35. DŮM

Oblast povolání jsme probrali již dříve, nyní se tedy soustředíme na různá povolání známá i méně známá. Při tomto cestujeme po domech, jak jste si mohli nastudovat již dříve.

Neposuzujeme, zda se jedná o přechodné pracoviště, jak tato karta naznačuje – povídali jsme si o tom v kapitole: Momentální situace práce.

Například: na 35. domě, tedy domě povolání, leží karta ZPRÁVA. Bude se tedy jednat o administrativní nebo poštovní povolání. Na domě č. 27, což je pomyslné číslo karty ZPRÁVA leží karta DOBRÉ ZPRÁVY, což naznačuje poštovního doručovatele. Pokud chceme ještě vědět, na jaké pracovní pozici, jdeme po domech dál. Na 1. domě, což je pomyslný dům karty DOBRÉ ZPRÁVY jsme nalezli kartu DŮVĚRA, což značí vysoké postavení – půjde tedy o úředníka pracujícího na poště a odpovídajícího za hladký průběh doručování.

Uvedu zde povolání, se kterými jsem se již při svých výkladech setkala, a uvedu je opět jako u 8. domu pomocí číselného vyjádření tří karet, zbytek jistě odvodíte sami.

Pokud nenajdete své povolání či povolání, které byste dělat chtěli, můžete si jej vydedukovat či se na mě obraťte a já vám pomohu.

FIKTIVNÍ PŘÍKLAD

15   08   05   06   11   32   03   04   29

09   26   34   25   20   17   13   18   22

23   36   28   10   31   21   24   19   01

07   30   16   33   02   14   35   27   12

1+14+15 asanátor

1+14+25  pletař

1+18+4 hlídač

1+22+19 instruktor řízení dopravních prostředků

1+22+21 betonář

1+23+34 mlékař

1+27+9 architekt filmu

1+31+13  autoelektrikář

1+33+13 automechanik

1+33+21 karosář

1+33+36  nádražní

2+9+30  pivovarník a sladovník

2+23+1 agronom

2+23+8 dezinfektor

3+1+5 námořník (pracovník na palubě)

