mé napojení na anděly

Balíček otázek byl sestaven z častých dotazů, a vložen do tohoto balíčku. Jakoukoliv otázku si můžete vyměnit za svou vlastní. 

ஐ Kolik andělů mám v současné době u sebe?

ஐ Jak je mám požádat o pomoc?

ஐ Jaké znamení si s nimi mám sjednat, abych rozuměl jejich odpovědím?

ஐ Jakým způsobem jsem schopný komunikovat s anděly?

ஐ Jaké je v současné době mé duchovní napojení?

ஐ Co mám udělat pro zvýšení tohoto napojení?

ஐ V čem mi mohou andělé pomoci?

ஐ Co za to ode mě budou žádat?

doba: cca 40 minut

Vyberte si, jakou formou chcete odpovědi na otázky dostat.

Provedení (vyberte si): emailem, písemně v kroužkové vazbě s dárečkem, on-line (po telefonu, whatsappu, skypu, facebooku).

Zvolte si variantu:

670,00 Kč
Please select variants first