PÁŽE MEČŮ

Setkáte se s velmi inteligentním člověkem, který vás mnohému naučí. Dnes jste velice vnímaví a učenliví, ale věnujete svou pozornost více věcem a nevidíte podstatu. Neodmítejte žádnou radu, ať je dle vašeho názoru jakkoliv bezcenná, jednou se vám bude hodit.

OBRÁCENĚ

Do vaší přízně se vetře člověk, kterému darebáctví kouká z očí. Potřebuje vás pro svůj osobní či profesní růst, nedovolte mu vás zneužít. Na všechny nabídky říkejte ne.