3+1+15 kapitán plavidla

3+17+1  hydrolog

3+17+22 lodník

3+17+33 lodní strojník

3+22+19 instalatér

3+22+33 hrázný - jezný

3+34+17 plavčík

4+5+23 podlahář

4+9+13 hospodyně

4+9+34 domovník

4+17+36 pokojská

4+19+6 kominík

4+19+17 pokrývač

4+19+21 lešenář

4+21+27 bytový architekt

4+27+9 architekt

4+27+26 hospodářskosprávní referent

4+27+34 pokladník v obchodě

4+34+20 aukcionář, dražebník

4+34+36 obchodník s realitami

5+2+9 ekolog

5+7+22 košíkář a pletař

5+8+10 ortopedický bandážista

5+9+13 botanik

5+9+19 inspektor ochrany životního prostředí

5+9+32 čalouník a dekoratér

5+10+8 lékař

5+13+15 dětský lékař

5+15+9 lesní správce

5+20+33+bednář a obalář

5+25+30 genetik

5+31+6 oční optik

5+31+33optik

5+36+16 pečovatel

6+4+25 kamnář

6+16+9 barman

6+27+20 Meteorolog

6+33+3 obsluha vodárenských zařízení

6+33+5  obsluha lesnických strojů

6+33+7 obsluha plynárenských zařízení

6+33+19 obsluha stavebních strojů

6+33+21 obsluha důlních mechanismů

6+33+22 obsluha zařízení pro výrobu stavebních hmot

6+33+31 obsluha energetických zařízení

7+22+21 geodet

7+26+27 kartářka

8+13+5 dětská ošetřovatelka

8+21+9 keramik modelář

8+21+25 keramik

9+2+5 konzervátor

9+2+23 konzervář

9+4+14 malíř skla

9+4+16 malíř - tapetář

9+4+22  malíř keramiky

9+4+27 malíř pozadí

9+5+2 mikrobiolog

9+5+10 ovocnář

9+5+33 biotechnolog

9+8+1 biochemik potravinářské výroby

9+8+3 masér

9+8+5 biochemik

9+10+3 pekař

9+10+5 chemik farmaceutických výrob

9+10+6 chemický technolog

9+10+11 pečivář

9+10+12 chemik zpracování ropy

9+10+15 chemik tukového prům. a kosmetiky

9+10+16 chemik - výzkumný pracovník

9+10+21 chemik výroby neželezných kovů

9+10+22 chemik výroby chemických vláken

9+10+23 chemik - laborant

9+10+31 chemik prádelen a čistíren

9+11+22 barvíř textilií

9+14+4 natěrač - lakýrník

9+15+8 dietní sestra

9+15+31 kosmetička

9+20+6 číšník (servírka)

9+20+19 farmaceut

9+20+23 farmaceutický laborant

9+21+31 pasíř

9+23+36 mlynář

9+26+18 grafik audiovize

9+26+20 grafik

9+27+3 balič

9+27+16 aranžér

9+27+20 expedient

10+15+17 nožíř

10+19+5 fyzioterapeut

10+20+8 kaskadér

11+21+9 pedikér - manikér

11+26+13 lingvista

11+33+4 bezpečnostní pracovník

11+33+21 bezpečnostní technik hlubinných dolů

11+33+31 bezpečnostní technik

13+15+24 matka - pěstounka

13+20+1 chovatel hospodářských zvířat

13+20+3 chovatel ryb

13+20+4 chovatel koní

13+20+12 chovatel drůbeže

13+20+ 18 chovatel služebních zvířat

13+20+19  chovatel zvířat ve zvláštních zařízeních

13+20+23  chovatel laboratorních zvířat

14+4+20 kloboučník

14+15+2 krejčí

14+15+16 krejčí scénických kostýmů a krojů

14+15+18 kožišník

14+15+21 koželuh

14+15+32 kostymér

14+16+9 garderobiér

14+19+8 asistent hygienické služby

15+1+18 kartáčník

15+5+9 cukrovarník

15+16+21    maskér - vlásenkář

15+20+16 holič - kadeřník

15+20+35 manažer

15+33+5 cukrář

15+33+9 cukrovinkář

16+1+27 astronom

16+9+17 ladič pian

16+10+20 artista

16+11+33 diskžokej

16+14+20 herec, herec s loutkou

16+15+9 módní návrhář

16+15+18 hudební režisér

16+15+26 dirigent

16+17+27 choreograf

16+19+10 fotoreportér

16+19+20 kameraman

16+19+30 fotograf

16+19+33 kamerový mechanik

16+20+25 hudebník

16+26+15 inspicient

16+26+36 dramaturg

16+27+20 fotolaborant

17+3+1 modelář

17+3+6 pilot letadla

17+3+9  palubní průvodčí (letuška)

17+3+15 palubní důstojník

17+3+33 palubní inženýr letadla

17+13+20 obuvník

18+14+5 veterinář

18+11+20 hlasatel

19+11+1 dopravní policista

19+11+3 celník

19+11+8 detektiv

19+11+13 koncipient - právní asistent

19+11+14 policejní vyšetřovatel

19+11+15 advokát

19+11+18 policejní inspektor

19+11+20 komerční právník

19+11+27 notář

19+11+26 policejní referent

19+11+35 podnikový právník

19+31+3 izolatér

20+9+34 hostinský

20+16+13 animátor

20+16+15  obchodní zástupce

20+16+25 konferenciér

20+18+25 hosteska

20+19+11 kurátor (správce sbírky)

20+35+20 organizační pracovník

20+36+ 16 politolog

21+1+4 dlaždič - asfaltér

21+5+4 horník

21+9+33 báňský úpravář

21+19+4  kopáč

21+20+9 horský průvodce

21+22+1 kameník

21+22+23 hutník neželezných kovů

21+26+27 geolog

21+31+11 formovač keramiky a kameniny

21+31+23 hutník vysokopecař

21+33+1 normovač ve sklářské a keramické výrobě

21+33+15 dispečer důlní výroby

21+33+23 hutník ocelář

21+36+28 báňský záchranář

22+7+31 geofyzik

22+20+15 kariérní diplomat

22+31+35 kabelář

22+35+22 figurant

23+9+5 fyzik

25+28+35 ergonom

26+1+3 knihovník - bibliograf

26+1+25 knihař

26+1+27 knihovník

26+3+22 kartograf

26+9+5 kontrolor jakosti

26+13+35 mistr odborné výchovy

26+16+2 litograf

26+20+9 etnograf (národopisec)

