29. leden

Pozitivní stránky: Tito lidé jsou velice vnímaví po duchovní stránce, mají velkou intuici, šestý smysl je přímo ukázkový. Někdy k nim jdou samovolně vize, aniž by si je nějakým způsobem přivolávali. Také mnoho z těchto lidí prožívá věštecké sny, které se dříve nebo později plní. Jsou však také velice zranitelní, neboť jejich duše je hodně citlivá. Také pomoc ostatním nikdy neodmítají, někdy to považují za své poslání a staví to před svůj rodinný život. Umí se rychle všemu naučit, chápou mnohem více, než by bylo zapotřebí. Proto také se stávají učiteli pro ostatní lidi.

Negativní stránky: Přes to všechno se neradi otevírá jiným lidem, a pokud to již udělají, většinou na to doplácení. Nedokážou se smát nebo plakat, neradi vyjadřují své vlatní pocity. Proto není lehké v těchto lidech číst. Pokud jim nejde vše tak, jak by chtěli, jsou velice výbušní s nevypočitatelným chováním.