Položte dotaz (skrze formulář níže - jiným způsobem NE!!!) a budete zařazeni pod číslo, které obdržíte na email. Dotazy, ani jiné údaje zde neuvedu z hlediska diskrétnosti, jen odpověď pod příslušné číslo. Neposílejte dotazy typu (co mě čeká a nemine), prosím jen dotazy týkající se určitého problému. Pokud pošlete v dotazu podotázky, bude odpovězeno vždy na první otázku. Pořadí odpovědí volím dle spěšnosti odpovědi, některé zařazuji přednostně, pokud skutečně spěchají, jinak je řadím postupně, jak mi přichází. Jelikož se jedná o poradnu ZDARMA, nelze uplatnit nárok na přenostní vyřízení.

poradna

pole s * jsou povinné

PORADNA

1

Vaše podnikání vyžaduje trošku zapřemýšlet a podívat se na něj do hloubky. Není špatně nastavené. To, co vzniklo ve vaší mysli minulý rok, k tomu nastal čas k realizaci v roce tomto. Nový směr již nastupuje a s ním se také vy sám vydáte, avšak nezapomínejte na to, co fungovalo v předchozích letech. V tuto chvíli vaše podnikání rozkvétá, tak ho dobře zalévejte. 

2

Je třeba zvolit možné opravy, které spěchají, které máte ve své mysli, a zvolit ty, jež mohou být ještě na nějakou dobu odloženy. Rekonstukci tedy letos zahájíte, avšak ne v takové míře, jak si plánujete. 

3

Problémy v životě tvém způsobuješ si jen ty sám, svými myšlenkami, činy, neboť přemýšlíš velice rychle i tak jednáš, a některá jednání zpět vzít nemůžeš. Vyvaruj se zbrklosti, a problémy z života tvého zmizí. 

4

Partner tvůj odhalil se ti zcela, není nic, co by před tebou ukrýval, není žádného tajemství, které leželo by mezi vámi dvěma. 

5

Moc krásná otázka, děkuji. Ptáte se na trvání vašeho manžela v zaměstnáni, ale nemusíte se o něho strachovat, neboť nejen že nečeká ho propuštění, ale čeká ho povýšení a s tím také více zodpovědnosti a více penízků do vašeho rodinného rozpočtu. 

6

Jde vidět váš vnitřní strach s placením vaší půjčky, který pramení z nejistot, které se ve vašem životě objevují. K úplnému doplacení letos nedojde, však k částečnému splacení ano, pokud se budete snažit, tedy nejen platit zvládnete letos, ale mohl byste také zaplatit něco navíc, co ukrátí vaše úroky. Tento rok bude se vám dobře pracovně dařit, tedy k vašim obavám není nejmenšího důvodu. 

7

Budoucnost je jako otevřená kniha, která tisíce stránek skrývá. Každý člověk volí si svůj list, ze kterého nám je dovoleno číst. Pokud člověk list obrátí, cesta se náhle vytratí, pak co v předchozím listu bylo dané, na nové člověk hledá marně. Který list člověk zvolí si, osud svůj na něm tvoří si. Každé rozhodnutí otočit stránku velí, pak člověk jiný list si zvolí. Ptáš-li se, co odkryto ti bylo z naší strany, pak věž, že cesta v listu, který byl v tu chvíli daný. 

8

Překážy ve vašem podnikání nejsou zřejmé, pokud srdce do něj vložíte, a zjistíte, co vaši klienti chtějí a požadují. Je třeba opustit staré vzorce, které máte nastaveny, neupírat zrak k tomu, že něteří lidé nemají o vás vlídného slova. Je třeba, abyste začal opět věřit tomu, co děláte. To je cesta k odstranění překážek ve vašem podnikání. Přeji mnoho úspěchů. 

9

Úmysl tvůj jest velice Bohulibý, a ptáš-li se, zda správnou cestu volíš, pak zadívej se do srdce tvého, kde odpověď nalezneš. Z našeho pohledu správná cesta byla zvolena, a mnohonásobně se ti účel tvůj v dobrém vrátí. 

10

Partnerů je hodně, stejně jako lásky v srdci tvém, však žáden takový, který zasloužil si být od tebe milován, který nezradil by tě. Rádi bychom poslali do života tvého toho, kdo hoden by byl lásky tvé, nyní však žádného takového najít nemůžeme. 

11

Nejprve je třeba zvolit práci takovou, která by vás skutečně naplňovala, z nabídek, které se letos naskytnou. Zpracovat neshody a nálady, které vás pojí k současné práci, pak teprve může přijít ta, kterou byste vykonávala dle vašich požavků, tedy s láskou a vnitřním naplněním. 

12

Je potřeba tělo tvé na příchod miminka připravit, a pak si tě také musí dušička zvolit za maminku, což se ještě nestalo, avšak toto rozhodnutí dušičky konají každým dnem, tedy co není dnes, může být v jiný den. Avšak tělo tvé jest velice zanesené a vnitřně nestabilní, v tomto stavu nelze počít miminko. 

13

Vaše vůle je dosti silná, však jste strhávána ostatními lidmi. Bylo by vhodné po čas překonání lehké závislosti zůstat o samotě a prvních 5 dnů nestýkat se stejně závislými lidmi, pak již bude lehčí nabízenou cigaretu odmítnout. Vyvarujte si činností, které máte spojené právě s kouřením. 

14

Miminko vaše je v pořádku, v bříšku se mu dobře daří a ještě se na svět nechystá. 

