Léčí lidskou hloupost.

╰☆ HOMRIEL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na správné dýchání, odstraňuje zápach z úst.

╰☆ HOPHIEL ☆╮

Spojí vás s těmi, kdož již nejsou mezi námi, skrze vaše sny. S pomocí tohoto anděla stačí pak jen vyslovit otázky své před spaním a přát si sny pamatovat, a odpovědi se vám dostanou.  

╰☆ HORMUZ ☆╮

Dohlíží na nové projekty.    

╰☆ HRU ☆╮

Pomocník kartářů a vykladačů budoucnosti. 

╰☆ HUAREKCHAETA ☆╮

Toužíte po dětech a stále se vám nedaří otěhotnět? Chtěli byste již mít svého potomka? 

╰☆ HULINEK ☆╮

Jako anděl přináší do vašeho sexuálního života orální sex, a také stálou věrnost partnerky. Dohlíží na to, aby se věnovala jen vám v sexuální oblasti, a nikomu jinému. S jeho pomocí tohoto docílíte.    

╰☆ HUMASTRAV ☆╮

Dohlíží nad nadacemi, které pomáhají dětem, aby se peníze dostaly na dobrou věc a nebyly zneužity.  

╰☆ HUSAEL ☆╮

Chladí malé děti, které sužuje horečka.   

andělé začínající písmenem CH

╰☆ CHABALYM ☆╮

Očistí od starostí, navodí pocit klidu a vyváženosti.    

╰☆ CHADAKIEL ☆╮

Toužíte po upřímnosti svého partnera, po naprosté upřímnosti, ať je pravda jakákoliv?  

╰☆ CHAGAI ☆╮

Přináší do vztahu velkou radost, komunikaci, podporuje v plánech do budoucna.

╰☆ CHACHAM ☆╮

Přináší do vztahu moudrost, pomůže vám vztah rozvíjet, by byl opět jako na začátku. Pomáhá s problémy v lásce.  

╰☆ CHAIEL ☆╮

Přináší životní nápady, vede vás po cestě za štěstím a slávou.

╰☆ CHAIM ☆╮

Pomáhá všem, kdož dlouho čekají na svou lásku, přináší naději a pomůže vám v každé situaci.

╰☆ CHAIOTH ☆╮

Podpoří vaší představivost a fantazii, umožní správně vizualizovat.  

╰☆ CHAJEL ☆╮

Máte čerstvě po svatbě, a rádi byste jeli na svatební cestu? Nevychází vám to z nějakého důvodu? Přesto po ní toužíte? Pak požádejte a já vám toto přání splním. 

╰☆ CHALKYDRI ☆╮

Dává hřejivý pocit, sounáležitost, lásku i víru.    

╰☆ CHAMIEL ☆╮

Přináší k vám odpuštění, stejně jako od vás k člověku, od kterého odpuštění žádáte.  

╰☆ CHAMUEL ☆╮

Jsem archandělem starajícím se o štěstí lidí. Ti, kteří se snaží, těm pomůžu ke štěstí nebeských rozměrů, ve všech oblastech života, by nikdy nestrádali a měli se jako u nás v Nebi, u našeho pána. Vždy pomohu jen těm, kdož si to zaslouží, a zaslouží si to skutečně všichni, kteří přiloží svou ruku k dílu a jen nečekají, až štěstí k nim zavítá. Umetu vaší cestu, by odešel smutek a slzy, by přišel smích a radost. Však nemohu vám toto dát bez vaší malé námahy.  Se mnou se vyhnete všem překážkám v životě.  

╰☆ CHAMYEL ☆╮

Dohlíží na povýšení, na rozvoj nového podnikání.     

╰☆ CHANAN ☆╮

Chtěli byste se vrátit do vztahu, který nefungoval, ale nyní si myslíte, že jste všechny chyby již odčinili a jste na tento vztah připraveni?

╰☆ CHARAHIL ☆╮

Přivedu vám do života toho, koho můžete bez obav milovat, toho, kdo vás nezradí ani neopustí při první krizi. 

╰☆ CHARBIEL ☆╮

Hlídá společné osudy lidí jako skupiny, vystupuje jako rodinný anděl. 

╰☆ CHARGON ☆╮

Velký úspěch v práci, uznání i nárůst financí.    

╰☆ CHARMAN ☆╮

Posiluje charakter, odstraňuje hněv a zlobu.    

╰☆ CHARMEINE ☆╮

Přináší radost, lásku, přátelství a štěstí. 

╰☆ CHARMS ☆╮

Vede vaše jednání na úřadech, dává trpělivost při čekání a dobrou náladu.

╰☆ CHAROUM ☆╮

Podporuje mlčení a udržuje vaše tajemství skryté tak, aby zůstalo tajemstvím.

╰☆ CHASAN ☆╮

Zabraňuje vzniku zubního kamene i zubního plaku.    

╰☆ CHASDIEL ☆╮

Přáli byste si zažít Boží milost? Zdá se vám, že utrpení již bylo dost? Obětovali jste již mnohé a nemáte dostatek sil, i když vaše víra je pevná?  

╰☆ CHASCHMALIM ☆╮

Podporuje vynálezce, dává jim skvělé nápady a myšlenky. 

╰☆ CHASMALI ☆╮

Chrání hypnotizéry i hypnotizované. Podporuje svádění v hypnóze.

╰☆ CHASSAN ☆╮

Poskytuje vám velkou sílu zdolat všechny životní překážky se vztyčenou hlavou, se ctí a v krátkém čase.  

╰☆ CHASSIEL ☆╮

Přinese vám radost a štěstí v partnerském vztahu. 

╰☆ CHAVAQUIAH ☆╮

Anděl Chavaquiah pomůže vyřešit spory v rodině, z nepřátel udělá přátele.

╰☆ CHAVIVI ☆╮

Tento andílek vnáší do vztahu krásné přátelství, by vám láska kvetla a nepřinášela nedorozumění a slzy.  

╰☆ CHAYLON ☆╮

Dopomáhá k adaptaci v novém prostředí, v novém městě nebo nové práci.  

╰☆ CHAYO ☆╮

Poskytuje autoritu, vůdčí vedení, respekt ostatních. 

╰☆ CHAYYIEL ☆╮

Vede ztracená zvířata domů, či do dobrých rukou.  

╰☆ CHAZIEL ☆╮

Soulad v lidských vztazích, slitování s nepřítelem.  

╰☆ CHEKINA ☆╮

Nesu v sobě lásku Boha, neboť tuto lásku sama, v den lásky, každého pátku, dostávám. Chráním lásku a dávám možnost projevit ji každému, kdo ji v sobě ukrývá. Také žádám našeho pána o milosti v oblasti lásky pro lidi, kteří jsou na tuto lásku připraveni.  

╰☆ CHEKIRA ☆╮

Jsem sestrou Chekiny a také proto můžu využívat různých výhod. Dávám domov zamilovaným tak, aby vaše láska měla oči jen pro vás, na nic jiného nedokázala myslet, nedokázala se na nic soustředit a přišla za vámi, by opustila vše, co jí drží. Dám vaší lásce bezhlavou zamilovanost a nutkání jít za vámi a již neodejít.  

╰☆ CHELIEL ☆╮

Otevírám mysl lidí, kteří potlačují lásku nebo touhu.  

╰☆ CHELSTI ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu prsou - dohlíží na růst prsou, zpevňuje je, odstraňuje zánět prsních žláz. 

╰☆ CHEMA ☆╮

Odnáší duši domácích zvířat, je to jejich anděl smrti. 

╰☆ CHERATIEL ☆╮

Zahání panický strach, léčí fóbie.  

╰☆ CHERIOUR ☆╮

Dohlíží na potrestání lidí mimo zákon, kteří se tomuto vyhýbají. Vhodný pro lidi, kteří se nemohou svého práva na potrestání jiné osoby domoci soudní cestou.  

╰☆ CHERMES ☆╮

Hlídá klidný spánek dětí a starých lidí, naplňuje v nich jejich touhy. 

╰☆ CHERUBIEL ☆╮

Dohlíží na lásku, by vás vaše láska přijala a začala se chovat jako láskyplná bytost. Podporuje city vaší lásky, by nedošlo k odmítnutí.

╰☆ CHISMAEL ☆╮

Ochráním vás před nebezpečím, které se chystá zaútočit přesně tam, kde ho čekáte nejméně. Odeženu temné síly, které chtějí vás svést na svou špatnou cestu. Se mnou nemusíte se bát ničeho. 

╰☆ CHISTA ☆╮

Vhodný pro každého, kdo chce pochopit náboženství, nebo vidět anděly. 

╰☆ CHOCKMAHEL ☆╮

Stojí u touhy po sexu v takovém měřítku, že dotyčná osoba po vás bude toužit, nezajišťuje však lásku, jen sexuální touhu. 

╰☆ CHOSETIEL ☆╮

Dává lidem bezprostřední reakce, díky němu se dokážete zamilovat, ale také poznáte, kdo vás má skutečně rád, a kdo to jen hraje. 

╰☆ CHOSNIEL ☆╮

Otevírá srdce tak, aby člověk promluvil svým srdcem, a neskrýval své city. Poskytuje také velice dobrou paměť, a to i v případě, pokud jste v něčím srdci a tento člověk toto neprojevuje, vybaví se mu krásné myšlenky na vás, na to, co jste krásného spolu prožili a bude to chtít navrátit.  

andělé začínající písmenem I

╰☆ IACOAJUL ☆╮

Podporuje sebekontrolu, dává sílu kontrolovat vše ve svém životě, bohužel i city a lásku.    

╰☆ IADARA ☆╮

Zamezuje hádkám mezi rodinnými příslušníky, usmiřuje rozhádané.  

╰☆ IADEIL ☆╮

Rozpouští vaše obavy, odklání úzkost, odpoutává negativní myšlenky.  

╰☆ IAHHEL ☆╮

Anděl Iahhel vás přiměje na sobě pracovat pokud je to vaše přání a chtěli byste dosáhnout lepšího života.  

╰☆ IAHMEL ☆╮

Zamezuje nadýmání, pocitu plnosti, reguluje příjem potravy. 

╰☆ IAIAIEL ☆╮

Připadáte si ve vztahu příliš přísní, chopíte se vždy iniciativy, chcete, aby vše bylo podle vás? Chtěli byste se v tomto směru změnit? Pak požádejte o pomoc.   

╰☆ IALAHIAH ☆╮

Chrání soudce a opatrovníky u soudu, všechny lidi zastupující právo.

╰☆ IALAHIAH ☆╮

Přináší ženám neodolatelnou krásu.  

╰☆ IAX ☆╮

Hlídá vaše emoce na uzdě, abyste neřekli něco, co by vás pak následně mrzelo. Pokud se tak stalo, zmírňuje následky těchto neuvážených slov.    

╰☆ IBARIEL ☆╮

Dohlížím na věrnost dvou lidí, kteří se milují v srdcích, a i když nyní spolu nemohou být, posiluji jejich touhu po sobě natolik, že se na žádného jiného člověka s láskou nepodívají. Nenaleznou klidu, dokud nebudou opravdu spolu.

╰☆ IBUZIEL ☆╮

Toto je pátý z andělů finanční prosperity, patřící mezi serafy. Dovede vás k finanční hojnosti. Pokud čekáte dlouho na splnění svého přání v oblasti financí, vězte, že dojdete naplnění, pokud projdete kolem sedmi serafů prosperity, a tento je dalším z nich. 

╰☆ ICABEL ☆╮

Přináší věrnost, oddanost a lásku milenců a partnerů. Každému, kdo opravdu miluje, naplní srdce čistou láskou.  

╰☆ ICIRIEL ☆╮

Dohlíží na lidi závislé na drogách, odvrací jejich mysl od potřeby drog. 

╰☆ ICOJEL ☆╮

Toto je druhý z andělů finanční prosperity, patřící mezi serafy. Dovede vás k finanční hojnosti. Pokud čekáte dlouho na splnění svého přání v oblasti financí, vězte, že dojdete naplnění, pokud projdete kolem sedmi serafů prosperity.

╰☆ IDAN ☆╮

Rádi byste se profesně věnovali historii? Rádi byste našli odpovědi na své otázky, po kterých pátráte již tak dlouho? 

╰☆ IDASOFIEL ☆╮

Toto je čtvrtý z andělů finanční prosperity, patřící mezi serafy. Dovede vás k finanční hojnosti. Pokud čekáte dlouho na splnění svého přání v oblasti financí. 

╰☆ IDRAEL ☆╮

Odstraňuje tvrdohlavost dětí, nechává jim jejich osobnost, ale zbavuje je nepříznivého chování. Vkládá do jejich rukou zodpovědnost a úctu k ostatním. 

╰☆ IEDIDIEL ☆╮

Střeží vás ve chvílích posvátného svazku manželského, stojí při vás u oltáře a dohlíží na pravou lásku, aby došla naplnění. 

╰☆ IEIAIEL ☆╮

Ukáže vám vaší budoucnost, požádejte ho o budoucnost v jedné oblasti, a on vám ji odhalí.   

╰☆ IEIALEL ☆╮

Vstoupím vám do snu a nechám vás nahlédnout do svých minulých životů, právě s partnerem, kterého máte vedle sebe. 

╰☆ IETUQIEL ☆╮

Ochraňuje ženy při porodu, hlídá, aby se nevyskytly žádné komplikace. 

╰☆ IEZALEL ☆╮

Pošlu vám mnoho varovných signálů, mnoho překážek, byste poznali nebezpečí a problémy dříve, než vás zasáhnou. Odstraňuji problémy, však jen s vaší pomocí, jen pokud o to skutečně stojíte. Pak vás ochráním před nebezpečím i problémy.  

╰☆ IHHNAS ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčení skoliózy. 

╰☆ IHIAZEL ☆╮

Pomáhá získat důvěru v sebe a své schopnosti.

╰☆ IJISTEL ☆╮

Toto je třetí z andělů finanční prosperity, patřící mezi serafy. Dovede vás k finanční hojnosti. Pokud čekáte dlouho na splnění svého přání v oblasti financí, vězte, že dojdete naplnění, pokud projdete kolem sedmi serafů prosperity, a tento je dalším z nich.  

╰☆ IKAVEL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu pohlavních nemocí, léčí záněty pohlavních orgánů, navrací mužům chuť na sexuální život - léčí sterilitu, ochraňuje vaječníky. 

╰☆ IKKARSOF ☆╮

Léčí zánět dásní, uzdravuje je a napomáhá jejich regeneraci.

╰☆ IKOOF ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na stabilitu těla, na ztrátu rovnováhy.

╰☆ ILAN ☆╮

Rádi byste se usadili na místě, které vám tak známé připadá, vybrali jste si na tomto místě již pozemek nebo místo, a rádi byste ho získali? Nedaří se vám mít dostatek peněz na tento dům? Nebo marně sháníte pozemek v určitém kraji či v určité vesnici?  

╰☆ ILANIEL ☆╮

Jsem andělem riskování v lásce. Toužíte po někom, kdo vám lásku neprojevuje, či se vám snad vyhýbá? Podívejte se do svého srdce a povězte upřímně, zda byste sami se sebou dokázali žít, zda byste své vnitřní chyby dokázali tolerovat na tom, koho milujete. Zaměřte se nyní na své vlastní chyby, pokuste se s nimi pracovat, odstranit je, pak budete obklopeni tak velkou září, že vás vaše láska nemůže přehlédnout a opět po vás zatouží.  

╰☆ IMAMIAH ☆╮

Anděl Imamiah vede nezodpovědné k zodpovědnosti.  

╰☆ IMRIEL ☆╮

Zajistí, aby se lidé ve vašem okolí nevymlouvali na nedostatek času, a splnili to, co mají. 

╰☆ INHII ☆╮

Pomůže přijímat pozitivní a léčivé energie, tak, abyste mohli pomáhat ostatním. 

╰☆ INIAS ☆╮

Pomůže vám říci to, co ukrýváte ve svém srdci. Pomůže vám komunikovat s tím, na kom vám záleží, pomůže vám odstranit obavy s tím spojené.  

╰☆ IOELET ☆╮

Anděl přivolaný na pomoc při vymítání démona usazeného v těle. 

╰☆ IONEL ☆╮

Archanděl hlídající zdraví, pomáhající Rafaelovi v léčení.    

╰☆ IREL ☆╮

Pomáhá složit úspěšně maturitu, zajišťuje úspěch při státnicích.

╰☆ IRIN ☆╮

Hlídá vaše kroky, abyste nesešli z pravé cesty.    

╰☆ ISAIAH ☆╮

Máte na straně peníze, byste se mohli postarat o svou lásku, ale bojíte se, že je to málo? Nebo šetří váš milý a bojí se, že to nestačí na to, byste mohli společně bydlet, by se o vás dokázal postarat?  

╰☆ ISDA ☆╮

S jeho pomocí se vám podaří zhubnout.   

╰☆ ISHIM ☆╮

Zmírňuje hříchy, vede vás cestou přímou k napravení. 

╰☆ ISHLIAH ☆╮

Chrání vás na operačním sále při císařském řezu, aby se nestalo nic vám ani miminku.    

╰☆ ISIAIEL ☆╮

Poskytuje radu v přítomnosti, aby přítomnost pokračovala krásnou budoucností. Dává vztahům harmonii.  

╰☆ ISIAILEL ☆╮

Anděl velkých úspěchů přiletí i k vám a pomůže vám být skutečně úspěšnými. Soustřeďuje se na podnikání a vyšší posty lidí.

╰☆ ISMAIL ☆╮

Anděl zaříkávání proti černé magii. 

╰☆ ISMOLI ☆╮

Utěšuje vás v porodních bolestech, dohlíží na přirozený porod.

╰☆ ISOLDA ☆╮

Pomáhá překonat nesnáze v lásce, ochraňuje velkou lásku. 

╰☆ ISRAEL ☆╮

Zamilovali jste se do člověka, který vaše city neopětuje? Chtěli byste tyto city v něm probudit? Nebo byste se naopak chtěli od svých citů k tomuto člověku odpoutat?  

╰☆ ISRAFEL ☆╮

Uvolňuje pocity, které se derou stále na povrch a způsobují problémy. Po uvolnění se tyto problémy vytrácí. 

╰☆ ISRAFII ☆╮

Podporuje lásku k hudbě.  

╰☆ ISSACHAR ☆╮

Ublížil vám někdo, kdo byl vaším přítelem? Odloudil vám partnera, nebo skvělé pracovní místo? Půjčili jste mu peníze a on je nechce vrátit? 

╰☆ ITAI ☆╮

Potřebujete se připravit na studium, a přitom pracujete? Chcete, aby vám bylo toto studium umožněno? Nebo naopak už studujete, a jste vyčerpaní, neboť při studiu pracujete? 

╰☆ ITAMAR ☆╮

Chystáte se prozkoumat daleké kraje, toužíte se vydat na ostrov či na místo, které je pro vás nemožné navštívit v současné době? 

╰☆ ITHURIEL ☆╮

Pomáhá při sebezdokonalování, ukáže vám vaše vlastní já, jaké skutečně je, bez přetvářky. Dopomáhá vám najít sám sebe. 

╰☆ ITKAL ☆╮

Anděl Itkal slouží pro dobré mezilidské vztahy. 

╰☆ ITQAL ☆╮

Anděl Itqal je Andělem lásky, dohlížející na harmonii ve vztazích.  

╰☆ ITUBIEL ☆╮

Toto je první z andělů finanční prosperity, patřící mezi serafy. Dovede vás k finanční hojnosti. Pokud čekáte dlouho na splnění svého přání v oblasti financí, vězte, že dojdete naplnění, pokud projdete kolem sedmi serafů prosperity, a tento je prvním z nich.  

╰☆ IWJANIEL ☆╮

Toto je sedmý z andělů finanční prosperity, patřící mezi serafy. Dovede vás k finanční hojnosti. Pokud čekáte dlouho na splnění svého přání v oblasti financí, vězte, že dojdete naplnění, pokud projdete kolem sedmi serafů prosperity, a tento je dalším z nich.  

╰☆ IXURIEL ☆╮

Toto je šestý z andělů finanční prosperity, patřící mezi serafy. Dovede vás k finanční hojnosti. Pokud čekáte dlouho na splnění svého přání v oblasti financí, vězte, že dojdete naplnění, pokud projdete kolem sedmi serafů prosperity, a tento je dalším z nich.  

andělé začínající písmenem J

╰☆ JABAMIAH ☆╮

Podporuje esoteriku, učení. Dává možnost naučit se více, než je psáno v pozemských knihách.   

╰☆ JAEL ☆╮

Anděl odpuštění vám pomůže, pokud chcete někomu odpustit.

╰☆ JAHEL ☆╮

Anděl učitelů a filozofů. 

