orlí oko


Orlí oko je zvláštní kámen, symbolizující samotného Boha a jeho vidění. Je to vševědoucí oko otevírající brány do světa tajemna. Používalo se jako talisman před vším zlým, pro navození štěstí a spojení se světem andělů. Posiluje intuici, ale také imunitu a nervový systém.

Jeden z nejstarších a nejoblíbenějších talismanů. Často nazýván jako "všudypřítomné vševědoucí oko". Dává se mu za schopnost pozorovat vše i přes zavřené dveře. V dávných dobách jej egypťané používali ke zdobení soch svých bohů, pro zdůraznění božského vidění. Boha Ra, který byl bohem slunce, a boha Geba, který byl bohem země.