13

Vaše vůle je dosti silná, však jste strhávána ostatními lidmi. Bylo by vhodné po čas překonání lehké závislosti zůstat o samotě a prvních 5 dnů nestýkat se stejně závislými lidmi, pak již bude lehčí nabízenou cigaretu odmítnout. Vyvarujte si činností, které máte spojené právě s kouřením.