╰☆ JAHRIEL ☆╮

Pošlu vám velmi brzy člověka, se kterým prožijete krásný partnerský vztah.

╰☆ JAHUVAIACH ☆╮

Chrání vás před hádkami, před nepřízní osudu, upozorní dopředu na nepříznivou situaci. 

╰☆ JACHADIEL ☆╮

Dohlížím na svatební přípravy, aby vše proběhlo k vaší spokojenosti.

╰☆ JALDABAOTH ☆╮

Povedu vás po vaší duchovní cestě, zvýším vaší duchovní úroveň, abyste se přiblížili více andělské říši a mohli tak svůj život prožít plnohodnotně. 

╰☆ JALUHA ☆╮

Je na čase odpoutat se od ostatních a jít si svou vlastní cestou? Nemáte k tomu odvahu? Pomohu vám s tím. Neboť nyní se jen trápíte a zavíráte si cestu k lepšímu životu, k životu, jaký si zasluhujete a jaký si přejete. Proč tedy nechat se ovládat egem jiného člověka, když můžete být naprosto svobodní? 

╰☆ JAMABIAH ☆╮

Anděl Jamabiah probouzí vaší lásku k umění. 

╰☆ JANIEL ☆╮

Dává sílu lidem starajícím se o osoby s tělesným postižením. 

╰☆ JANOS ☆╮

Odstraňuji bloky v milostných trojúhelnících, by šel člověk za svým srdcem, nedíval se za sebe, neželel toho, co po sobě zanechal. By učinil jedinou správnou věc. By opustil vše, co je již staré a nefunkční, a odešel budovat nový život s tím, koho miluje. By se nedíval na lidi, kteří pojí se s jeho současností i minulostí. By dokázal postavit se za svou lásku a učinil velké životní rozhodnutí. 

╰☆ JAOEL ☆╮

Vkládám do snu dobu vašeho přání. Pokud tedy chcete znát Boží načasování, požádejte mě a já vám ji ukážu ve snu. 

╰☆ JARAHEL ☆╮

Je na čase hrát si, ale váš partner o žádné hrátky nestojí? Přesto vám chybí předehra, krásné milování? 

╰☆ JARIEL ☆╮

Skrze tohoto anděla máte možnost vidět Ježíše. Zjeví se však jen tomu, jehož srdce je čisté. 

╰☆ JAXIJEL ☆╮

Posílá vám do cesty více peněz, byste byli také spokojeni a mohli si dovolit něco více, než je tomu nyní.   

╰☆ JAZAR ☆╮

Anděl, který dokáže změnit srdce člověka, aby se do vás zamiloval.

╰☆ JAZERIEL ☆╮

Dohlížím na příchod štěstí do života každého člověka, který mě o to požádá. Pomáhám získat velký finanční zisk na své touhy, které jsou nyní nenaplněny. Ochráním vás na služebních cestách, dohlédnu, by tyto cesty završeny byly úspěšným jednáním. Toto vše můžete získat, pokud je vaše přání finančního charakteru.  

╰☆ JEDUTHUN ☆╮

Vede váš hlas při písni k dokonalosti. Pomáhá zpěvákům a zpěvačkám okouzlit své publikum.   

╰☆ JEFIFIAH ☆╮

Jste na všechno sami, a zdá se vám, že si se situací nedokážete poradit? Nemáte nikoho kolem sebe, komu byste se mohli svěřit a kdo by vám ukázal také druhou stranu vašeho problému?  

╰☆ JEFIMIELA ☆╮

Jefimiela je andělem lásky, pod jejím dotekem rozkvétá vaše srdce a mění se v čistou lásku. Taktéž se dotýká srdce vašeho milovaného, by jeho láska stále kvetla a projevila se taková, jaká je.    

╰☆ JEGUDIEL ☆╮

Dává příležitost čestným, upřímným lidem, poznat duchovní cíle. 

╰☆ JEHIEL ☆╮

Pokud litujete, že jste někomu nestačili říci to, co vás nyní tíží, můžete tak učinit skrze tohoto anděla.    

╰☆ JEHOEL ☆╮

Boží posel zpěváků, chrání jejich hlas, zajišťuje vysoké výkony. 

╰☆ JEHUDIAH ☆╮

Anděl Jehudiah je Andělem smrti, dohlížející na zmírnění žalu pozůstalých.  

╰☆ JEHUDIEL ☆╮

Dává popularitu lidem, kteří se snaží a tvrdě na sobě pracují.

╰☆ JEHUEL ☆╮

Ochraňuje výpočetní techniku, aby dlouho sloužila.    

╰☆ JEHUVAIACH ☆╮

Jste příliš závislí na svém partnerovi a chtěli byste tuto závislost odstranit? Nebo je partner závislý na vás? Pomohu vám s tímto.    

╰☆ JELAIAH ☆╮

Odstraňuje rasismus, dává toleranci proti menšinám. 

╰☆ JELIAL ☆╮

Anděl Jelial je Andělem lásky, dohlížející na vášeň a sex. 

╰☆ JELIEL ☆╮

Anděl Jeliel dává přirozenou autoritu. 

╰☆ JELUHA ☆╮

Tento anděl vede vás cestou vašeho sebepoznání, vede vás na místa, kde se mnohé naučíte a posléze při vás stojí, když sami chcete toto vyučovat.  

╰☆ JERATHEL ☆╮

Chystáte se na umělé oplodnění, a rádi byste, aby to již nyní vyšlo? Toužíte po miminku, a cítíte, že je toto jediný způsob, jak toho dosáhnout?  

╰☆ JERAZOL ☆╮

Dává nadlidskou fyzickou sílu.  

╰☆ JEREMIAH ☆╮

Chcete napsat své lásce, a chcete, aby jí to potěšilo? Rádi byste jí vykouzlili úsměv na rtu?  

╰☆ JEREMIEL ☆╮

Zbavuje vás strachu, hněvu a dalších negativních emocí. 

╰☆ JETHRO ☆╮

Přináší bohatství do vašeho života, nebudete již muset otáčet každou korunu, budete si moci také dopřát něco, po čem dlouho toužíte.  

╰☆ JEU ☆╮

Dbá na uspořádání hvězd, dopomůže porozumět astronomii.

╰☆ JEZALEL ☆╮

Pomůžu vám s problémy v zaměstnání. Nepříjemná atmosféra vám nedělá dobře, do práce se netěšíte, a obáváte se dalších problémů? Povolejte mě, a atmosféra na pracovišti se opět vyčistí.  

╰☆ JHIT ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu a zklidnění tračníku.  

╰☆ JHUDIEL ☆╮

Dává do srdce lásku stejnou, jako vyjadřují andělé Bohu. 

╰☆ JIGET ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na nehty, by nezarůstaly, léčí nervozitu spojenou s kousáním nehtů. 

╰☆ JIHLI ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na zdravý vývoj dítěte v onemocnění obrny.

╰☆ JIHVUL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu karpálního tunelu.  

╰☆ JILJI ☆╮

Ochraňuji lásku, odstraňuji utrpení, vkládám myšlenky na vás, aby se člověk nebál komunikovat a vyslovit to, co by řekl rád. Dohlížím na vás v období setkání, ke kterému vás dovedu.  

╰☆ JIRHI ☆╮

Odstraňuji z cesty překážky, které je třeba překonat na cestě za svou láskou. 

╰☆ JIROK ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčení koliky.  

╰☆ JOBEL ☆╮

Chováte k někomu nenávist? Rádi byste se jí zbavili, abyste si neblokovali to krásné, co může přijít, až se této vlastnosti zbavíte jednou pro vždy? 

╰☆ JOEL ☆╮

Podnikáte, a nedaří se vám? Stačily by vám menší, ale stálé peníze, alespoň pro začátek? Menší částky, které byste vydělali denně? Tak, abyste byli v konečném důsledku spokojeni?  

╰☆ JOFIEL ☆╮

Povedu vaše myšlenky tím správným směrem, by váš život stal se plnohodnotný a vy ho mohli prožívat v lásce a hojnosti. Pomáhám nasměrovat vás přesně tam, kde na vás čeká štěstí.

╰☆ JONAH ☆╮

Potřebujete se něco naučit, ale nejde vám to? Chtěli byste vynaložit menší námahu, a přesto látku dokonale pochopit a naučit se jí? 

╰☆ JONATHAN ☆╮

Vede vás cestou za vaším osobním štěstím, za štěstím ve vztazích, za pravou láskou, za šťastným domovem. 

╰☆ JOPHIEL ☆╮

Ukazuje světlé i stinné stránky každého člověka. 

╰☆ JOSIAH ☆╮

Chrání vás před ohněm, na druhou stranu dokáže každé srdce rozpálit velkou láskou.  

╰☆ JOSUA ☆╮

Jako syn Boží vás povedu po cestě za vaší láskou, s požehnáním mého otce. Sídlím ve vašem srdci, proto mě můžete požádat o cokoliv, pokud vám toto přání vychází ze srdce. Otevřete své srdce a najdete mě. Naslouchejte svému srdci, a uslyšíte má slova a ucítíte mou lásku. Nezáleží na tom, zda ve mně věříte, já věřím ve vás. Vydejte se po své cestě za láskou, rád vás budu doprovázet. Přejte si, podle vůle Boží, a já vaše prosby vyslyším. Až přijde čas, snesu vám milost od mého Otce a vy dojdete naplnění svého přání.  

╰☆ JOUSTRIEL ☆╮

Hlídá velká přátelství, která trvá po celý život.  

╰☆ JUCLIEL ☆╮

Dává ochotu jít penězům naproti, přináší prosperitu do vašeho života.

╰☆ JUKAR ☆╮

Dává sílu lidem starajícím se o osoby s mentálním postižením.  

╰☆ JYSROK ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčení endometriózy. 

andělé začínající písmenem K

╰☆ KABNIEL ☆╮

Léčí lidskou hloupost, naivitu a pošetilost. 

╰☆ KABSHIEL ☆╮

Pokud potřebujete něčí přízeň, potřebujete se dostat na pracovní místo, na které byste se jinak nedostali, poproste tohoto anděla. 

╰☆ KADIEL ☆╮

Přivolává do vašeho života bohatého partnera.   

╰☆ KADMIEL ☆╮

Pomáhá ve chvílích nouze, dohlíží na správná rozhodnutí. Pokud chcete něco udělat, ale brání vám v tom strach či cokoliv jiného, požádejte právě Kadmiela, aby vám s tím pomohl. Máte něco v srdci, ale navenek se chováte jinak? Chtěli byste někomu něco říci, ale váš vnitřní strach vám brání.

╰☆ KAFZIEL ☆╮

Anděl smrti králů a vysoce postavených lidí. 

╰☆ KAKABEL ☆╮

Poskytuje soutěživost, hravost, výhry v soubojích.    

╰☆ KALIEL ☆╮

Dává do našich životů radost a smích, pomáhá myslet před neuváženým činem. 

╰☆ KALKAIL ☆╮

Čekáte obrat ve vaší záležitosti, a on stále nepřichází? Chtěli byste se pohnout z místa? Chtěli byste prožívat jiný život, než který vám byl dán? Potřebujete pomoci s konkrétní situací, by vše se v dobré obrátilo a vy jste na to nedoplatili? Týká se vaše záležitost práce, lásky, či snad zdraví? 

╰☆ KAMAEL ☆╮

Anděl Kamael je Andělem světských potřeb, dohlížející na sportovní výkony. 

╰☆ KAMALI ☆╮

Přivede do vašeho života dávno ztracenou lásku.   

╰☆ KAMBRIL ☆╮

Pomáhá vědě, technologiím a pokroku. 

╰☆ KANDILE ☆╮

Dohlíží na autistické děti, ulehčuje práci těm, kdož se jim věnují, aby jim lépe porozuměli.   

╰☆ KARAKASA ☆╮

Pokud je vaše přání směřováno na šťastný domov v novém domě, pak mě zavolejte, a já vám pomohu, abyste našli bydlení dle vašich představ.   

╰☆ KAROZ ☆╮

Informuje vás o blížících se událostech vašeho života. 

╰☆ KASSIEL ☆╮

Pomáhá k trpělivosti, k překonání dlouhodobých překážek a problémů. Pomáhá také k vyrovnanosti a pochopení karmy.

╰☆ KATARINA ☆╮

Máte sjednanou schůzku se svou láskou? Chtěli byste, abyste mohli společně založit rodinu, nebo jen být spolu v partnerství?  Rádi byste, aby vám toto partnerství partner nabídl? 

╰☆ KATRIEL ☆╮

Toužíte po slávě, bohatství a úspěchu?  

╰☆ KATZFIEL ☆╮

Chrání na služebních cestách před nehodami.   

╰☆ KEFIREL ☆╮

Probudí ve vás vaše vnitřní dítě, byste lépe naslouchali andělům a byli s nimi více ve spojení.  

╰☆ KELAMIA ☆╮

Pomůžu vám zhodnotit váš problém, podívat se na něj s nadhledem, abyste ho dokázali vyřešit ke své spokojenosti.

╰☆ KELEDRIEL ☆╮

Keledriel je andělem spojující dvě půlky duše, spojuje u těchto lidí mysl, srdce i duši, dává do života těchto dvou lidí harmonii, lásku a důvěru a odvahu jít za svou láskou. Vkládá myšlenky jednoho do mysli druhého, tedy na co myslíte, to se stane součástí a přáním také vašeho partnera. 

╰☆ KEMIEL ☆╮

Dává právě narozenému miminku do vínku štěstí, prosperitu a velkou lásku na celý život. 

╰☆ KEMUEL ☆╮

S jeho pomocí se naučíte milovat sami sebe, a tím vám budou milovat ostatní. 

╰☆ KEPHAREL ☆╮

Pomůže nalézt vhodné místo pro těžbu českého granátu. 

╰☆ KERUB ☆╮

Ochraňuje knihy před zničením, uchovává jejich moudrost pro další generace. Můžete ho také přivolat, pokud sháníte některou knihu, kterou chcete mít ve své knihovně. 

╰☆ KERUBIEL ☆╮

Chystáte se nastěhovat k někomu do podnájmu či si chcete pronajmout byt či dům, a nevíte, zda děláte dobře? Vybrali jste si takové místo? Chcete, abyste tam byli spokojeni? 

╰☆ KERUBIM ☆╮

Ochraňuje dívky od 15 do 18 let jejich věku. 

╰☆ KESEF ☆╮

Nedaří se vám, a přesto byste chtěli dosáhnout velkých výsledků? Nebo toužíte po partnerovi svých snů? Nebo dáváte přednost něčemu jinému? Pak vyslovte své přání.  

╰☆ KETER ☆╮

Chcete, aby vás partner miloval a zapomněl na jiné ženy? Chcete si získat jeho pozornost, náklonnost, aby neměl zájem o jinou? Pak jste zvolili správně.  

╰☆ KEXYFIEL ☆╮

Přináší do vašeho života klid a pohodu, by k vám mohly proudit finanční prostředky.    

╰☆ KFIAL ☆╮

Dohlíží na to, abyste zapřemýšleli nad určitou situací a našli co nejdříve správné řešení. 

╰☆ KCHATRAVAJRU ☆╮

Kchatravajru pomáhá chudým lidem, by nebyli již chudí, přináší blahobyt těm, kdož to potřebují a zaslouží si to. Také ochraňuje vojáky v boji.   

╰☆ KIRTABUS ☆╮

S jeho pomocí se snadno naučíte jakýkoliv cizí jazyk.   

╰☆ KLIFAR ☆╮

Jsem andílkem léčení, andílkem starajícím se o zdravá těla lidí, pokud jsem o to požádán. Mám na starosti správné trávení, omezuji nezdravé přejídání se, nastoluji v těle klid a řád pro zdravé hubnutí.  

╰☆ KMIEL ☆╮

Působí proti špatné náladě, kterou vám přivodili ostatní.  

╰☆ KOCHABIAH ☆╮

Navozuji dobré vztahy s tchýní či tchánem, abyste spolu dobře vycházeli. Stojí tito lidé mezi vámi a vaším partnerem? Je vaše domácnost spíše pod jejich režií? Chcete to změnit? 

╰☆ KOCHABIEL ☆╮

Čekáte na návrat partnerky a obáváte se, aby si mezitím nenašla jiného muže? Chcete její myšlenky směřovat pouze na vás? Rádi byste, aby si s nikým jiným nic nezačala, než se vrátí k vám? Pak zvolte mou pomoc. 

╰☆ KOKABEL ☆╮

Čekáte na návrat partnera a obáváte se, aby si mezitím nenašel jinou ženu? Chtěli byste jeho naprostý celibát, než se vrátí k vám? Střídá snad ženy? Rádi byste, aby si s nikým jiným nic nezačal, než se vrátí k vám? Pak zvolte mou pomoc.  

╰☆ KOKAVIEL ☆╮

Anděl povolující nemožné věci, vedoucí k uskutečnění.    

╰☆ KOLOPARTION ☆╮

Dává odvahu jednat podle své intuice.    

╰☆ KOMISOROS ☆╮

Nechcete čekat dlouho na splnění svého přání? Je vaše přání skutečně velké a vaše víra pevná? Máte pokoru v srdci? Přejete si, by se vám vyplnilo přání co nejdříve? Pak stačí si přát a já se postarám, by bylo vaše přání přijato k posouzení, by vám mohlo být co nejdříve splněno.  

╰☆ KORE ☆╮

Ocitli jste se v nejistotě a nevíte, jak z toho ven? Chcete mít jistotu, že jste na správné cestě? Pomohu vám.    

╰☆ KORNIEL ☆╮

Pomáhá při studiu těsnopisu a jeho snadnému uplatnění v životě.

╰☆ KOTECHA ☆╮

Chrání dětské poklady až do jejich odhalení samotnými dětmi. 

╰☆ KRIMA ☆╮

Máte kolem sebe spoustu falešných lidí, kteří vám nepřejí? Vaši sousedé si na vás stále stěžují, i když k tomu nemají žádný důvod? Pak mne požádejte o pomoc, nahlédnu do jejich srdcí a ukážu vás v tom nejlepším světle.   

╰☆ KRONIEL ☆╮

Připletla se do vašeho vztahu jiná žena, a vy ji ve své blízkosti nechcete? Ohrožuje váš vztah? Mohla by vám odloudit partnera?

╰☆ KRYSHTOF ☆╮

Pozvednu lásku, kterou máte na dně svého srdce, byste nechali minulost za sebou a hleděli do krásné budoucnosti. 

╰☆ KUTIEL ☆╮

Vede ruku lidem pracujícím s virgulí nebo siderickým kyvadélkem. 

╰☆ KYRIEL ☆╮

Pomáhá lidem krotit divoká zvířata.   

andělé začínající písmenem L

╰☆ LABEZERIN ☆╮

Labezerin zajišťuje úspěch v podnikání, nasměruje cestu vašim zákazníkům či klientům, by vás nepřehlédli a nakupovali právě u vás, by byli spokojeni s vaším zbožím či službami. Díky těmto lidičkám získáte také dobrý výdělek, na oplátku jim poskytnete kvalitní zboží či služby.

╰☆ LABUSI ☆╮

Léčí dysfunkci mozku, aby se takoví lidé lépe začlenili do společnosti, takovýmto dětem dává dar učení a pobírání nových informací, aby s tím neměly velké potíže.  

╰☆ LAHABIEL ☆╮

Anděl Lahabiel je Andělem milosrdenství, dohlížející na vaši ochranu před zlem a zlými lidmi.    

╰☆ LAHARIEL ☆╮

Pokud se vám zdá, že se vám vůbec nic nedaří, povolejte tohoto anděla, nechť vnese světlo do vašeho života.   

╰☆ LAILAH ☆╮

Dohlížím na početí miminka. By podařila se cesta dušičky do tělíčka vašeho malého děťátka. Však i vztah může být malé miminko. Proto i na zrody krásných vztahů dohlížím, by probíhaly v lásce a porozumění.  

╰☆ LAILIEL ☆╮

Chcete utajit svůj milostný poměr, aby se o něm nikdo nedozvěděl? Nebo snad chcete svého vyvoleného jen pro sebe, ale on již žije v jiném vztahu?   

╰☆ LAMACH ☆╮

Anděl odpočinku a meditací, nasměruje vás do míst, kde si odpočinete, naberete ztracenou energii.    

╰☆ LAMEDIEL ☆╮

Anděl pomáhající mít pevnou vůli zhubnout, věnovat se cvičení tak, abyste se mnoho neunavili, ale cvičení přesto bylo efektivní. 

╰☆ LARZOD ☆╮

Pokud toužíte poznat tajemství, která se ukrývají před vašimi zraky, získat moudrost a obdiv ostatních, pak zvolte tohoto anděla.

