Onkanon

Pomohu vám nebo vašim milovaným vyjádřit vnitřní city, zvláště v oblasti lásky. Neboť lásku je třeba v úctě chovat, přijímat jí takovou, jaká ve skutečnosti je. Nebát se jí. Nebát se vyjádřit a vyslovit to, co uvnitř skrýváte.

Onkanon rozvíjí květy lásky, by otevřeli se zcela a nic nezůstalo skryto. Jeho oči jsou modré, jeho vlásky světlounce červené.