Paimon

Tento démon má velice temnou duši, a kousek by chtěl předat také tomu, kdo mu naslouchá. Přivádí do vašeho života falešnou lásku, kdy můžete si připadat jedineční, neomylní, plní charismatu, ale je to jen klam, který kolem vás rozprostírá. Nikdy se nemůže žádný člověk zavděčit lidem všem, ale pod vládou Paimona máte pocit, že máte lásku každého, na koho se jen podíváte, že jste zbožňováni a uctíváni. Ničí dobro, které se ve vás ukrývá, aby si vás zcela podmanil. Jeho vláda v těchto pěti dnech dává o sobě vědět, proto zadívejte se do srdcí svých, více si věřte, nenechte prchlivost, by vámi cloumala a uchovejte si pokoru ve svém srdci, jen tak na vás Paimon nebude moci, jen tak nebudete v jeho vlivu.