╰☆ LAUHVIAH ☆╮

Anděl Lauhviah vám ukáže slabiny nepřátel a konkurence. 

╰☆ LAUVIAH ☆╮

Anděl Lauviah nás vede přes veškeré zkoušky osudu, ať jsou jakkoliv zlé.

╰☆ LAVAN ☆╮

Lavan obrací vaše cesty naruby, byste šli podle osudu a zažívali skutečné štěstí tak, jak máte předurčeno. Pomáhá s přeseknutím pout karmických záležitostí.  

╰☆ LAZAI ☆╮

Odstraňuje parafilii, neboli sexuální úchylky. 

╰☆ LEBES ☆╮

Chrání vás na cestách plných dobrodružství, ochraňuje v exotických zemích.  

╰☆ LECABEL ☆╮

Anděl Lecabel je andělem talentů.  

╰☆ LEHAHIAH ☆╮

Lehahiah je andělem výher, ať již peněžních, soudních, vztahových. Stačí se na něj dobře napojit, počkat na znamení, kdy bude ten nejvhodnější den, a pak jen štěstí podržet a nepustit.  

╰☆ LEIAZEL ☆╮

Anděl Leiazel chrání veškeré umění, umělce, spisovatele i jejich vydavatele. 

╰☆ LEILA ☆╮

Podívejte se do očí své lásky, upřímně a s pokorou v srdci. Zjistíte, zda je vaše láska pro vás připravena, nebo zda potřebuje ještě trochu času. Tento pohled si zapamatuje a přijde brzy, neboť tento pohled nebude moci vyhnat ze své hlavy. Uvidí svou vlastní touhu po lásce, po vaší lásce.

╰☆ LEKADEL ☆╮

Dává talent a dovednosti. 

╰☆ LELAHEL ☆╮

Anděl Lelahel vám nadělí hodně optimismu.   

╰☆ LELIEL ☆╮

Chrání při vycestování na africký kontinent.    

╰☆ LEMANAEL ☆╮

Lehce se naučíte kterýkoliv slovanský jazyk.  

╰☆ LEUVIAH ☆╮

Anděl Leuviah vás obdaří vysokou inteligencí a dobrou pamětí.

╰☆ LEVANAEL ☆╮

Čeká vás vyšetření u lékaře, a vy se obáváte špatných výsledků? Chtěli byste mít jistotu, že vše bude v pořádku? Trápí vás tyto myšlenky, a bojíte se, abyste si jimi nepřivodili onemocnění? Pak mě požádejte o pomoc. 

╰☆ LEVIAH ☆╮

Vytyčení cílů a jejich dosažení.  

╰☆ LEZALEL ☆╮

Anděl Lezalel chrání partnery, urovnává spory v partnerství. 

╰☆ LIOR ☆╮

Tento anděl ukáže vám vaší vnitřní krásu tak, byste byli krásní i pro ostatní.

╰☆ LIRUX ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží a odstraňuje mdloby. 

╰☆ LIVET ☆╮

Rozvíjí milenecké vztahy, dává do nich kreativitu, zbavuje pochybností. 

╰☆ LIWET ☆╮

S tímto andělem dáte průchod svým tvůrčím myšlenkám. 

╰☆ LOGOS ☆╮

Jako nejstarší anděl dává velkou moudrost, trpělivost, vytrvalost, ale také plní přání týkající se porozumění určité záležitosti, na kterou rozum nestačí.   

╰☆ LOUDAIL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčení artrózy. 

╰☆ LOVIEL ☆╮

Pomáhá ve vztazích, zlé odnáší pryč, přivádí čistou lásku, probouzí lásku, pomáhá zbavit se tyranů a vyděračů v lásce.

╰☆ LOXIM ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na alergie - léčí je a odstraňuje.  

╰☆ LUEL ☆╮

Pomůže vám ochránit to, co jste vytvořili vlastníma rukama. Dodává odvahu na další vaše projekty.   

╰☆ LUMAIL ☆╮

Pomáhá při studiu umělého jazyka zvaného esperanto.   

╰☆ LUMIEL ☆╮

Chystáte se na operaci a rádi byste, aby vše proběhlo v pořádku, a vy jste se mohli opět zařadit brzy do pracovního života? Bojíte se operace? Budu stát při vás, povedu chirurgům ruku, aby vše bylo v nejlepším pořádku. 

╰☆ LUXUIN ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu ekzémů.  

╰☆ LYKAEL ☆╮

Můžete ho žádat o velkou lásku, o spřízněnou duši nebo o lásku toho, jehož milujete. Pokud má tento človíček byť malé semínko lásky ve svém srdci, pak toto semínko vzklíčí a začne růst.

andělé začínající písmenem M

╰☆ MADAN ☆╮

Podává pomocnou ruku těm, kdož o to žádají. Napojí se na vaší duši a poskytne vám vedení.   

╰☆ MADIMEL ☆╮

Pomáhám zastavit finanční propad, chudým lidem dávám možnost výdělku, odstraňuji obavy o vlastní existenci nebo existenční problémy v rodině.  

╰☆ MADIMI ☆╮

Rádi byste od svého milého dostali dárek? Máte tento dárek již vybrán? Toužíte po něm? 

╰☆ MADIMIEL ☆╮

Dohlíží na správný rozvoj člověka, pokud se vám zdá, že jste se zastavili na místě, požádejte ho o pomoc.    

╰☆ MADOR ☆╮

Zajišťuje víru podloženou rozumem, zamezuje, aby lidé něčemu slepě věřili, podporuje je v tom, aby o tom dokázali také přemýšlet.   

╰☆ MAEL ☆╮

Neexistuje správné nebo špatné rozhodnutí, ani náhled na věc. Je to jen odlišný náhled, tento anděl vám otevře cestu, abyste dokázali pochopit také jiného člověka, jeho názor i jeho vnímání celé situace, a mohli se správně rozhodnout. 

╰☆ MAHADAO ☆╮

Pomáhá v časech samoty pochopit, proč je samota důležitá a k čemu vede.   

╰☆ MAHANANEL ☆╮

Láska má sílu uzdravovat tělo i mysl, a s láskou to tento andílek také činí. Posílá do vašeho srdce velkou lásku. 

╰☆ MAHARIEL ☆╮

Připravuje duše na jejich další cestu do dalšího těla. 

╰☆ MAHASIAH ☆╮

Anděl Mahasiah zajistí, aby vás ostatní brali vážně.    

╰☆ MAHCHIT ☆╮

Anděl smrti, který odnáší duše dětí do nebe.   

╰☆ MAHZIAN ☆╮

Anděl Mahzian je Andělem léčení, jedním z hlavních pomocníků Archanděla Rafaela, dohlížející na oči.   

╰☆ MACH ☆╮

Anděl poskytující vnitřní pohled na svět, který je oku neviditelný.

╰☆ MACHIDIEL ☆╮

Machidiel dává odvahu těm, kdož se bojí projevit svou lásku, kdož se bojí projevit své city.   

╰☆ MAION ☆╮

Dává lidem sebekontrolu a sebekázeň. 

╰☆ MAKTIEL ☆╮

Ochraňuje stromy, poskytuje útočiště ptákům volně žijícím, dohlíží na lidi, kteří se starají o potravu ptáků přes zimu. 

╰☆ MALAHIDAEL ☆╮

Dává odvahu stát si za tím, co je správné. 

╰☆ MALACHIEL ☆╮

Malachiel podává pomocnou ruku těm, kteří neuváženě prohráli velkou finanční sumu nebo ji někomu půjčili, poučili se ze svých chyb, pochopili, že ne vždy stojí štěstí na jejich straně, pokorně prosili za odpuštění své neuváženosti. Těmto lidem dává příležitost získat své finance zpět. 

╰☆ MALACHIM ☆╮

Otevírá dveře do magie a metafyziky.    

╰☆ MALAIKA ☆╮

Poskytuje duchovní podporu lidem, kteří svou víru ztratili. 

╰☆ MALAKHAMAVET ☆╮

Nevíte, kudy kam? Opustil vás váš partner, a vy se cítíte na dně? Máte ty nejhorší myšlenky?  

╰☆ MALEK ☆╮

Chcete, aby partnerka vašeho milého pustila ho ze svých sítí, aby nedělala problémy? Bojí se váš milý, aby vám nějakým způsobem neublížila? Chcete ho uchránit tohoto strachu? 

╰☆ MALKIEL ☆╮

Poskytuje inspiraci, nápady. Pomáhá k úspěchu těm, kdož usilovně pracují.

╰☆ MALTHANAEL ☆╮

Svítí na cestu, byste našli svou lásku, byste se nebáli vykročit a jít za svým štěstím. Dává lehkost vašim krokům, dává lehkost projevům lásky.   

╰☆ MALTIEL ☆╮

Ochraňuje učitele, dává jim trpělivost a autoritu.  

╰☆ MAMARAO ☆╮

Léčitel duševních potíží.  

╰☆ MANADEL ☆╮

Ochraňuje všechna zvířata, která mají domov pod vodou. 

╰☆ MANAKEL ☆╮

Anděl Manakel vám dodá vnitřní i venkovní krásu.   

╰☆ MANU ☆╮

Dohlíží na plnění osudu člověka.    

╰☆ MAONGA ☆╮

Dostali jste se do exekuce ne vlastní vinou? Půjčili jste si peníze na dobrou věc, na dům, na podnikání, na vzdělání svých dětí? Chtěli byste věřitelům co nejdříve zaplatit? Chtěli byste mít dostatek financí na své dluhy? Tak poproste právě Maongu.  

╰☆ MARCUS ☆╮

Jsem andělem rozvodů. Se mnou se vám lehce bude říkat ženě, že jste se zamilovali do jiné, se mnou se ujistíte, že je to jediná správná cesta k vašemu štěstí.   

╰☆ MARDUK ☆╮

Navedu vás na dobré zaměstnání, dostanete pracovní příležitost podle vašich schopností a nároků.   

╰☆ MARGIVIEL ☆╮

Poskytuje mladistvou tvář, vepisuje do tváře moudrost.    

╰☆ MARIOK ☆╮

Odstraním z vašeho života největší překážku, která vám nedovoluje jít dál. 

╰☆ MARKEETA ☆╮

Jako svatá panna, která byla vzata mezi anděly, dohlíží na čistotu v lásce i víře, dodává naději k lepším zítřkům, pomáhá odolat pokušení při odloučení páru.   

╰☆ MAROCH ☆╮

Ochrání vás či vaše dítě před psychopaty a jinak duševně narušenými jedinci. 

╰☆ MASLEH ☆╮

Chybí ve vašem vztahu láska? Nerozumí vám partner? Nepodpoří vás ve vašich snech? Chcete to změnit? Rádi byste zažívali porozumění ze strany partnera?  

╰☆ MASNIEL ☆╮

Máte problémy s kamarádkou či kamarádem? Rádi byste s tímto člověkem navázali bližší vztah? Nebo jen tyto problémy chcete odstranit?  

╰☆ MASTHO ☆╮

Odstraňuje klam a iluzi, dává nahlédnout na skutečnou pravdu. 

╰☆ MATAN ☆╮

Hlídám zrcadlo a dohlížím, by lidé procházeli přesně tak, jak mají. Vkládám jim moudrosti do duše, by nezastavili se před zrcadlem, by nahlédli do své vlastní duše a nebáli se, by byli šťastni a měli své přání splněné. Nedohlížím jen na zrcadlo lásky, ale také na všechna ostatní zrcadla splněných přání.

╰☆ MATAREL ☆╮

Dává silnou vůli odolat pokušení.    

╰☆ MATHANAEL ☆╮

Přináší do života čistotu, víru a toleranci, touhu udělat to, co srdce cítí a žádá. 

╰☆ MATHLAI ☆╮

Poskytuje lidem, jež se izolují, odvahu vyjít mezi lidi, bavit se a být s ostatními v harmonii. 

╰☆ MATITYAHU ☆╮

Trápí vašeho partnera věkový rozdíl mezi vámi? Připadá si starý na vztah s vámi? Bojí se, abyste neměla jiné nároky než on, a udržel s vámi krok? Chcete ho této obavy zbavit? 

╰☆ MATRIEL ☆╮

Osuší vaše slzy bolesti, které máte v srdci.    

╰☆ MEBAHEL ☆╮

Anděl Mebahel chrání všechny, kteří se neumí bránit. 

╰☆ MEBAHIAH ☆╮

Anděl Mebahiah ve vás probudí pravou lidskost a charitativnost.

╰☆ MEDIMEL ☆╮

Medimiel přináší brigádu, pomocí které získáte potřebné peníze, pokud vám finance vydělané v práci nestačí.   

╰☆ MEHAHEL ☆╮

Naučí vás lásce k andělům, naučí vás je správně vnímat, byste jejich slávu mohli sami šířit.  

╰☆ MEHEL ☆╮

Pozvedne vaší duchovní frekvenci, posune vás dál ve vašem stoupání po duchovní cestě, otevře vám větší vnímání andělů. 

╰☆ MEHER ☆╮

Zradil vás ten, na kom vám hodně záleželo? Nebo se potýkáte s žárlivostí? Rádi byste to změnili, aby vás to nebolelo? Chcete tyto negativní emoce odstranit?  

╰☆ MEHIEL ☆╮

Anděl Mehiel je ochránce novinářů, spisovatelů a všech, kteří používají ke své práci pero. 

╰☆ MEHIKIEL ☆╮

Potřebujete vlastní prostor na své meditace? Chcete mít klidný koutek jen sami pro sebe, kde vás nebude nikdo rušit? Pak mě povolejte.   

╰☆ MELAHEL ☆╮

Anděl Melahel chrání bylinkáře, zemědělce a ekology. 

╰☆ MELAKIM ☆╮

Hlídá bezpečnost dětí.  

╰☆ MELECH ☆╮

Zbavuje vás nadvlády jiného člověka, abyste byli opět svobodní. 

╰☆ MELEK ☆╮

Řídí vztahy, jednání s ostatními lidmi, dává důvěru i porozumění.

╰☆ MELCHIAH ☆╮

Jsem hlídačem velkých lásek, které zůstávají v utajení. Pomáhám tyto vztahy povýšit na vztahy manželské, plné porozumění. Také promlouvám s naším pánem o činech, které se dělají ve vztazích a tím si také zasluhují více pomoci. Dohlížím na tok času, který pozastavuji nebo naopak urychluji.

╰☆ MELCHISADEC ☆╮

Pomůže odhalit iluzi a klam, sundá vám růžové brýle, abyste viděli realitu. 

╰☆ MELIOTH ☆╮

Poskytuje útěchu v těžkých nemocech, dává naději na uzdravení, posílá do vašeho života toho, kdo vám může pomoci toto vše překonat a dívat se na svět pozitivně.  

╰☆ MELKAJAL ☆╮

Díky tomuto andělu si můžete přitáhnout osobu, po jejíž blízkosti toužíte, ze snu do reálného života.    

╰☆ MEMUNEH ☆╮

S Urielem poskytuje krásné sny, zajišťuje jejich zapamatování. 

╰☆ MENADEL ☆╮

Anděl Menadel vám zajistí lepší funkci v zaměstnání. 

╰☆ MENIEL ☆╮

Chcete pro lásku udělat vše, ale nechcete příliš riskovat? Nevíte, jaké ztráty byste mohli utrpět? Stojíte raději proto v povzdálí a nic neuděláte? Chcete to změnit?  

╰☆ MERCURY ☆╮

Dohlíží na plány, týkající se pokroku, aby došli naplnění a takovéto věci ulehčily lidem život.    

╰☆ MERESIJM ☆╮

Dospěli jste k závěru a rozhodnutí, ale ještě nějaké zbytky skládanky vám chybí? Tento anděl vám tyto střípky osvětlí a vy se budete moci správně rozhodnout. 

╰☆ MERIARIJIM ☆╮

Pomáhá překonat životní lekce tak, abyste se z toho poučili a mohli jít dál.    

╰☆ MEROS ☆╮

Ochraňuje váš dům před nepříznivým počasím, blesky, ohněm, vodou i větrem. Chrání vaši střechu proti poničení. Pro něho je váš bezpečný domov na prvním místě. 

╰☆ MESHABBER ☆╮

Anděl spolupracující s andělem smrti zvířat, dohlíží, aby zvířata zemřela ve chvíli, kdy jim to bylo přisouzeno osudem. 

╰☆ MESSIACH ☆╮

Odpoutá vás od minulosti, ukáže novou cestu vašeho života. 

╰☆ METATRON ☆╮

Pomáhá všem dětem udržet si víru a posiluje jejich sebevědomí. Vede je na jejich cestě životem.    

╰☆ MEZPOPIASAIEL ☆╮

Mnoho se hněváte, občas i bez důvodu? Chtěli byste se méně rozčilovat?  

╰☆ MIBI ☆╮

Utěšuje velký smutek, dává naději na lepší život.  

╰☆ MICAH ☆╮

Vede na cestě duchovního růstu. 

╰☆ MIDAEL ☆╮

Ochraňuje lidi sloužící v armádě.    

╰☆ MIEL ☆╮

Vede vás k uskutečnění vašich snů, dohlíží na to, aby k vám přišly finance, které k tomu potřebujete.   

╰☆ MIHAEL ☆╮

 Pomáhá ke spokojenosti, oddanosti, věrnosti a plodnosti. 

╰☆ MIHR ☆╮

Vede obchodní vztahy ke spokojenosti. 

╰☆ MICHAEL ☆╮

Ctím spravedlnost, nastoluji pořádek, ochraňuji neprávem odsouzené, pomáhám v soudních a právních záležitostech, pomáhám všem, kdož jsou v právu. Položím vám nyní otázku: Je to spravedlnost nebo pomsta? Chcete to pro blaho ostatních, pro jejich štěstí, nebo volá po spravedlnosti jen vaše ego? Skutečně jste učinili vše, bych vám mohl pomoci? Podívali jste se do své duše? Proč chcete, abych při vás stál? Vyslovte své přání s pokorou v srdci, odpusťte těm, kdož vám ublížili, a já vám pomohu. 

╰☆ MICHAL ☆╮

Anděl Michal chrání politiky, diplomaty a soudce.  

╰☆ MIKAEL ☆╮

Anděl hlídající správné rozhodnutí panovníků a prezidentů. 

╰☆ MIKAIL ☆╮

Navrací partnera zpět do vaší náruče, pokud nemůžete být spolu, ale přesto po tom oba toužíte, zavolejte ho ku pomoci.

╰☆ MIKHAR ☆╮

Dohlíží na přizpůsobivost, pokud se tedy nechcete přizpůsobit vy, nebo někdo z vašeho okolí, a vás to trápí, zvolte tohoto anděla.

╰☆ MIKIEL ☆╮

Chrání ty, kdož se starají o nemocné a mají to jako své povolání - sestřičky a ošetřovatelé.    

╰☆ MINIEL ☆╮

Anděl Miniel probouzí city chladné osoby.    

╰☆ MIRI ☆╮

Možná jste v závěsu někoho, kdo si zaslouží také pozornost, ale kdo tohoto využívá ke svému prospěchu. Proč tedy nemít pocty, které náleží vám. Dohlíží na správné ohodnocení vaší činnosti.   

╰☆ MITHRA ☆╮

Rozděluje místo v nebi příchozím duším. 

╰☆ MITZGITARI ☆╮

Nechte s ním odejít osobu, která patřila do vašeho života, nechte ji žít její vlastní život ve štěstí, ale bez vás. Propusťte ji jednou pro vždy.    

╰☆ MITZRAEL ☆╮

Anděl Mitzrael zajistí, abyste měli dobrý úsudek a zachovali si chladné myšlení. 

╰☆ MIZAN ☆╮

Odstraňuje nespokojenost se současnou situací.  


╰☆ MOAKKIBAT ☆╮

Dohlíží na správné hospodaření všech, kdož se starají a pečují o hospodářská zvířata, zajišťuje dojivost a zdraví těchto zvířat. 

╰☆ MODINIEL ☆╮

Odstraňuje nepřizpůsobivost, hrubé chování vůči lidem či zvířatům. 

╰☆ MONACHIEL ☆╮

Další anděl lásky, dohlížející, aby se láska nevytratila při delším loučení. Pokud tedy svého partnera či přítele dlouho neuvidíte, a chcete, aby na vás myslel, zvolte tohoto anděla. 

╰☆ MORAEL ☆╮

Anděl poskytující úctu a zahánějící obavy.    

╰☆ MORDAD ☆╮

Anděl smrti, kterého můžete poprosit ještě o nějaký čas na tomto světě. Budete však pověřeni úkolem, který musíte splnit.

╰☆ MORJEC ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu laryngitidy.   