26+20+35 lektor odborných kurzů

27+1+3 administrativní pracovník    

27+1+5 operátor v jaderné elektrárně

27+1+6 operátor v tabákovém průmyslu

27+1+9 celulózař

27+1+19 inspektor telekomunikací

27+1+20 operátor výpočetní techniky

27+1+31 operátor bloku

27+1+36 normalizační technik

27+13+31 personalista

27+26+1 komentátor, reportér

27+26+10 novinář

27+26+13 matrikář

27+26+18 papírník

27+34+26 fakturant

29+17+16 manekýnka - fotomodelka

31+8+5 hasič

31+20+35 osvětlovač

31+21+19 elektrokeramik

31+22+7  energetik

31+33+1 elektromontér pevných trakčních zař.železniční dopravy

31+33+11elektromechanik

31+33+15 elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

31+33+17 elektromechanik letadlových přístrojů

31+33+19 elektromontér

31+33+35  kalič

32+17+13 filosof

33+1+11  informátor železniční dopravy

33+1+15 dozorčí provozu (přednosta stanice)

33+1+20 kovář

33+1+21 Gumař

33+3+15 dozorčí přepravy

33+4+17 klempíř

33+5+2 dřevařský technolog

33+5+7 dřevařský normovač

33+5+8 chirurgický nástrojař

33+5+19 dřevařský konstruktér

33+10+5 nástrojař

33+11+1 mechanik zařízení pro přenos dat

33+11+6 mechanik chladírenských zařízení

33+11+13 mechatronik

33+11+20 mechanik

33+11+21  mechanik báňské záchranné služby

33+11+22 mechanik geologicko-průzkumných zařízení

33+11+25 mechanik spojovacích zařízení

33+11+27 dispečer telekomunikačního provozu

33+11+31 dispečer rozvodu elektrické energie

33+11+32 mechanik optických přístrojů

33+11+36  mechanik opravář

33+13+31 hodinář 33+21+7 důlní měřič

33+17+3 letecký mechanik

33+19+4 jeřábník

33+19+6 montér kotlář

33+19+9 montér skleněných aparatur

33+19+11 montér antikorozní ochrany

33+19+12 montér vzduchotechniky

33+19+16  montér anténních zařízení

33+19+17 montér nadzemních telekomunikačních sítí

33+19+20 montér výtahů 

33+19+21 montér potrubář

33+19+22 montér kabelových telekomunikačních sítí

33+19+25 montér ocelových konstrukcí

33+19+27 montážník v polygrafii

33+19+31 montér bleskosvodů

33+19+35 montér točivých strojů

33+21+9 galvanizér

33+21+14 důlní revírník

33+21+19 důlní zámečník

33+21+22 brusič kovů

33+21+31 důlní elektrikář silnoproudých zařízení

33+21+23 důlní geomechanik

33+21+35 brusič skla

33+21+36 frézař

33+25+35 Metalurg

33+30+6 plastikář

33+31+21 konstruktér elektrotechnických zařízení

33+36+14 defektoskopický technik

34+1+33 pokladník železniční dopravy

34+3+6 bankovní pokladník

34+11+14 odhadce cen

34+11+20 finanční referent

34+11+35 mzdový referent

34+15+20 cenový referent

34+19+6 investiční referent

34+20+14 krupiér

34+27+5 auditor

34+27+6 daňový specialista, daňový poradce

34+27+35 ekonom 34+27+22 burzovní makléř

34+32+6 finanční analytik

34+32+26 bankovní expert

34+32+27 bankovní úvěrový pracovník

34+33+36 matematik pojistného

36+1+27 archivář

36+8+20 archeolog

36+11+25 manipulační dělník

36+19+4 duchovní církví a náboženských institucí

36+20+26 historik

36+21+33 likvidátor pojistných událostí

36+32+20 památkář