OČISTA - 1750 kč (nebo 70 €)

objednací kód: 765

Očista od negací, smůly, zloby... prostě od všeho, co vás zatěžuje. Tato očista je proto, abyste mohli vykročit do roku 2021 pravou nohou, s čistým štítem, třeba jinak, abyste mohli jít životem tak, jak si představujete. Tato očista je prvním krokem k vašemu novému životu, abyste se nebáli udělat první krok. 

doba služby: 2 hodiny

ŠTÍT DOMOVA - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 766

Domov je stejně důležitý pro nás, jako naše tělesná schránka pro naši duši. Tak, jak se o svůj domov staráme, takovou lásku nám pak oplácí. Je dobré nemyslet pouze na ochranu svou, ale také našeho domova. Pokud se náš dům umí bránit, je to stejné, jako když jsme my zdraví. Jakmile dům onemocní, je více náchylnější proti vlivům zvenčí. Tento štít by měl vydržet neporušen po dobu 6 měsíců.

doba služby: 1 hodina

ŠTÍT DUŠE - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 767

Duše se liší od životní síly především tím, že duše s námi putuje z života do života, kdežto životní síla je síla těla, tedy jen pro tento život. Pokud duše nekoresponduje s tělem a životní silou, pak nastupují různé nemoci, aby nás upozornili na to, co děláme špatně, a jakou cestou se máme vydat. Tento štít by měl vydržet neporušen po dobu 6 měsíců.

doba služby: 1 hodina

ŠTÍT OČISTNÝ S OCHRANOU - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 768

Tato ochrana obsahuje také očistu od negací a negativních vlivů, ochrana v sobě snoubí ochranu před negací, negativním působení ostatních lidí, zmírnění hněvu vyslaného k vám, by ten, jež by chtěl škodit, sám škodu utrpěl, ochrana a otevření brány úspěchu a prosperity, ochrana před závažným onemocněním, ochrana srdce, těla i duše. Tento štít by měl vydržet neporušen po dobu 6 měsíců.

doba služby: 1 hodina

ŠTÍT OSVOBOZENÉ DUŠE - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 769

Někdy nám naši blízcí, kteří již nejsou mezi námi, pomáhají. Pokud u sebe máme velké negace, odnáší si je také tato duše, vstřebává je do sebe. Aby jí tato práce příliš nevyčerpávala, můžeme i pro takovouto duši žádat ochranu. Tento štít by měl vydržet neporušen po dobu 6 měsíců. 

doba služby: 1 hodina

ŠTÍT PODNIKATELSKÝCH PROSTOR - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 770

Závist a další negace ulpívají nejen v prostoru samotném, tedy ve výrobních halách, kancelářích, ordinacích a podobně, ale také na pláštích budov. Tato ochrana vytváří světelný kruh nejen uvnitř podnikatelských míst, ale také zvenku. Tato ochrana vydrží zhruba 3 měsíce, záleží na vlivu zvenčí, jak je na tyto podnikatelské prostory působeno negativními energiemi.

doba služby: 1 hodina

ŠTÍT PROTI NEGACI A ZÁVISTI - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 771

S negacemi se setkáváme na každém kroku, stejně jako s nepřátelstvím nebo závistí. Tento štít tyto negace k vám nepustí. 

Tento štít by měl vydržet neporušen po dobu 6 měsíců.

doba služby: 1 hodina

ŠTÍT PROTI SESLÁNÍ NEGATIVNÍCH SIL - 950 kč 

(nebo 38 €)

objednací kód: 772

Někdy na nás působí někdo zvenčí, kdo nepřeje si naše štěstí a přál by si námi manipulovat, jak se mu zlíbí. Tato ochrana slouží právě proti tomuto, bychom se dokázali postavit těmto negativním vlivům a byli jsme chráněni. By se vše vracelo tomu, kdo na nás toto vyšle. Tento štít by měl vydržet neporušen po dobu 6 měsíců. 

doba služby: 1 hodina

ŠTÍT RODINNÝ - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 773

Ochrana soustředí se především na udržení zdraví, má účinnost po dobu 3 měsíců. Vztahuje se na zadavatele, partnera, děti a rodiče, případně na vnuky a partnery dětí nebo vnoučat. Nejžádanější ochrana roku 2020.

doba služby: 1 hodina

ŠTÍT SE ZÁMOTKEM 7 UZLŮ - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 774

Tento zámotek je tvořen sedmi uzly, sedmi silnými energiemi, které sestávají ze sedmi ochran, proti negacím, nemocím, černé magii, na podporu a vložení štěstí do života, na podporu lásky a touhy.Tento štít by měl vydržet neporušen po dobu 6 měsíců.

doba služby: 1 hodina

ŠTÍT SEDMI OCHRAN - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 775

Tato ochrana v sobě snoubí ochranu před negací, negativním působení ostatních lidí, zmírnění hněvu vyslaného k vám, by ten, jež by chtěl škodit, sám škodu utrpěl, ochrana a otevření brány úspěchu a prosperity, ochrana před závažným onemocněním, ochrana srdce, těla i duše. Tento štít by měl vydržet neporušen po dobu 6 měsíců. 

doba služby: 1 hodina

ŠTÍT SRDCE - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 776

Ochrana srdce používá se pouze v případech, kdy se vám zdá, že někdo útočí na vaše srdce, aniž byste si to vy sami přáli. Tato ochrana používá se také ve chvílích, kdy trápí vás láska a ničí vaše srdce zevnitř. Tento štít by měl vydržet neporušen po dobu 6 měsíců. 

doba služby: 1 hodina

ŠTÍT ŽIVOTNÍ SÍLY - 950 kč (nebo 38 €)

objednací kód: 777

Životní síla je pro nás velice důležitá. Pokud tuto sílu nemáme, cítíme se vyčerpaní, bez života, nic nás nebaví ani nenaplňuje. Prostě jen přežíváme, místo abychom si užívali života, který je tak krásný, jak si ho sami uděláme. Tento štít by měl vydržet neporušen po dobu 6 měsíců. 

doba služby: 1 hodina