╰☆ MORONI ☆╮

Čekáte telefon či SMS, a stále nepřichází? Těšíte se na zapípání mobilu od toho, na kom vám tolik záleží, a na druhé straně je ticho? Chcete být příjemně překvapeni? 

╰☆ MORQUS ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčení imunity.   

╰☆ MORSUX ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčení svalů, odstraňují z nich únavu.

╰☆ MQTTRO ☆╮

Odešel váš syn z domova, hledá uplatnění v zahraničí a vy chcete, aby byl v pořádku? 

╰☆ MUMIAH ☆╮

Anděl Mumiah chrání všechny, kdož pomáhají ostatním.  

╰☆ MUNKAR ☆╮

Náleží vám dědictví, ale někdo vám ho chce upřít, nebo dokonce o něj připravit? Přejete si, aby soud dopadl ve váš prospěch?

╰☆ MUNKIR ☆╮

Pokud žádáte napravení určitého člověka, povolejte tohoto anděla. 

╰☆ MUPIEL ☆╮

Napravuje zlomená srdce, zajišťuje bezpodmínečnou lásku, otevírá zklamaná srdce.  

╰☆ MUQTTRO ☆╮

Tento anděl dohlíží na mladé muže od 15 do 18 let jejich věku.

╰☆ MURIEL ☆╮

Pomáhá dostat emoce pod kontrolu, zabraňuje pláči, ale i smíchu - záleží na přání. Pomáhá při rituálech, aby člověk nebyl smutný.

╰☆ MUSTUF ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na odstranění pálení žáhy.   

╰☆ MUTUOL ☆╮

Žehná hudebním skladatelům a textařům.    

╰☆ MUXTRO ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu epilepsie.   

andělé začínající písmenem N

╰☆ NAADAME ☆╮

Odstraňuji zmatení, klam i iluze ve vztazích. Někdy zdá se vám, lidem, vše jako pohádka, avšak nedokážete vidět problém, který je zatím jen v plenkách a sílí. Nechcete ho vidět, proto objeví se ve chvíli, kdy už je pozdě. Pak přichází procitnutí. Plním také přání ohledně vztahů.  

╰☆ NAAMEL ☆╮

Otevírám přesně ty dveře, které nyní potřebujete ke svému štěstí. Vítám vás s otevřenou náručí a jsem připraven provést vás těmito dveřmi. Nebojte se vstoupit, svět, který žádáte, jest naplněn láskou.  

╰☆ NABO ☆╮

Toužíte po změně, ale nevíte, co vás čeká? Přáli byste si, aby změna byla k lepšímu?    

╰☆ NADAMAH ☆╮

Chystáte se na oslavu, či chystáte sami oslavu, a chcete, aby vše probíhalo bez problémů?   

╰☆ NADEZIEL ☆╮

Podpoří váš zájem k získání větších finančních prostředků, ukáže vám cestu k větším výdělkům.    

╰☆ NADIEL ☆╮

Dodává sebedůvěru, díky níž si budete více věřit a nebudete o sobě pochybovat. 

╰☆ NAFRIEL ☆╮

Poukazuje na váš vlastní zájem, abyste se nenechali ovlivnit ostatními. Vy jste stejně důležití jako ostatní, není důvod se podceňovat a být v závěsu.  

╰☆ NAFTALI ☆╮

Zamilovali jste se, rádi byste se svou láskou bydleli, i ona s tím souhlasí, máte práci v blízkosti tohoto bydliště, ale přesto máte o svou práci strach, pokud přistoupíte k tomuto závažnému kroku?   

╰☆ NAHALIEL ☆╮

Život plyne jako voda, jděte za svými sny pomocí tohoto anděla. Osvoboďte se od hmotného světa, který radí držet se při zemi. 

╰☆ NACHIEL ☆╮

Navozuje pocit vnitřního klidu. Nespěchejte a vše si dobře promyslete. Ukáže vám nejednu cestu, na kterou jste zapomněli nebo ji opomněli.    

╰☆ NAIRYOSANGA ☆╮

Přibývají vám starosti v práci, jste ve vedoucím postavení, rozhodujete o práci či platech zaměstnanců? Nemáte na výplaty? Rádi byste lidem zaplatili za jejich odvedenou práci, ale není z čeho brát? Jste majitelem firmy a nedaří se vám? Nairyosangha vám přivede příležitost, přivede na správnou cestu, abyste vše zvládli a odpíchli se ode dna a začalo se vám opět dařit.  

╰☆ NAKIR ☆╮

Každý jednoho dne musí složit zkoušku andělů. Tyto zkoušky jsou někdy lehké, jindy hodně obtížné. Chtěli byste pomoci složit tyto zkoušky? 

╰☆ NAKIXIEL ☆╮

Nakixiel vás zkouší ve finanční oblasti, zjišťuje, zda skutečně potřebujete více financí, na co je chcete použít či do čeho je chcete investovat. Pokud shledá způsob investice jako příznivý pro vaši budoucnost, přivede vás na cestu vyšších příjmů. 

╰☆ NAKRIEL ☆╮

Vede vás vpřed s důvěrou, odstraňuje nedůvěru. Vede vás při dalších nejistých krocích.  

╰☆ NALCHAEL ☆╮

Andílek, který vás ochrání před mocí a ponižováním jiných lidí. Vloží do jejich srdce lásku nebo naopak chlad, by vás nechali na pokoji a mohli jste v klidu žít.  

╰☆ NALVAGE ☆╮

Zamilovali jste se do kolegy, díváte se na sebe a ani jeden nechcete udělat první krok? Přáli byste si, aby se vyslovil? Nebo chcete k vašemu prvnímu kroku kuráž?  

╰☆ NANAEL ☆╮

Anděl Nanael ve vás probudí humanitní sklony. 

╰☆ NANGRIEL ☆╮

Zastavuje nátlak, ale také posedlost určitým vztahem nebo osobou.

╰☆ NAOPHIEL ☆╮

Udržuje loajalitu manželů, manželek a milenců.   

╰☆ NARIEL ☆╮

Odstraní pocit neschopnosti, nebudete se již tolik zabývat tím, co si o vás druzí myslí. Začnete žít svůj vlastní život, podle svého. 

╰☆ NARSINHA ☆╮

Předurčí vám velké hrdinské činy, nebudete se bát konat. 

╰☆ NATHANAEL ☆╮

Odhaluje pravdu, která vám je ukrytá.  

╰☆ NATHANIEL ☆╮

Jako anděl vášně a touhy dopomáhá uspět v milostných záležitostech.

╰☆ NATIEL ☆╮

Odráží veškeré zlo a útoky mířené proti vám.   

╰☆ NECIEL ☆╮

Jsem andělem spisovatelů a obchodníků s knihami, neboť kniha je jako svaté písmo. Zaujme vás, občas vás pobaví, ale mnoho pravdy se v ní skrývá a nutí k zamyšlení a přemýšlení.  

╰☆ NEHINAH ☆╮

Pomáhá při necromancii, ochraňuje před zlými duchy.    

╰☆ NELCHAEL ☆╮

Anděl Nelchael pomáhá při zvládání vzteku, žárlivosti.   

╰☆ NEMAMIAH ☆╮

Anděl Nemamiah pomáhá policistům, hasičům a záchranářům. Také všem, kdož pomáhají ostatním, a sami jsou v ohrožení života. Také všem, kdož mají velkou zodpovědnost při pomoci ostatním lidem.    

╰☆ NERIA ☆╮

Dává vám trpělivost při čekání na splnění svého přání, čekání na správnou chvíli, která předčí vaše očekávání. 

╰☆ NERIEL ☆╮

Odstraňuje minulost, dává zapomnění na zlé věci, a nechává jen to krásné, co zbylo. Otevírá dveře do budoucnosti, lepší budoucnosti, je však třeba minulost nechat spát a již se k ní nevracet.   

╰☆ NESANEL ☆╮

Očistí váš hřích.  

╰☆ NETONIEL ☆╮

Tento anděl vám dopomůže ke slávě a proslulosti.    

╰☆ NETZACH ☆╮

Prožijete skutečné přátelství, potkáte díky němu člověka, o kterého se budete moci opřít. 

╰☆ NIBAELAH ☆╮

Chcete získat svou lásku? Zbaví vás smutku v lásce, a pomůže, aby ten, kdo vás miloval a stále v srdci chová, projevil svou lásku k vám. Spojí vás s člověkem, se kterým vás pojí stejný osud, pomůže vydržet vše a dovede vaší lásku k vám.    

╰☆ NILAJHA ☆╮

Pomáhá najít lásku a štěstí po zklamání nebo neúspěchu. Může být vzýván pro návrat partnera.   

╰☆ NILEAEL ☆╮

Žijete s člověkem, a přitom milujete jiného? Nechcete se současným partnerem otěhotnět, a rádi byste těhotenství ve chvíli, kdy po vašem boku bude člověk, kterého miluje? Pak zvolte tohoto andílka, by vás ochránil pro toho, koho milujete, a nezpůsobilo by vám těhotenství se současným partnerem problémy.

╰☆ NISROC ☆╮

Zajišťuje bezpečnost při cestování, chrání před nehodami a pokutami. 

╰☆ NISSIM ☆╮

Toužíte po dětech, a rádi byste, aby tuto vaši touhu sdílel váš partner, vaše partnerka? Přejete si miminko a chcete, aby se na něj váš partner těšil stejně jako vy?   

╰☆ NITAJACH ☆╮

Pomáhá lásce a přátelství, dojít ke štěstí v těchto oblastech.

╰☆ NITHAEL ☆╮

Anděl Nithael vás obdaří štědrostí. 

╰☆ NITHAIAH ☆╮

Chcete slyšet pravdu, názor některého člověka na vás? Nechcete, by vám lhal do očí a jen vás chválil?  

╰☆ NITHHAIAH ☆╮

Anděl Nithhaiah ochraňuje při okultních vědách.   

╰☆ NITHIEL ☆╮

Nebojte se vykročit vstříc za svým štěstím, ve jménu lásky, se srdcem na dlani. První krok je vždy nejtěžší, ale je potřebný k úspěšnému a šťastnému životu. 

╰☆ NITIKA ☆╮

Poskytne vašemu drahokamu či polodrahokamu tu správnou léčivou sílu.    

╰☆ NOAPHIEL ☆╮

Pomáhá lidem - diabetikům - zmírnit jejich obtíže. 

╰☆ NOGAHEL ☆╮

Chtěli byste se zbavit negativních myšlenek, nebo je eliminovat? 

╰☆ NOGANIEL ☆╮

Vynutí lásku, může přinutit kohokoliv, aby vás miloval. Druhé poslání tohoto andílka je přivést člověka, který vás miluje, k rozumu, aby své city projevil a nebál se toho.   

╰☆ NOHAKTIEL ☆╮

Rozpouští dluhy, přivádí do života lepší zaměstnání, byste dluhy splatili a mohli v klidu spát.    

╰☆ NOJIH ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu otoků. 

╰☆ NOLO ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčení cyst.   

╰☆ NOPOL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčení sekrecí, zastavuje krvácení z nosu, vyprazdňuje ucpaný nos. 

╰☆ NORST ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčení kolitidy.   

╰☆ NURIEL ☆╮

Dává vám moc nad jinými. 

andělé začínající písmenem O

╰☆ OERTHA ☆╮

Pomáhá nemocným se zápalem plic překonat vše v pořádku a ve velice krátké době.     

╰☆ OFANIEL ☆╮

Nevíte, kudy dál? Máte v hlavě cíl a nevíte, jak se k němu dopracovat? Pak využijte síly tohoto anděla.   

╰☆ OFIEL ☆╮

Přejete si, aby se radost vrátila do vašeho života? Potřebujete ke štěstí něco? Pak to sdělte Ofielovi a počkejte, on vám tuto radost přinese. Vaše radost se však musí týkat materiálních věcí, není to andílek lásky, proto ho o radost v lásce nežádejte.    

╰☆ OHAZIA ☆╮

Dává produktivitu vaší práci a organizovanost.   

╰☆ OCH ☆╮

Anděl Och je Andělem léčení, jedním z hlavních pomocníků Archanděla Rafaela, dohlížející na činnost srdce, žil, tepen a krve.    

╰☆ OLINDA ☆╮

Chrání váš majetek před zloději.    

╰☆ OMAEL ☆╮

Anděl Omael chrání chirurgy při práci, dává soucit s trpícími, poskytuje trpělivost při velkých životních překážkách.  

╰☆ OMELIEL ☆╮

Pomůže vám ovládat vaše nálady, při špatné náladě napomáhá k náladě dobré.  

╰☆ OMER ☆╮

Jsem jedním z andělů hlídající dvě půlky duše, mým úkolem je sladit myšlenky dvou půlek duší do jedné jediné myšlenky, a tím je láska, harmonie a porozumění. Jakmile tohoto dosáhnete, jste připraveni vše společně prožívat. Proto také tyto myšlenky co nejvíce posiluji, pokud mne o to požádáte.

╰☆ OMNIEL ☆╮

Anděl pomáhající zažít pocit jednotnosti se všemi živými bytostmi.

╰☆ OMOPHORUS ☆╮

Díky němu dovedete zpětně zhodnotit jakoukoliv situaci a pochopit důvody, které k tomu vedly.     

╰☆ ONAFIEL ☆╮

Jak velké finanční prostředky byste chtěli mít? Rádi byste měli jistotu do budoucna a nemuseli počítat každou korunu? Rádi byste si zajeli k moři, odpočinuli si, či viděli světovou památku, kterou znáte jen z knih či televize? Pak o to požádejte Onafiela.   

╰☆ ONAYEPHETON ☆╮

Odstraňuje překážky, díky němu je všechny překonáte, ale vezmete si z nich také poučení. Nebude to však mít na vás tak velký dopad. 

╰☆ ONKANON ☆╮

Pomohu vám nebo vašim milovaným vyjádřit vnitřní city, zvláště v oblasti lásky. Neboť lásku je třeba v úctě chovat, přijímat jí takovou, jaká ve skutečnosti je. Nebát se jí. Nebát se vyjádřit a vyslovit to, co uvnitř skrýváte.  

╰☆ ONZO ☆╮

Dává každému, co si zaslouží. 

╰☆ OONIEMME ☆╮

Pokud chcete požehnat člověku, který je od vás vzdálen, a nemáte jinou možnost, pak poproste tohoto anděla.    

╰☆ OPERN ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu kuřích ok.   

╰☆ OPERTUSIEL ☆╮

Odnáší strachy a přináší moudrost a touhu jít přes překážky po životní cestě. Oddaluje negativitu a přitahuje vše pozitivní. 

╰☆ OPHIEL ☆╮

Tento anděl vám pomůže v rozjímání a v pochopení svého účelu na tomto světě.  

╰☆ OPIEL ☆╮

Anděl pomáhající lidem v získání lásky.  

╰☆ OPOJEL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na nespavost, by se krásně a klidně spalo, léčí zánět spánkové kosti. 

╰☆ OPRST ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu kopřivky.   

╰☆ ORAFUSIUS ☆╮

Tento Cherubín patří mezi 4 anděly Božského čtyřlístku. Jeho růžičky na hlavě jsou modré, neboť je obklopen modrou barvou. Jako jeden z nejvyšších Cherubínů dohlíží na plnění zkoušek, ale také přináší velkou náruč lásky.  

╰☆ ORANIR ☆╮

Pomáhá tělu odolat při infekčních a bakteriálních onemocněních. 

╰☆ ORIARES ☆╮

Dává příležitost, přivábíte každého, koho si usmyslíte, pokud tento človíček o to alespoň ve svém srdci stojí.   

╰☆ ORIEL ☆╮

Chcete jít správnou cestou? Potřebujete změnit něco ve svém životě? Nevíte, kudy kam? 

╰☆ ORIFIEL ☆╮

Vyřizujete si osobní bankrot a chtěli byste uspokojit co nejvíce věřitelů? Toužíte žít bezstarostným životem, bez dluhů?

╰☆ ORMAEL ☆╮

Nadělí pozornost člověka, nasměruje ji na vás, ukáže vás v nejlepším světle.

╰☆ ORMUZD ☆╮

Chystáte se na dovolenou do země, kde není zrovna bezpečno? Ochráním vás na této cestě. 

╰☆ OSAEL ☆╮

Osael dává velkou naději na výhru, vede vaší ruku při výběru losu, díky němuž můžete přijít k velkému bohatství. Dává do snů výherní čísla.   

╰☆ OSENY ☆╮

Vede vás při studiích, abyste pochytili co nejvíce z dané látky a byli úspěšní při zkouškách.    

╰☆ OSGAEBIAL ☆╮

Naplňuje vaše cíle, dává vám oddanost v tomto směru. 

╰☆ OTHEOS ☆╮

Anděl odkrývající poklady ukryté na dnech oceánů.  

╰☆ OTINIEL ☆╮

Jděte za svou láskou, ať již v myšlenkách, nebo při následování svých kroků. Vaše myšlenky nyní zachytí mnohem silněji, než v jiný den, neboť dnes je vaše duchovní propojení dokonalé. Pokud se vám dnes ozve, pak neváhejte a utíkejte za svou láskou, pokud se vám dnes neozve, pošlete ji tu nejkrásnější myšlenku, jaké jste schopni, byste jí dodali odvahu ozvat se vám. 

╰☆ OTNIEL ☆╮

Jste uvězněni ve svém strachu? Nemůžete díky němu volně dýchat a být šťastni? 

╰☆ OTROJ ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na odstranění bolesti při menstruaci, odstraňuje premenstruační syndrom.   

╰☆ OUESTUCATI ☆╮

Propustí toho, koho svazujete svým chtíčem, avšak lásku k tomuto člověku necítíte. Přivede vám toho, koho budete milovat a on vás.

╰☆ OUL ☆╮

Pomůže vám překonat váš strach, abyste mohli volně dýchat a již se nebáli. Pomáhá zejména při traumatech z dětství. 

╰☆ OUMRIEL ☆╮

Pomůže vám rozhodnout se, uvidíte možná rizika, ale také důsledky svého jednání či rozhodnutí.   

╰☆ OVADYEL ☆╮

Vaše tělo i mysl nejsou zcela čisté, proto svěřte se mi do rukou, bych mohl odstranit vše, co vám brání ve štěstí. 

andělé začínající písmenem P

╰☆ PADEAL ☆╮

Pomáhá těm, kdož se chtějí vymanit z nepříjemné etapy svého života. Možná chcete opustit partnera, změnit práci, jít svou vlastní cestou...  

╰☆ PADIAL ☆╮

Vrací ztracenou energii, pomáhá v časech nouze, vnáší lásku do vašeho srdce.    

╰☆ PAGIEL ☆╮

Splním vaše sny a touhy, které vycházejí z čistého srdce. Žádat můžete v oblasti lásky, práce, majetku, zdraví, ale i v jiných oblastech. Avšak vaše srdce musí být čisté a plné pokory. 

╰☆ PAHALIAH ☆╮

Anděl Pahaliah vás zbaví zoufalství a smutku.  

╰☆ PAHYJSIEL ☆╮

Pahyjsiel podporuje touhu po penězích, zdravou touhu, by k vám peníze skutečně přišly. 

╰☆ PACHIEL ☆╮

Má vaše dítě problémy ve škole, odmítá do ní chodit nebo chodí za školu? Rádi byste v něm vzbudili zodpovědnost?  

╰☆ PAIMONAH ☆╮

Máte domácího mazlíčka a chtěli byste mu více rozumět? Chtěli byste rozumět tomu, co říká, a třeba nejen jemu? Toužíte po daru mluvit se zvířaty, i když jen pomocí myšlenek a pohledu do očí? Pak vám tento anděl pomůže. 

╰☆ PALIELA ☆╮

Toto je andílek lásky, přinášející vášeň, touhu a milování. Dokáže probudit odvahu, kdy budete mít oči jeden pro druhého a nezájem o další milostná dobrodružství s někým jiným.

╰☆ PAMMON ☆╮

Pomáhá při léčení karcinomu prsu, snaží se zabránit metastázám.

╰☆ PANCIA ☆╮

Tento běloskvoucí a zářivý anděl vám přináší čisté myšlenky zbavené všech nečistot a negací.     

╰☆ PANIEL ☆╮

Mnoho dospělých potomků nechce se odpoutat od svých rodičů a využívá výhody rodinného prostředí. Proto také já mám za úkol všechny tyto děti napravovat, by nespoléhaly se na rodiče, ale začaly se chovat jako dospělí. K tomu však potřebují mít dostatek financí a s tím také vhodné zaměstnání. Toto vše vkládám do mysli těchto mladých lidí, by začaly žít svým životem. 

