19. leden

Kladné stránky: Mají rádi pravdu a pro pravdu se také bijí. Jsou velice schopní dosáhnout velkých výsledků. Jsou to moudří lidé a velice štědří, pokud mají důvod. Rozlišují dobro a zlo. Mají mnoho uměleckých schopností, je třeba jen najít tu pravou a na té pracovat. Jsou kreativní a hodně si věří. Jejich intuice je velká, vždy dokážou odhadnout důsledky každé situace. Svých možností většinou dokážou dobře využít. Překážky překonávají snadno, bez větší námahy. Nepřipouští si tyto překážky, berou je jako součást života, která dřív nebo později zmizí. Rádi jsou však také o samotě, kde velice přemýšlí o svém životě. Jsou trpěliví, dokážou čekat na to, co je pro ně důležité, hodně dlouho.

Záporné stránky: Tito lidé bývají často sobečtí a myslí jen na svůj vlastní blahobyt. Dávají jasně najevo, kdo jsou, a co dokázali. Žádají po ostatních, aby je obdivovali. Jsou rádi, když jim ostatní děkují, a pokud k tomu mají velké publikum, tím lépe. Mají velké ego, kterého se jen zřídka vzdávají. Tyto záporné stránky souvisí s jejich dětstvím a dospíváním, ne všichni narození v tomto dni jsou takoví.