řízení zaměstnanců

Balíček otázek byl sestaven z častých dotazů, a vložen do tohoto balíčku. Jakoukoliv otázku si můžete vyměnit za svou vlastní. 

ஐ Jak je stimulovat?

ஐ Jak je napomínat, kritizovat?

ஐ Jak je chválit, odměňovat?

ஐ Jak dělat personální změny?

ஐ Jak vytvářet dobré pracovní podmínky?

ஐ Jak zvyšovat kvalifikaci?

doba: cca 30 minut

Vyberte si, jakou formou chcete odpovědi na otázky dostat.

Provedení (vyberte si): emailem, písemně v kroužkové vazbě s dárečkem, on-line (po telefonu, whatsappu, skypu, facebooku).

Zvolte si variantu:

500,00 Kč
Please select variants first