╰☆ PANTALEON ☆╮

Plánujete nějakou akci, a rádi byste na ní někoho pozvali? Ať je to oslava, návštěva divadla či koncertu, či krásná dovolená? Rádi byste, aby tento člověk vaše pozvání přijal?

╰☆ PARASIEL ☆╮

Podporuje vaše schopnosti a talenty, díky němu je dostanete na povrch a budete je moci uplatnit ve svém životě. 

╰☆ PARENDI ☆╮

Parendi je anděl hojnosti, a to hojnosti v jakékoliv podobě. Záleží tedy, co vám skutečně chybí.    

╰☆ PASCHAR ☆╮

Čekáte nějakou zprávu, a chcete, aby byla co možná nejpříznivější? Pak se obraťte na tohoto anděla.  

╰☆ PASTORIEL ☆╮

Pomůže vám docílit vaší touhy v oblasti lásky a sexu.   

╰☆ PATHA ☆╮

Zajistí diskrétnost vaší záležitosti, nedozví se to nikdo, komu to není určeno. 

╰☆ PATROZIN ☆╮

Dohlíží na početí miminka.  

╰☆ PATTENY ☆╮

Vyrovnává vaše energetická centra tak, aby byla v souladu a harmonii pro šťastnější život.    

╰☆ PELIEL ☆╮

Žije vaše dítě s člověkem, který má exekuci? Nechcete, aby na to doplatilo? Víte, že toto není vhodný partner pro vaše dítě? Chcete, aby se vrátilo domů a s tímto partnerem se rozešlo jednou provždy? Nebo má rodina partnera vašeho dítěte na něj špatný vliv?   

╰☆ PENAT ☆╮

Pokud se chcete lépe poznat, pochopit se, pochopit své jednání, pak zvolte tohoto anděla.  

╰☆ PENDROZIEL ☆╮

Probouzí vaše schopnosti, vaší tvořivost, s ním si můžete splnit sen z umělecké sféry. 

╰☆ PENIEL ☆╮

Rádi byste, aby vaše ratolest nevyužívala jen "mama hotel", ale přiložila také ruku k dílu, a dokázala si vydělat své vlastní peníze? Rádi byste pro vaši ratolest dobře placenou práci? 

╰☆ PERMAZIEL ☆╮

Pomáhá zmenšit karcinom endokrinních orgánů, snaží se zabránit metastázám.    

╰☆ PERPETIEL ☆╮

Pomáhá dokončit všechny stavby, které byly započaty, ale i stroje. 

╰☆ PESAGNIYAH ☆╮

Dává vytrvalost při sportu, dosáhnete mnohem vyšších výkonů, budete úspěšní.   

╰☆ PETAHYAH ☆╮

Osvobozuje vás od vašich nepřátel.    

╰☆ PETHEL ☆╮

Dává v partnerství společné cíle, sounáležitost, společné koníčky.

╰☆ PHAIAR ☆╮

Nebojte se udělat první krok s tímto andělem ke své spokojenosti.

╰☆ PHAKIEL ☆╮

Pomáhá zmenšit a vyčistit nádory krvetvorné tkáně.   

╰☆ PHALDOR ☆╮

Anděl hlídající věštce, psychotroniky a telepaty.   

╰☆ PHALEG ☆╮

Pomůže vám zvládnout zlobu a hněv, díky němu se budete cítit více v pohodě.    

╰☆ PHALGUS ☆╮

Pomůže, pokud ztrácíte půdu pod nohama, pokud je něco, co nedokážete sami.   

╰☆ PHANUEL ☆╮

Vede vás cestou odpuštění a nápravy svých činů či slov. 

╰☆ PHARNIEL ☆╮

Čas nám nepatří, máme ho pouze půjčený. Tento anděl pomáhá nehledět na čas a zaměřit se na důležité věci právě teď.  

╰☆ PHARZUPH ☆╮

Anděl sexu v jakékoliv podobě. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, co vás láká, a nevíte, zda by vaše touhy byly partnerem vyslyšeny, požádejte tohoto anděla.  

╰☆ PHATIEL ☆╮

Zmenšuje nádory všeho druhu, je zde potřeba, jako u každého léčení andělů při nádorech, plná spolupráce nemocného člověka. Nádory neléčí naráz, je tedy nutné dodržet léčbu. Je třeba víra v uzdravení, pak pomůže s regenerací vašeho těla. 

╰☆ PHIRE ☆╮

Je čas podívat se na problém z jiné perspektivy, jako nezaujatý pozorovatel. Pokud s tímto máte problém, pak požádejte tohoto anděla. 

╰☆ PHITIS SOFIA ☆╮

Pomáhá dosáhnout každého cíle, který si vytyčíte. Posiluje vaše silné stránky a léčí slabé stránky.   

╰☆ PHORLAKH ☆╮

Dává ctižádost, jít si za vyššími cíli, hlavně v oblasti zaměstnání.  

╰☆ PHUEL ☆╮

Pomáhá proti náladovosti, navrací vnitřní klid. 

╰☆ PHUL ☆╮

Ochraňuje vás v době pobytu v lázních. Napomáhá procedurám, aby byly co nejúčinnější.    

╰☆ PITOSIEL ☆╮

Pomůže vám přijmout své vlastní chyby a jejich důsledky, odstraní vše negativní, by k vám finance začaly proudit.   

╰☆ PNIEL ☆╮

Pokud máte pocit, že se proti vám spikl celý svět, že vám nevychází vše tak, jak má, pak se obraťte na tohoto anděla a žádejte ho o nápravu i o trpělivost, která vám chybí. 

╰☆ POIBENST ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu inkontinence. 

╰☆ POIEL ☆╮

Poskytuje bohatství a skvělé nápady, díky nimž můžete přijít k nemalým penězům.     

╰☆ POLIAL ☆╮

Pomáhá ocenit jedinečnost života. 

╰☆ POLL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na lidi s Krohnovou nemocí. 

╰☆ PONPIJ ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na odstranění nemocí žaludku - vředy, křeče, potíže.

╰☆ PORNA ☆╮

Potřebujete se položit do práce, ale stále vás něco rozptyluje? Požádejte tohoto anděla.  

╰☆ POROSA ☆╮

Pomůže vám nepřemýšlet nad věcmi, které stejně přijdou, ale důvěřovat sobě a svému přesvědčení. Co se má stát, to se stane, a pokud to nedokážete hodit za hlavu a nemyslet na to, poproste tohoto anděla.    

╰☆ POSWUT ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu křečových žil.   

╰☆ POYEL ☆╮

Anděl Poyel dohlíží na splnění nejen novoročních předsevzetí. 

╰☆ PRAVUIL ☆╮

Máte možnost dostat se na vyšší pozici, ale nevěříte si, že na to máte? Je třeba, abyste se ujali vedení? Chcete dodat sebedůvěru a respekt ostatních?   

╰☆ PRAXIL ☆╮

Máte sílu dokázat vše, možné i nemožné, tento anděl vám dodá vytrvalost.

╰☆ PRESNOSTIX ☆╮

Pokud chcete více na sobě pracovat, a vše jste již vzdali a stali jste se pohodlnými, ale zjistili jste, že se vám přestává dařit, poproste tohoto anděla, aby vám pomohl zapracovat na sobě, dal vám sílu vše zvládnout.  

╰☆ PRONOIA ☆╮

Nedokážete rozpoznat znamení, která vám andělé sesílají? Rádi byste věděli, co děláte špatně?    

╰☆ PRUEL ☆╮

Pokud nemá vaše onemocnění příčinu, nebo je příčina neznámá, poproste tohoto anděla o léčení.   

╰☆ PRUKIEL ☆╮

Dávám andělskou krásu každému člověku, který mě pustí do své blízkosti. Poskytuji lidem neodolatelný šarm a přitažlivost, by docílili všeho, co si usmyslí.  

╰☆ PURIEL ☆╮

Nedíváte se na detaily, které vám přivozují nepříjemnosti? Rádi byste byli více důslední? 

andělé začínající písmenem Q

╰☆ QADDIS ☆╮

Zabraňuji strachu, by se dostal na povrch. Pokud tam již je, odstraňuji ho skrze svou moudrost. Pracuji se strachem lidí a přeměňuji ho na touhu. Neboť velká touha dokáže strach odstranit.  

╰☆ QADDISIN ☆╮

Ochraňuje děti před manipulací rodiči (tahanice o dítě u soudu) 

╰☆ QADOSCH ☆╮

Povolá do vašeho života lidi se stejným myšlením, jako máte vy. Získáte jejich podporu a budete se dále zdokonalovat. 

╰☆ QAFR ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčení kandidy.   

╰☆ QAFSIEL ☆╮

Bojuje proti vašim nepřátelům, aby vám nehrozilo žádné nebezpečí.

╰☆ QAHIL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu oči - od slzení, po zákaly, ale i další nemoci týkající se očí.

╰☆ QALBAM ☆╮

Pomáhám s každodenními obtížnými úkoly tak, byste je co nejlépe zvládli. Každý úkol se dá zvládnout s lehkostí, pokud znáte správnou cestu. A já vám s touto cestou mile rád pomohu. 

╰☆ QAMIEL ☆╮

Pomáhá vám za každé situace říci pravdu, ať je jakkoliv bolestivá. Tuto pravdu pronesete s největším citem, ostatní se pro to na vás nebudou zlobit.   

╰☆ QANA ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčení bulimie. 

╰☆ QANIHIEL ☆╮

Qanihiel pomáhá v seberozvoji, by k vám mohlo přijít více peněz.

╰☆ QETAVIGAEL ☆╮

Přináším klid a mír do duše anam cary, by myšlení dvou lidí bylo naprosto stejné, by se doplňovali a ochraňovali jeden druhého, by jejich společné úsilí na vztahu vydrželo na věky.

╰☆ QIBYJCIEL ☆╮

Přináším touhu do srdcí anam cary, do srdcí těch, kdož ještě spojeni nejsou, by našli cestu k sobě a postavili se za svou lásku. Neboť jen velká láska zasluhuje si dary nebeské, jen velká láska stojí za život člověka, pokud má vedle sebe toho, na koho se může spolehnout a kdož podporuje každý jeho krok, kdož kráčí po cestě této lásky společně ruku v ruce. 

╰☆ QICIEL ☆╮

Dohlížím na velké lásky, na anam cary, by šli společně svou cestou lásky a z této cesty nesešli. 

╰☆ QIGYCIEL ☆╮

Tento andílek stojí u brány prosperity, pokud si ji přejete otevřít, obraťte se na něho.  

╰☆ QIGYICIEL ☆╮

Tento Cherubín patří mezi sedm nevyšších cherubínů. Sídlí u samotného Boha. Jeho růžičky na hlavě jsou modré, neboť je obklopen modrou barvou. Velká růže je červená, jako velká láska. Lístečky světle zelené symbolizují peníze. Přináší lásku a prosperitu ve všech oblastech života.  

╰☆ QINTINAEL ☆╮

Spojuji dvě půlky duše v jednu, vkládám do ní moudrost a rozvahu, podporuji dva lidi, kteří mají společnou duši, by se našli a byli spolu šťastni. 

╰☆ QIZVIXIEL ☆╮

Posílám lásku andělů do vztahu anam cary, by prožívali nebeskou lásku v každém okamžiku a spojili se jednou pro vždy v dokonalé harmonii. 

╰☆ QOON ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na odstranění chrápání. 

╰☆ QUKDINIEL ☆╮

Hlídám zdraví anam cary, by netrápili je závažné nemoci, by měli velkou sílu k ochraně jeden druhého, by netrpěli neduhy a mohli se věnovat pouze své lásce. 

╰☆ QUSBAMAEL ☆╮

Přináším velkou prosperitu do lásky anam cary, by tito lidé měli peníze na vše, co je pro ně důležité, i na dary pro ty, jež milují. 

andělé začínající písmenem R

╰☆ RAACHIEL ☆╮

Nesete na zádech těžký balvan, problémy se kupí, a vy nevíte, zda bude tohoto trápení konec? Rádi byste tento balvan, ať již je z jakékoliv oblasti života, odložili a šli životem volněji? Rád tento balvan sejmu z vašich beder, pokud mě o to požádáte.  

╰☆ RAAMIEL ☆╮

Potřebujete pročistit vzduch? Zdá se vám, že se ve vztahu stále točíte v kruhu a dusí vás to? Chtěli byste změnu k lepšímu?

╰☆ RAASIEL ☆╮

Povolává se v období beznaděje.   

╰☆ RABIA ☆╮

Dopomáhá chopit se příležitosti, kterou možná nevidíte, ale s tímto andělem ji nemůžete přehlédnout.   

╰☆ RADUERIEL ☆╮

Pomůže vám proniknout do podstaty věcí, dává moudrost. 

╰☆ RAEL ☆╮

Dohlíží na lidi, kteří se tancování věnují více, nemají ho jen jako zálibu. Pomůže být v tomto směru nejlepší, zdokonalovat se a učit novým věcem. 

╰☆ RAFAEL ☆╮

Léčím skrze Boha i všech vesmírných energií. Mé jméno znamená: Bůh uzdravuje. Potřebujete-li něco ve svém životě vyléčit, odevzdejte mi to. Starám se o všechny vaše bolesti těla i duše, a rád pomůžu každému, kdo mne požádá o pomoc. Je však potřeba odevzdat vše, co vás trápí, s pokorou v srdci a s vírou.  

╰☆ RAGALIEL ☆╮

Pomáhá bezpečnému sexu, stojí při plánovaném rodičovství. 

╰☆ RAGUEL ☆╮

Jsem archandělem lásky, pomáhám urovnávat vztahy pro lepší komunikaci, přátelství a lásku. Milujte ostatní, dejte jim volnost, ať se sami rozhodnou, jakým životem by chtěli žít. Pokud jim dáte svobodu, zůstanou ve vašem životě nebo do něho vstoupí. Pokud budete však myslet na sebe více než na druhé, budete prosazovat své štěstí před štěstím ostatních, pak člověk, kterého milujete, nebude součástí vašeho života. Až do doby, dokud to nepochopíte.

╰☆ RAGUIEL ☆╮

Vkládá lidem duchovní víru.   

╰☆ RAHAB ☆╮

Vyslyším vaše modlitby ohledně vztahu, který nenalézá naplnění. Vnesu do vašeho života štěstí právě v této oblasti. 

╰☆ RAHATIEL ☆╮

Zastáváte těžkou, fyzickou práci, a rádi byste změnili povolání, abyste si odpočinuli? Chcete více používat rozum a méně svaly? 

╰☆ RAHDAR ☆╮

Pokud se mnoho snažíte, a výsledek se nedostavuje, je to proto, že vaše touha je moc silná a blokuje vám mysl. Tento anděl vám pomůže vyvážit vaše myšlenky.  

╰☆ RAHMIEL ☆╮

Anděl Rahmiel je Andělem milosti, dohlížející na soucit. 

╰☆ RAHTIEL ☆╮

Nabádá k naslouchání toho, koho milujeme, projevení svých citů a odevzdání se v lásce a věrnosti. 

╰☆ RACHEIL ☆╮

Láska a sexualita, dává vyšší výkony v sexu, odstraňuje chladnost. 

╰☆ RACHEL ☆╮

Dodává sebedůvěru, vede vás na cestě humoru. Díky ní pochopíte humor ostatních a rozpoznáte dvojsmyslnost slov.  

╰☆ RACHIEL ☆╮

Přejete si holčičku, nebo spíše chlapečka? Chcete, abyste si mohli zvolit pohlaví svého miminka, které teprve plánujete? 

╰☆ RACHIN ☆╮

Rádi byste si vzali člověka, na kterého často myslíte, rádi byste, aby váš budoucí vztah byl požehnán, a tento člověk projevil více zájmu o vaši osobu? Nebo byste s ním jen chtěli prožít něco krásného, co by vydrželo?   

╰☆ RACHMIEL ☆╮

Napomáhá dobrému porodu.   

╰☆ RAIN ☆╮

Stojí při vás v lásce, ale také v pracovních záležitostech. Obnovuje city, které člověk nechce projevit (v lásce), napomáhá zlepšení situace (zaměstnání).    

╰☆ RAKHANIEL ☆╮

Díky němu dokážete dobře zvážit všechny možnosti a moudře se rozhodnout. 

╰☆ RAMAN ☆╮

Přináší radost a štěstí. 

╰☆ RAMIEL ☆╮

Pomáhá s motivací, dává jasný cíl, odstraňuje pochyby.   

╰☆ RAMONA ☆╮

Pomáhám a ochraňuji všechny slabé tvory, kteří se nemohou či nesmějí bránit. Ochraňuji lidi, by se dostali ze spárů zlých lidí, ochraňuji zvířata, by nebyla týrána, ochraňuji kohokoliv, kdož je bezbranný či má strach se postavit bezpráví. Stačí mě jen požádat o tuto laskavost. 

╰☆ RAMPEL ☆╮

Přináší trpělivost a klid, poukazuje na to, že vše má svůj čas a je dobré nic neuspěchat. 

╰☆ RAMUZIEL ☆╮

Je to anděl vysoké ochrany, který chrání před nebezpečím, pokud má člověk skutečně velký strach - ať už z čehokoliv. Tento strach ho přivolává. Přitom nebezpečí nemusí být vůbec reálné, ale jen v naší mysli. I myšlenka stačí, aby se náš strach zhmotnil, a přesně proti tomuto zhmotnění nám Ramuziel pomáhá.  

╰☆ RAPITHWIN ☆╮

Chrání kořeny rostlin v zimě, aby neumrzly ani neuhnily.    

╰☆ RASANSTAT ☆╮

Přináší vám do života upřímnost a poctivost.    

╰☆ RASH ☆╮

Stojí při vás v soudních záležitostech týkajících se trestního řízení.

╰☆ RASHIEL ☆╮

Pomáhá dívat se na věci s nadhledem a nebrat je tak vážně. 

╰☆ RATA ☆╮

Přináší vám do života vstřícnost.   

╰☆ RAUEL ☆╮

Rauel přináší úspěch ve finanční oblasti, pro úspěšný rozjezd firmy.

╰☆ RAUERIEL ☆╮

Ochraňuje hudebníky hrající na strunné nástroje.   

╰☆ RAZIEL ☆╮

Pomohu vám odhalit veškerá tajemství, která potřebujete nyní k tomu, byste procitli, byste netrpěli. Naučím vás rozvíjet svou intuici a vesmírné vědění. Pomohu vám odblokovat vše ve všech oblastech života, ať se tyto blokace týkají lásky, práce, penízků, či něčeho docela jiného.

╰☆ REGALIEL ☆╮

Chrání miminko zplozené z velké lásky. 

╰☆ REHAEL ☆╮

Anděl Rehael chrání před onemocněním, které by znamenalo trvalé následky.

╰☆ REHEL ☆╮

Chrání věřící, bojuje proti nevěřícím, mající zlé úmysly. Chrání hrobky před poničením a vykradením.    

╰☆ REIAIEL ☆╮

Čekáte na vyjádření člověka, kterého milujete, a rádi byste, aby se rozhodl pro vás? Používá spíše rozum, a zdá se vám, že jeho srdce je plné lásky k vám?  

╰☆ REIYEL ☆╮

Anděl Reiyel vám pomůže v meditaci.    

╰☆ REKHODIAH ☆╮

Dopomáhá k dobrému osudu, dává do vašich rukou štěstí. Věří, že toto štěstí budete opatrovat a dbát, aby se rozrůstalo. 

╰☆ REMIEL ☆╮

Dává nahlédnout do budoucnosti.   

╰☆ REMLIEL ☆╮

Přivede Ježíše do vašeho srdce ještě více, byste ho tam také cítili. 

╰☆ REQUEL ☆╮

Jako anděl trpělivosti přináší Boží dar, který vám ukáže, že jdete po správné cestě a že se vyplatí počkat na splnění svého přání. 

╰☆ REQUIEL ☆╮

Pomáhá nemocným k uzdravení. 

╰☆ REYAIEL ☆╮

Pomáhá uskutečnit dlouhodobé plány.    

╰☆ RHAMIEL ☆╮

Potřebujete cítit laskavost od člověka, od kterého se vám jí nedostává?

╰☆ RHAUMEL ☆╮

Stojí při vás v soudních záležitostech týkajících se občanskoprávního řízení.   

╰☆ RIBBOTAIM ☆╮

Dopomáhá jednat rychle v jakékoliv záležitosti. Poskytuje úspěšnost této situace.

╰☆ RIDDIA ☆╮

Anděl Riddia je Andělem milosrdenství, dohlížející na sucho. Pokud tedy pěstujete cokoliv, můžete si díky tomuto andělovi zajistit úrodu.    

