poloha karet

Soustředíme se na karty, které jsou i nejsou na karmickém kříži.

Karty neležící na karmickém kříži jsou jen tři, které posuzujeme:

KARTA TRVÁNÍ

Čím blíže je tato karta u karty tazatele, tím je zdravotní stav tazatele horší. Čím dále, tím lépe.

KARTA MILENEC A MILENKA

Pokud leží milenec vlevo a milenka vpravo, popřípadě jsou tyto karty nad sebou, je ve vztahu vše v pořádku, popřípadě se dá vztah zachránit. V případě, že to tak není, posuzujeme karty mezi nimi.

Výjimku tvoří jen karta IZOLACE. Pokud tuto kartu naleznete mezi kartami MILENKA a MILENEC, rozchodu či rozvodu se do budoucna zabránit nedá, i přesto, že vše vypadá zcela ideálně.

Ukážeme si to názorně: první příklad naznačuje ideální vztah bez rozchodu, druhý prozatím ideální vztah s rozchodem, třetí příklad vztah před rozpadem, který se dá zachránit, čtvrtý příklad vztah, který se zachránit nedá.