porituální modlitba

"Můj nejmilejší anděly,

Chceš mi pomoci a snažíš se o to ze všech sil, i když ti to neustále stěžuji. Není snadné myslet pozitivně, přidělávám ti starosti. Velice mě mrzí, že ti neposkytuji dostatečný prostor pro tvou pomoc. Nechci toto přání pustit z rukou, bojím se toho, co by se mohlo stát, i toho, co by se stát nemohlo. Uvědomuji si, že tvá pomoc mi velice pomůže, sám to nedokážu. Proto tě s pokorou v srdci žádám, zbav mě mého strachu, který mi mé přáníčko blokuje, jelikož já se toho zbavit neumím. Prosím tě, vezmi si mé obavy, díky kterým musím na přání stále myslet. Odevzdávám do tvých rukou svůj strach, vše, co mi škodí, a slibuji před tebou i Bohem, že se všeho vzdám a nechám tě pracovat na mém přání. Prosím tě o vyléčení, uzdrav mou mysl i mé srdce, abych ti již nestěžoval práci. Vím, že vše zařídíš, a já budu šťastný. Pokud znovu přijdou obavy, sejmi je ze mě. Dej mi znamení, že je vše v pořádku. Odpusť mi mé pochybnosti, věřím, že vše zařídíš a uděláš k mé spokojenosti.

Děkuji ti z celého srdce, že při mě stojíš v těchto těžkých chvílích, i za tvou pomoc ti děkuji, i když není ještě zcela zřetelně vidět. Vím, že mi rozumíš, i když ti to ztěžuji a v žádném případě neulehčuji. Děkuji za trpělivost, kterou máš se mnou. Pociťuji štěstí, protože vím, že ty jsi se mnou, a pomůžeš mi dosáhnout toho, po čem toužím.

Z celého srdce ti děkuji.

Amen