4. leden

Kladné stránky: Máte organizační vlastnosti a vytrvalost. Díky své pevné vůli dosáhnete všeho, co si usmyslíte, ale nic nedostanete zadarmo. Jste však ochotní jít také do rizika, které se vám většinou vyplatí. Zde je třeba dát na svou intuici, na první myšlenku. Máte velké šance dosáhnout úspěchu, neboť vždy vycítíte, co je možné a co nikoliv. Rádi vynaložíte dostatek námahy, byste dosáhli svého. Jste přátelští, proto také nemíváte problém dopojit do svého projektu ostatní lidi, neboť lidé vám věří a vkládají do vás všechny své naděje na úspěch. 

Záporné stránky: Pozor si dejte, ať nemanipulujete lidmi, spíše se je snažte získat na svou stranu nenásilnou a láskyplnou formou. Pozor si dejte také na své sobectví, které se může objevit při rychlém úspěchu, pamatujte, že pak přijde pád velice tvrdý. Je třeba proto vždy zůstat takoví, jací jste byli, když úspěch ještě nepřišel. Dávejte najevo také svou lásku, jinak propadnete smutku a zbytečnosti.