25. leden

Kladné stránky: Jsou to velice milující lidé, kteří potřebují podporu zejména v partnerském životě. Nemají rádi žárlivost a málokdy tito lidé žárlivost projevují. Důležitá je pro ně důvěra, pokud ji jednou projeví, nepřemýšlí o zklamání, nepřipouštějí si ho, a tím si ho také do svého života nevtahují. Rádi se baví, avšak nikdy na úkor ostatních. Jsou velice dobrými pozorovateli, kdy nemusí mluvit, aby vyjádřili, co skutečně cítí. Slova pro ně pramálo znamenají, raději touží po činech. Kritiku velice špatně snáší, ale na druhou stranu dokážou nad každou kritikou přemýšlet a vzít si z ní ponaučení. Jsou rádi, pokud lidé v jejich okolí jsou šťastní. Osobní zkušenosti velice vítají. Mnoho si nechají líbit, ale když jim dojde trpělivost, dokážou říct, co si myslí. Nemají rádi nudný nebo stereotypní život, stále se v jejich životě musí něco dít.

Záporné stránky: Pokud je kritiky na jejich osobu mnoho, uchylují se do své samoty a přestávají věřit sami sobě, i když to jsou velice společenští lidé. Pak bývají nerozhodní a náladoví.