27. leden

Pozitivní stránky: Těmto lidem vyjde vše, co si usmyslí, převážně v oblasti práce a financí. Mají velkou touhu po úspěchu a tato touha bude naplněna, pokud si za svými sny v tomto ohledu půjdou. Jejich svobodné jednání předurčuje jen na dráhu podnikatelů či do vyšších pracovních pozic, jejich citlivost a velká intuice předurčuje však také psychické problémy, neboť by si neúspěch mohli brát více, než ostatní lidé. Jsou velice otevření, tedy i v oblasti jednání s ostatními budou velice úspěšní a v lásce dosáhnou velikého štěstí, pokud takoví zůstanou. Mají mnoho přátel, někteří však chtějí jen získat na jejich úspěchu. Jsou to lidé, kteří si jdou za svými sny, dokud nedojdou do cíle, dokud nedojdou naplnění svých představ a snů. Netouží dokázat ostatním, že jsou úspěšní a milí, ale sami sobě. Proto také vytvářejí většinou trvalé vztahy, neradi vztahy mění. Pokud se zamilují, jdou si za svou láskou přes všechny překážky a dokážou vydržet dlouhá léta jejího naplnění.

Negativní stránky:

Pokud je někdo zklame, uzavírají se příliš do sebe, než naleznou opět touhu pracovat na sobě a hledat novou lásku. Jsou velice citliví, i když to na sobě nedávají znát, proto také každé zklamání může vést až k sebepoškozování, nebo stranění se lidí a apatii. Pak ztrácejí smysl života a jen pravá láska jim ho opět může navrátit.