stavba domu

36 minut

Jakoukoliv otázku můžete vyměnit za svou vlastní, nebo nechat otázky položené.

Jak vypadá má stavba domu?

Jsou zde nějaké problémy?

Dokončí se stavba v termínu?

Bude dům postaven dle mých požadavků?

Budu v tomto domě spokojen?

Budu v tomto domě již do konce svého života?

doba výkladu: 36 minut

Zvolte si variantu:

Cena od 360,00 Kč