společné bydlení

36 minut

Jakoukoliv otázku můžete vyměnit za svou vlastní, nebo nechat otázky položené.

Mám dítěti (dětem) nabídnout společné bydlení?

Co mi toto společné bydlení přinese, jaké bude mít výhody?

Co dítěti (dětem) toto společné bydlení přinese, jaké bude mít pro ně výhody?

Co mi to naopak vezme?

Co to vezme mému dítěti (dětem)?

Jak tuto nabídku mé dítě (děti) přijme?

doba výkladu: 36 minut

Zvolte si variantu:

Cena od 360,00 Kč