mistrovská karma

1 hodina

Jakoukoliv otázku můžete vyměnit za svou vlastní, nebo nechat otázky položené.

Jaký je účel současného života?

Jakou výzvu mi připraví současný život?

Jaký talent jsem dostat do vínku?

Jaký bude výsledek současného života?

Jaký byl účel minulého života?

Jaké překážky jsem překonával v minulém životě?

Jaký byl výsledek minulého života?

Jaké okolnosti obklopují konec minulého života?

Život mezi životy, co zasahuje do současného života?

Jaké dřívější vtělení mi zasahuje do současného života?

Doba: 1 hodina

Zvolte si variantu:

Cena od 600,00 Kč