10. únor

Pozitivní vlastnosti: Jste velice samostatní a tato samostatnost se vám vždy vyplácí. Jen vy sami víte, jak se nejlépe máte zachovat v určité situaci, víte, jak co nejlépe zvládnout. A většinou se vám to také podaří, neboť máte velkou odvahu plnit i ty nejnáročnější úkoly a vyřešit je. V tom vám pomáhá také váš vnitřní hlas, který vám říká, co je pro vás dobré a co nikoliv. Vždy tedy dojdete nakonec uspokojivého výsledku. Dokážete tvrdě pracovat, dokážete vést ostatní, dokážete pracovat také samostatně. Za vše přejímáte plnou zodpovědnost, i když se vám něco nepodaří. Proto také většinou dojdete zaslouženého úspěchu, neboť se na něm přičiníte. Nikdy neměníte směr svého cíle, ani když je úkol nebo váš sen téměř nesplnitelný, neboť v nesplnitelnost nevěříte. Máte v hlavě spoustu nápadů, které lehce uvedete do praxe. Uznání ostatních vás velice těší, ale neděláte to pro uznání ostatních, ale proto, abyste sami sobě dokázali, že zvládnete vše, co si usmyslíte. V partnerství potřebujete člověka, který vás bude obdivovat a milovat.

Negativní vlastnosti: Někteří lidé vám však špatně rozumí, nebo vám nechtějí rozumět. Nikdy nemluvíte o svém soukromí, svěřujete se hodně málo. Mohli byste být trošku vstřícnější k ostatním a méně se obávat, že vám vaše nápady vezme někdo jiný. Pokud nenaleznete partnera, u kterého byste si získali respekt, raději zůstanete sami a ještě více se uzavřete do sebe a vrhnete se do své práce.