2. leden

Kladné stránky: Nemamiah vám nadělil intuici a schopnost naslouchat druhým. Jste velice citliví lidé, kteří by rádi chtěli každému pomoci, ale někteří toho jen využívají a pak jste to vy, kdož by pomoc potřebovali. Myslíte hodně na druhé, a málo na sebe. Lidé ani nemusí mluvit, abyste poznali, co je trápí. Vždy zachováte všechna tajemství, ale nemáte tendence velet ostatním, spíše jim chcete být ku pomoci. 

Záporné stránky: Pokud nemůžete pomáhat, pak jste netrpěliví a nerozhodní, s velice malou sebedůvěrou, připadáte si zbyteční a k ničemu. Lidé s vámi mohou snadno manipulovat, proto si dejte pozor na to, komu jste se rozhodli pomoci. 

Nemamiah vás proto vede cestou sebeúcty, byste si vážili sebe samých, věřili si a také trochu času věnovali sami sobě, ne jen ostatním.