☘ učebnice výkladu karet 1

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych poděkovala pěti lidem, bez nichž by tato kniha vůbec nevznikla. V první řadě děkuji svému tatínkovi, Bruno Ulbrichovi, a své mamince Dagmar – za ten největší dar – dar života. Dále děkuji svému manželovi – Miroslavu – za porozumění a lásku. Nakonec chci poděkovat svým dětem, za pochopení...
+

OBSAH

Předmluva 6 Příprava karet 7 Výklad velké tabule 8 Rohové karty a prostřední sloupec 9 Poloha osobní karty 29 Momentální stav tazatele 34 Momentální stav: bydlení 52 Momentální stav: zdraví 56 Momentální stav: dovolená 59 Momentální stav: láska 63 Momentální stav: studium 67 Momentální stav: peníze...
+

PŘEDMLUVA

Ráda bych vám poodhalila roušku tajemství věcí budoucích. Jelikož spousta z vás, kteří by se chtěli zabývat kartomancií, tedy výkladem karet, nebo kteří již v tomto pokročili, nepronikli ještě do tohoto druhu výkladu, nebo mu zcela nerozumí, vznikla tato kniha. Dovolte mi provázet vás krok za...
+

PŘÍPRAVA KARET

Nejprve karty zbavte negativních energií. Rozprostřete karty na pentagram mezi dvě svíce, červenou a žlutou. Pentagram si můžete namalovat na plátno, nebo na stůl či oltář, popřípadě použijte mořskou sůl. Zapalte svíce a vonnou tyčinku. Svíce i tyčinku nechte vyhořet a meditujte. Z tohoto důvodu...
+

VÝKLAD VELKÉ TABULE

Nyní se dostáváme k tomu, proč tato kniha vlastně vznikla. Nastíním vám výklad velké tabule tak, jak ho používám já. Vezměte karty do ruky a zamíchejte je. Sejměte tři hromádky – pokud vykládáte sobě, pokládejte hromádky směrem k sobě, pokud vykládáte někomu jinému, pokládejte je od sebe. Podívejte...
+

ROHOVÉ KARTY A PROSTŘEDNÍ SLOUPEC

Dům číslo 1 značí momentální situaci, domy číslo 2 a 10 prozradí okolnosti. Podíváme se, kde leží osobní karta a posoudíme také prostřední sloupec. Pokud leží osobní karta nalevo od prostředního sloupce, pak se prostřední sloupec týká budoucnosti, pokud leží osobní karta napravo, pak prostřední...
+

ROHOVÉ KARTY A PROSTŘEDNÍ SLOUPEC

I. DOBRÉ ZPRÁVY Jestliže se tato karta objeví na první pozici, má zesílený význam, jako každá karta, která leží na svém domě. Dostane se k vám zpráva nebo informace, na kterou již čekáte. V případě nepříznivých okolních karet se karta mění na špatné zprávy, které povedou k dobru. Například s...
+

PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

rozložte si karty v následujícím pořadí PŘÍKLAD 1 01   33   04   12   09   25   08   26   19 03   21   28   32   23   17   02   29 ...
+

ŘEŠENÍ

Příklad č. 1 Zpráva, na kterou čekáte, přijde do jednoho týdne. Bude znamenat jistotu v oblasti zisků. Veškeré obchody se vám podaří uskutečnit. V minulosti jste přišla o velmi dobrou kamarádku, jelikož jste se musela rozhodnout mezi ní a svou láskou. Zvolila jste lásku, která ale...
+

POLOHA OSOBNÍ KARTY

Osobní karta je vždy karta tazatele – pro muže karta MILENEC, pro ženu karta MILENKA. Jejího partnera označuje opačná karta, tedy MILENEC – MILENKA. Nejprve se podíváme, kde přesně naše osobní karta leží. Pokud ji najdeme v jednom z rohů, znamená to, že vás čekají zásadní změny, kterým se bohužel...
+