☘ denní karta

Úvod

Dostává se Vám do rukou kniha Denní karta, podle které se můžete podívat, co vás čeká. Stačí večer vytáhnout jednu kartu z balíčku Tarotových karet. Zavřete oči a nemyslete na nic. Vytáhněte jednu kartu z balíčku a uložte si ji. Můžete se na ní podívat, v případě, že byste chtěli zabránit něčemu,...
+

blázen

Dnes zažiješ něco nového, do čeho by ses nikdy nevrhl. Je to nová zkušenost, která tě může posunout dál. Můžeš riskovat, ale uvážlivě. Je třeba nechat minulost již spát, a dívat se jen do budoucnosti, která se před tebou otevírá. Vydáš se po neznámé cestě, bude jen na tobě, jaká tato cesta bude....
+

1 mág

Dnes budeš mít vše ve svých rukou. O cokoliv se pokusíš, to dokážeš. Také tvé sny se začnou pomalu zhmotňovat. Máš v rukou nesmírně velkou moc, všechny problémy jdou překonat, nyní nalezneš i odpovědi na své nezodpovězené otázky. Tvá energie bude vyrovnaná, cokoliv řešíš, dnes je nejvyšší čas...
+

2 Velekněžka

Dnes přijdeš na kloub nějakému tajemství. Toto tajemství si však necháš pro sebe. Budeš naslouchat ostatním lidem, ale radit jim dnes nebudeš. I vyslechnutí jim pomůže, aby se sami rozhodli, jak se svým životem dál naloží. Také budeš přemýšlet, co bys ve svém životě mohl zlepšit, jak zaplnit...
+

3 císařovna

Dnes se můžeš směle vrhnout do domácích prací, zručnost ti chybět nebude. Můžeš také zkusit namalovat obrázek, nebo se pusť rovnou do obrazu na plátně. Neříkej, že nemáš talent, jelikož v tobě dřímá a čeká na své probuzení. Také ti bude do zpěvu, neostýchej se, i kdyby to bylo falešné. Budeš mít...
+

4 císař

Dnes převezmeš zodpovědnost za svůj život do svých rukou. Máš dostatek rozumu na to, abys věděl, co chceš, a co naopak nechceš. Budoucnost máš před sebou, tak si nenech od nikoho nic diktovat. Prosaď svou autoritu, a nenech se nikým a ničím zviklat. Dnes neposlouchej své srdce, řiď se jen svým...
+

5 velekněz

Dnes budeš řešit závažnou otázku, která ovlivní následující dny tvého života. Nech si poradit od člověka, který není nijak zainteresován v této problematice, jeho názor bude velmi cenný. Poskytne ti náhled také z jiné strany, nastíní možnosti, o kterých jsi neměla ani tušení. Rozhodnout...
+

6 milenci

Dnes budeš mít dobrou náladu, nenecháš si ji nikým zkazit. Celý den tě bude provázet radost, smích a štěstí. Máš v sobě velké množství lásky, která chce vyjít na povrch, proto se tomu nebraň. Dej lásku všem kolem tebe, daruj úsměv i těm, kteří tě nemají rádi. Nenech se negativními lidmi...
+

7 vůz

Rozhodně nezůstanete doma, ale vydáte se na cestu. Pokud se vám nikam nechce, vydá se na cestu někdo za vámi. Dopravní prostředek bude bezpečný, nemusíte se tedy obávat žádného nebezpečí, i pokud ujedete dlouhou vzdálenost. Také technický stav vozidla je dobrý, na silnicích se nemusíte bát žádných...
+

8 síla

Dnes si naplánuj cokoliv, vše dotáhneš do konce. Cokoliv si vezmeš do hlavy, to uskutečníš. Můžeš se pustit i do bláznivých nápadů. Nestyď se za to, co cítíš, nebo co chceš udělat. Strach by ti v tom mohl zabránit, a to by byla velká škoda. Mnozí lidé ti důvěřují, nezklam proto jejich důvěru....
+