nemoc a její vývoj

Balíček otázek byl sestaven z častých dotazů, a vložen do tohoto balíčku. Jakoukoliv otázku si můžete vyměnit za svou vlastní. 

ஐ Proč jsem onemocněl právě touto nemocí?

ஐ Co si mám ve svém životě uvědomit?

ஐ Jaký bude průběh této nemoci v blízké době?

ஐ Je má léčba správná, nebo mám hledat pomoc také jinde?

ஐ Mohu očekávat zlepšení zdravotního stavu?

ஐ Jaké bude mít v budoucnu tato nemoc následky na mém těle nebo psychice?

ஐ Co ještě mohu pro uzdravení udělat?

ஐ Porazím někdy tuto nemoc, a jakým způsobem?

ஐ Kdy bych mohl očekávat vyléčení této nemoci (případně latentní fázi)?

doba: cca 45 minut

Vyberte si, jakou formou chcete odpovědi na otázky dostat.

Provedení (vyberte si): emailem, písemně v kroužkové vazbě s dárečkem, on-line (po telefonu, whatsappu, skypu, facebooku).

Zvolte si variantu:

750,00 Kč
Please select variants first