╰☆ RIDWAN ☆╮

Máte strach ze svých stínů, bojíte se, i když víte, že nemáte důvod? Chtěli byste tento strach překonat? Je váš strach ze samoty, z toho, že vás váš milovaný nemiluje, nebo se bojíte o svou existenci? 

╰☆ RIEHOL ☆╮

Pomůže vám více si věřit a nebýt závislý na ostatních, budete se rozhodovat sami za sebe, zvážíte, co je pro vás nejlepší.

╰☆ RIFION ☆╮

Pomůže vám přijmout pravdu, a zbytečně proti ní nebojovat.

╰☆ RIGZIEL ☆╮

Pomáhá odvrátit zlo, přivede do vašeho života velké štěstí, pokud si ho zasloužíte. 

╰☆ RIKBIEL ☆╮

Posiluje lásku, dává sílu překonat všechny nástrahy, vysílá léčivou sílu lásky.

╰☆ RIMEZIN ☆╮

Pomůže vám rozpoznat, co se nyní děje, a nepřehlížet důležité detaily. 

╰☆ RISNUCH ☆╮

Ochraňuje lesní zvěř v zimním období, plní jedno přání tomu, kdo se o tato zvířata postaral přes zimu - nosil jim jídlo v době, kdy neměla zdroj potravy.  

╰☆ ROELHAIPHAR ☆╮

Zabraňuje nejhorším věcem.    

╰☆ ROCHEL ☆╮

Anděl Rochel je Andělem světských potřeb, dohlížející na nalezení ztracených či odcizených věcí, tak, aby se k vám vrátily v pořádku. 

╰☆ ROJSUX ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na lidi trpící ztrátou paměti a zmírňuje jejich potíže, navrací paměť. 

╰☆ RONIR ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na odstranění hučení a šumění v uších. 

╰☆ RONJIM ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu a odstranění oparů.  

╰☆ ROOLIJO ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu chudokrevnosti.  

╰☆ ROPYG ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu lišeje. 

╰☆ ROREX ☆╮

Dává léčivou energii v době nachlazení, chřipky a angíny. 

╰☆ ROSABIS ☆╮

Posvěcuje snubní prsteny.    

╰☆ RPOL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu výrůstků. 

╰☆ RUBIEL ☆╮

Nemůžete občas odolat a rádi vložíte své penízky také do hazardních her? Chtěli byste mít štěstí při hře a vyhrát?  

╰☆ RUDOSOR ☆╮

Tento anděl vám pošle viditelné znamení, které naznačí, jak se věci mají, nebo co je třeba ještě pro danou věc udělat. 

╰☆ RUFIEL ☆╮

Toto je anděl jedinečnosti a originality, pokud chcete být přesně takoví, požádejte právě jeho.  

╰☆ RUHIEL ☆╮

Odstraní to, co už nepotřebujete, ale nedokážete se toho sami zbavit. 

╰☆ RUCHIEL ☆╮

Pohádali jste se s někým, či jste někoho ve zlosti uhodili? Je ten někdo váš milovaný, a vy cítíte, že jste si tímto do jeho srdce zavřeli dveře? Chcete, aby na toto co nejrychleji zapomněl a měli jste šanci na vztah s tímto člověkem?

╰☆ RUMAEL ☆╮

Má vaše láska srdce z ledu, neprojevuje své city, nekomunikuje s vámi, nebo s vámi naopak komunikuje jen zdvořile? Chtěli byste víc?   

╰☆ RUMAIL ☆╮

Posvěcuje knihy andělů, vkládá do vašich rukou slova, byste se této činnosti také mohli věnovat.  

╰☆ RUMAN ☆╮

Přináším osvícení, díky němuž poznáte, proč putujete po Zemi, co máte udělat. Přináším velké štěstí do vašeho života.

╰☆ RUSVON ☆╮

Ukáže vám krásy nebeské, provede vás životem s lehkostí a radostí. 

╰☆ RUWANO ☆╮

Odstraňuje temnotu, kterou nyní procházíte, a mění ji na jasné světlo. 

andělé začínající písmenem S

╰☆ SABAOK ☆╮

Pokud jste připraveni pro své přání a očekáváte jeho splnění podle svých představ, ale něco vás stále brzdí, nebo se přání mnoho zpožďuje, pak volte tohoto anděla. 

╰☆ SABATHIEL ☆╮

Našli jste osudového partnera, a přesto nemůžete být spolu? Spojím vaše půlky duší, by duše došla dokonalosti a mohla zažívat všechny radosti, které se vám nabízejí. Spojím vás s osudovým partnerem v dokonalý harmonický vztah. 

╰☆ SABRAEL ☆╮

Anděl Sabrael je Andělem léčení, jedním z hlavních pomocníků Archanděla Rafaela, dohlížející na vyléčení nemoci.  

╰☆ SABREAEL ☆╮

Bojuje proti chorobám způsobených z lásky.   

╰☆ SABRIEL ☆╮

Anděl odpuštění, obzvláště odpuštění sami sobě, kvůli tomu, co nás tíží.

╰☆ SAGDOLON ☆╮

Stojí při vás v soudních záležitostech týkajících se pracovněprávního řízení.   

╰☆ SAGNESSAGIEL ☆╮

Anděl Sagnessagiel je Andělem milosti, dohlížejícím na moudrost lidí. 

╰☆ SAHAKIEL ☆╮

Chtěli byste miminko, ale vaše tělo stále odmítá donosit ho až do samého konce? Procházíte potraty, a přesto se nevzdáváte a zkoušíte to stále dál? Požehnám vašemu těhotenství, abyste zažili pocit štěstí při porodu, a pomůžu s výchovou. 

╰☆ SAHAOIEL ☆╮

Ochraňuje ptactvo, holubice a přináší lidem volnost. 

╰☆ SAHAQIEL ☆╮

Trestá lidi týrající zvířata.   

╰☆ SACHIEL ☆╮

Sachiel vám pomůže zbavit se dluhů, pomůže vyřešit finanční problémy.

╰☆ SACHLUF ☆╮

Chrání rostliny, dává jim léčivou sílu, stará se, aby dobře prospívaly a sloužily lidem na jejich neduhy.   

╰☆ SACHLUPHOS ☆╮

Tento andílek urovnává vztahy mezi rodiči a dětmi. Uzdravují bolest související z nepochopení rodičů.  

╰☆ SAJICIEL ☆╮

Máte partnera, po kterém toužíte, ale on se nechce vzdát svého současného stavu? Je jeho žena fúrie, trýzní ho psychicky, poutá ho k sobě? Rádi byste ho učinili šťastným? 

╰☆ SALAFIEL ☆╮

Používá se při modlitbách.  

╰☆ SALILUS ☆╮

Pomáhá nalézt poklady, které jsou ukryty po mnoho staletí, pomáhá archeologům. 

╰☆ SALIR ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na děti narozené i nenarozené a odvrací od nich onemocnění obrny. 

╰☆ SAMAEL ☆╮

Vede k vytrvalosti a odvaze.   

╰☆ SAMAKIEL ☆╮

Chystáte se k bláznivému kroku, ale víte, že je správný? Potřebujete k tomu více odvahy? Nebo jen potřebujete vedení?  

╰☆ SAMANDIRIEL ☆╮

Anděl Samandiriel je Andělem zrození, dohlížející na plodnost páru, ať již ženy či muže. 

╰☆ SAMANIEL ☆╮

Anděl hojnosti a dostatku toho, co ve svém životě potřebujete.

╰☆ SAMAX ☆╮

Odklání pozornost exekutora do doby, než máte na platby svých pohledávek. V tomto případě musíte však mít snahu na tom pracovat. 

╰☆ SAMHII ☆╮

Vede vaší ruku při psaní deníku.    

╰☆ SAMRAFIL ☆╮

Odcházíte do světa za prací a lepším životem, chcete být úspěšní? Toužíte prožít svůj pobyt v zahraničí bez komplikací?

╰☆ SAMDALPHON ☆╮

Andělský princ dávající vám sílu překonat všechno zlé. 

╰☆ SAMGARIAH ☆╮

Stojí při vás v období půstu, doplňuje tělo potřebnými živinami.

╰☆ SANGRARIEL ☆╮

Odvrátí kroky zlých lidí od vás, do vašeho domu nevkročí. 

╰☆ SANNUL ☆╮

Pomáhá zůstat v pozadí a příliš nevyčuhovat, a vyčkat na správnou příležitost. 

╰☆ SANSENOJ ☆╮

Cítíte se jako loutka ve vztahu, který byl kdysi krásný? Nechcete se nechat ovládat, chcete mít také své slovo a splnit si své sny, kterým váš partner příliš nevěří? Pomohu vám s tím. 

╰☆ SANTANAEL ☆╮

Pomáhá být pilný a neúnavný, dojít do cíle s grácií.    

╰☆ SANTRIEL ☆╮

Jste v roli milenky či milence, a chcete svůj vztah povýšit na partnerský? Víte, že vás partner miluje, jen nedokáže učinit ten správný krok vaším směrem? Brání mu v tom láska k jeho dětem? 

╰☆ SAPIEL ☆╮

Toužíte po rodině, dětech? Není tomu váš partner nakloněn? Přesto byste ho rádi učinili šťastným?  

╰☆ SARAFINA ☆╮

Anděl lásky vyléčí vaši samotu a přivede vám toho, po kom toužíte, přes vaše prosby a pomoc ostatním.  

╰☆ SARAFINAH ☆╮

Pomáhá nepodlehnout pokušení psát milovanému člověku, který potřebuje dostatek času na své rozhodnutí. 

╰☆ SARAKAEL ☆╮

Připravuje lidi na splnění jejich přání.   

╰☆ SARANANA ☆╮

Pomůže přemýšlet a meditovat o samotě.    

╰☆ SARAQAEL ☆╮

Pomáhá malým dětem s prvními krůčky. 

╰☆ SARASAEL ☆╮

Potřebujete se vyzpovídat, nebo se jen svěřit se svým trápením? Nedaří se vám vstoupit do meditace? Pak mě povolejte. 

╰☆ SARGA ☆╮

Stojí při psaní milostných dopisů tak, aby přišla kladná odpověď.

╰☆ SARCHA ☆╮

Pomáhá překonat všechny problémy, zachovat si svou tvář. 

╰☆ SARIEL ☆╮

Pomáhá při učení, studiu. Také je účinný jako ochránce před uhranutím.

╰☆ SARIM ☆╮

Pomůže vám k vedoucímu postavení.   

╰☆ SARITAIEL ☆╮

Čeká vás soud a bojíte se vězení? Jste si vědomi svých chyb, kterých jste se dopustili, a rádi byste je napravili? Jste přesvědčeni, že jste nevinni? Pak mě požádejte.    

╰☆ SARQUAMICH ☆╮

Pomůže neposlouchat názory druhých a jít si za svým srdcem.  

╰☆ SASGABIEL ☆╮

Uzdravuje skrze svou hudbu, kterou vám posílá. 

╰☆ SATAARAN ☆╮

Pomůže s rovnováhou mezi duchovním a fyzickým světem. 

╰☆ SATANIEL ☆╮

Je to anděl zapomnění, tedy pokud chcete na něco zapomenout, a nedaří se vám to, použijte tohoto Božího posla. Není to Satan, jak se mnoho lidí domnívá, jméno Satana, když byl ještě andělem, bylo Satanael.  

╰☆ SATAREL ☆╮

S ním naleznete založené věci, také věci, které považujete za dávno ztracené. 

╰☆ SAURIEL ☆╮

Ukáže vám minulé životy pomocí snu.    

╰☆ SAVATRI ☆╮

Rozjasňuje srdce, ulehčuje život.   

╰☆ SAVURIEL ☆╮

Pomůže s intuicí, dává impulz k přemýšlení nad znameními, která se vám ukážou.   

╰☆ SAXOS ☆╮

Přivede k vám člověka, který vám nabídne dobře placenou práci, aniž by to předtím zamýšlel.  

╰☆ SEALIAH ☆╮

Přináší dobré zdraví a štěstí při sportu, chrání před zlomeninami. 

╰☆ SEALTIEL ☆╮

Provází meditacemi, dává spiritualitu.  

╰☆ SEBASTIAN ☆╮

Rádi byste se přestěhovali za svou láskou, ale bojíte se, zda najdete práci, neuděláte chybu?  

╰☆ SEBHAEL ☆╮

Stojí a pomáhá spisovatelům píšícím duchařské příběhy. 

╰☆ SECLAM ☆╮

Dává vize do snů, poskytuje opakující se sny, nad kterými budete přemýšlet.   

╰☆ SEDEKIAH ☆╮

Pomáhá každému, kdo hledá ukryté poklady v zemi.   

╰☆ SEDIM ☆╮

Dává zlou náladu tomu, kdo vám stojí v cestě za láskou, následné hádky a neshody. 

╰☆ SEFONIEL ☆╮

Splní jakékoliv vaše přání pronesené od srdce. 

╰☆ SEGEVIEL ☆╮

Jsem andělem lásky, ukazuji vám, jak nádherné bytosti jste. Je třeba, abyste se viděli mýma očima, byste milovali sebe takové, jací skutečně jste, byste milovali každou situaci v každém čase, jako to nejlepší pro vás v tomto čase. Pak pohnete ledy a dojdete svého štěstí.  

╰☆ SEHALIAH ☆╮

Anděl Sehaliah je ochránce chudých lidí.   

╰☆ SEHEIAH ☆╮

Anděl Seheiah chrání před nemocemi, kterými byste se mohli nakazit. 

╰☆ SEHELIEL ☆╮

Pomáhá lidem získat to, po čem touží. Dodává velkou energii.

╰☆ SEHIJAH ☆╮

Dohlíží na lidi, kteří se zdržují dlouhodobě mimo svůj domov. 

╰☆ SEKEL ☆╮

Pomůže s tím, abyste se líbili, abyste byli nepřehlédnutelní.

╰☆ SELITH ☆╮

Hlídá pannu Marii, hlídá všechny matky, jež přišly o svého syna. 

╰☆ SEMANGELOF ☆╮

Hledáte to, co vám v životě nejvíce chybí a stále to nenalézáte? Pomohu vám s tím.   

╰☆ SEMECHIAH ☆╮

Rádi byste, aby k vám cítil partner to samé, co cítíte vy k němu? Aby dokázal pečovat o váš vztah? Aby se váš vztah rozvíjel ke spokojenosti obou dvou?  

╰☆ SEMELIEL ☆╮

Schází vám peníze, které jste použili pro dobro věci? Chtěli byste je získat zpět? Potřebujete je nyní na něco jiného, nebo na tu samou záležitost, tedy pro dobrou věc? 

╰☆ SENDALFON ☆╮

Pomáhá v rozvoji vašeho hudebního nadání. Vede vás cestou slávy, v jeho přítomnosti milujete hudbu a dokážete jakékoliv hudbě naslouchat, také zvukům přírody.

╰☆ SENOJ ☆╮

Okradl vás někdo a vy byste chtěli své cennosti zpět? Rádi byste, aby tento člověk nesl za tento čin spravedlivý trest? Pak mne povolejte. 

╰☆ SERAFIEL ☆╮

Anděl Serafiel je Andělem milosti, dohlížející na mír v duši. 

╰☆ SERAFINA ☆╮

Pomáhá malým dětem s prvními slovy.   

╰☆ SERAIEL ☆╮

Je váš partner zahleděný jen do sebe? Rádi byste patřili také do jeho života, rádi byste, aby vás dokázal ocenit a respektovat? Nebo byste chtěli, aby se více věnoval rodině? 

╰☆ SERAQUIEL ☆╮

Pomáhá neposlouchat druhé, kteří vás chtějí odradit od svých snů a tužeb zaměřujících se na záměr podnikání.    

╰☆ SEREDA ☆╮

Dává schopnost udržet tajemství svěřené nejlepším přítelem. Také vaše tajemství bude u něj v bezpečí.    

╰☆ SEREF ☆╮

Pomáhá vytvořit posvátný prostor uvnitř bytu nebo kanceláře.  

╰☆ SERUF ☆╮

S tímto andělem dokážete velké věci, soustřeďte se na své tělo, ne na mysl. 

╰☆ SETH ☆╮

O co můžete tohoto andílka žádat: Pomáhá malířům malovat anděly tak, jak ve skutečnosti vypadají. Dává reálný obraz andělů.

╰☆ SETHEUS ☆╮

Pomáhá zachovat si důstojnost v každé situaci.   


╰☆ SHAHRIVAR ☆╮

Srovnává emoce, odstraňuje žárlivost.    

╰☆ SHAKZIEL ☆╮

Pomáhá vám přijmout vše, co přijde, a vše změní na dobré věci. 

╰☆ SHALEF ☆╮

Tento anděl ochraňuje vás před vším zlým, před všemi útoky na vaš osobu, před nebezpečím, které na vás číhá skrytě.

╰☆ SHALEV ☆╮

Anděl lásky, který vám pomůže bojovat o svou lásku, pokud o ni skutečně stojíte. 

╰☆ SHALGIEL ☆╮

Pomůže uspět v zaměstnání, dostat se na vyšší pozici a zachovat si vlídnost.

╰☆ SHARAHIEL ☆╮

Musíte se zpovídat z nevěry, která nikdy neproběhla, a chcete, aby to váš partner pochopil a věřil vám?   

╰☆ SHARAHIL ☆╮

Ochráním vás při cestě letadlem, abyste se dostali v pořádku tam i zpět.

╰☆ SHATEIEL ☆╮

Uzamyká vaše ústa, aby nepověděla nic.    

╰☆ SHCACHLIL ☆╮

Dává rozpoznat pravdu od lži. 

╰☆ SHEKINAH ☆╮

Vede vás po vaší cestě za láskou. Požehná vaší lásce, najde vám životního partnera.

╰☆ SHELACHEL ☆╮

Pláče vaše děťátko často, a vy byste mu chtěli pomoci? Budí se ze spaní s pláčem? Bojí se něčeho? Povolejte mě a já jeho strachy odeženu. 

╰☆ SHELATIEL ☆╮

Vyléčím rány ve vašem srdci, budu vás ovívat svými křídly. 

╰☆ SHELIEL ☆╮

Máte nemocné zvířátko nebo snad je nemocný někdo z vaší rodiny? Máte se rozhodnout pro jeho život nebo smrt? Nemá dle lékařů šanci na život? Bylo by lépe volit smrt? Nevíte, jak se máte rozhodnout? Potřebujete znamení, co máte dělat? Přinesu vám ho ve snech, byste věděli, že vaše rozhodnutí nakonec bude ke štěstí toho, koho máte tak rádi a je třeba učinit rozhodnutí. 

╰☆ SHEMESHIEL ☆╮

Anděl pomáhající odolat pokušení být závislí na alkoholu.   

╰☆ SHEMUIL ☆╮

Rádi byste někomu ukázali skutečnou pravdu, ale tento člověk pravdu stále popírá? Nechce si sundat své růžové brýle, a vy cítíte, že se jen trápí a není cesta ke zlepšení? Možná je to jinak, než to vnímáte, možná je vaše intuice správná. Pomohu vám rozpoznat pravou podstatu věci.   

╰☆ SHERATIEL ☆╮

Posiluji vztah, dávám do něho harmonii a porozumění.   

╰☆ SHERMUIL ☆╮

Zprostředkuje vaší modlitbu a doručí do správných rukou. 

╰☆ SHETEL ☆╮

Dává velkou sílu uzdravení. Komu se ukáže, ten již není nemocen.

╰☆ SHEMSHIEL ☆╮

Hlídá nespravedlivě odsouzené, dává naději na obnovení procesu a očištění jména.   

╰☆ SHIN ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu jazyka, odstraňuje zápach z úst. 

╰☆ SHINIAL ☆╮

Popohání vás k dobrodružství, o kterém sníte.    

╰☆ SCHACHLIL ☆╮

Učiní zázrak, nasměruje váš život tím správným směrem.   

╰☆ SCHALTIEL ☆╮

Pomáhá s poctivostí v podnikání.    

╰☆ SCHIOEL ☆╮

Anděl dohlížející na zákon, policii a právní ochranu.    

╰☆ SCHREWNEIL ☆╮

Poskytuje dobrou paměť a otevírá ledová srdce, otevírá je lásce.

╰☆ SIALUL ☆╮

Starám se o blahobyt mnoha lidí, a rád pomohu také vám. Přivedu k vám prosperitu a dobrou finanční situaci, pokud jsou vaše úmysly čisté. Musíte si jen ujasnit, proč chcete tuto prosperitu mít u sebe, jakým způsobem tyto penízky zhodnotíte. Dejte si pozor na mamon.  

╰☆ SIDOS ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu kašle.   

╰☆ SIDRAEL ☆╮

Potýkáte se se vzdorem svého potomka a rádi byste, kdyby se začal chovat zodpovědně? 

