pochopení současného života

1 hodina

Jakoukoliv otázku můžete vyměnit za svou vlastní, nebo nechat otázky položené.

Jak starou duši mám?

Co jsem vykonával za profesi?

Jaký člověk jsem byl?

Měl jsem někdy nějaké významné postavení?

Měl jsem děti?

V jakých dobách jsem žil?

Byla seslána nějaká osobní, rodinná kletba?

Působí na můj život rodinná karma?

Musím si odpykat nějaký trest v tomto životě?

Potkal jsem svého osudového partnera v některém z mých minulých životů?

Doba: 1 hodina

Zvolte si variantu:

Cena od 600,00 Kč