☘ energie lidské duše

PŘEDMLUVA

Tato kniha byla napsána pro všechny lidi, kteří chtějí mít v životě štěstí, lásku a prosperitu. Někdy jsme obklopeni negativní energií, která nám v úspěchu a štěstí brání. Přivolat energii můžete jednoduše. Stačí vybrat si energii, kterou u sebe máte, položit pravou ruku na mandalku a předat tuto...
+

P O Z I T I V N Í E N E R G I E

E N E R G I E    A N D Ě L S K É    L Á S K Y Energie andělské lásky přináší mnoho plodných nápadů a podporuje život jako takový, přeměňuje ho v láskyplný. Láskou záříte a přitahujete ostatní, kterým láska chybí, či jsou v lásce nespokojeni. Lidé se s vámi budou více...
+

N E G A T I V N Í E N E R G I E

E N E R G I E    A L I G Á T O R A S touto energií vyčkáváme a jsme neustále připraveni k boji. Máme výbušnou náladu, vše nás hned rozčílí. Jsme nepřátelští k sobě i k ostatním. Nic nás nepotěší, nevidíme žádný světlý zítřek, musíme se rvát o své místo na Zemi. I v zaměstnání se...
+