╰☆ SIMIEL ☆╮

Nastolím harmonii a pořádek do vaší záležitosti. Vyskytují se stále nějaké překážky, kdy se nemůžete dostat na konec této záležitosti? Ukážu vám správnou cestu k řešení.  

╰☆ SIMIKIEL ☆╮

Anděl trestající všechny, kteří vám ublížili, pokud jste se o to sami nezasadili svým chováním či činy. 

╰☆ SIMSIEL ☆╮

Opustil vás přítel a nechal vás s bolavým srdcem? Cítíte, že toto by mohl být ten pravý partner a nechcete se jen tak vzdát? Rádi byste udělali cokoliv, abyste mohli být opět spolu? 

╰☆ SIRAEL ☆╮

Milujete, ale bojíte se udělat první krok? Nevíte, zda stejné city jsou i u tohoto člověka? Díváte se na sebe, a přesto se neodvážíte oslovit ho či jí?   

╰☆ SISERA ☆╮

Dává do srdce velkou touhu.   

╰☆ SISTIEL ☆╮

Toužíte se dostat na vedoucí pozici, toužíte po povýšení? Dostávají ho všichni okolo vás, a vy víte, že si ho také zasloužíte? Chtěli byste profesně růst, a cítíte, že na to máte? Chcete se také dočkat?   

╰☆ SITAEL ☆╮

Anděl Sitael probudí váš talent.  

╰☆ SIZAJASEL ☆╮

Dává inspiraci a pošle vám do cesty vaší múzu. 

╰☆ SIZOUSE ☆╮

Anděl Sizouse je nebeským pošťákem, nesoucí přáníčko přímo Bohu, spolu s 6 božími posly. 

╰☆ SKIFAX ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu kloubů.   

╰☆ SOFERIEL ☆╮

Zaznamenává datum života a smrti každého člověka. Toho můžete prosit o prodloužení života. 

╰☆ SOFIEL ☆╮

Přináší zdraví skrze potraviny, vede vaší ruku k těm potravinám, které vaše tělo potřebuje. Chrání vaše plíce. 

╰☆ SOHEMME ☆╮

Ukazuje cestu meditacemi pro uvolnění těla i mysli.    

╰☆ SOCHODIAH ☆╮

Anděl Sochodiah dává průchod citům, kuráž k lásce a projevení svých citů. 

╰☆ SOKEDHOZI ☆╮

Požehnám vašemu sňatku, dopřeji vám miminko, peníze na dům i spokojený život.   

╰☆ SOLUZEN ☆╮

Dává dětskou hravost i v dospělosti.   

╰☆ SOPERIEL ☆╮

Jste uvězněni ve vztahu, ze kterého byste chtěli odejít? Bojíte se reakce vašeho partnera? Nejste v tomto vztahu spokojeni? Přáli byste si jiný vztah, přáli byste si vyzkoušet něco jiného?  

╰☆ SOPHERIEL ☆╮

Váš milý přečte vaše myšlenky a bude se snažit splnit vaše přání, které mu pošlete skrze tohoto andílka. 

╰☆ SOPHIEL ☆╮

Dokáže oddálit smrt, dát vám ještě mnoho dnů na tomto světě. 

╰☆ SOQEDHOZI ☆╮

Dohlíží na pravdu a hezké pocity u vašeho partnera, pokud ho požádáte. 

╰☆ SOSOL ☆╮

Okoření váš nudný život.    

╰☆ SOTHIS ☆╮

Pomáhá zvládnout vysokou školu v pokročilém věku. 

╰☆ SPENTAARMAITI ☆╮

Díky němu odhalíte pravdu, budete žít v harmonii, pocítíte dobrotu a oddanost

╰☆ SPENTAMAINJU ☆╮

Dává lásku a ochranu, ukryje vás pod svá ochranná křídla. 

╰☆ SPHENER ☆╮

Další léčivý anděl, odhánějící zlé myšlenky a uzdravující tělo nemocné v důsledku těchto myšlenek.    

╰☆ SPLENDITENES ☆╮

Zajišťuje nádheru vašim dílům vyrobeným ručně. Dává velkou zručnost.

╰☆ SPUGLIGUEL ☆╮

Pomáhá začít znovu, hodit vše za hlavu a plánovat lepší budoucnost. 

╰☆ SRAOCHA ☆╮

Pomůžu vám přispět vlastní pílí k dokonalému vztahu, pomůžu vám udělat správný krok a vrátit se k vašemu partnerovi, který vás miluje. Bez podmínek, s čistou láskou v srdci.  

╰☆ SROKIH ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu enurézy.   

╰☆ SRSERUS ☆╮

Tento anděl lásky zbavuje strachu ve vztazích, strachu, zda vás partner miluje, strachu, zda se v situaci lásky zachováte tak, jak máte, strachu, byste něco nepokazili, strachu, že nejste dost atraktivní, strachu, by partner přijal vaší zprávu ... 

╰☆ STIMULATORIUS ☆╮

Přináší do života prázdninové lásky, které mají tendenci vydržet po celý život. 

╰☆ STRATEIA ☆╮

Plní přání pomocí padajících hvězd.    

╰☆ STUX ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu infarktu, dohlíží na předcházení infarktu.  

╰☆ SUIEL ☆╮

Otřese vaším vztahem tak, abyste viděli také chyby a mohli na nich pracovat.   

╰☆ SUNA ☆╮

Dává do vztahu romantiku.   

╰☆ SUPHLATUS ☆╮

Pomáhá při očištění bytu nebo domu, aby se vám tam dobře žilo i pracovalo. Vhodné pro ty, jež ve svém domě také pracují. 

╰☆ SURA ☆╮

Hlídá Bibli, posílá ji do vašich rukou, dává vám porozumět tomu, co je v ní psáno.   

╰☆ SURIEL ☆╮

Vede vaše kroky v přítomnosti, halí minulost a odkrývá budoucnost.

╰☆ SUSABO ☆╮

Chrání vás při cestě do zaměstnání.    

╰☆ SUSNIEL ☆╮

Dává sílu k rozhodnutí, nutí vás nezůstat na místě, naopak udělat správnou věc. 

╰☆ SWIX ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčení hormonální nerovnováhy. 

╰☆ SYTH ☆╮

Přináší požehnání.  

andělé začínající písmenem T

╰☆ TABLIBIK ☆╮

Nechte se fascinovat člověkem, který pro vás chystá překvapení.

╰☆ TABRIS ☆╮

Pomáhá vám pochopit svou svobodnou vůli, vidět nové dveře, které se před vámi otevírají. Stačí jen povolat ho a vstoupit. 

╰☆ TADHIEL ☆╮

Prosadím váš vlastní zájem v jakékoliv situaci.    

╰☆ TAFEL ☆╮

Tafel vám dá znamení, že vše je na dobré cestě. Činí zázraky, které si přejete, stačí jen otevřít své srdce a naslouchat jeho vedení.  

╰☆ TAFTAFIAH ☆╮

Ovládá vás vaše žena a chcete se z její moci vymanit? Již nechcete jen dělat, co vám řekne, nechcete si nechat vše líbit?

╰☆ TAGAS ☆╮

Dám do vašeho srdce naší nebeskou hudbu, byste pocítili její příznivý vliv na váš život. S ní budete životem plout a nic špatného vás nepotká. Stačí jen naslouchat a váš život se změní k lepšímu.

╰☆ TAGRIEL ☆╮

Bdí nad vězni, chrání jejich zdraví. 

╰☆ TAHARIAL ☆╮

Spojuje dva lidi, kteří jsou vám blízcí a kteří mají zásadní podíl na vašem životě, spojuje opět rodiče, by se milovali, jako dřív. 

╰☆ TAHARIEL ☆╮

Anděl Tahariel je Andělem lásky, dohlížející na cudnost a nevinnost. 

╰☆ TAJEL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu křečí.  

╰☆ TAKANIEL ☆╮

Dostali jste se do dluhů a máte strach, zda je budete moci splatit? Nebo podnikáte a obáváte se, zda vyděláte dostatečné množství peněz? Nebo vás čekají větší výdaje, a vy si děláte starosti, zda na to vše budete mít?  

╰☆ TALIA ☆╮

Je andělem nové, neposkvrněné lásky. Pokud chcete tedy potkat člověka, pro kterého byste byli vším, pak zvolte tohoto anděla.

╰☆ TALIAHAD ☆╮

Vyvede vás z nebezpečí do bezpečí, navrátí vás v pořádku domů. 

╰☆ TAMAEL ☆╮

Pomáhá soustředit se v době, kdy vás rozptyluje spousta jiných věcí. 

╰☆ TARIEL ☆╮

Pomůže vám přijmout nejen sebe, ale také ostatní, takové, jací jsou. 

╰☆ TARQUAM ☆╮

Záleží vám na vaší rodině, ale přesto spolu neumíte v dobrém vycházet? Chybí souznění, porozumění?   

╰☆ TARSHICH ☆╮

Bojíte se o své finance? Rádi byste investovali, ale obáváte se ztrát? Chcete tuto investici požehnat, aby se vám vrátila zpět ve větším množství?    

╰☆ TARWAN ☆╮

Poskytne vám mnohé informace o aktivitě, kterou byste chtěli zdokonalit, jen nevíte, zda na to stačíte. Přináší nové nápady v oblasti práce.  

╰☆ TEBLIEL ☆╮

Poskytne vám mnohé informace o aktivitě, kterou byste chtěli zdokonalit, jen nevíte, zda na to stačíte. Přináší nové nápady v oblasti práce.  

╰☆ TEIAIEL ☆╮

Tento anděl řídí vaše kroky, pokud vrávoráte, poproste ho o vedení. 

╰☆ TEIAZEL ☆╮

Bdí nad spisovateli, umělci, sochaři a hudebníky.   

╰☆ TELANTES ☆╮

Dává vám sílu na věci, které odkládáte, ale jsou pro vás velice důležité.

╰☆ TELETION ☆╮

Připravujete se na setkání se svým sokem či sokyní, a chcete zvítězit?

╰☆ TEMELUCH ☆╮

Dohlíží na plodnost ženy, dává dar těhotenství, chrání narozená miminka v jejich prvních dnech života.    

╰☆ TEMPAST ☆╮

Pokud nevíte, co je vaší prioritou, tápete, tak zvolte tohoto anděla, aby vám ukázal cestu.    

╰☆ TEMPERANCIEL ☆╮

Ochraňuje vás před nebezpečím, i nebezpečnými lidmi.  

╰☆ TEOAEL ☆╮

Anděl Teoael je Andělem světských potřeb, dohlíží na podnikání.

╰☆ TEPISEUTH ☆╮

Zamezuje obtěžování člověkem, o kterého nestojíte.    

╰☆ TERATHEL ☆╮

Anděl Terathel je Andělem milosti, dohlížejícím na zachování svobody lidí.   

╰☆ TERENTIA ☆╮

Vede vás trpělivostí, podporuje ji a vyhání špatné myšlenky, které by mohly celé situaci bránit.    

╰☆ TERIEL ☆╮

Pokud chcete vědět v určité záležitosti co nejvíce, nechcete, aby před vámi bylo něco skryto, pak volte tohoto anděla. 

╰☆ TETRIEL ☆╮

Přináší touhu do našich životů. 

╰☆ TEZALEL ☆╮

Anděl Tezalel je Andělem lásky, dohlížející na věrnost.  

╰☆ THARSIS ☆╮

Tento anděl stojí při vaší volbě v životních rozhodnutích.

╰☆ THELESIS ☆╮

Pokud se vám zdá, že vznikají nové a nové pochybnosti, a chcete ujištění, že je vše v pořádku, nebo tento stav chcete navodit, volte Thelesise.  

╰☆ THELIEL ☆╮

Ať půjdete kamkoliv, vězte, že vaše kroky vedu vstříc vaší osudové lásce. Navozuji situace k seznámení, přivádím do vašeho života vaši druhou polovinu duše. Nezáleží, zda bydlíte vedle sebe, nebo na druhé straně světa, setkáte se v pravý čas. Chcete přivést lásku do vašeho života, toho, s kým máte mít tu čest provázet ho jeho životem a stát mu věrně po boku? Jste připraveni na tuto lásku? Pak vyslovte své přání.  

╰☆ THIEL ☆╮

Přivede vám do snu zesnulého člověka, abyste s ním mohli komunikovat a zeptat se ho na to, na co vám nestihl odpovědět.  

╰☆ THUREL ☆╮

Rozplétám a zpřetrhám vlákna, kterými vás někdo drží u sebe, i proti vaší vůli. Zpřetrhám je tak, by se již neobnovila a vy jste mohli volně dýchat, byste mohli jít cestou svobodnou a zvolit si partnera, po kterém vaše srdce touží.

╰☆ THURIEL ☆╮

Ochraňuje divoká zvířata. Pokud se o ně staráte, a chcete jim dopřát ochranu, zvolte tohoto anděla.    

╰☆ TIFAC ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu impotence.   

╰☆ TILEION ☆╮

Otevře vaše uši pro slyšení andělských varování a rad.  

╰☆ TILONAS ☆╮

Pomůže vám stát si za tím, čemu věříte.  

╰☆ TIRIEL ☆╮

Neklape vám to ve vztahu, toužíte ze vztahu odejít, ale stále vás tam něco drží? Odoláváte pokušení mít milostný vztah, i když byste rádi? Nebo jste snad našli partnera, se kterým je vám dobře, a potřebujete pomoci odejít ze současného vztahu? 

╰☆ TIRTAEL ☆╮

Pomůže vám posoudit vaše pocity, zda jsou správné.  

╰☆ TITOTIEL ☆╮

Připraví vám podmínky, by k vám mohla proudit finanční jistota a vy jste získali mnohem více peněz.   

╰☆ TIXMION ☆╮

Odstraňuje staré rodinné kletby.   

╰☆ TOBAJAPIEL ☆╮

Tobajapiel pomáhá přijmout finanční nedostatek, pochopit, proč tomu tak je, a změní ho posléze ve finanční hojnost.  

╰☆ TODAXIEL ☆╮

Neudržíte příliš dlouho peníze u sebe? Todaxiel přivádí finanční hojnost, přivádí do života příležitost získat finance a udržet si je.

╰☆ TOJEG ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu a odstranění záškubů.  

╰☆ TOMIMIEL ☆╮

Otevírá esoterické cítění, otevírá bránu do astrálního světa.

╰☆ TORQUARET ☆╮

Zajišťuje, abyste sklidili, co zasejete. Lásku oplácí láskou, avšak nenávist zase jen nenávistí.  

╰☆ TRNAT ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na vědomí, pomáhá proti ztrátě vědomí. 

╰☆ TRSIEL ☆╮

Pomáhá s astrálním cestováním, je astrální průvodce.   

╰☆ TSAPHIEL ☆╮

Odstraňuje iluze, přináší pravdu, mírní její následky.  

╰☆ TUAL ☆╮

Pomáhá při problémech, dovede vás do zdárného cíle. 

╰☆ TUBIEL ☆╮

Ochraňuje ochočené ptáky, o které se s láskou staráte. Také navrací ztracené ptactvo domů. 

╰☆ TUBUAS ☆╮

Přenesu vás z vašich snů a tužeb do hmotného světa, kde toto vše můžete naplnit.   

╰☆ TULATU ☆╮

Pokud nejste schopni nás, anděly, vidět ani slyšet, pak přes mé vedení usedněte k listu papíru, naučím vás přijímat pomocí automatického písma odpovědi andělů. Povedu vaší ruku, napojím vás na naší energii, byste byli s námi ve spojení a vyvarovali se nepříjemností. 

╰☆ TURIJ ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčení konečníku - svědění, bolest, absces. 

╰☆ TURMIEL ☆╮

Pomůže vám vzpomenout si na bezstarostnost, kterou nyní musíte do své lásky vložit, abyste došli naplnění. 

╰☆ TUUM ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu mononukleózy. 

╰☆ TUWAHEL ☆╮

Tiší váš smutek, žal, suší slzy a dopomáhá vše překonat. 

╰☆ TWIL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu únavy, odstraňuje jí.   

╰☆ TWUREL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu sleziny.   

╰☆ TZADIQEL ☆╮

Pomáhá zmírnit postoj k dané situaci, k sobě samým i k ostatním, kterých se tato situace týká. Pomůže vám vše pochopit. 

╰☆ TZADIQUEL ☆╮

Pomůže vám rozpomenout se na minulé životy, bývalé inkarnace a ukáže budoucí životy. 

╰☆ TZADKIEL ☆╮

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Chtěli byste jejich běh urychlit?

╰☆ TZAFIEL ☆╮

Očistím váš domov od všech negativních energií, aby se vám lépe dařilo a vztah vzkvétal.    

╰☆ TZADEQIAH ☆╮

Tzedeqiah přinese do vašeho života čest, slávu a bohatství, pokud máte pokoru ve svém srdci.    

╰☆ TZIPORA ☆╮

Bojíte se, zda vás vaše láska opravdu miluje, že se nejedná jen o zamilovanost? Chcete tyto strachy odstranit? 

andělé začínající písmenem U

╰☆ UBAVIEL ☆╮

Odstraňuje staré návyky a zlozvyky.    

╰☆ UFORST ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na zmírnění hyperaktivity. 

╰☆ UMABEL ☆╮

Anděl Umabel urovnává hádky mezi přáteli, aby došlo k co nejrychlejšímu usmíření. 

╰☆ UMABIEL ☆╮

Chcete studovat astrologii, a potřebujete také nutnou dávku intuice, aby vaše předpovědi byly správné? Můžete se naučit číst v horoskopu, je to mapa života, která vám mnohé prozradí. Tento anděl vám pomůže v začátcích, ale i po celou dobu vašich studií.  

╰☆ UMAH ☆╮

Se mnou se nebudete muset bát vyznat lásku tomu, s kým byste chtěli strávit zbytek svého života.  

╰☆ UMEROZ ☆╮

Dává vám schopnost automatické kresby, abyste se dokázali napojit na jiného člověka.  

╰☆ URAK ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu a odstranění celulitidy.  

╰☆ URIEL ☆╮

Ponořte se do svých snů a vyslovte své přání. Ukažte mi skrze sny a obrazy, co byste si přáli ze všeho nejvíce. Svou odpověď vám přinesu, zda vaše přání mohu splnit, či je třeba ho upravit, byste se dočkali svého přání co nejdříve. Poskytnu vám duchovní podporu, kterou v této chvíli nejvíce potřebujete.  

╰☆ URIRON ☆╮

Chrání před praktikami čarodějnictví, ochraňuje život před rizikem náhlé smrti.

╰☆ URKLOD ☆╮

Dohlížím na léčbu a odstranění tukových buněk. Pomáhám při snaze po zhubnutí. S mou pomocí budete mít tělo mladší, neboť nebude vás hyzdit ani kilo navíc. Však také ale změnit svou stravu budete muset, neboť odstraněné tukové buňky zpět se navrátí, neboť pozvete je zpět do svého života.  

╰☆ URPANIEL ☆╮

Chrání před vším zlem, nejen pozemským. 

╰☆ USHAHIN ☆╮

Bojíte se výpovědi v zaměstnání? Rádi byste zůstali?  

╰☆ USTUR ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu dušnosti.  

╰☆ UVAEL ☆╮

Navrací domů ztracené děti, vede jejich kroky zpět.    

╰☆ UWECH ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu a odstranění svědění.  

╰☆ UWULA ☆╮

Tiší bolest při vážných nemocech.   

╰☆ UZERIN ☆╮

Pomohu vám udobřit se s kamarádkou či kamarádem, se kterým nemáte právě dobré vztahy, a chtěli byste se opět vídat a zažívat spoustu krásného. 

╰☆ UZZA ☆╮

Dává sílu přitáhnout si štěstí, zapomenout na věci zlé a vypustit je z hlavy. 

╰☆ UZZIEL ☆╮

Dodává víru a naději.

andělé začínající písmenem V

╰☆ VACHABIEL ☆╮

Je na čase bojovat za svou lásku, získat si její přízeň. Pomohu vám nezůstat stát jen nečinně v koutě, a také pro to něco udělat. 

╰☆ VAIU ☆╮

Pomohu vám postavit se nespravedlnosti, kterou se nyní musíte zabývat. Dotýká se vás tato nespravedlnost a vy sami nemůžete se bránit?    

╰☆ VALOEL ☆╮

Poskytnu vám klid, spokojenost a pochopení. Možná zažíváte bouřlivé období, možná nespokojenost. Z čeho ale pramení? Ze sebe samých? Copak neexistuje nic, co byste chtěli změnit? Neexistuje ani jedna věc, která dovede vás ke spokojenosti? S mou pomocí dojdete pochopení a můžete změnit svůj neklidný život.  

