28. leden

Pozitivní stránky: Tito lidé rádi řídí svůj život i těch ostatních, mají rádi vše pod svou kontrolou, neradi se podřizují a nemají rádi autority. Úspěchu dosahují vlastní pílí. Pod tvrdou slupkou jsou však velice citliví, mají velkou vnitřní sílu a velké odhodlání. Oplývají duchovním nadáním, šestým smyslem, nezřídka jasnozřivostí. Jsou velice ctižádostiví, a proto to také dotáhnou daleko. Neúspěhů se nelekají, spíše je vítají. I když se neradi podřizují, velice respektují názory ostatních lidí, ze kterých čerpají vždy také něco pro sebe, jak se zdokonalit. Vymýšlení nové věci, inovují staré metody a mají spoustu nových nápadů. Avšak i když jsou nepřístupní a průbojní, přesto věří spíše svému srdci než rozumu. Tím se také dopouštějí mnoha chyb, kterých posléze litují. Ze svých chyb se však umí poučit. Láska je tedy pro ně velice důležitá a je na prvním místě, stejně jako komunikace, i když komunikovat v lásce příliš neumí.

Negativní stránky:

Mají problémy vyjádřit, co skutečně cítí, nedokážou vyjádřit slovy lásku. To může vést k mnohým nedorozuměním s partnery. Pokud jsou nespokojeni v lásce nebo lásku nemají, pak jsou nevrlí, nespokojení a hádaví. Někdy to v sobě dokážou dlouho dusit, až nakonec vybuchnou, když se to u nich očekává nejméně.