29. DŮM

Toto je dům tazatelky, vypovídá stejně jako dům tazatele, ale v obráceném sledu.