╰☆ VALU ☆╮

Osvobozuje vás od minulosti, od nepodařených vztahů, by vám do současného života nezasahovaly a mohli jste prožívat štěstí v lásce.

╰☆ VAOL ☆╮

Přináší velký talent a úspěch. Povolejte ho před vystoupení, pak přináší vítězství. 

╰☆ VARCAD ☆╮

Anděl lásky pomáhá všem, kdož své přání již vyslovili a stále se jim zdá, že se nic neděje. Umocní vaše přání natolik, by tok času plynul rychleji a vy jste se dočkali svého přání v kratším čase.  

╰☆ VARCAN ☆╮

Pomáhá přehodnotit život, zbavit se nepotřebného, a přijmout potřebné.

╰☆ VASARIAB ☆╮

Anděl Vasariab stojí v soudní síni při právních zástupcích i při vás.

╰☆ VASARIAH ☆╮

Potřebujete finanční jistotu, finanční prosperitu? Nedaří se vám v práci? Rádi byste byli občas také pochváleni?  

╰☆ VASIARIAH ☆╮

Dovedu vašeho milého do vašeho domova, kde vám vyzná svou lásku. 

╰☆ VASIARIEL ☆╮

Anděl Vasiariel je Andělem milosti, dohlížejícím na spravedlnost, ať již v jakékoliv oblasti.   

╰☆ VASSAGO ☆╮

Pomáhá navrátit majetek (nemovitosti), o který jste přišli. 

╰☆ VATALE ☆╮

Přináší vnitřní mír, otevření se lásce a naplnění srdce.    

╰☆ VEGUENIEL ☆╮

Pomůže vám vést ostatní, postavit se do čela společnosti a nebát se vyjádřit pro blaho všech. 

╰☆ VEHAEL ☆╮

Milujete jiného, a přesto toužíte po člověku, který vám zkřížil cestu? Rádi byste znali, zda s tímto člověkem můžete vytvořit plnohodnotný vztah? Pochybujete o své lásce?  

╰☆ VEHIEL ☆╮

Pomáhá k úspěšnému zakončení jednání a dohodnutí výhodných transakcí. 

╰☆ VEHUEL ☆╮

Anděl Vehuel vám pomůže přečkat nejhorší období.  

╰☆ VEHUIAH ☆╮

Anděl Vehuiah vám dodá vedoucí postavení, vůdcovství.   

╰☆ VEL ☆╮

Přejímá vaše starosti, ve všech oblastech života.    

╰☆ VENDECIUS ☆╮

Tento Cherubín patří mezi 4 anděly Božského čtyřlístku. Jeho růžičky na hlavě jsou zlaté, neboť je obklopen zlatou barvou. Jako jeden z nejvyšších Cherubínů dohlíží na plnění zkoušek, ale také přináší velkou náruč lásky.  

╰☆ VENIBBETH ☆╮

Dopomůže stát stranou v pravou chvíli, nevyčnívat z davu. 

╰☆ VENLIAH ☆╮

Anděl Venliah vám dodá sebevědomí.  

╰☆ VERCHIEL ☆╮

Chrání lásku, dopomáhá k náklonnosti a přátelství.   

╰☆ VERETHRAGNA ☆╮

Trestá zlé a kruté lidi. 

╰☆ VESTAEL ☆╮

Hlídá oheň zapálený ve vašem srdci, aby nevyhasl a měli jste co nejkrásnější vztah.    

╰☆ VEVALIAH ☆╮

Pokud se bojíte udělat ten správný krok do budoucnosti, pak poproste tohoto anděla.   

╰☆ VHAURVATÁT ☆╮

Pomáhá k dokonalosti.

╰☆ VHNORI ☆╮

Pomůže vám najít povolání, ve kterém budete moci růst. 

╰☆ VIIT ☆╮

Cítíte nebezpečí jiné osoby, která by mohla způsobit rozpad vašeho vztahu? Cítíte, že partnerka vašeho milého má v rukách něco, co vám schází, a díky čemuž byste nikdy nezískali svého milého? Zasahuje někdo do vašeho vztahu a vy byste chtěli v tomto vztahu uchovat čistotu, lásku a porozumění? 

╰☆ VIKTORIKUS ☆╮

Povedu vás za štěstím, proto vyslovte jen jedno své největší přání. Je to snad láska, co vás trápí? Pak pošlu vám energii lásky, byste sami sebe milovali a dovolili tak lásce, by vstoupila do vašeho života. Jsou to peníze, kterých se vám nedostává? Pak obklopím vás energií prosperity, jen přestaňte myslet na to, že nemáte hojnost u sebe. Přejte si. Přejte si to, co je pro vás nejdůležitější. 

╰☆ VIRTUES ☆╮

Anděl pomáhající v boji proti lidským právům.      

╰☆ VOHAL ☆╮

Dodává sílu k dalšímu boji v životě, přináší krásné dny.

╰☆ VOHUMANA ☆╮

Poskytuje sebeúctu, zbavuje žárlivosti, chrání lásku. Ochraňuje také dobytek.  

╰☆ VOIZIA ☆╮

Pomůže vám ve vašem rozletu, pokud se již nechcete držet zpět, a něco také udělat pro dokonalost svého života. 

╰☆ VRANIEL ☆╮

Pomůže vám s péčí o vaše dítě, aby dobře prospívalo, a mohlo naplnit své poslání.    

╰☆ VRETIL ☆╮

Vkládá svou moudrost do vaší mysli, byste pochopili vše, co je pro vás podstatné a důležité.    

╰☆ VYVAEL ☆╮

Pomůže vám odreagovat se od každodenního stresu a napětí.

andělé začínající písmenem W

╰☆ WADOHOT ☆╮

Vložím do vašich uší schopnost více vnímat svět andělů, zbystřím vaše smysly, byste rozuměli našemu poselství přímo pro vás. Byste dokázali naslouchat více a porozuměli našemu vedení. 

╰☆ WAHODOT ☆╮

Dohlíží na zmírnění onemocnění cukrovky a dohlíží na její léčbu. 

╰☆ WAKTIEL ☆╮

Jako anděl finanční prosperity pomáhá pochopit, proč se vám peníze vyhýbají, po tomto pochopení mohou opět proudit k vám. 

╰☆ WALLIM ☆╮

Nedaří se vám, objevují se stále stejné překážky, nebo stejní lidé? Ukazuji vám cestu, jak se vyhnout těmto situacím či lidem, byste nahlédli do své vlastní duše, a nalezli v ní sílu, kterou potřebujete nyní ve svém životě, by se vám začalo opět dařit a měli jste to, po čem vaše srdce touží. Vnímejte tuto sílu a naučte se s ní zacházet. 

╰☆ WEATTA ☆╮

Stojí při vás ve chvílích milování a sexu, aby bylo co nejkrásnější a aby partner vyslovil to, co skutečně cítí.  

╰☆ WISPOTIEL ☆╮

Pomáhá podnikatelům, by se jim dařilo, by plynuly k nim zisky z podnikání, by dobře investovali a nepřišli o investice.

╰☆ WOREN ☆╮

Dohlíží na úpravu cholesterolu, dohlíží na jeho správnou hladinu.

andělé začínající písmenem X

╰☆ XATHANAEL ☆╮

Pomůžu vám odolat jakémukoliv pokušení, byste pro svého partnera zůstali čistí, stejně jako on pro vás. Odvrátím od vás nejen pokušení, ale také zlo, které by se k vám mohlo snést v nepravou chvíli, ve chvíli vaší nepřipravenosti. 

╰☆ XEXOR ☆╮

Xexor plní přání o financích, pomáhá k získání vhodného zaměstnání, aby vaše příjmy rostly.     

╰☆ XOFIZIEL ☆╮

Xofiziel plní přání finanční zabezpečenosti, je ochoten přivést do vašeho života tolik peněz, kolik si přejete.    

╰☆ XYRIF ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na zmírnění a léčbu nadměrného pocení.

╰☆ XYVIST ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu nervového zhrocení, a pomáhá mu předejít. 

andělé začínající písmenem Y

╰☆ YACCOD ☆╮

Můžete ho požádat o pomoc, pokud chcete požádat o přidání penízků v práci, či pro spravedlivější ohodnocení za vaší práci. 

╰☆ YACCOV ☆╮

Zakryje všechna vaše slabá místa tak, abyste byli ochráněni.

╰☆ YADID ☆╮

Anděl lásky rozehraje tanec lásky, pošle vám láskyplné energie, abyste lásku pocítili v plné síle.  

╰☆ YAFFAEL ☆╮

Naladím vaše srdce na skutečně velkou a pravou lásku, byste vyzařovali tuto lásku a přitáhli k sobě toho, jenž vás miluje tělem i duší. 

╰☆ YAHALA ☆╮

Pokud víte, co udělat, ale potřebujete podporu, volte tohoto anděla. 

╰☆ YAHEL ☆╮

S jeho pomocí se vaše tajemství nevyzradí, nebo naopak proniknete hlouběji do tajemství druhých lidí. 

╰☆ YARASHIEL ☆╮

Pomůže s uskutečněním jakéhokoliv nápadu.    

╰☆ YASHIEL ☆╮

Pomůže k úspěchu v zaměstnání, přináší kladné pracovní vztahy. 

╰☆ YCRECIUS ☆╮

Tento Cherubín patří mezi 4 anděly Božského čtyřlístku. Jeho růžičky na hlavě jsou červené, neboť je obklopen červenou barvou. Jako jeden z nejvyšších Cherubínů dohlíží na plnění zkoušek, ale také přináší velkou náruč lásky. 

╰☆ YEALEL ☆╮

Dává velkou sílu k rozhodnutí a posouzení správné věci, dává sílu udělat první krok k tomu, co cítíme a intuitivně víme, že je správné. 

╰☆ YEAYEL ☆╮

Anděl Yeayel vás ochrání na vašich cestách.   

╰☆ YEBBASHAEL ☆╮

Pomůže s vaší pomocí nemocným a citlivým dětem.    

╰☆ YEFEFIAH ☆╮

Pomáhá proti špatné náladě v období měsíce v úplňku.   

╰☆ YEHUDA ☆╮

Jste ve finanční tísni a rádi byste dopřáli svým dětem trochu radosti, rádi byste s nimi jeli na dovolenou, kterou si nyní nemůžete dovolit? 

╰☆ YEHUYAH ☆╮

Anděl Yehuyah vás ochrání před intrikami ostatních.    

╰☆ YEIALEL ☆╮

Anděl Yeialel vám dodá odvahu k tomu, co tak dlouho odkládáte.  

╰☆ YEIAZEL ☆╮

Pokud máte někoho ve vězení, a chcete, aby byl propuštěn, požádejte tohoto anděla. Léčí tělesné vady i bolesti. Dopomáhá prezentacím uměleckých děl, aby byla úspěšná.  Také stojí při vás při psaní milostných zpráv, aby vyzněly tak, jak mají a vyvolaly úsměv na tváři toho, kdo ji přijímá.

╰☆ YEKAHEL ☆╮

Podpoří vás v práci s ostatními lidmi, vaše rady a terapie budou mít větší účinek. 

╰☆ YELAHIAH ☆╮

Anděl Yelahiah pomáhá adaptovat se v novém prostředí, domácím, pracovním i školním, zdravotním.   

╰☆ YEPHIEL ☆╮

Pomůže odzbrojit vaše nepřátele vaším šarmem.

╰☆ YERATHEL ☆╮

Anděl Yerathel vás ochrání před psychickým vysátím ostatních lidí. 

╰☆ YEZALEL ☆╮

Zajišťuje zájem o domov a rodinný život, dává lepší komunikaci. 

╰☆ YITZHAK ☆╮

Přináší k vám smích a dobrou náladu, kterou vám nikdo nezkazí. 

╰☆ YOCHEVED ☆╮

Rádi byste věděli, zda by vaše láska šla s vámi třeba na kraj světa, zda by jí nedělalo problémy s vámi cestovat, přestěhovat se kamkoliv, změnit svůj život?   

╰☆ YONATAN ☆╮

Anděl lásky vyzývá vás, byste s jeho energií pracovali, požádali ho o vyplnění přání lásky, nesobecké, a přitom láskyplné.

╰☆ YORDANEL ☆╮

Rádi byste se sešli s někým, koho jste již dlouho neviděli a nejste s tímto člověkem ani v kontaktu? Nevíte, jak se má? Přejete mu štěstí, ale rádi byste se přesvědčili, že se má skutečně dobře, tak, jak si zaslouží?  

╰☆ YORFEL ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na záda, ztuhlost šíje, páteř. 

╰☆ YROUEL ☆╮

Zahání všechny chmury a obavy. 

╰☆ YURA ☆╮

Pomůže vynést na světlo čistou pravdu.   

╰☆ YURKEMI ☆╮

Pomůže vám sdělit správné informace ostatním, pomůže vám něčemu je naučit.   

╰☆ YUSAMIN ☆╮

Pomáhá s plodností při potížích s otěhotněním.  

andělé začínající písmenem Z

╰☆ ZAAFIEL ☆╮

Chcete ukončit nějakou záležitost? Víte, že vás tato záležitost brzdí, rádi byste se vydali jinou cestou, ale nevíte, která je správná? Rozhodujete se o něčem či o někom, a chcete s tím pomoci?   

╰☆ ZADKIEL ☆╮

Pomáhám zlepšovat vaši paměť, by se vám snáze učilo, a zapamatovali jste si vše, co je vám ku prospěchu a k úspěchu. Posiluji inteligenci a vesmírné vnímání, byste byli schopni rozpoznat všechny andělské úkoly a štěstí k vám přišlo v nejbližší chvíli.

╰☆ ZAFIEL ☆╮

Procházíte těžkým obdobím, pokazili jste něco? Chtěli byste to napravit, ale nevíte jak? Pak mě přivolejte a já vám přinesu odpověď.    

╰☆ ZAFIRE ☆╮

Dohlíží na dobrou každodenní náladu. 

╰☆ ZAFRIRE ☆╮

Dává dobrou náladu tomu, kdo vás má v srdci, ale nechce z etických důvodů (partnerství) s vámi udržovat milostný kontakt.

╰☆ ZAGZAGEL ☆╮

Pomáhá při učení cizích jazyků. 

╰☆ ZAHARIEL ☆╮

Pomůže proti pokušení a následné nevěře. 

╰☆ ZACHAREL ☆╮

Přináším Božské dary, usnadňuji jejich přijetí, otevřu vám oči, byste tyto dary dokázali přijmout s vděčností a láskou.

╰☆ ZACHARIEL ☆╮

Anděl Zachariel je Andělem léčení, jedním z hlavních pomocníků Archanděla Rafaela, dohlížející na paměť a inteligenci. 

╰☆ ZACHRIEL ☆╮

Dává dobrou paměť, smysl pro detaily i logiku.  

╰☆ ZAKKIEL ☆╮

Pomáhá ukončit hádky a veškeré spory, dává do vztahu harmonii.  

╰☆ ZAKUN ☆╮

Milujete ženatého člověka, a víte, že k vám chová stejné city? Nechce vám o nich říct, či dokonce říká něco jiného? Jste si z jeho chování o jeho lásce jistí? Chtěli byste pro jeho ženu jiného partnera, aby opustila ona jeho, když on to nedokáže? Chcete ho mít u sebe?  

╰☆ ZALBESAEL ☆╮

Pomáhá probudit vášeň tam, kde dříve byla a nyní se neprojevuje.  

╰☆ ZALIEL ☆╮

Pomůže obklopit vás pozitivně naladěnými a hodnými lidmi. 

╰☆ ZAMAEL ☆╮

Anděl sexuálních radovánek.  

╰☆ ZAMIEL ☆╮

Anděl Zamiel je Andělem milosrdenství, dohlížející na hurikány, povodně, bouře a plískanice, tak, aby vás nepostihlo neštěstí v tomto směru. 

╰☆ ZAMIR ☆╮

Odstraňuje negativní myšlenky, byste mohli prožívat lásku takovou, jakou si zasloužíte, a smýšleli o lásce jen pozitivně.

╰☆ ZAMJAT ☆╮

Je před vámi složitý úkol a vy ho přesto chcete splnit? Víte, že to možné je, ale nevíte, zda to dokážete? Pomohu vám ho hravě splnit. 

╰☆ ZAQUEL ☆╮

Udělali jste velkou chybu, která nejde napravit? Opravdu to nejde? Chtěli byste to napravit? Chtěli byste, aby tato chyba byla zapomenuta?  

╰☆ ZAQUIEL ☆╮

Anděl lásky vkládající do vašich úst láskyplná slova, do vašich dlaní touhu hladit toho, koho milujete a projevit mu své city přes doteky.  

╰☆ ZARAL ☆╮

Žijete v milostném trojúhelníku a váš milý se neumí vyjádřit? Nechce se rozhodnout ani pro jednoho z vás, a setrvává ve vztahu s vámi i vaším sokem? Rádi byste ho podpořili v tomto rozhodnutí, přejete mu lásku a štěstí? Nebojíte se tohoto rozhodnutí?  

╰☆ ZAROHOV ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu akné. 

╰☆ ZAVAEL ☆╮

Pomůže získat potřebnou jistotu ve svém konání. 

╰☆ ZAYDAY ☆╮

Odvrací neštěstí, pomáhá překonat překážky, které se objeví.

╰☆ ZAZEL ☆╮

Dopomáhá k zamilovanosti a harmonii ve vztahu, opatruje lásku.

╰☆ ZEBUL ☆╮

Vysává z vás někdo energii a vy byste se chtěli od tohoto člověka odpoutat? 

╰☆ ZEBULEON ☆╮

Musíte se s někým rozloučit na delší čas, a bolí vás srdce při tomto pomyšlení? Pomohu vám toto období překonat. 

╰☆ ZEFFAR ☆╮

Pomůže překonat vše, co jste způsobili nebo zkazili, a chcete to napravit. 

╰☆ ZEFON ☆╮

Chrání vaše pokroky, vede vaší kariéru správným směrem. 

╰☆ ZEHANPURJU ☆╮

Často spíte? Jste stále unaveni, i když nic neděláte? Chtěli byste se ráno probudit plni síly?   

╰☆ ZECHIEL ☆╮

Přináší štěstí, harmonii a radost ze života. 

╰☆ ZEIRNA ☆╮

Léčí lehčí nemoci, které jste přechodili, aby se již nevrátily a nepůsobily vám zdravotní problémy.    

╰☆ ZERIEL ☆╮

Pomáhá probudit touhu a lásku v muži, který dává přednost svému egu před vyjádřením citů.   

╰☆ ZERUCH ☆╮

Dodává sílu. Pokud cítíte, že vám někdo vaši životní energii vysává, zvolte tohoto anděla.   

╰☆ ZETHAR ☆╮

Probudí ve vás umělce, který zanechá své dílo po celá staletí.

╰☆ ZIANOR ☆╮

Dopomůže vám k důvěryhodnosti a postavení.   

╰☆ ZIDKIEL ☆╮

Probudí city u člověka, který se do vás zamiloval, ale setrvává v manželství z povinnosti nebo zodpovědnosti, aby se vyjádřil a šel za svou láskou a svým štěstím.  

╰☆ ZIIEL ☆╮

Chcete získat nemožné? Máte velké přání, v jehož splnění doufáte, a chtěli byste ho splnit?   

╰☆ ZIKIEL ☆╮

Pokud se chystáte na velkou změnu v životě, je tento anděl nejvhodnější. 

╰☆ ZIQUIEL ☆╮

Léčí menší problémy ve vztazích.    

╰☆ ZIRIEL ☆╮

Přináší velké štěstí v boji proti falši a nástrahám zlých lidí. 

╰☆ ZIVIEL ☆╮

Jsem andělem hojnosti, nezáleží na tom, zda tato hojnost je finanční, láskyplná nebo zdravotní. Otevírám bránu přijímání této hojnosti, byste mohli beze strachu do ní vstoupit a dostalo se vám tohoto vzácného daru.  

╰☆ ZIZUPH ☆╮

Zajišťuje bezstarostnost dětí i dospělých.    

╰☆ ZLIEL ☆╮

Anděl lásky vám pročišťuje mysl, byste viděli, kde děláte chybu a jakým směrem se nyní máte vydat, tedy s kým budete šťastni.

╰☆ ZOPHIEL ☆╮

Zophiel přináší nápady k získání peněz astronomických rozměrů, dle vašeho nejtajnějšího přání.  

╰☆ ZUFLAS ☆╮

Ochraňuje stromy. Pokud chcete získat spojení s určitým stromem, získat jeho sílu, zvolte tohoto anděla.    

╰☆ ZURIEL ☆╮

Mírní porodní bolesti, navozuje klid při porodu.