15

Přijmi nabízenou pozici a neobávej se, neboť všechny předpoklady pro ni splňuješ, a větší zodpovědnosti se bát také nemusíš. 

16

Dcera tvá je v naprostém pořádku, jen prozatím nemá ti co říci, neboť hádka poslední velice zasáhla její srdce i duši. Dopřej jí dostatek času, sama najde cestu zpět. 

17

Vaše nemoc vyžaduje zásahu lékařů, proto tuto návštěvu již neodkládejte. 

18

Vyšetření dopadne pozitivně, nové léze nejsou vidět, tedy ani zhoršení nemoci tvé. 

19

Bolest hlavy je způsobena starostmi, tedy spíše nenecháte ani v noci svůj mozek odpočinout, z toho plyne také vaše nespavost. 

20

Partnerský vztah byl narušen nevěrou, důvěra se ze vztahu vytratila. Vztah má šanci k obnovení, ale prvním krokem je nastolit opět důvěru, bez které tento vztah rozpadne se. 

21

Váš postup, zdá se, naprosto správný, neboť mnohé cesty se vám otevírají, na které vydat se můžete, však je třeba odložit nerozhodnost, která vás nyní obklopuje. 

22

Dcera vaše prožívá těžké období, je na rozcestí, kdy sama chce se vydat svým vlastním životem a váš přístup jí v tomto životě brání, proto také odmlčela se od komunikace s vámi, aby něco sama dokázala, bez vašich rad a pomoci. 

23

Vnuk tvůj nemá větších zdravotních obtíží, schovává se za svou fantazii, ale také za velice bystré vnímání. Autismem však netrpí, jen potřebuje porozumění. 

24

Vaše stěhování a případný zájemce o váš byt objeví se na přelomu zimy a jara, ve chvíli, kdy bude měsíc ubývat a mnoho nebude scházet do Novu. 

25

Zvolit správné rostliny je obtížnější, ale vaše volba je tou nejlepší nejen pro vaši zahradu, ale také pro vaše soukromí. Tedy volba zdá se naprosto správná. 

26

Tvé dluhy nejsou tak velké, by se splatit nedaly, však celý dluh v jednom období splacen nebude, musí se rok s rokem sejít, a pak ještě jeden, aby tvá půjčka splacena byla zcela.

27

Není žádný náznak toho, že byste nezvládal platit své závazky a dostal se tak do exekuce, v oblasti pracovní a finanční vás naopak čeká vítězství, a hodně velké štěstí.

28

Propuštění manžela tvého neobávej se, spíše lepší pracovní místo získá. 

29

otázka čeká na zodpovězení

30

otázka čeká na zodpovězení

31

otázka čeká na zodpovězení

32

otázka čeká na zodpovězení

33

otázka čeká na zodpovězení

34

otázka čeká na zodpovězení

35

otázka čeká na zodpovězení

36

otázka čeká na zodpovězení

37

otázka čeká na zodpovězení

38

otázka čeká na zodpovězení

39

otázka čeká na zodpovězení

40

otázka čeká na zodpovězení

41

otázka čeká na zodpovězení

42

otázka čeká na zodpovězení

43

otázka čeká na zodpovězení

44

otázka čeká na zodpovězení

45

otázka čeká na zodpovězení

46

otázka čeká na zodpovězení

47

otázka čeká na zodpovězení

48

otázka čeká na zodpovězení

49

otázka čeká na zodpovězení

50

otázka čeká na zodpovězení

51

otázka čeká na zodpovězení

52

otázka čeká na zodpovězení

53

otázka čeká na zodpovězení

54

otázka čeká na zodpovězení

55

otázka čeká na zodpovězení

56

otázka čeká na zodpovězení

57

otázka čeká na zodpovězení

58

otázka čeká na zodpovězení

59

otázka čeká na zodpovězení

60

otázka čeká na zodpovězení

61

otázka čeká na zodpovězení

62

otázka čeká na zodpovězení

63

otázka čeká na zodpovězení

64

otázka čeká na zodpovězení

65

otázka čeká na zodpovězení

66

otázka čeká na zodpovězení

67

otázka čeká na zodpovězení

68

otázka čeká na zodpovězení

69

otázka čeká na zodpovězení

70

otázka čeká na zodpovězení

71

otázka čeká na zodpovězení

72

otázka čeká na zodpovězení

73

otázka čeká na zodpovězení

74

otázka čeká na zodpovězení

75

otázka čeká na zodpovězení

76

otázka čeká na zodpovězení

77

otázka čeká na zodpovězení

78

otázka čeká na zodpovězení

79

otázka čeká na zodpovězení

80

otázka čeká na zodpovězení

81

otázka čeká na zodpovězení

82

otázka čeká na zodpovězení

83

otázka čeká na zodpovězení

84

otázka čeká na zodpovězení

85

otázka čeká na zodpovězení

86

otázka čeká na zodpovězení

87

otázka čeká na zodpovězení

88

otázka čeká na zodpovězení

89

otázka čeká na zodpovězení

90

otázka čeká na zodpovězení

91

otázka čeká na zodpovězení

92

otázka čeká na zodpovězení

93

otázka čeká na zodpovězení

94

otázka čeká na zodpovězení

95

otázka čeká na zodpovězení

96

otázka čeká na zodpovězení

97

otázka čeká na zodpovězení

98

otázka čeká na zodpovězení

99

otázka čeká na zodpovězení

100

otázka čeká na zodpovězení

Záznamy: 1 - 100 ze 351
1 | 2 | 3 | 4 >>