pochopení současného života

Balíček otázek byl sestaven z častých dotazů, a vložen do tohoto balíčku. Jakoukoliv otázku si můžete vyměnit za svou vlastní. 

ஐ Jak starou duši mám?

ஐ Co jsem vykonával za profesi?

ஐ Jaký člověk jsem byl?

ஐ Měl jsem někdy nějaké významné postavení?

ஐ Měl jsem děti?

ஐ V jakých dobách jsem žil?

ஐ Byla seslána nějaká osobní, rodinná kletba?

ஐ Působí na můj život rodinná karma?

ஐ Musím si odpykat nějaký trest v tomto životě?

ஐ Potkal jsem svého osudového partnera v některém z mých minulých životů?

doba: cca 50 minut

Vyberte si, jakou formou chcete odpovědi na otázky dostat.

Provedení (vyberte si): emailem, písemně v kroužkové vazbě s dárečkem, on-line (po telefonu, whatsappu, skypu, facebooku).

Zvolte si variantu:

835,00 Kč
Please select variants first